Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
mpagnes ma, 07:52
Előzmény: #8233  Shortelek
#8234
Én csak a példára írtam, hogy nem jó a számolás. 
Shortelek ma, 07:47
Előzmény: #8232  mpagnes
#8233
Bruttoból igen.
mpagnes ma, 06:46
Előzmény: #8231  Shortelek
#8232
Ha 66.500 Ft a vásárlás a boltban, akkor 21,26 %. 
Shortelek ma, 06:01
Előzmény: #8230  mpagnes
#8231
Visszafelé igen, előre nem.
mpagnes ma, 02:38
Előzmény: #8227  signal2
#8230
A 66.500 ÁFA-ja 21,26 %, ha 27 % az ÁFA 
 
Stiv
Stiv péntek, 18:44
#8229
Gigantikus veszteség az MNB-nél – Ezért rettegett a kormány
.
Az első félévben 999,3 milliárd forintos vesztesége volt a Magyar Nemzeti Banknak (MNB), amivel a saját tőkéje mínusz 1500 milliárd forint volt június végén – derül ki a jegybank honlapján megjelent féléves jelentésből.
Korábban sosem látott veszteséget termelt az idei első félévben az MNB, a jegybank féléves jelentése szerint.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230929/gigantikus-veszteseg-az-mnb-nel-ezert-rettegett-a-kormany-642721
Azért az nem semmi ami a Nemzeti bankban megy, az ámokfutásnak itt az eredménye..   
geza77
geza77 szerda, 20:34
Előzmény: #8219  geza77
#8228
Nudli bácsi miért tűntél el innen? Sokan írtak neked
signal2
signal2 szerda, 09:11
Előzmény: #8216  Nudli
#8227
Az emberek 99%-a 1 munkahelyen, napi 6/8 órás állásban van, vagy egyéni vállalkozó. Tehát a példád életszerűtlen (2x6 órás munkavégzés), nem rájuk kell szabni az adórendszert. Az SZJA-rendszer kimondottan a munkavállalókra vonatkozik. 
Egyrészt nem fizet többet, mert sávos. Azaz a magas keresetű első x forintja ugyanúgy az alsóbb kulccsal adózik. Másrészt az adózás méltányosságát (általad "igazságosságát") meghatározását a teljes adózás vizsgálatával lehet megállapítani. Biztos ismered a fogyasztási és a megtakarítási görbe fogalmat. Előbbi degresszív, azaz a jövedelem növekedésével a jövedelem egyre kisebb hányadát költjük fogyasztásra. Ennek komplementere a megtakarítási görbe, amely viszont progresszív. Tehát vizsgálni szükséges a fogyasztás adózását és a tőkejövedelmek adózását is, amikor az adózás méltányosságáról beszélünk. Az alacsony keresetűek a jövedelmük nagyobb hányadát költik fogyasztásra (egy szintig az egészet), ami után megfizetik az ÁFÁ-t. 
Az egyszerűség kedvéért nézzünk meg egy 100 ezer Ft-os fizetést. Ebből leadózik 16% SZJÁ-t, 17,5% járulékot, marad 66.500 Ft-ja. Ezt teljes egészében elkölti, amivel megfizet még 66.500 x 0,27 = 17.955 Ft ÁFÁ-t. Tehát az adott havi teljes nettó adózása: 33.500+17.955 = 51.455 Ft, ami 51,455%-os teljes effektív adózásnak felel meg. 
Most nézzünk meg egy havi 1 milliót kereső személyt, aki a jövedelme 50%-át költi fogyasztásra, a másik felét megtakarítja. Azt is tegyük fel, hogy van 10 millió Ft megtakarítása már, ami évi 12%-t fizető állampapírban van. SZJA + járulék: 335.000 Ft -> nettó bér 665.000 Ft Fogyasztás 500.000 Ft -> ÁFA: 135.000 Ft Tőkejövedelem adott hónapban: 10.000.000 x 0,12/12 = 100.000 Ft -> ennek adója 0, mert az állampapírból származó jövedelem adómentes. Tehát a teljes effektív adózása: (335.000 + 135.000) / (1.000.000 + 100.000) = 470.000 / 1.100.000 = 42,73% 
 . 
 Ez persze szélsőséges példa, mert 10-szeres különbséget néztem, de jó látszik a különbség a teljes effektív adózásban, amit a tőkejövedelmek munkajövedelemhez hasonló adóztatásával és progresszív SZJÁ-val lehet kiegyenesíteni.
 . 
 A mottód a szimpla, ezt is pont úgy vizsgáltad eddig.
Shortelek szerda, 09:01
Előzmény: #8224  signal2
#8226
Az a propaganda.
signal2
signal2 szerda, 08:53
Előzmény: #8218  Nudli
#8225
Hivatalosan az adott országban élő magyarok száma (2020, 2021, 2022)
Németország: 211.460 -> 212.735 -> 214.695
Ausztria: 91.395 -> 94.411 -> 99.679
Tehát 2022 végéig biztosan nem látszik nettó visszaköltözés. A kérdés, honnan veszed, hogy jelenleg többen jönnek vissza, mint ahányan elmennek.
signal2
signal2 szerda, 08:40
Előzmény: #8218  Nudli
#8224
Honnan veszed, hogy JELENLEG (2023) többen jönnek vissza, mint amennyien elmennek?
signal2
signal2 szerda, 08:39
Előzmény: #8221  BKKT
#8223
Itthon lehet kapni 1000 Ft alatt is, a németeknél nem igazán. Valóban annál a 6 eurónál indul. Az viszont igaz, hogy az átlagos minősége kb mindennek jobb. Az élelmiszereké, az utaké, az épületeké. Lehet, hogy van rá módszertan, hogy amikor ppp-t számolunk, akkor a minőséget is figyelembe vegyük, de még nem találkoztam vele.
geza77
geza77 szerda, 08:30
Előzmény: #8221  BKKT
#8222
és a kinti ember nem 2000 FO$rint/ó keres és vehet egy gyrost, hanem átlag keres 15 nettót és vesz 2,5 dönert. Kint nem ettem még rosszat, itthun már tudom hova nem kell mennem, ha nem akarom fél napig rosszul érezni magam utána.
BKKT szerda, 08:07
Előzmény: #8218  Nudli
#8221

Döner itthon 1800/ft körül.
Kint, szintén töröknél 6/euró, annyi különbséggel, hogy a kinti jobb és minimum 3x akkora...
Úgyhogy kb. nem csak nem vagy képben, de kurvára le is maradtál az ilyen szolgáltatásokkal és  összehasonlításokkal...
BKKT szerda, 07:59
Előzmény: #8218  Nudli
#8220
Honnan tudod, hogy többen jönnek vissza?
Bemondták valamelyik hiteles királyiban?
A Rogan-Habony művektől jön ez az infó vagy honnan?
Amit biztosan lehet ezzel kapcsolatban, hogy az osztrák TB. adatai szerint folyamatosan emelkedik az Ausztriában dolgozók száma.
"Júniusban 124 718 magyar dolgozott Ausztriában – ez derül ki az osztrák társadalombiztosító honlapján megjelent friss adatokból. A foglalkoztatottsági statisztikákat havonta közli az osztrák szervezet, a júniusit néhány hete hozták nyilvánosságra." 
A magyar elvándorlás nem csak Ausztria irányába növekedik, igaz ez az összes EU.tagállam felé...
Az orvosi ellátás is biztosítva van azoknak akik külföldön TB. jogviszonnyal rendelkeznek.  Nem értem, hogy mi a probléma azzal, hogy ha egy külföldön biztosított, bármilyen nemzetiségű polgár, kifizeti és igénybe veszi bármelyik ország magán egészségügyi ellátását. 
Az ilyen fodrász, műkörmös baromságaiddal meg ne gyere mert ezek szerintem már semmivel sem drágábbak kint mint idehaza..
13/euróért vágattam hajat egy török fodrásznál...
Műkörmözés szintén azonos... 
 
geza77
geza77 szerda, 07:56
Előzmény: #8218  Nudli
#8219
Emlékszel még a gyere haza fiatal reklámarcára?? Külföldre ment dolgozni!  Írjad nyugodtan, hogy többen jönnek haza, mint mennek el, csak ez nem igaz!  Ausztriában sose ennyi magyar nem dolgozott és most nyáron döntöttünk csúcsot. 
Azt hallottad, hogy az erdélyi magyarok szivárognak vissza, mert ott már jobb az élet?  Ők sem tudják elvágni a köteléket....  miért nem?
Eljárni arra a sok helyre amit írtál :
Ugyanezt itthun is megpróbálhatja ;)  akkor annyi helyre sem megy el, mint a kinti magyar és már mínuszban van! 
Nudli
Nudli kedd, 23:38
Előzmény: #8209  BKKT
#8218
Jelenleg többen jönnek vissza mint amennyien elmennek. 
Az is beszédes aki nagy sebbel lobbal kimegy valahogy nem akarja elszakitani a köteleket... miért nem? 
Miért nem illeszkedik be pl Németoban? járjon orvoshoz, fogorvoshoz, körmöshöz, fodrászhoz, kozmetikushoz, lakjon a városban menjen szinházba moziba járjon étterembe. Bulizzon a kinti haverokkal. De valahogy nem igy élnek. 
Nudli
Nudli kedd, 23:28
Előzmény: #8207  wgl
#8217
senki nem lopta el manyupot.. máig ott van az önkéntes az lenne a lopás ha azt elvennék.
 a nyugdij rendszer az felosztó kirovó rendszer..a mindenkori aktivak fizetik a meglévő nyugdijakat..ezzel  jogot formálnak ők is igy kapják majd a nyugdijat. A komcsik államositották anno a nyugdij alapokat ez lett helyette. 
A nyugdij járulék egy adó.. azt az adót magánszámlákra fizették..amit ismeretlenek kezeltek..  ez adóhiányt teremtett a költségvetésben..erre a hiányra kibocsátottak állampapirt..nött az adósság..adó nem jön be és még kamatot is kellett fizetni rá..ráadásul semmi garancia nem volt arra, hogy amikor a delikvens eléri a nyugdij korhatárt..valóban kifizetik neki a nyugdijat.. (braziloknál volt ilyen) és akkor hova megy a paraszt? a zorbánhoz..aggya vissza a pénzét.. 
Adta nagát a megoldás.. ezeken a számlánkon lévö "adópénzt visszaszedni, a számlánkon lévő állampapirt bevonni csökkentve államadósságot.. a részvények pedig növelik az állami vagyont. sima számtan.
Fidesz azt igérte névre szólóan számlásitják a nyugdij  járulékokat, ez nem történt meg. 
A munkaadók jelenleg (saját adószára)  egyben fizetik be NAVos számlára azt az adót/járulékot. 
Nudli
Nudli kedd, 23:16
Előzmény: #8206  signal2
#8216
ha valaki a 8órás munkájából elvégez 6 órát utána megy a kocsmába.. és kap egy egység pénzt akkor ha valaki dolgozik keményen 12 órát 2 egység pénzért miért kellene több adót fizetnie? pont ez lenne igazságtalan.. 
Nudli
Nudli kedd, 23:12
Előzmény: #8199  BKKT
#8215
közben jól éltél 12évig..olyan jól mint korábban soha.. én nem mentegettem volna a parasztokat.. remélem megtanulják a kutyafittyet.. nem baj ha a helyükre kerülnek. 
Nudli
Nudli kedd, 23:09
Előzmény: #8198  BKKT
#8214
ki a buta azt az élet igazolja. nézz magad körül
SteveBux kedd, 14:03
Előzmény: #8209  BKKT
#8213
Pont ezért jön a sok vendegmunkas
Utánuk csak megy be valamennyi járulék, amiből még lehet tartani a rendszert. 
Es ki tudja
Lehet tovább maradnak mint 2+1 év.... 
Itt bármit lehet, visszamenőlegesen is. 
parkinson kedd, 13:53
Előzmény: #8207  wgl
#8212
ne folytasd mert hülyeségeket írsz. A fiam a feleségem és én is manyuposok vagyunk, mert ez ÖNKÉNTES volt!  A nyugdíjat ellopni sem lehetett mert a kurcsány üresen hagyta ott, tehát lépni kellett és sokan így léptek.
bronz kedd, 12:29
Előzmény: #8210  geza77
#8211
A jövőkép.
geza77
geza77 kedd, 12:20
#8210
láthatjuk milyen jó ott,és vajon kinek a kárára történt?  (A TöröknépNEMZETTHY front érdekében??)
https://www.portfolio.hu/deviza/20230926/a-torok-jegybank-mar-kevesbe-tamogatja-a-torok-lirat-641879
BKKT kedd, 09:16
Előzmény: #8206  signal2
#8209

Ugyan... menekülnek az emberek.. nem tudnak már megélni, ez itt a gond..
Tavalyi évben 56000 magyar telepedett véglegesen külföldre és ez még fokozódhat, ha megszorítunk és adókat emelgetünk...
Nyugdíjasok országa a magyar, ez még egy darabig működik, de sokáig ezt már nem lehet leplezni és így működtetni..
Megszorításokra nincs már tér, elmentek a falig... Az embereknek elegük van, kezdenek feleszmélni, hogy átverték őket...
Adóemeléseknek nincs már tere, nyugdíjasok maradnak a fiatalok meg távoznak és nem lesz aki az országot működtesse...
signal2
signal2 kedd, 09:11
Előzmény: #8207  wgl
#8208
Ez hogy kapcsolódik ide? Ezekkel tisztában vagyok.
wgl kedd, 09:11
Előzmény: #8206  signal2
#8207
2010-BEN  választási kortesbeszédben a sperma azt mondta: nem lehet egykulcsos szja, mert igazságtalan!!
nyertek, azonnal lett egykulcsos szja.
....
Azt is mondta: megvédjük a manyupot!
nyertek, gyorsan halántékhoz szorított pisztollyal ellopták, bedarálták.
...
Folytassam???
signal2
signal2 kedd, 09:05
Előzmény: #8204  BKKT
#8206
Például teljesen felesleges volt a SZOCHO tavalyi 4%-pontos csökkentése. Az SZJA-mentesség és egyes befektetési eszközök árfolyamnyereség-adó mentessége is nonszensz. Simán jöhetne kétkulcsos SZJA, ahol az átlagbér 2-szeres felett keresők picit jobban hozzájárulnak a közöshöz. A 9% TAO offshore-szint, azt is kétkulcsosság kellene tenni. 
Egyébként egyetértek, akkor szórta a pénzt a kormány, amikor nem kellett volna, most meg itt állunk letolt gatyával, amikor pont meg kellene támogatni a gazdaságot. Dilettáns, csak a lopásra figyelő maffia pöffeszkedik az országon.
geza77
geza77 kedd, 09:02
Előzmény: #8202  signal2
#8205
Többek között arra is!
és Törökország csődbe ment az elmúlt években?  Nem hallottam róla. De régiós szintünkön a 24% marha sz@r, hát még a 490% . 313+490%= az majd 1500 lehetne és nem lenne csőd.
Vektor ezekkel parádézott aug 20.án is. Nem hallhatott türk trükköket??
A török líra gyengül  489,98%-ot  2018.04 óta, mi meg csak 24,41% ot az euróhoz képest. Még mindig élnek Törökországban, nem kevesen, max a nyomor nőtt. De aki nem nyomorog, azt nem érdekli.
https://imgur.com/a/9nOyONL
BKKT kedd, 09:01
Előzmény: #8202  signal2
#8204

A csődközeli helyzetet a fideszberkekből is elismerik... azért a 436-os eurót nem a gólya hozta...
A gazdaság meg több mint 1 éve recesszióban... Adóbevételek nem teljesülnek..  A nép nyomorog....
Adóemelésekre mindig van lehetőség...  A gond az, ami éppen most világosul ki, hogy még az adóbevételek sem teljesülnek...
Milyen adót szeretnél emelni?
A népnek elege van és ma már olcsóbb külföldön tankolni és vásárolni...
Adót lehet emelni, de az adóbevételek elmaradása arra mutat, hogy az adók emelése még nagyobb károkat okozhat...
signal2
signal2 kedd, 08:57
Előzmény: #8196  Nudli
#8203
"Az államnak beruházásokat kell inditani, olyat ami magasabb hozzáadott értéket magasabb feldolgozási szintet generál. pl gabona és gyümölcstárolók.. a húsokat ne élö állatként vigyék ki hanem minél magasabb feldolgozási szinten..  ne tucatáru kohászati termékek legyenek hanem egyedi ritka speciális ötvözetek.. mint amiböl svédek skandinávok élnek.. minöségi szerszámgépek.. vezérlö szoftverek.. ne rönköket hanem magas feldolgozású faipari termékek vigyenek..minöségi elektronikai alkatrészek..  stb stb.. nem az olcsó kategóriában kell versenyezni..arra ott van a kelet.. a napi 2usd-s fizetéssel nem tudsz versenyezni..és nem is kell."
Raskó 30 éve ezt ugatja, a Momentumnak meg konkrétan ez a gazdasági programja nagyvonalakban. A fidesz gazdaságpolitikája viszont eddig az volt, hogy az olcsó magyar munkaerőt adjuk a multiknak, és közben értékelgetjük le a forintot, hogy az tartósan olcsó maradjon. Ezt upfront dotációval is megtámogatjuk. Emellett pedig a támogatási- és az uram-bátyám rendszer is a lustaságra nevelte a magyar vállalkozásokat, akik teljesen versenyképtelenek. Teljes szemlélet(=kormány)váltás kell.
signal2
signal2 kedd, 08:52
Előzmény: #8201  BKKT
#8202
Azért messze vagyunk a csődtől. Nagy tér van még adóemelésekre.
BKKT kedd, 08:47
#8201
12-ÉV kétharmados kormányzás és rengeteg EU. milliárd mellett 2022-ben a csőd szélére vezetni az országot...... Ez mindent elmond arról, hogy milyen vezetése van az országnak... és ezen nincs mit szépíteni!
BKKT kedd, 08:29
Előzmény: #8196  Nudli
#8199

Erre is nagyon büszke lehetsz, csőd közeli helyzetben volt és lehet hogy még most is abban van az ország..
https://www.valaszonline.hu/2023/09/04/gyorffy-dora-lentner-csaba-gazdasag-magyarorszag-haboru-eu-interju/
BKKT kedd, 06:57
Előzmény: #8196  Nudli
#8198

Bocs, de ennyi ostobaságot előadni egy gazdasági fórumon....
Az aranytartalék a devizatartalék részét képezi... Azt ugye tudod, hogy a devizatartalék a reál értéket tekintve még csökkent is 2010-hez képeset..
Remélem azzal is tisztában vagy, hogy ilyen magas kamat környezetben aranyat tartani nagy veszteség, főleg egy kis ország jegybankjának, aki hatalmas kamatok törlesztése mellett tud csak forrást bevonni..
Az tisztán látszik, hogy Magyarország monetáris politikája a mezőny alatt van.. Az is tisztán látszik, hogy ennek árát az adófizetők fizetik...
Értem én, hogy csak a fidesz, de köszi olyan áron, hogy ma már minden fontos mutató alapján leszakadt az ország... Ez egy kicsit/nagyon elgondolkodtat...
Szerintem nagyon ostoba az, aki ilyen feltételek mellett az országban marad és az országnak szenteli az életét... Nem tudjuk mit hoz a jövő, de ilyen hülyék között az értelmiségi emberek biztos, hogy nem érzik jól magukat......
Szerintem Magyarországot az Orbán kormány olyan mélységekbe züllesztette le, hogy ebből nagyon nehéz lesz kimászni sőt, szinte lehetetlen.....
bronz kedd, 01:38
Előzmény: #8196  Nudli
#8197
Ibiza, zajec, Nudli, ezeket írod már vagy 10 éve Stocklandyardon is.
Történt ebben valami változás?
Megvalósult belőle valami?
Nem. 
Továbbra is egy a lényeg az 51%-os pártodnál, hogy minél többet lapátoljanak a klientúrához.
Nudli
Nudli hétfő, 23:52
#8196
Egyetértek. Mato egy zseni. Én irtam be elöször a fórumba. Többek közt rendbetette az államadósság szerkezetét...(csak jelzem a magas állampapir kamatot anno én irtam, azt is nem gond mert szép magyar embereknél marad amit vásárlásra befektetésre használhatnak) levitte a bankkartel hitelkamatait, kkv hitelek.. arany- és devizatartalék növelése.. államvagyon növelés.. ingatlanok.. közmű cégek vissza..
Matónak volt egy terve de a napi politikában feláldozták ezt a tervet. Látszik a feszkó a kormány a  varga és közte. Simán elmondta szerinte mit csináltak rosszul a kormányban. Varga mostanában egyénieskedik..nem nagyon értem miért beszél ki, eddig nem volt erős karakter. Én is ugattam amikor megy a szekér akkor takarékoskodni kell. 
Sok kormány elrontja - ma hajnalban olvastam erről egy ragyogó elemzést, nem találom-  a lényeg az volt amikor fellendülés van akkor még rátesznek egy lapáttal..támogatott hitelekkel tovább fütik a gazdaságot.. valódi visszaeséskor pedig már nincs forrás.. Ráadásul a kormány is beinditja a beruházásokat..lekötve pl az épitöipari kapacitásokat..amivel drágitja a nem állami beruházásokat.  
Az államnak beruházásokat kell inditani, olyat ami magasabb hozzáadott értéket magasabb feldolgozási szintet generál. pl gabona és gyümölcstárolók.. a húsokat ne élö állatként vigyék ki hanem minél magasabb feldolgozási szinten..  ne tucatáru kohászati termékek legyenek hanem egyedi ritka speciális ötvözetek.. mint amiböl svédek skandinávok élnek.. minöségi szerszámgépek.. vezérlö szoftverek.. ne rönköket hanem magas feldolgozású faipari termékek vigyenek..minöségi elektronikai alkatrészek..  stb stb.. nem az olcsó kategóriában kell versenyezni..arra ott van a kelet.. a napi 2usd-s fizetéssel nem tudsz versenyezni..és nem is kell.   
szolgáltatások- banszektor- pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások. minöségi termékek.. ipari- mezögazdasági termékek.. szállitmányozás.. ne 5 nap alatt menjen át rajtunk egy szaros vonat.. kelet nyugat kapuja vagyunk.. le kell másolni szingapur..ausztria svájc.. dán norvég és svéd mintákat.. A magyar munkaerő jó.. csak megtanulta a nyafogást..meg kell hajtani mint zinger a masináját.. ha kimegy németoba mindjárt tudja mit hogy kell..olyan dolgokat fogad el élböl amit itthon nem.. 
N0MAD hétfő, 22:31
Előzmény: #8194  _Macika_
#8195
a szerpentinen lefele előzés az lehet szakadékba zuhanás is....
_Macika_
_Macika_ 2023. 09. 21. 10:51
#8194
10:45Matolcsy György: Magyarország az árfolyamválság küszöbén volt
ez volt a kanyarban előzés
eszméletlen 
geza77
geza77 2023. 08. 01. 16:18
#8193
"Az elmúlt hat-hét év gazdasági ámokfutása beérett, az infláció elszabadult, még világszinten is jelentős a magyar infláció, ami ráadásul már tizedik hónapja van 20% felett. Az ország szerencséjére a jegybank egy hatalmas pálfordulattal észhez tért, előtte sok évig tétlenül nézte, sőt előidézte a forint folyamatos gyengülését, az infláció elszabadulása ellen sem tett túl sok mindent, egy ideje viszont MAGASAN tartott KAMATOKKAL támogatja, hogy a FORINT ÁRFOLYAMA NE OMOLJON ÖSSZE.
Tehát tényleg nagy a baj, az infláció az egekben, a gazdaság recesszióban, az alapkamat világszinten is kiugróan magas, a költségvetésben hatalmas lyukak, megszorítások mindenhol.
(Rossz ilyet leírni, de GYURCSÁNY IDEJÉBEN FELE EKKORA SEM VOLT A BAJ, pedig akkor egy gazdasági világválság volt, amihez képest a mostani gondok elenyészőek. Lehet hülyíteni a gondolkodni nem akaró embereket, hogy háborús szankciók meg Brüsszel meg Soros, de akinek egy pici esze van, észreveszi, hogy furcsa módon csak Magyarországot érintik ennyire mélyen ezek a problémák.
Azért, mert az okok itthon keresendőek és nem külföldön.)"
https://kiszamolo.hu/allampapirok-es-a-kozelgo-vilagvege/
Stiv
Stiv 2023. 08. 01. 10:21
#8192
Magyarország devizatartaléka, amely kb. 40 milliárd euró.
.
A forintgyengüléssel lassan meg lesz a idei 2000 milliárd forint veszteségének a fele...
.
EURHUF 390
Stiv
Stiv 2023. 07. 25. 14:00
#8191
Zsombéki 2023. 06. 21. 06:57
#8190

A zsenit az idiótától egy halvány vonal választja csak el.
Esetünkben a vonal túloldalán van már Don El Tolcsy.
Stiv
Stiv 2023. 06. 20. 14:00
Előzmény: #8188  zpatriot
#8189
zpatriot
zpatriot 2023. 06. 05. 12:58
Előzmény: #8186  Stiv
#8188
Valamiből, valamivel ki kell fizetni a hatalmas kamat- hozamszolgáltatást, gondolva az állampapírokéra is.
Stiv
Stiv 2023. 06. 05. 09:29
#8186
Masszívan zajlik a forint pénznyomtatás: nyomasztóan sok a 20.000 forintos!
.
Az elmúlt évek lassuló dinamikájához képest az infláció felpörgette a bankjegynyomtatást, a forgalomban lévő bankjegyek értéke átlépte a 8000 milliárdos határt. A pénzromlásnak köszönhetően a készpénzállomány bővülésében nyomasztó a húszezresek térnyerése – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője.
.
A növekedés motorját a 20 ezer forintos bankjegyek térnyerése adja: a kibocsátott forintbankók növekedésének kétharmadát ez a címlet adta, öt év alatt közel 93 millió darabbal, 46,4 százalékkal nőtt a forgalomban lévő húszezresek száma.
https://profitline.hu/masszivan-zajlik-a-forint-penznyomtatas-mar-8000-milliard-felett-az-allomany-449590
Stiv
Stiv 2023. 05. 23. 14:00
#8185
Stiv
Stiv 2023. 05. 10. 14:31
#8184
Negyedmilliárdért vett festményeket az MNB ingatlanos cége
.
A tavalyi év végén elhunyt Bak Imre festőművész négy alkotását vásárolta meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 250 millió forintért – írta az Mfor.hu az uniós közbeszerzési értesítő szerdai számára hivatkozva. A műveket a jegybank MNB-Ingatlan Kft. nevű cége vásárolta meg a Pados Gábor műgyűjtő tulajdonában álló Trance Balance Művészeti Kft.-től.
https://24.hu/fn/gazdasag/2023/05/10/negyedmilliard-festmenyek-mnb-ingatlanos-cege/
Stiv
Stiv 2023. 05. 10. 14:26
Előzmény: #8182  geza77
#8183
Szeptember, október környékére szépen összeér az egynapos kamat és az alapkamat... Jó lenne ha nem rogyna addig össze a forint, ez van a mostani árfolyamnak is örülni kell...Az inflációnak havi szinten többet kell esni mint 1,5 % ha tartani akarják az  egyszámjegyű inflát év végére.. 
geza77
geza77 2023. 05. 10. 13:24
Előzmény: #8181  Stiv
#8182
Végül is a beadott vakcina szépen egy folyamatos csökkenő trendbe terelte az inflációt, szemmel láthatóan... Így miért is ne vágjanak kamatot, hiszen már alig 3szorosa népNEMZETTHY inflációnk az eu átlagának! Amit a mi kiugró adatunk erősen felfele húz.
SZÉP VOLT FIÚK!! (mint ahogy a meccset vesztett focistáknak szoktak gratulálni... ki sem jutnak a bajnokságra, de ha valami menő csapat kiesik, mindjárt repteret kiabálnak... SZÁNALOMBANÁNORSZÁG)
Stiv
Stiv 2023. 05. 10. 11:03
#8181
Megszólaltak az elemzők a mai inflációs adat után: 
akár két héten belül kamatot vághat az MNB
.
A megjelent adat nagyjából egybeesik az elemzők és az általunk várt adattal, így nem befolyásolja érdemben a kamatvárakozásunkat, ami alapján az egynapos kamat szintjének 75-100 bázispontos csökkenését várjuk a Monetáris Tanács májusi kamatdöntő ülésén – reagált az adatra Kiss Péter. Az Amundi befektetési igazgatója.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230510/megszolaltak-az-elemzok-a-mai-inflacios-adat-utan-akar-ket-heten-belul-kamatot-vaghat-az-mnb-614218
Stiv
Stiv 2023. 05. 10. 09:02
#8180

2023. áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 24,0%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 0,7%-kal nőttek.
Stiv
Stiv 2023. 05. 10. 09:00
#8179
Megrohanták az emberek a pénzváltókat
.
Komoly mértékben vásároltak a magyarok valutát, kihasználva az év elején bekövetkezett forinterősödést - derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. 
A jegybanki statisztikák szerint az év első két hónapjában 48,7 milliárd forint értékben vásároltak a valutaváltóknál eurót, 11 milliárd forint értékben pedig dollárt az emberek. Ilyen erős évkezdetre 2015 óta nem volt példa - elemezte az adatokat Gergely Péter.
Drasztikusan megugrott az euróbetétek állománya: miközben nem volt még példa 100 milliárdot közelítő havi lekötésre sem, idén februárban 225, márciusban 223 milliárd forintnyi euró lett lekötve lakossági betétszámlákon.
https://privatbankar.hu/cikkek/szemelyes_penzugyek/megrohantak-az-emberek-a-penzvaltokat.html?utm_source=rss&utm_medium=referral
Stiv
Stiv 2023. 05. 01. 13:25
#8178
Megtévesztő árcédulák a magyar üzletekben: erre figyeljen, ha nincs forintos ár
.
A 11 eurós ár a pénztárnál 5295 forintra jött ki, a blokkon csak forintban szerepelt az ár. Vagyis az eurót 481 forinttal számolták fel az árban akkor, amikor az árfolyam ennél 100 forinttal alacsonyabb volt.
Forintban kell feltüntetni az árat.. 
Az ár feltüntetése forintban kötelező. Nem megfelelő megoldás tehát az, ha az árcédulán külföldi devizanemben szerepel az ár, mellette meg szerepel az árfolyam.
https://24.hu/fn/gazdasag/2023/05/01/arak-arfeltuntetes-magyar-uzletben-zlotyi-euro-nem-eleg-forint/
Stiv
Stiv 2023. 04. 25. 14:00
Előzmény: #8176  geza77
#8177
geza77
geza77 2023. 03. 15. 20:42
Előzmény: #8175  Stiv
#8176
és a gazdaságunk is ezért esünk 2 nap alatt 21 FO$ egységet  
  S I K E R!!!!!
                        A HOLDRÓL IS LÁTSZIK!
                                                                      MOST KELL BÜSZKÉNEK LENNI!!!
Október óta leküszködte magát 420ról 380ig majd 2 eső nap alatt 400 felett voltunk
Stiv
Stiv 2023. 03. 15. 17:31
Előzmény: #8174  geza77
#8175
Üzent a magyar pénzügyminiszter: stabil a bankrendszerünk
EURHUF 401,70
Látjuk ,hogy stabil...
geza77
geza77 2023. 03. 14. 10:21
#8174
"A Magyar Nemzeti Bank küldetése, hogy az árstabilitás
elérésével és fenntartásával, illetve elsődleges célját nem
veszélyeztetve a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának
fenntartásával, valamint a jegybankkal szemben megnyil-
vánuló közbizalom erősítésével hozzájáruljon a társadalmi
jóléthez és kiszámítható környezetet biztosítva támogassa
a gazdaság tartós és fenntartható növekedését. A Magyar
Nemzeti Bank küldetésének tekinti a közjó szolgálatát, mert
meggyőződése, hogy a gazdaságnak a magyar társadalom
egészének közös boldogulását kell szolgálnia.
J ÖVő k é p
Abból kiindulva, hogy Magyarország biztonságos megélhe-
tést biztosító, versenyképes gazdasággal, gyarapodó népes-
séggel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel
Kelet-Közép-Európa gazdasági és szellemi központjává akar
válni, a Magyar Nemzeti Bank a magyar nemzet jegybank-
jaként és 90 éves múlttal rendelkező kiemelkedő nemzeti
intézményként maga is hozzá kíván járulni e nemzetstraté-
giai célok megvalósításához.
Ezért a Magyar Nemzeti Bank
• elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása,
.......
• olyan kiszámíthatóbb gazdasági környezet megteremté-
sére törekszik, ahol árstabilitás ösztönzi a produktív befek-
tetéseket, ezáltal hozzájárul a gazdaság tartós és kiegyen-
súlyozott növekedéséhez,
........
• a gazdaság külső sérülékenységének csökkentése érdeké-
ben biztosítja az optimális szintű és szerkezetű devizatar-
talék rendelkezésre állását,a l a p o k m á n ya l a p o k m á n y12 13
• szoros figyelemmel követi a devizapiaci folyamatok ala-
kulását, de tartózkodik azok közvetlen, aktív beavatko-
zással történő befolyásolásától, az árfolyam alakulását
ugyanis alapvetően a piaci kereslet és kínálat viszonya
határozza meg,
• a hitelezés célzott ösztönzésével támogatja a kamatpolitikát,
• teljesíti a Központi Bankok Európai Rendszerének, vala-
mint a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének
tagjaként a Magyar Nemzeti Bankra háruló feladatokat
és kötelezettségeket,
.......
• a Kormány és a jegybank között fennálló stratégiai együtt-
működés keretében elsődleges céljának veszélyeztetése
nélkül támogatja a gazdasági növekedést,
...
• az európai és globális gazdaságpolitikai gondolkodás, a
monetáris és a pénzügyi rendszert érintő aktuális kérdések
meghatározó fórumává kíván válni, törekszik a világ élvo-
nalába tartozó egyetemekkel, kutatóműhelyekkel, intéz-
ményekkel, szakemberekkel történő kapcsolatépítésre,
hazai és nemzetközi együttműködési háló kialakítására,
........
• célja, hogy innovatív és hiteles szakmai tevékenységével
jegybanki példakép legye"
https://www.mnb.hu/letoltes/a-magyar-nemzeti-bank-alapokmanya-1.pdf
Stiv
Stiv 2023. 03. 09. 11:10
#8173
Nagy Márton: 
kell még félmillió munkás Magyarországon, részben gazdasági migrációval.
.
Magyarország elérheti az uniós fejlettségi szint 95%-át 2030-ra, erről én nem tennék le. Jelenleg a helyezésünk a 20., 2030-ra a 15-ek lehetünk - vetítette előre. A 15. helynél jobbnak lenni nem realitás - mondta.
Stiv
Stiv 2023. 03. 09. 11:03
Előzmény: #8168  bronz
#8172
Zorbán már 2018- ra megálmodta a nullás költségvetést , ezek a legnagyobb bohócok..
Stiv
Stiv 2023. 03. 09. 10:44
Előzmény: #8165  amphibian
#8171
Összesen 6 milliárd forint van erre a célra elkülönítve minden évben a büdzsében.
Munka nélkül senkinek se adnék havi többmilliós járadékot ,itt akkora fejetlenség uralkodik ,hogy nem igaz........
Azt is meg lehet nézni, hogy munkaidőben hányan járnak be a parlamentbe dolgozni....
Feketefoton1
Feketefoton1 2023. 03. 09. 09:24
Előzmény: #8167  signal2
#8169
ez talán hitelesebb
:https://commodity.com/data/hungary/debt-clock/?fbclid=IwAR2Mmvvy4hbHxEo23_277yWpLQJK6Ph_UkcpiALa7LYMGIfHqsyFgVj-Eco
bronz 2023. 03. 09. 08:52
Előzmény: #8167  signal2
#8168
13 év alatt nominálisan közel 2,5x-esére nőtt. 
Lesz ennek az országnak valaha nemzeti kormánya, amelyik minimum nullás büdzsét csinál, hogy végre elkezdjen leépülni az adósság? Az elmúlt bő 30 évben csak a jövőt felelő csürhe jutott mindkét oldalon.
signal2
signal2 2023. 03. 09. 08:41
Előzmény: #8166  bronz
#8167
01.31-én 46 507,85 milliárd HUF, ehhez jön a februári 1380 mrd-os költségvetési hiány, tehát most olyan 47 900 milliárd Ft körül lehet.
bronz 2023. 03. 09. 08:29
Előzmény: #8161  Stiv
#8166
Az komoly...
Az államadósság csökkentés kormánya. 
A sok debil állat meg elhiszi.
19950 milliárd környékéről indultak kormányváltáskor 2010-ben,most hol állhat? Nem találtam friss adatot. Tavaly március végén 44331 milliárd volt, a tavalyi hiány alapján valahol 50000 milliárd körül lehet.
amphibian 2023. 03. 08. 23:26
Előzmény: #8161  Stiv
#8165
6 millió havi életjáradékot kap egy 70 évvel ezelőtti bajnok.
35 éves kajakos hölgy bajnok most 4 milliót havonta élete végéig indexálva a keresetekhez.
1000 ek vannak ilyenek.
Ezért a járadékért soha már semmit sem köll csinálni.
Nem csudálkozom a hiányon.
Stiv
Stiv 2023. 03. 08. 21:55
Előzmény: #8163  Törölt felhasználó
#8164
Ha így megy nem fognak egy adót se kivezetni....a kormány "megy előre, mint a vak ló"
Törölt felhasználó 2023. 03. 08. 21:18
Előzmény: #8159  Stiv
#8163
Lehet, el kellene adni a zongorát, a kastélyt és a festményeket.
Bpali
Bpali 2023. 03. 08. 20:48
#8162
orosz rulettet jatszanak..
Stiv
Stiv 2023. 03. 08. 20:30
#8161
Február végéig az államháztartás központi alrendszere 1525,1 milliárd forintos hiánnyal zárt.....
https://azuzlet.hu/allamhaztartas-ket-honap-alatt-1525-milliardos-hiany/
És nem akarnak a gazdaságpolitikán változtatni....
Stiv
Stiv 2023. 03. 08. 14:09
Előzmény: #8159  Stiv
#8160
Megérkeztek az első reakciók Matolcsy György kritikáira
Vezérszónoki felszólalásokkal folytatódott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021-es üzleti jelentésének megvitatása az Országgyűlés szerdai ülése. A Fidesz, a DK, a KDNP, az MSZP, a Jobbik és a Mi Hazánk képviselői is reagáltak Matolcsy György jegybankelnök szavaira.
https://novekedes.hu/hirek/megerkeztek-az-elso-reakciok-matolcsy-gyorgy-kritikaira
Stiv
Stiv 2023. 03. 08. 14:08
#8159
A jegybank 2021-ben monetáris fordulatot hajtott végre
„A példátlan mértékű” jegybanki támogatás azzal járt, hogy a 2013 óta tartó állandó éves nyereség után az MNB 2021-es eredménye 57,1 milliárd forint veszteséget  mutatott ....
Stiv
Stiv 2023. 03. 08. 13:59
#8158
"Az árfolyam kérdése alapvetően a monetáris politika hatásköre. A térséghez képest kiugróan magas az alapkamat, új, likviditást szűkítő jegybanki eszközök jelentek meg. Ezekkel a jegybanki lépésekkel együtt az elmúlt két év olyan hozamkörnyezetet szült, amelyben jóval többet költünk adósságfinanszírozásra, mint korábban. Természetesen az, hogy az öt- vagy tízéves állampapírjaink hozama miként változott meg, nemcsak rajtunk múlik, hanem az amerikai Fed és az Európai Központi Bank lépésein is.
De ne csak kifelé nézzünk: ha 13 százalék az alapkamat egy országban, az beárazódik a szerződésekbe, a hitelekbe, a gazdaságnak ezzel kell együtt élnie. A költségvetés nem versenyezhet a 18 százalékos egynapos betét kamatával, de látjuk a diszkont kincstárjegyek hozamemelkedését" - mondta Varga Mihály.
Stiv
Stiv 2023. 03. 08. 13:49
Előzmény: #8153  portmolyolo
#8157
Ezeknek előbb-utóbb befellegzik, semmi se tart örökké.....Max. ha egyet nyernek még..
A végleg megszűnő  eu-s pénzek és euró nélkül csak dagonya lesz itt, nem mellesleg hihetetlen fejletlen az egész ország.....Ez a kormány úgy ahogy van alapból buta, önerőből semeddig se tudnánk létezni...
Törölt felhasználó 2023. 03. 08. 12:30
Előzmény: #8155  Verona
#8156
Gondolod? nem bízik abban, hogy megvédi a rendszer? 
Miért vállalta el? egy ideig a kormánnyal futott, azután hirtelen megvilágosodott, és mossa a szennyesét? 
Vannak tettei, melyek felelőssége alól nem tud kibújni, hiába okoskodik most.
Verona 2023. 03. 08. 12:26
Előzmény: #8154  Törölt felhasználó
#8155
Menekül a felelősség alól.... Bedőlés előtti helyzet lehet...
Törölt felhasználó 2023. 03. 08. 12:08
#8154
Érdekes, hogy az MNB részéről ez a második kritikus beszólás.
- vajon miért ilyen kritikus? és ilyen nyíltan? szemben a propaganda szöveggel
- nem fél, hogy retorziók érik? egyszemélyes diktatúrában egyik napról a másikra hullanak a fejek.
portmolyolo
portmolyolo 2023. 03. 08. 11:10
Előzmény: #8152  Stiv
#8153
Hogyne lenne célja, hatalmon maradni, folytonos kozmetikázással, tereléssel.
Stiv
Stiv 2023. 03. 08. 10:55
Előzmény: #8151  Stiv
#8152
A kormánynak az előző 10 évvel ellentétben ezúttal nincs célja a következő 10 évre, és Orbán Viktor miniszterelnöknek..
A kamatkiadások jövőre a GDP 4,6%-ára nőnek, amit a jegybankelnök csapdahelyzetnek nevezett...
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230308/ujabb-kemeny-beszedet-tartott-matolcsy-gyorgy-a-parlamentben-negativ-gazdasagpolitikai-fordulatot-hajtott-vegre-a-kormany-601518
Stiv
Stiv 2023. 03. 08. 10:51
Előzmény: #8150  zpatriot
#8151
Újabb kemény beszédet tartott Matolcsy György a parlamentben: negatív gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre a kormány.
.
Matolcsy György, az MNB elnöke az Országgyűlésben tartott beszédében elmondta, hogy a kormánynak az előző 10 évvel ellentétben ezúttal nincs célja a következő 10 évre, és Orbán Viktor miniszterelnöknek - aki magánbeszélgetés során osztotta meg ezt a gondolatát Matolcsyval - nincs igaza abban, hogy a teljesítményt nem kell mérni - mondta a jegybankelnök. Emellett Matolcsy kritizálta az árstopokat, a költségvetési hiány elengedését, és felhívta a figyelmet rá, hogy több ország is lehagyott minket  fejlettségben.
zpatriot
zpatriot 2023. 02. 20. 14:56
Előzmény: #8149  Stiv
#8150
Úgy sem lehet hatékony, ha nem a jó gazda gondosságával gazdálkodik, hanem amíg van pénz a kasszában és kilátásban (Eu...), addig költ, mintha nem lenne holnap.
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 14:28
Előzmény: #8146  Peterbond
#8149
Úgy nem lehet hatékony egy állam ha összevissza szórják a milliárdokat..... A kuszaszem fia is önerőből jutott el oda ahol most van...
zpatriot
zpatriot 2023. 02. 20. 14:17
Előzmény: #8143  signal2
#8148
Igen, a magyarokra terhelték át az államadósságot, ők viselik a nagyobb terhet. Forintkát lehet nyomtatni nekik akármennyit, de a dollár- és euróadósság az nem nyomdafestéktűrő. :-)
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 14:08
Előzmény: #8144  signal2
#8147
A legjobb amit tudnak most csinálni, hogy nem csinálnak semmit :) Úgy nem lesz baj... 
Peterbond 2023. 02. 20. 14:04
Előzmény: #8143  signal2
#8146
Szerintem bőségesen elég lenne csak a top 100 NER oligarhának visszaadnia a vagyonát. Az én 60%-omról szivesen lemondok mivel én nem kaptam az állambácsitól semmit ( még a CSOK féle morzsákból sem ) ellenben Tiborcz úr, szíj úr és Mészáros úr 50-100-400 milliárdjaival.
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 13:51
Előzmény: #8143  signal2
#8145
Ha nem lennének balfékek már adósság se lenne...Kezdésnek mindenki beszállhatna 20000 forinttal...
signal2
signal2 2023. 02. 20. 13:30
Előzmény: #8141  Stiv
#8144
"Az infláció megtörése türelemjáték"
ÁRcsúcsot követően pont 1 évet kell várni, és a bázishatás miatt az inflációs mutató visszaesik.
signal2
signal2 2023. 02. 20. 13:29
Előzmény: #8142  Stiv
#8143
Tehát itt van az államadósság fedezete. Bizony, a lakosságnál. Indulhatnánk teljesen tiszta lappal, ha minden magyar a pénzügyi megtakarítása 60%-át odaadná az államnak. Ekkor emegszűnne az államadósság. 
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 13:23
#8142
Mennyi vagyona van a magyaroknak?
2022 IV. negyedév végére 83 939 milliárd forintra nőtt a háztartások pénzügyi vagyona, ami 1 907 milliárd forintos növekedés az előző negyedévhez képest, éves alapon pedig 6 080 milliárd a gyarapodás. A háztartások kötelezettségeinek szintje 14 426 milliárd forint volt 334 milliárdos negyedéves emelkedéssel, míg az éves változás 801 milliárd forint növekedés. Így a kettő eredményeként a nettó pénzügyi vagyon 1 573 milliárdos negyedéves növekedéssel 69 513 milliárd forintra nőtt.
A vagyonnövekedésben tranzakciós alapon szerepet játszott, hogy a készpénzállomány csupán 12 milliárd forinttal emelkedett, a látra szóló betétek állománya pedig 306 milliárd forinttal csökkent, láthatóan elkezdtek beépülni az inflációs várakozások a háztartások döntéseibe és léptek az inflációs védelem érdekében, illetve a fogyasztási szint fenntartásához is többletforrások szükségesek – írta elemzésében Horváth András, a Magyar Bankholding vezető elemzője. 
https://piacesprofit.hu/cikkek/kkv_cegblog/mennyi-vagyona-van-a-magyaroknak.html?utm_source=rss&utm_medium=referral
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 13:21
#8141
Feltételezve, az infláció trendszerű csökkenése mellett az összes belső és külső gazdasági tényező is megfelelően alakul: első körben az október közepén a bevezetett átmeneti, célzott intézkedések fokozatos kivezetésére kerülhet sor – állítja Virovácz Péter, az ING makrogazdasági elemzője.
– tette hozzá Virovácz Péter, aki úgy véli, hogy az MNB átmeneti, célzott eszközeinek kivezetése után az alapkamat csökkentése leghamarabb az év közepe felé valósulhat meg.
.
Az infláció megtörése türelemjáték, fontos a türelmes megközelítés, különösen ha közben gyorsan változó környezetben kell döntéseket hozni – mondta a Napi.hu-nak adott interjúban Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke. „Fontos a türelmes megközelítés, különösen, ha közben egy gyorsan változó környezetben kell döntéseket hozni. Az alapkamat csökkentésének kérdése nincs a horizonton” – emelte ki Virág Barnabás.
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 13:06
Előzmény: #8139  Peterbond
#8140
Valahogy ez a gazdaságpolitika nem akar működni. A számokat nézve nincs pozitív eredmény, hiába jönnek és fektetnek be euró milliárdokat az országba.....Úgy vannak vele, hogy majd a gazdaság kinővi az adósságot  de lassan 3 x akkora lesz mint 2010-ben...A növekvő devizás állampapír kibocsátás miatt se jó irány a forint elengedése...Az infláció leverése csak erős forinttal fog menni....Utólag az ingatlan jobb befektetés volt mint az állampapír, 2012-ben még 300 forint alatt volt az euró.....Amit a forinttal csináltak az elmúlt évben az nagy kapufa volt...
Peterbond 2023. 02. 20. 11:47
Előzmény: #8138  Stiv
#8139
Ami nagyon érdekes hogy GDP arányosan csökkentünk, ami természetesen a 255-os inflációnak és a korábbi alacsony kamatú hiteleknek köszönhető. De nagyon érdekes volna megnézni kik azok akiknek a megtakarítását ilyen szépen elinflálta az állam.
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 11:44
Előzmény: #8137  Stiv
#8138
Nem semmi adósság, egyre közelebb az 50000 milliárd forint....Azért a nagy évértékelő mese után ezt is illet volna megemlíteni, szerintem továbbra is rossz irányba megyünk...
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 11:27
#8137
Az államháztartás nettó finanszírozási képessége 2022 negyedik negyedévében a negyedéves GDP -13,4 százalékát tette ki (-2566 milliárd forintot). Az államháztartás alszektorai közül a központi kormányzat nettó finanszírozási képessége -2701 milliárd forint, a helyi önkormányzatoké -126 milliárd forint, a társadalombiztosítási alapoké pedig 262 milliárd forint volt..
Az Eximbank adósságát is figyelembe véve a szektor adóssága a GDP 72,9 százaléka volt (48840 milliárd forint). 
Varga Mihály pénzügyminiszter ezzel kapcsolatban friss Facebook-posztjában kiemelte, hogy a vártnál nagyobb mértékben csökkent tavaly az adósságráta: 76,8%-ról 72,9%-ra (korábban a pénzügyminiszter még decemberben 73,5%-os adósságrátát vetített előre a 2022-es évre).
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 11:22
#8136
MNB-jelentés: hatalmas a hiány, úgy kiköltekezett a magyar állam, mintha nem lenne holnap
.
Az MNB hétfő reggel közölt, pénzügyi számlák előzetes adatai szerint úgy tűnik, hogy a kormány elvétette a tavalyi 6,1%-os hiánycélját. A jegybanki adatközlés ugyanis a GDP arányában 6,3%-os deficitet jelez, ami az Eximbank egyenlegének figyelembevételével 6,1%-ra, vagyis a célnak megfelelő szintre csökkent. Az utolsó három hónapban a kormány megint elképesztő mértékben megnyomta a pénzszóró gombot: a GDP arányában 13,4%-os hiányt termelt az államháztartás.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230220/brutalis-mertekben-kikoltekezett-a-magyar-allam-597958
Bpali
Bpali 2022. 12. 28. 08:10
Előzmény: #8133  Stiv
#8135
Talán okkal. Szerintem jól tette..
Stiv
Stiv 2022. 12. 27. 16:40
#8134
Orbán Viktor visszakozik az IMF-től?
.
Csaba László szerint fel kellene venni a kapcsolatot a Valutaalappal. A közgazdász, Orbán Viktor egykori tanácsadója azt is elmondta, miért lenne ez jó Magyarország számára.
.
Fel kellene venni a kapcsolatot az IMF-fel, Orbán, ha kell, kész lenne erre is – mondta a Hírklikknek Csaba László, akitől azt kérdezték: elképzelhetőnek tartja-e, hogy a jelenlegi hatalom az IMF segítségét kéri, noha anno hangos csinnadrattával és durván kiebrudalták Magyarországról. 
https://index.hu/belfold/2022/12/27/valutaalap-imf-energiavalsag-orban-viktor/
Stiv
Stiv 2022. 12. 27. 16:37
#8133
Matolcsy György nem írta alá a jövő évi büdzsét értékelő jelentést
https://infostart.hu/gazdasag/2022/12/27/matolcsy-gyorgy-nem-irta-ala-a-jovo-evi-budzset-ertekelo-jelentest
geza77
geza77 2022. 12. 16. 10:11
Előzmény: #8130  _Macika_
#8132
"Egymilliárd forint egyenlő havi egymillió forinttal, a születésünktől, 83 éves korunkig.
Viszonyítási alap a korrupt politikusok milliárdjaihoz." 
1, Azt tudjuk, hogy egy ember kb 40 évet dolgozik, ha nem hal meg előtte...
2, jelenlegi nettó átlagfizetés kb 330 000 FO$rint, ha van annyi...
3, 14 milliárdért vették a lakást 14 000 000 000  azaz  1,000*1,000,000*14
       vagy másképpen 14.000 *1.000.000,-  azaz 14ezerszer egymillió FO$rintért
14milliárd/330ezer
Tehát a vételár egy embernek a 42424,24 havi átlagkeresete jelen pillanatban, ha abszolút semmire nem költ ezalatt a  3535,35 év alatt és dolgozik végig rendesen!
vagy 3535,35 ember 1 éves teljes nettó magyar átlagkeresete
vagy 88,38 ember teljes élete munkája!!
Hogy a viharba sikerült összespórolnia az adott cégnek ezt az összeget?
geza77
geza77 2022. 12. 16. 09:00
#8131
Stiv
Stiv 2022. 12. 08. 10:37
#8129
A dráguló euróval fizetjük a 2,5 - szeresre emelkedő energiaszámlát...Ha így marad akkor ez is kapufa lesz hosszabb távon...
Stiv
Stiv 2022. 12. 08. 10:28
Előzmény: #8127  Törölt felhasználó
#8128
Jó lenne ha már lenne egy hozzáértő kormánya az országnak....Ezek tök hülyék mindenhez...
Stiv
Stiv 2022. 12. 08. 09:05
#8126
Novemberben 22,5%-kal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2211.html
Stiv
Stiv 2022. 12. 06. 14:45
#8125
Vajda Zoltán a Magyar Nemzeti Bank elnökét kérdezte arról, ki kérte a jegybank vezetőinek fizetésemelését. A szocialista politikus azért fordult Matolcsy Györgyhöz, mert úgy vélte, az őt helyettesítő alelnökétől korábban nem kapott kielégítő választ, amikor értetlenségének adott hangot, hogy
.
megélhetési válság idején miért van szükség a közpénzből fedezett milliós fizetések emelésére.
Szerinte Virág Barnabás hárított, azt mondta, a döntést kommentálni nem szeretné, de a törvény módosításáról a kormány döntött, azt a parlament fogja megszavazni. Mivel ez arra utal, hogy az MNB vezetőinek fizetésemelését nem az MNB kérte, az ellenzéki képviselő tudni szerette volna, mi indokolja Matolcsy György szerint, hogy
Stiv
Stiv 2022. 12. 06. 14:32
Előzmény: #8123  Verona
#8124
"Az MNB határozottan cáfolja a sajtópletykákat és azonnali helyreigazítást kér" - címmel reagált a Magyar Nemzeti Bank arra az értesülésre, miszerint Matolcsy György jegybankelnök tegnap elhangzott kritikáit a személes sértettség vezette volna.
Verona 2022. 12. 06. 14:21
Előzmény: #8122  Stiv
#8123
Nagyon hülyének kell lenni ahhoz, hogy az ilyen, sebtében összerakott hazugságot valakivel meg lehessen etetni.......
Stiv
Stiv 2022. 12. 06. 11:28
#8122
Élete végéig jegybankelnök akart maradni Matolcsy György.
.
A jegybank azt szerette volna elérni a kormánypártoknál, hogy a parlamenti többség úgy módosítsa a jogszabályokat, hogy Matolcsy György élete végéig, de minimum 2031-ig a Magyar Nemzeti Bank elnöke maradhasson – tudta meg a Világgazdaság. A kormánypártok ezt elutasították, információink szerint ennek a személyes sérelemnek tudhatók be az MNB elnökének hétfői, a kormány gazdaságpolitikáját súlyos kritikával illető mondatai.
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2022/12/elete-vegeig-jegybankelnok-akart-maradni-matolcsy-gyorgy
Stiv
Stiv 2022. 11. 09. 18:58
#8121
Pleschinger Gyula, az MNB Monetáris Tanácsának tagja szerint az infláció a jövő év első felében csökkenésnek indulhat, 2024-re pedig elérheti a jegybank által kitűzött 2-4%-os célsávot – számol be a hírről a Reuters.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20221109/elarulta-a-magyar-jegybankar-mikor-csokkenhet-az-inflacio-577774

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek