Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2022. 05. 26. 15:21
Előzmény: #7979  Stiv
#7980
Ilyen pénzromlás mellett havi 1 milliót kellene keresni,  teljesen szétverték a forintos befektetéseket...
Stiv
Stiv 2022. 05. 26. 15:03
Előzmény: #7978  geza77
#7979
Engem se zavarna az árfolyam ha annyit keresnék mint zorbán......12 év alatt megszedték magukat, a kisember meg nem számít...
geza77
geza77 2022. 05. 26. 14:56
Előzmény: #7976  Stiv
#7978

ORVbán azt is mondta, hogy időnként egy 10% os FOSrint leértékelésbe nem hal bele senki.
geza77
geza77 2022. 05. 26. 14:55
Előzmény: #7976  Stiv
#7977
Elég nagy probléma.
Voltunk 2 hete Ausztriában és egy heti hüttében túra végén ittunk egyet, ettünk egy levest és kértünk egy Jausenbrettet. Ez 22,50 be került. Nyugtáztam, hogy ez kb ennyibe szokott kerülni. De kíváncsiságból amikor átszámoltam FO$rintra akkor meglepődtem, hogy milyen drága lett ez nekünk!
22,5   *  345= 7762      22,5*  385=8662   Micsoda infláció van ott azt a mindenit.
Velencétől 20percre autóval tavaly és idén is 6 euro volt a calzone olasz pizzakészítő bácsi csak olaszul tud, hozzá nem jut el, hogy háború és infláció van.
Stiv
Stiv 2022. 05. 26. 14:49
Előzmény: #7975  geza77
#7976
Egy év alatt gyengült a forint vagy 12-13% -ot ,  ez elég nagy probléma........Tavaly 350 alatt is voltunk...
geza77
geza77 2022. 05. 26. 12:03
#7975
na ugye:  https://www.portfolio.hu/deviza/20220526/visszajott-a-forint-tegnapi-szinten-az-arfolyam-547051
 kit kell lepippantani ezért a hatalmas jó hírért, hogy két nap alatt csak 382 ről 396,520ig gyengültünk és visszajött 392ig???
ez lenne a csoda 2 nap alatt majd 3 %  esés??
nemrég még az éves inflációs cél volt ennyi!!!
Stiv
Stiv 2022. 05. 25. 20:42
#7974
Kérdés, hogy változik-e a jegybank álláspontja a majdnem rekordgyenge forint láttán. Ez akár már csütörtök reggel kiderülhet, amikor meghirdeti az MNB szokásos egyhetes betéti tenderét. Ha úgy látják, hogy a piaci folyamatok indokolják, akkor pedig akár meg is emelhetik az irányadó kamatot, hogy megpróbálják megállítani a forint esését....
Stiv
Stiv 2022. 05. 25. 20:40
#7973
Virág Barnabás kedden úgy nyilatkozott, hogy az utóbbi hónapok 100 bázispontos szigorítása utána felére fékezhetik a tempót..........Hihetetlen tudással rendelkezik Virág elvtárs....
wawa1 2022. 03. 22. 16:09
#7972
Miért kell ennyi forintot a gazdaságba zúdítani? Megszorításokra lenne szükség. A kamattámogatott hiteleket meg kell szüntetni.
Stiv
Stiv 2022. 03. 22. 15:34
#7971
A pénzpiacokon annál nagyobbak voltak a mozgások, minél közelebb van egy ország a háborúhoz, ez alól a magyar piac sem volt kivétel, sőt. Nagyon gyors pozícionáltsági változás következett be,
.
nagyságrendileg 700 milliárd forintnyi short pozíció épült fel a forint piacán, ami rövidtávon az árfolyam nagyon gyors leértékelődését hozta, majd ez fordult meg az utóbbi egy hétben.
Stiv
Stiv 2022. 03. 22. 15:30
#7970
Erős kínálati sokkok jönnek 
.
Mint mindenhol a világon, nálunk is az orosz-ukrán háború és a szankciós politikák határozzák meg a makrogazdasági helyzetet. 
.
A kockázatok emiatt a szokásosnál is nagyobbak,
"a következő negyedévekben erőteljes negatív kínálati sokkok határozzák meg az inflációt és a GDP-t
mondja Virág Barnabás"
.
A növekedés az idén 2,5-4,5% lehet, míg az infláció 7,5-9,8%-os sávban lehet a jegybank szerint.A fogyasztói árindex 2023 második felében térhet vissza a jegybanki toleranciasávba, majd 2024 első felében érheti el a 3%-os célt - emeli ki az alelnök.
Stiv
Stiv 2022. 03. 22. 15:03
#7969
Virág Barnabás a jegybank alelnöke online háttérbeszélgetés tart a monetáris politika aktuális kérdéseiről 2022. március 22-én 15:00-tól.
.
https://www.youtube.com/watch?v=QtsQqB8Rn6Y
Stiv
Stiv 2022. 03. 22. 14:01
#7968
geza77
geza77 2022. 03. 07. 16:06
#7967
Igen az mnb és a holdudvar spekulációs céllal bedönti a FOSrintot és ezzel kirabolja a népet!
Sok helyről hallottam ma, hogy azonnali 10%-os áremelést hajtottak végre!
https://www.portfolio.hu/deviza/20220307/nagy-marton-ez-egy-spekulacios-tamadas-a-forint-ellen-531609
Stiv
Stiv 2022. 03. 07. 08:21
#7966
Az MNB meg alszik, ehhez is gratulálok...
Stiv
Stiv 2022. 03. 07. 08:20
#7965
Admiralnál  80 -90 -100 -110 a spread .......Szét lett barmolva a piac...
.
EURHUF 389-390
kjanek
kjanek 2022. 03. 04. 15:54
Előzmény: #7958  geza77
#7964
Nagyon sajnálom őket, és még mennyi ilyen lehet. :(
Amúgy mi a teendő hogy a jövőre nézve ilyesmi ne fordulhasson elő?
100000 EUR felett másik bankban másik számlát nyitni, vagy...?
Stiv
Stiv 2022. 03. 04. 15:33
Előzmény: #7961  wgl
#7963
Nem lepődnék meg ha áprilisban pofára esnének...
Stiv
Stiv 2022. 03. 04. 15:31
Előzmény: #7960  geza77
#7962
Nagyon nem jó az irány , a cseheknek meg a lengyeleknek is több eszük van........Nem tudom hova tenni,hogy az euróhoz erősödik az ukrán hrivnya....
wgl 2022. 03. 04. 15:21
Előzmény: #7959  Stiv
#7961
Ha csak hülyék lennének, de rosszindulatuak és sokat lopnak,csalnak, hazudnak.
Szagértők szerint tömeggyilkos hazaárulókká váltak az utóbbi években.

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek