Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2021. 11. 22. 19:24
#7820
Míg külföldre összevissza szórják a pénzt, a magyaroknak meg nem törlik el a tranzakciós illetéket...
.
Itt minden rendben van, a f@s forintra semmi reakció....hihetetlen egy nulla kormány....
.
370,47
Stiv
Stiv 2021. 11. 22. 16:56
#7819
Ameddig leigázható akárhogyan egy ország addig nagy bajok vannak...
..
370,14
Stiv
Stiv 2021. 11. 22. 16:22
Előzmény: #7817  signal2
#7818
Ami volt 15 éve annak meg se kellett volna történnie, értelmetlen döntések sorozata...
A hozzá nem értés egyik eredménye a kiigazitás a másik az őszödi beszéd. 
signal2
signal2 2021. 11. 22. 16:00
Előzmény: #7816  Stiv
#7817
Értelmezés kérdése, hogy a 2006-os kiigazítások, és az őszödi beszéd nem egy ilyen asztalracsapás volt-e.
Stiv
Stiv 2021. 11. 22. 15:46
Előzmény: #7815  signal2
#7816
A politikában eddig nem volt egy olyan ember, aki rávágott volna az asztalra és elővette volna a józan eszét...
Ameddig ilyen vezetőkkel vagyunk megáldva addig itt nem lesz szerkezeti változás...
signal2
signal2 2021. 11. 22. 14:57
Előzmény: #7812  Stiv
#7815
És megválasztják az ellenzéket, egy azonnali megszorítócsomag erejéig...
Csinálja inkább Viktor!
geza77
geza77 2021. 11. 22. 14:56
Előzmény: #7805  geza77
#7814
Mi az? feldobod és fennmarad? --> FOSrint
FOSrint      369.495    +1.825       +0.50%
kuna               7.5185  +0.0078    +0.10%
zlotyi              4.6911   -0.0029     -0.06%
korona          25.3755  -0.0345    -0.14%
még ilyet, mindenki mást nem érint a gyengülés? ők vissza tudnak erősödni
Stiv
Stiv 2021. 11. 22. 13:37
#7813
Szijjártó: 5,2 milliárdos gazdaságfejlesztési programot hajtunk végre Ugandában
.
Magyarország Ugandában hajtja végre eddigi legnagyobb nemzetközi gazdaságfejlesztési programját a migráció megállítása érdekében – jelentette ki hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
.
Szijjártó Péter aláhúzta: a kormány álláspontja szerint a segítséget kell oda vinni, ahol a baj van, ezért 5,2 milliárd forintos gazdaságfejlesztési programot hajtanak végre magyar finanszírozással és kivitelezéssel a világon az egyik legtöbb menekültet és migránst befogadó Ugandában.
.
https://hirklikk.hu/kozelet/szijjarto-5-2-milliardos-gazdasagfejlesztesi-programot-hajtunk-vegre-ugandaban/390017/
.
A Kakadu megint szórja Afrikába a magyarok pénzét....Nem inkább itthon kellene sepregetni..?
Stiv
Stiv 2021. 11. 22. 12:22
Előzmény: #7809  kjanek
#7812
Róna Péter szerint jövő tavaszra 8 - 8,5% lehet az infláció.... Ha ennyi lesz akkor soknak elfogy majd a türelme...
Stiv
Stiv 2021. 11. 22. 12:17
Előzmény: #7810  -bubu-
#7811
Ebből se sok maradt..
-bubu-
-bubu- 2021. 11. 22. 12:08
#7810
Az Erste EUR/HUF Turbo Short 59 (EBEURHUFTS59; ISIN: AT0000A2MH34) warrant esetében a maradványérték 30 HUF.Csatolt dokumentumok:
kjanek
kjanek 2021. 11. 22. 11:21
Előzmény: #7804  Stiv
#7809
Ilyen gyenge forintnál ez hamarosan bekövetkezik. Kíváncsi vagyok meddig lesznek türelmesek azok akiket a kezdeteknél 330-335-ös FT-nál beugrasztottak MÁP+-ba. Szerintem nem sokáig hagyják hogy az ilyen Matolcsy félék hülyének nézzé őket.
Stiv
Stiv 2021. 11. 22. 11:12
Előzmény: #7807  -bubu-
#7808
A kormány meg van győződve,hogy a helyes út a Kínai út ami hitelből és deficitből épít gazdasági növekedést.
.
Minden forint gazdaság növekedés 1,18 forint adósságnövekedésbe kerül.
Stiv
Stiv 2021. 11. 22. 10:50
Előzmény: #7805  geza77
#7806
A 300 Forintos Euró-árfolyam a kormányzati politika kudarca..
https://coub.com/view/148vz1
geza77
geza77 2021. 11. 22. 10:49
#7805

FOSrint             370.155     +2.485      +0.68%
lengyel zlotyi        4.7215  +0.0276    +0.59%
cseh korona       25.4740  +0.0640    +0.25%
horvát kuna          7.5188  +0.0080    +0.11%
ukrán hrivnya     30.0490  +0.0909    +0.30%
délafrikai rand   17.8043  +0.0622    +0.35%
indonéz rúpia     83.9840  +0.0770    +0.09%
bulgár leva            1.9558  +0.0006    +0.03%
Már megint csak a magyarokat érinti legjobban a gyengülés, meg egy picit a lengyeleket, a többieket nem báncsa soros, mega dollárgyengülés, meg a kína, mega..., érdekes, hogy a gyengülést külső tényezőkre fogják, utána, meg verik a mellüket, hogy mennyi + pénzt nyert az MNB a fosrint gyengülésen!!
csak a bólogató birkák nem látják, hogy az ő zsebükből került ki az az összeg!!
Stiv
Stiv 2021. 11. 22. 10:45
Előzmény: #7802  Paja1975
#7804
Ezek után már csak az hiányozna, hogy vissza öntsék a lakossági állampapírokat.
_Macika_
_Macika_ 2021. 11. 22. 10:45
#7803
Paja1975 2021. 11. 22. 10:38
Előzmény: #7801  Stiv
#7802
A kerdes , hogy lesz e panik vagy valaki meg szolal e az mnb rezerol. Szerintem kellene valamit mondaniuk, es egy rendkivuli 100 bp emelni
Stiv
Stiv 2021. 11. 22. 10:36
Előzmény: #7797  Paja1975
#7801
Remélem,hogy eltakarodnak 22-ben végleg...

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek