koi
2007. április 18. | 08:32
#1

KBC Equitas  

A tranzakció nyomán létrejövő cég, a KBC Equitas megújuló szolgáltatásairól, termékportfóliójáról 2007. május 3-án, sajtótájékoztató keretében ad részletes információt. Az ügylet a romániai Swiss Capital 2006. december végi megvásárlásával együtt jól tükrözi a KBC Securities azon törekvését, hogy tovább erősítse jelenlétét a közép- és kelet-európai piacokon.link


Rendezés
Hozzászólások oldalanként
ma, 17:53
előzmény: #2039  treff
#2040
Na erre nagyon kiváncsi leszek, aggódom!, mit művelnek a PETIvel. Nekem a PETI így tetszik és praktikus. A jelenlegi webbrókerükkell nem vagyok hajlandó kereskedni, mert használhatatlan, feleslegesen cirádás, lassú unpraktikus. Ha elszúrják a PETI-t is, akkor én is elmegyek. Randomnál jó a platform és élvezem az olcsóságot is.
ma, 17:41
előzmény: #2038  treff
#2039
A LÉNYEG az utolsó aláhúzott bekezdés a PETI-ről - teljesen gagyira és taccsra vágják, 100x bonyolultabb lesz megbízást adni...
Azt hiszem, jó 10 év után én is elhagyom a KBC Equitast!
ma, 17:39
#2038
Tisztelt X Y !
2018. január 3. napjától a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló 2014/65/EU irányelv és kapcsolódó szabályozása (a továbbiakban: „MiFID II szabályozás”) alapján a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: „Fióktelep”) által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételrendszere jelentősen megváltozik. Habár e változás nem eredményezi azt, hogy az Önnel fennálló keretszerződéseink kétoldalúan módosításra kerüljenek, azonban a fennálló szerződéses kapcsolatunkban több kérdésben szükséges az Ön kifejezett hozzájárulása.
Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatás gondos mérlegelését követően nyilatkozzon a WebBroker kereskedési rendszerbe belépve legkésőbb 2017. december 15-ig! A belépéshez szüksége lesz felhasználónevére és Digipass jelszavának megadására! Számítunk segítő közreműködésére ahhoz, hogy a nyilatkozata időben a Fióktelep rendelkezésére álljon!
A WebBroker kereskedési rendszerbe belépve találja azt a nyilatkozatot, amelyben kifejezett nyilatkozatait kérjük, és amelyhez előzetesen az alábbi tájékoztatást adjuk. Az Ön hozzájárulásai fontosak, hisz ezek egyben alapját is jelentik annak, hogy Társaságunk a szolgáltatások nyújtását továbbra is biztosítani tudja az Ön számára.
 
Végrehajtási politika
A korábbi szabályozással egyezően a Fióktelep a végrehajtási politikájában határozza meg azokat a szempontokat, amellyel biztosítja a legkedvezőbb végrehajtás elvének az érvényesülését és azon végrehajtási helyszíneket, amelyeken a Fióktelep végrehajtja a megbízásait ezen elv érvényesülése szem előtt tartásával. E végrehajtási politika az üzletszabályzatunk mellékletét képezi, amely elérhető http://www.kbcsecurities.hu, illetve a http://www.kbcequitas.hu oldalon.
2018. január 3-mal – a MiFID II szabályozásnak megfelelően - a Fióktelep végrehajtási politikája is módosításra kerül, amelyben a fent említettek részletesebben kifejtésre kerülnek – beleértve az ügyfél utasításának következményeire vonatkozó figyelemfelhívást és a politika és a végrehajtási mechanizmus megfelelőségének felülvizsgálatára vonatkozó feltételeket is.
A Végrehajtási Politika változása miatt minden terméket csak azon a piacon (ún.: „Volume Market”-en) teszünk elérhetővé, ahol az előzetes vizsgálataink alapján társaságunk a legjobb piaci végrehajtást tudja biztosítani. Ún. „Volume Market” alatt azt a piacot értjük, ahol az adott értékpapírban a legnagyobb forgalom van, ami által biztosított a megfelelő szintű likviditás, és így jobb ár, valamint a végrehajtási valószínűség is kedvezőbb lehet. A legjobb végrehajtás biztosítása érdekében 2018. január 3-át követően minden több piacon kereskedett instrumentum esetében a „Non-Volume Market”-nek számító piacokon már nem lesz lehetőség új értékpapírokat vásárolni. Ilyennek minősül a BÉTa piac is, így annak vételi lehetősége is megszűnik. Az ügyfeleink birtokában lévő papírok eladását továbbra is korlátozás nélkül biztosítjuk.
A 2018. január 3. napjától hatályos Üzletszabályzat és a mellékletét képező Végrehajtási politika már elérhető a Fióktelep http://www.kbcsecurities.hu, illetve a http://www.kbcequitas.hu honlapján.
 
Ügyfélmegbízások kereskedési helyszínen kívüli végrehajtása
A Fióktelep Üzletszabályzata és Végrehajtási politikája jelenleg is tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a kereskedési helyszínre (így pl. tőzsdére, MTF-re) bevezetett eszköz tekintetében a megbízást e helyszíneken kívül, saját számlás kereskedés keretében hajtsa végre. Ennek kockázatait a végrehajtási politika tartalmazza.
Azonban amiatt is, mert a MiFID II szabályozás bevezet egy új kereskedési helyszínt, az ún. Szervezett kereskedési platformot a szabályozott piac és MTF (Multilaterális kereskedési platform) mellett (OTF), szükséges erről nyilatkoznia, azaz arról, hogy a megbízásait a Fióktelep kereskedési helyszínen kívül (így szabályozott piacon, MTF-en és OTF-en kívül) is végrehajthassa a Végrehajtási politikában foglaltak szerint.
 
Limitáras megbízások
A jelenlegi szabályozással egyezően továbbra is szükséges a hozzájárulása ahhoz, hogyha szabályozott piacon kerekedett részvények vonatkozásában adott limitáras megbízása nem kerül azonnal teljesítésre, akkor a Fióktelep saját belátása szerint dönthessen arról, hogy a megbízást közzéteszi-e úgy, hogy az a többi piaci szereplő számára könnyen hozzáférhető legyen.
 
Ügyféltájékoztatások
A jelenlegi szabályozással egyezően 2018. január 3-ától továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy a Fióktelep az Önnek küldött tájékoztatásokat ne csak papír alapon, hanem ún. egyéb tartós adathordozón (pl. e-mailen, WebBrokeren keresztül) küldje meg az Ön részére, amennyiben Önnek ez megfelelő, tudva, hogy a lehetősége fennáll a papír alapú tájékoztatás választására is. Ehhez azonban szükség van az Ön hozzájárulására, illetőleg annak megerősítésére, azaz arra, hogy az Ön számára a korábbiak szerinti eljárás a továbbiakban is alkalmazható.
Egyes tájékoztatások továbbá - egyezően a jelenlegi szabályozással és gyakorlattal – a Fióktelep http://www.kbcsecurities.hu, illetve http://www.kbcequitas.hu honlapján is teljesíthetőek. A Fióktelep e gyakorlatot továbbra is fenn kívánja tartani, amelyhez továbbra is szükség van az Ön hozzájárulására, illetőleg annak megerősítésére (azaz arra, hogy az Ön számára a korábbiak szerinti eljárás a továbbiakban is alkalmazható).
 
Társaságunk tervei szerint továbbá a honlapján kíván tájékoztatást adni Önnek az egyes termékek esetében felmerülő díjak és költségek előzetes, általános és tájékozató jellegű kalkulációjáról is.
 
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) és annak átvétele ügyletkötést követően
Az új jogszabályi előírások alapján (PRIIPS – EU Rendelet a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról) 2018-tól újként jelennek meg az ún. Kiemelt Információt tartalmazó dokumentumok (KID), amelyek az egyes, jogszabályban meghatározott termékek vonatkozásában tartalmazzák majd a legfontosabb információkat az adott eszközről. E KID-eket a Fióktelepnek az Ön rendelkezésére kell bocsátania. Ezt a Fióktelep – fenti hozzájárulása függvényében – elsősorban a honlapján tervezi teljesíteni.
A KID-ek rendelkezésre bocsátására elsősorban az ügyletkötést megelőzően kerül sor és – a fenti hozzájárulása alapján - a honlapon keresztül. Abban az esetben azonban, ha a távközlési eszköz útján - így szóban hangrögzített telefonon keresztül - biztosított kapcsolat során a KID rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, Ön előzetesen hozzájárulhat ahhoz, hogy e dokumentumot az Ön részére a Fióktelep az egyedi ügylet megkötését követően továbbítsa csak, ahelyett, hogy az egyedi ügyletet késleltetné annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat az ügyletkötést megelőzően megkaphassa.
E nyilatkozat megtétele természetesen nem jelenti azt, hogy konkrét ügylet esetében Ön ne kérhesse, hogy még az egyedi ügylet megkötése előtt kézhez kaphassa és elolvashassa a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot.
Nyelvhasználat
A Fióktelep törekszik arra, hogy az egyes tájékoztató anyagokat főszabály szerint magyar nyelven tegye elérhetővé ügyfelei számára. Előfordulhat azonban, hogy egyes dokumentumok – jellemzően azokra az eszközökre vonatkozóan, amelyek kibocsátási, előállítási vagy forgalmazási helye nem Magyarországon van - csak más, idegen nyelven érhetőek el és a magyar fordítás sem áll rendelkezésünkre. Erre az esetre az értékesítés érdekében szükséges az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az egyes dokumentumok ne magyar nyelven álljanak az Ön rendelkezésére.
Alkalmassági jelentés
A befektetési tanácsadás nyújtása esetére a MiFID II szabályozás többletkötelezettséget határoz meg a szolgáltatókkal szemben. Habár a Fióktelep csak erre vonatkozó megállapodás esetén nyújt befektetési tanácsadást, azonban amennyiben erre sor kerül, az abban megjelölt ajánlott ügylet tekintetében a Fióktelepnek ún. alkalmassági jelentést kell készítenie Önnek személyre szólóan. E jelentésben leírásra kerül, hogy Társaságunk mi alapján tekinti az adott ügyletet alkalmasnak az Ön céljai és igényei alapján, figyelemmel az Ön által megadott, illetve Társaságunk rendelkezésére álló információkra.
Az alkalmassági jelentést az ügyletkötést megelőzően kell a Fióktelepnek biztosítania. Ettől csak abban az esetben térhet el a Fióktelep, ha Ön előzetesen kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogyha távközlési eszközön keresztül kerül sor az adott személyre szóló ajánlatra (befektetési tanácsadásra), mely nem teszi lehetővé az alkalmassági nyilatkozat előzetes átadását, a jelentést a Fióktelep az ügyletkötést követően adja meg az Ön részére. Erre sor kerülhet – korábbi nyilatkozata alapján - tartós adathordozón is. Természetesen e hozzájárulásának a megadása nem jelenti azt, hogy konkrét esetekben Ön ne kérhesse, hogy az alkalmassági jelentést a megbízás megadása előtt megkaphassa, s így annak átvételéig ne halaszthassa el a megbízásadást.
 
Kérjük, hogy a fenti tájékoztatásunkat gondosan mérlegelje és annak megfelelően szíveskedjen nyilatkozni a WebBroker kereskedési rendszerbe belépve. Az Ön hozzájárulásai fontosak, hisz ezek szükségesek ahhoz, hogy Társaságunk a szolgáltatások nyújtását továbbra is biztosítani tudja az Ön számára. Amennyiben megfontolt döntéséhez további információra van szüksége, úgy kérjük, az info@kbcsecurities.hu e-mail címen, vagy a 06/1 889 2666-os telefonszámon keresse Társaságunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak szíves rendelkezésére.
Belépek a WebBrokerbe, a nyilatkozat kitöltéséhez 
Kérjük, készítse elő Digipass készülékét és felhasználónevét az azonosításhoz.
 
Kereskedési rendszereket érintő változások
Tájékoztatjuk továbbá, hogy megkezdtük a PETI platform modernizálását, és az új jogszabályoknak való megfeleltetését. Ennek első lépéseként 2017. december 1-jét követően a PETI-ből indított tranzakciók már a WebBrokerben teljesülnek, a megbízásokat a megjelenő új képernyőn lehet megadni a már ott megszokott módon.
Az okostelefonokra is optimalizált WebBroker mobilos verziója átvette a korábbi Equitas Mobil szerepét, így a régebbi mobil alkalmazást 2017. december 1. után kivezetjük. Amennyiben még ezt használja, javasoljuk, ismerje meg WebBroker alkalmazásunk mobilos használatát.
Budapest, 2017.11.24.
ma, 12:10
előzmény: #2036  befektetobefekteto
#2037
és egyébként ahogy osztanak a telefonos ügyfélszolgálaton... hoppá.
ma, 12:05
előzmény: #2033  deszcsakafi
#2036
1 hete voltam naluk....a poen, hogy nyitas elott mar odaertem...bar ne tettem volna...
bent telt haz, mindegyik kalitkaban ul valaki...s trecsel!!! Nyitas elott. Miert bosszanto mindez?
Mivel az elmult mondjuk 1.5 evben drasztikusan nott a valaszadasi idejuk, s a minoseg pedig csunyan romlott (fals informaciok adasa)....igy az ember azt varna, hogy tul vannak terhelve. NEM! Ha tullennenek, akkor amint beernek, probalnak ledolgozni az email kupacot....NEM! Napi sutireceptek csereje, s pletyka...
Egyszeruen hozzaallasban negativ amit tapasztaltam...S akkor a tobbi temakort nem erintettem.
ma, 11:38
előzmény: #2032  DemonHill
#2035
És mit kell nyilatkoznod?
Nyilatkozok én, csak mondja meg valaki, hogy mit. :)
ma, 11:35
előzmény: #2033  deszcsakafi
#2034
Megértelek.
Ezekkel nekem is gondom van.
ma, 11:31
előzmény: #2032  DemonHill
#2033
nem is azzal van a gondom, hanem:
1. a kbc szolgáltatásainak minőségével
2. a kbc szolgáltatásainak áraival
3. a kbc ügyfélszolgálatának elérhetőségével és hozzáállásával
4. a kbc havonta akár 3x is változó kondícióival
csak ennyi.
ma, 11:22
előzmény: #2028  deszcsakafi
#2032
MiFID II-ről máshol is nyilatkoznod kell.
Nem nagy dolog.
ma, 09:45
előzmény: #2030  atikasz
#2031
ja mert én petit használok.
megnéztem ha az oldalukon lépek be akkor ott van,de nem kell most szarakodni vele dec 15ig kell.
ma, 09:42
előzmény: #2028  deszcsakafi
#2030
velem nem
ma, 09:33
előzmény: #2028  deszcsakafi
#2029
Mire vársz januárig?
Egy nap alatt elintézheted a váltást.
ma, 09:01
#2028
Hi! gondolom veletek is aláíratták az új üzletszabályzatukat ma. Nyilván van az embernek végigolvasnia reggel nyitás előtt amikor belép, és nem ész nélkül végigklikkelgeti vagy utólag olvassa el mit írt alá... vagy elolvassa, és nem tőzsdézik úgy 10.30-ig... Valaki össze tudja foglalni a lényegi változásokat? Ha már a t. társaság nem tette meg ezt egy rövid kivonatban. De különben nem is nagyon érdekel, hiszen januártól már másik brókercégnél leszek. :))
csütörtök, 10:06
előzmény: #2025  Justy
#2027
Továbbá ami lényeges előny a Random Bróker javára az legfőképp a közvetlenség, hiszen a társaság vezetőivel lehet találkozni a rendezvényeiken, akár még a cég központjában is.
csütörtök, 05:07
előzmény: #2014  CYK
#2026
Ja, nekem is 2000 felett lenne ha a kbc-nél lennék, ahol kompromisszumok vannak, hiszen aki külföld csomagban van az drágábban köt hazai részvényekre, bár hazai papírokra a legkedvezőbb díjszabás a Randomnál érhető el. A kbc-nél nem jó ügyfélnek lenni mióta bevezették a számlavezetési díjat, de legfőképp mert már 0-s egyenlegre is vonatkozik, ami nagyon inkorrekt. 
A kbc-t  egyáltalán nem érdeklik az ügyféligények, rendkívül negatív a hozzáállásuk, amely a legkevésbé sem segítőkész, nagyon lassan válaszolnak e-mailekre is, legalább 1 hét míg választ adnak.
Kiváló döntés volt amikor közel 8 éve számlát nyitottam a Random Capital Brokernél, amellyel maximálisan elégedett vagyok, a kbc számlát október elején szüntettem meg, bár már régóta nem használtam, csak beléptem néha elemezni pár dolgot, hiszen addig 0 volt a számlavezetés 0-s egyenlegre.
Akit érint az meneküljön a kbc-től, a Randommal maximálisan elégedett lesz mindenki, jómagam kiválóan ismerem mind2 brókercég online kereskedési platformjait, Random sokkal felhasználó barátabb, stabilabb, a lényeg h mindenben jobb ami fontos lehet a befektetőknek.
szerda, 11:49
előzmény: #2024  Justy
#2025
Tehetetlen a cég....ebből rolólehúzás lesz hamarosan.
szerda, 11:46
#2024
Újra nem lehet felvenni certiket, se online, se brókerrel.....a belgák se tudják! Szégyen a cég.
vasárnap, 20:36
előzmény: #2022  Snapsz
#2023
Amiket leírtál azok jók, de amióta megtette velem, hogy egy fél napig sem módosult a megbízásom, és visszavonni sem engedte, így akaratom ellenére eladta a részvényemet, azóta félek tőle, és nem merek vele kereskedni.
Ráadásul a Webbróker sem engedte visszavonni.
vasárnap, 19:55
előzmény: #2021  copa
#2022
Nekem nagyon tetszik. Külön füleken megcsináltam az általam követett részvényeket grafikonnal, kötési és ajánlati könyvekkel. Jobb klikk az árfolyamra és már nyílik is a vételi-eladási ablak. Bámulatos a gyorsaság, ahogy megadom a megbízást, máris ott van a könyvben. A frissítés gyors, sűrűn frissíti az adatokat. Ha jól működik, ezzel így szépen lehet kereskedni, gyorsan lehet reagálni a piac változásokra valós időben.
Az tényleg jó kérdés, hogy néha ritkán miért dobál hibaüzenetet, amikor a net az jó.
vasárnap, 18:22
előzmény: #2013  Snapsz
#2021
A PETI amikor jól működik, akkor tényleg jól működik. Csak az a baj, hogy nem mindig működik jól. :)
-
vasárnap, 15:02
előzmény: #2019  Snapsz
#2020
Nagyon köszönöm! Így kellett volna kezdenem, hogy mindent elolvasok! 😊 
vasárnap, 13:31
előzmény: #2015  MARYENN
#2019
Tudástár:
https://www.kbcequitas.hu/menu/tamogatas/tudastar
Tőzsdei kereskedés:
https://www.kbcequitas.hu/menu/tamogatas/tudastar/tozsdei-kereskedes#megbizastipusok
Itt válaszd ezt a menüpontot:
Mit jelentenek a készletértékelési elvek?
vasárnap, 10:49
előzmény: #2016  diki
#2018
igen
vasárnap, 10:42
előzmény: #2016  diki
#2017
Köszönöm a segítséget, gyorsabb volt mint a telefonos ügyfélszolgálat!! 
vasárnap, 10:38
előzmény: #2015  MARYENN
#2016
Amikor rögzíted a megbízást, van egy olyan, hogy részletes beállítások. Itt megadhatod az időintervallumot és választhatsz a lifo, lofo stb között.
vasárnap, 10:07
előzmény: #2013  Snapsz
#2015
Valaki tudna segíteni?? Nem régóta vagyok a KBC - nél. Ha mondjuk egy adott részvényből vettem több árfolyamon, akkor eladásnál hogyan tudom külön választani, ha nem az egészet szeretném átlag áron értékesíteni?? 
CYK
vasárnap, 01:09
előzmény: #2012  Lajos50
#2014
Pofátlanságnak tartom hogy a portfolióm értéke növekszik a számlavezetési díj is arányosan nő. SZÁMLAVEZETÉSI DIJ HAVONTA VÁLTOZIK!
Esetemben már 2000 ft-ot is elérte. Hozzájön a brokidij is ami nem a legkedvezőbb.
Ügyfélszolgálat válasza a "dinamikus " számlavezetési dijra vonatkozóan ez az egy mondat volt és a kondiciós lista linkje. 
Idezét a válaszukból:
Minden Online számla esetén a havi számlavezetési díj a portfolió értékének a 0.01%-a, de minimum 99 vagy 499 Ft. Ha növekszik a portfolió értéke, akkor növekszik a havi számlavezetési díj.
Havonta változtatják a feltételeket. Egy pofátlan dolgot emeltem csak ki ! 
Remélem feljelentik őket a megfelelő hatóságnál!
Úgyhogy aki azt hiszi a 499 ill 0 ft számlavezetéi dij fix az benézte mint én is . 
499 ft tól a csillagos ég! 
 5 év után léptem a Randomhoz. 
november 16. | 18:37
#2013
Én itt nyitottam számlát kb. 2 hónapja. Azóta kerestem kb. 400 ezer ft.-ot. 499-Ft. számlavezetési díjat vontak. A valós idejű adat 10-es könyvvel ingyenes nekem. A PETI gyors és jól működik. Eddig csak ritkán tapasztaltam nála problémát. Szóval nekem ez jó.
november 16. | 18:31
előzmény: #2011  CYK
#2012
Mi volt a gond,a magas díjak?
CYK
november 16. | 18:09
előzmény: #2010  cimbi
#2011
KBC egy rabló banda,hihetetlenül pofátlanok. Kiuritettem a számlán.☺ Sajnos előbb nam tudtam.
november 15. | 17:43
előzmény: #2009  vagfoldi
#2010
Most mar 2 hete kuldtem el a kbc-nek a szamlamegszuntetesi kerelmemet es meg mindig semmi...
Meg mindig be tudok lepni online. 
november 14. | 12:21
előzmény: #2007  GABBO
#2009
degiro.hu
november 13. | 08:48
előzmény: #2007  GABBO
#2008
Randomcapital.
november 12. | 20:52
#2007
Üdv mindenkinek.
Hosszú idő óta most akarok újra részvényezni leginkább napiban és mobilról a munkahely miatt mit kit ajánlotok?
november 10. | 18:23
előzmény: #2005  denon
#2006
Keresd ki ticker alapján ha nem találod mailt az ügyfélszolgálatnak majd ők felveszikha lehet.

Topik gazda

koi

aktív fórumozók

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE