Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
geza77
geza77 2022. 03. 04. 15:19
Előzmény: #7959  Stiv
#7960
szerintem lengyelek már inkább ukránokhoz húznak, mint hozzánk
Csehek már régebben kihátráltak az orvbáni hülyeségből
szlovákokat sem különösképp érdekli a pávatáncos hülyesége
így mi maradtunk a V1 ben, vagy S1 lassan Sórós1 ;)
Stiv
Stiv 2022. 03. 04. 15:01
#7959
MNB: minden eszközt készek vagyunk használni
.
És azért 386 az euró?  A V4 közül a leghülyébb csapatunk van.....
geza77
geza77 2022. 03. 02. 16:41
#7958
190 millió forintot, több mint 17 év adózott nyereségét bukta el egy magyar kisvállalkozás, miután a kormány végelszámoltatja az orosz Sberbankot.
Ha három hónapig nem fizetném valamelyik hitelemet, a bank rám rúgná az ajtót és a seggemet is elárverezné. Ennek az embernek annyi volt a bűne, hogy a bankban tartotta a becsületesen megkeresett, leadózott pénzét.
Az államnak ebben az esetben kutya kötelessége lenne megtéríteni mindet az utolsó rohadt fillérig. Érdekes: az adósállományát lesz aki megvegye és behajtsa, a hitel valahogy sosem tűnik el. A megtakarítás miért? Ez a pénz egy élet munkája. Dicsértessék!
geza77
geza77 2022. 03. 02. 15:00
Előzmény: #7951  Stiv
#7957
A háború miatt, csak mi esünk, ráadásul ennyire? Románok jóval közelebb vannak és a határszakaszuk is legalább 4szerese Ukrajnával, mégsem esnek.
https://imgur.com/a/jZ0vB73
Ha a lengyelekkel együtt estünk és erősödtünk volna 370en lennénk.
Paja1975 2022. 03. 02. 11:36
Előzmény: #7955  Stiv
#7956
Nem fog talpra allni, amig mem emelnek 
Stiv
Stiv 2022. 03. 02. 11:27
Előzmény: #7954  Stiv
#7955
Nem tud talpra állni...
.
381,40
Stiv
Stiv 2022. 03. 02. 11:11
Előzmény: #7952  Paja1975
#7954
Most majd elgondolkodnak, hogy jobban  jártunk volna az euróval......Az emberek csak az orrukig látnak elég a fészbukra benézni...
Stiv
Stiv 2022. 03. 02. 11:01
Előzmény: #7950  Paja1975
#7953
Pedig megmondták az embereknek, hogy a fix törlesztő hitelt vegyenek fel....
Paja1975 2022. 03. 02. 11:01
Előzmény: #7951  Stiv
#7952
Sajnos lehet is. El kellene mondani az embereknek hogy a kormany a csokosok es a vallalkozok segget vedi azzal szemben, hogy az ember ne fizessek 1000 forintot egy kg kenyerert 
Stiv
Stiv 2022. 03. 02. 10:57
Előzmény: #7949  Paja1975
#7951
Megmagyarázzák ,hogy az ukrán háború miatt gyengül a forint....Ott a grafikon, hogy 12 éve gyengül a forint ezek totál fogyatékosnak nézik az embereket...
Paja1975 2022. 03. 02. 10:56
Előzmény: #7949  Paja1975
#7950
Meg mindig a hitelesek segget vedik 
Paja1975 2022. 03. 02. 10:53
Előzmény: #7948  Stiv
#7949
Ezek megorultek. Szerintem vegig nezik a csodot es lelepnek. 
Stiv
Stiv 2022. 03. 02. 10:49
Előzmény: #7947  Stiv
#7948
Úgy látszik,hogy végleg elengedték a 370-es euró árfolyamot is....
Stiv
Stiv 2022. 03. 02. 10:46
Előzmény: #7946  Stiv
#7947
USDHUF 
.
343,60
Stiv
Stiv 2022. 03. 02. 10:45
Előzmény: #7945  Stiv
#7946
Az árstop után szép árakat fogunk látni...A benzin egyből elszáll vagy 12-15%-ot....
.
annyire=annyira
Stiv
Stiv 2022. 03. 02. 10:38
Előzmény: #7944  geza77
#7945
Ezek annyire hülyék,hogy nem igaz... A lengyel már lépett tegnap, ezek meg nézik az eget...
geza77
geza77 2022. 03. 02. 09:41
#7944

380,765
geza77
geza77 2022. 03. 02. 08:46
#7943
A a nemzeti valuták több célt szolgálnak, az egyik,- hogy jelzik a nemzeti gazdaság állapotát (erejét, produktivitását),-a politikai rendszer stabilitását.
geza77
geza77 2022. 03. 01. 14:10
Előzmény: #7941  Stiv
#7942
FOSrint, midig a legsz@rabb!!
kuna                  7.5691    +0.0085   +0.11%
szerb dínár  117.645     +0.105      +0.09%
FOSrint         379.265     +8.085     +2.18%
cseh korona   25.4375  +0.3215    +1.28%
lengyel zlotyi   4.7864   +0.0938   +2.00%
Stiv
Stiv 2022. 03. 01. 14:06
Előzmény: #7940  geza77
#7941
Gyengül végig, lassan 380....

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek