Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2022. 09. 20. 13:46
Előzmény: #8019  bigyula
#8020
Narancs mellé mehetne rá Kósa Lali...
bigyula 2022. 09. 20. 13:20
Előzmény: #8017  Stiv
#8019
Nem narancs lesz az 50 ezres?
Peterbond 2022. 09. 20. 09:46
Előzmény: #8015  don_king
#8018
Szép szép de én azért mostmár felválalnám végre rendesen a kis diktatúránkat és az 50.000-esre már a Kedves Vezetőt tenném. Esetleg Lőrincet a legsikeresebb magyart.
Stiv
Stiv 2022. 09. 20. 09:17
Előzmény: #8015  don_king
#8017
Szép zöld, az 50 ezresnek örülnének a boltosok...
Stiv
Stiv 2022. 09. 20. 09:11
Előzmény: #8014  Törölt felhasználó
#8016
Ha tovább gyengül a forint akkor nagy az esélye a nagyobb címlet bevezetésére...
Ha az ingatlanárakat nézzük akkor már kevés a 20000-es bankjegy....Már fizikálisan nem lehet kifizetni egy drágább lakást se....
.
Én nem örülnék ha bevezetnék a magasabb bankjegyet vagy bankjegyeket, azzal szép pofont kapna a forint...
 
don_king
don_king 2022. 09. 20. 09:01
Előzmény: #8013  Stiv
#8015
Dehogynem! Tessék! Már márciusban kiszivárgott a bankjegy arculata!
Íme: 
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=3501990F584_2BBB_4A1B_B10.jpeg
Törölt felhasználó 2022. 09. 20. 08:46
Előzmény: #8013  Stiv
#8014
Amikor bevezették a 100 forintost, akkor 1 kg aranyért 130 db-ot kellett adni. Ez alapján inkább a 100 ezer forintost kellene nyomni.
Stiv
Stiv 2022. 09. 20. 08:42
Előzmény: #8012  signal2
#8013
Az 50 ezres bankjegy lehetne az új 20 ezres – de nem lesz
.
A gazdaság megérett az új címlet bevezetésére, de a jegybank szerint a modern időkben ez már szükségtelen.
.
A nemzeti bank a fizetési forgalom könnyítése érdekében dönthet úgy, hogy új címletet bocsát ki a bankjegyek sorában. A forint esetében jelenleg a 20 ezres a legnagyobb címlet, amit 2001-ben vezettek be. Elvileg újra időszerűvé válhat a bankjegysorozat bővítése, főleg, ha figyelembe vesszük, mivel indokolta anno a jegybank a húszezres forgalomba hozatalát. Akkor a GDP lendületes, 70 százalékos növekedésével és a növekvő készpénzforgalommal magyarázták, hogy a tízezres címlet 1997-es bevezetését követően miért kell bővíteni a sorozatot. Nyilvánvalóan az inflációs környezet is nagyban meghatározza egy új címlet kibocsátását. Nos, ha e három tényezőt megvizsgáljuk, 
-
akkor nehéz más következtetésre jutni, mint hogy eljött az ideje egy új – 50 ezres – címlet bevezetésének.
.
https://24.hu/fn/gazdasag/2022/09/20/50-ezres-bankjegy-inflacio-mnb-keszpenz/
signal2
signal2 2022. 09. 16. 10:11
Előzmény: #8011  Stiv
#8012
Ahhoz nem kell sok ész, hogy lássuk, ha az energiaárak konszolidálódnak, vagy nem mennek tovább, és még recesszió is jön, akkor jövőre ksiebb lesz az infláció. Az energiaárak szereintem nem tudnak tovább menni tartósan, mert üzembezárási pont, azaz a fenntartható szint felett vannak. A kereslet gyárbezárásokkal fog csökkenni, és az egyensúly helyreállni.
Rengeteg termék ára exrtém kilengett felfelé, ami jövőre visszaállhat egy normlis pályára. Én sok termék esetében jelentős áresésre számítok jövőre (euróban). 
Ami még fenntarthatja az inflát jövőre, az az élelmiszerek, mivel az idei aszály és magas műtrágyárak igazán csak jövőre fognak látszani az árakban, illetve egyes szolgáltatásoka árát automatikusan az idei infláció alapján fognak emelni. Itt kellen egyfajta mértéktartás a szolgáltatóktól, ingatlan bérbeadóktól, stb. Pl a Telekom is épp most tette bele az ÁSZF-be az automatikus inflációs kiigazítást, tehát januárban 15%-kal fog emelni. Ahogy az autópályadíjak is ennyivel emelkednek, ami szerintem felháborító. 
Stiv
Stiv 2022. 09. 16. 10:00
#8011
Virág Barnabás: Alakulóban az inflációs fordulat
.
El kell kerülnünk, hogy az infláció a várakozások felépülésén keresztül önjáró, évekig elhúzódó folyamattá váljon – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A következő hónapokban még bizonyosan emelkedő pályán halad az infláció, de egyre közelebb vagyunk a fordulathoz – emelte ki a jegybank alelnöke. Virág Barnabás hozzátette: az egész folyamat kulcsa az európai áram- és gázárak rendkívül hektikus mozgása. A globális inflációban viszont érezhetően fordulat körvonalazódik – húzta alá.
.
https://www.origo.hu/gazdasag/20220916-virag-barnabas-alakuloban-az-inflacios-fordulat-mn.html?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
geza77
geza77 2022. 09. 14. 17:50
#8010
ERŐSÖDIK A FO$RINT!!!!! 
Miközben a zlotyi nulla körüli szinten tartja magát , népNEMZETTHY csüngőhasú betyártallérunk  majd 0,2% erősödéssel büszkélkedhet az elmúlt 20 percben!!!
https://imgur.com/a/40zSaKA
(igaz tegnap 393,7es szinten is járt, most a tőle megszokott bitang erővel küzd&harcol a 405,3-al)
Stiv
Stiv 2022. 09. 14. 17:24
#8009
Ellenszavazat nélkül döntött a monetáris tanács az augusztus végi kamatemelésről
.
Ellenszavazat nélkül döntött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa az augusztus végi kamatemelésről az ülésről szerdán közölt rövidített jegyzőkönyv szerint.
.
https://profitline.hu/ellenszavazat-nelkul-dontott-a-monetaris-tanacs-az-augusztus-vegi-kamatemelesrol-440013
Stiv
Stiv 2022. 09. 14. 17:18
#8008
Siralmas , hogy tartósan nem tud erősödni a forint , az euró könnyen elmehet a még nem látott szintekig..
.
EURHUF 405,70
Stiv
Stiv 2022. 08. 30. 15:23
#8007
Stiv
Stiv 2022. 08. 30. 14:00
#8006
Stiv
Stiv 2022. 08. 09. 09:02
#8005
Júliusban 13,7%-kal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest
.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2207.html
geza77
geza77 2022. 08. 06. 16:18
#8004
"Orbán Viktor jobbkeze megmondta a tutit! A jegybank összes kiadása a magyar adófizetőket terheli, az összes nyereséget meg kiviszi magánalapítványba. Ott aztán megy az élősdi, az unokaöccsök és a fiai is nagyon jól járnak. Ugyanez van a társasági adó esetében, amelynek jelentős része a tao-kasszába kerül, és el is tűnik jelentős része a focira. Matolcsy György úgy viselkedik, mint egy előkelő idegen, pedig az ország mai helyzetében jócskán benne van az ő sara is! Vissza az összes jegybanki nyereséget a nemzet asztalára, ellenőrzést, elszámoltatást! Mennyi lehet a jövedelme? Havi ötmillió forint, és a jegybank monetáris tanácsában is lehet további 3 millió. A nyugdíja igencsak ötmillió körül lehet, mert nincs se járulék- se nyugdíjplafon! A nyugdíjkasszát nem a Ratkó-gyerekek fogják beborítani, hanem ezek a potentátok! Ugyanannyi százalékkal emelkedik is az ötmilliós nyugdíj, mint a 80 ezres. A gyalázatos egykulcsos adóval meg a minimálbéres is, a havi ötmilliós is 15 százalékkal adózik! Ezzel a nekik kedvező lehetőséggel még Dallasban is dicsekedett a miniszterelnök, szóba hozta a tizenegyszer módosított alaptörvényt és a választási sikerét is, de a 2000 milliárdos szavazatvásárlást és annak a jelenlegi helyzetére ható következményeit elhallgatta!"  https://imgur.com/a/zLFnxCA
czm 2022. 07. 31. 22:49
#8003
meg nem lattam sehol leirva  a helyes megfejtest, ezert batorkodom..
bar oriasi a csalodas es a kiabrandultsag ugy altalaban "amilyen inflacio folyik itt a rendszerben"
---
EUROPAI VIZVEZETEKHALOZATOT KELL KIEPITENI!!!
ES NEM A KEVESET KELL KULDOZGETNI INNEN ODA, ONNAN IDE, HANEM A TENGEREKTOL KELL FELVEZETNI CSOVEKEN!!!
PL MO ESETEBEN DRAVA ILL RABA BETAPLALAS AZ ADRIAROL CSOVEKEN KERESZTUL ES KIVETELEZES LENTEBBI PONTOKAN A DUNAN AZ ALFOLDRE ILL DRAVAROL A DUNANTULRA
nemcsak viztarolo kell nagy vizfelulettel primitv modon, hanem felszin alatti tarolok kellenek, mint pl a gellert-hegyi
stb.
en egeszen a valasztasokig a fideszben biztam (a kezdetektol fogva), meg ugy az egeszben ,hogy tart valahova
eltelt 10 ev es nincs fokozatvaltas, szintlepesnek hire sincs
 NINCS SEMMI!!
CSAK TOLDOZAS-FOLTOZAS!!!
NINCS TERV!!!
ORIASI CSALODAS!!
beton minden, mi?
kb az van, hogy amit ovi nem hagy jova az nincs..
az mit jelent?
hogy egy ember kapacitasa rendkivul szukos, a tajekozottsagarol es itelokepessegerol nem is beszelve..
hosszu lenne, bele se kezdek
Stiv
Stiv 2022. 07. 26. 14:01
#8002
geza77
geza77 2022. 07. 12. 14:01
#8001
látszik is a hatalmas erő  alig vagyunk 4,56 FO$rint +ban és napiban alig haladjuk meg az 1,12%-os gyengülést !! Hatalmas teljesítmény!! Legyen büszke rá aki belekormányozta az országot az emésztőgödörbe!
411.080 +4.560 +1.12%
https://www.portfolio.hu/deviza/20220712/erosodik-a-forint-a-jegybank-rendkivuli-lepesere-555693

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek