Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Törölt felhasználó 2022. 10. 03. 18:52
Előzmény: #8039  Nedden
#8040
Az volt az elképzelés, hogy olcsón lesz munkája a munkásnak, nem lesz munkanélküliség. Csak az olcsó munkás sem hülye, egy idő után rájön, hogy nyugaton sokkal több pénzt kap ugyanazért. Nem is lenne ez az összeszerelő üzem politika rossz, ha nem támogatnánk egy halom pénzzel az összest. Felvesz 100 embert és kap 10 milliárd támogatást, az nem tud jól kijönni.
Nedden 2022. 10. 03. 18:09
Előzmény: #8038  signal2
#8039
Balatonon állandó lakosként mondom, hogy nem jó a sok turista ha nem tudsz belőle hasznot húzni. Mert felverik az árakat! Ha én egy gyárban dolgozom, vagy nyugdíjas, vagy tanár stb. vagyok akkor a gazdag külföldi által felvert drága lángost, sört, telket kell megvennem magyar bérből. Ezért is zsákutca a sok idehívott külföldi üzem. Át kell állítani a gazdaságot szolgáltató alapúra! Óriási öngólt rúgtunk az előző 10 évben! 
signal2
signal2 2022. 10. 03. 16:25
Előzmény: #8034  EURHUF500
#8038
Amcsinknak már így is szuperolcsó idejönni. MOst kellene ott nyomatni a rekélámokat, hogy jöjjenek ide nyaralni, telelni, akezeltetni, mittomén.
Nedden 2022. 10. 03. 15:36
Előzmény: #8036  Stiv
#8037
Euró, dollár bevezeti saját magát. Valószínű már nem is akarjuk megmenteni a forintot. Valamiért bejelentették, hogy vége a kamatemeléseknek. Matolcsy egy zseni! Úgy csináltak bérrabszolgákat, hogy mindenki azt hitte nő a fizetése. Pontosan beleillett a populista kampányba a munkássága. Nem véletlen lett Varga másodhegedűs. 
Stiv
Stiv 2022. 10. 03. 13:13
#8036
Jól látszik, hogy mekkora hiba volt engedni 350-360 fölé elszállni a forintot: az egész folyamatnak semmi haszna nem volt, csak megemelte a későbbi inflációt, és ezáltal a kamatszintet is. Ha korábban sokkal keményebb lett volna a jegybank, akkor most nem lenne ekkora az infláció, és nem lenne szükség ilyen magas kamatszintre.
Magyarországon egyre nagyobb az esélye annak a forgatókönyvnek, hogy az inflációs várakozások teljes elszabadulása miatt tartósan magas inflációs környezet alakul ki, még azután is, hogy a külső sokkok majd szép lassan elenyésznek.
https://hold.hu/holdblog/lehetetlen-monetaris-harmassag-jegybank-forint-gyengules-inflacio-zsiday-viktor/
Stiv
Stiv 2022. 10. 03. 12:18
#8035
Ez egy szuper barom kormány...Analfabéták vezetik az országot....
.
EURHUF 425,32
EURHUF500 2022. 10. 01. 23:14
#8034
Poénkodunk itt amúgy, de teljesen reális szkenárió egy 480+ szintű dollár
geza77
geza77 2022. 10. 01. 22:56
Előzmény: #8032  EURHUF500
#8033
de ha ettől mégsem, akkor remélem mögé áll jól a szájer és attól tuti
EURHUF500 2022. 10. 01. 21:54
Előzmény: #8030  Bandi_ujonc
#8032
Kiegyenesedik a szeme
geza77
geza77 2022. 10. 01. 21:53
Előzmény: #8030  Bandi_ujonc
#8031

betiltja, a 888at meg főleg
Bandi_ujonc 2022. 10. 01. 21:24
Előzmény: #8029  Törölt felhasználó
#8030
488-as dollárnál mit csinál majd vajon?
Törölt felhasználó 2022. 10. 01. 16:01
Előzmény: #8028  geza77
#8029
Hihihi, egy számmisztikus idióta van vezető pozícióban! :)
geza77
geza77 2022. 10. 01. 15:57
#8028
https://telex.hu/belfold/2022/09/29/gulyas-gazdasagi-okai-nincsenek-a-forintarfolyam-alakulasanak
"Szerintem az lehet az oka, hogy Matolcsy mégsem szedette le az összes nyolcas számot az MNB irodaházban. #slendriánság "A keleti vallásokért, kultúráért közismerten rajongó Matolcsy György nemcsak hogy irtózik az egyes keleti nézetek szerint balszerencsét hozó 8-astól, hanem több módon is igyekszik távol tartani magát a számjegytől.Lényegében azóta, hogy 2013 tavaszán elnökként átvette a jegybank irányítását, az intézményben a dolgozóknak tanácsos kerülniük a 8 oldalas elnöki felkészítő anyagok összeállítását.Ezen túlmenően, bár a földhivatali nyilvántartást nem lehet emiatt megváltoztatni, és az MNB székhelyének hivatalos címe továbbra is Szabadság tér 8-9., az épület faláról három éve levették a 8-as számtáblát. . ""
Stiv
Stiv 2022. 09. 29. 15:05
Előzmény: #8026  _Macika_
#8027
Elképesztő csalódás az ország...Ilyen bamba kormányt nem láttam...
.
EURHUF 423,17
Stiv
Stiv 2022. 09. 27. 15:02
#8025
Stiv
Stiv 2022. 09. 27. 14:04
#8024
+125
LVN 2022. 09. 21. 08:33
Előzmény: #8021  _Macika_
#8023
Majd ezt is kivizsgálja az új hatóság, amit beigértünk a zsetonért. Ja, nem.
Broafka_Ottokar 2022. 09. 21. 00:23
Előzmény: #8016  Stiv
#8022

>  "már kevés a 20000-es bankjegy....Már fizikálisan nem lehet kifizetni egy drágább lakást se...."
(100 millió kényelmesen elfér egy cipősdobozban, talán a 2-300 is.)
_Macika_
_Macika_ 2022. 09. 20. 14:04
#8021
Matolcsy Ádám barátja nyerte a jegybank napelemes közbeszerzését
nahát egy jobbraát😆

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók