Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv szombat, 18:00
Előzmény: #7609  sztanil
#7610
A geotermikus energiával ki lehetne váltani a gázt. Nem kellene a paks 2 se.
 
sztanil szombat, 17:35
Előzmény: #7607  Stiv
#7609
Vagy odaadjuk az oroszoknak, cserébe az olcsó gázért.
Stiv
Stiv szombat, 17:29
#7608
Letették a Budapest-Belgrád vasútvonal alapkövét
.
6000 milliárd forintos vasútfejlesztés várható az országban, amiből 750 milliárdot a Budapest-Belgrád vasútvonal emészt fel - jelentette ki Palkovics László Kiskunhalason, a projekt jelképes alapkőletételénél.
.
http://www.atv.hu/belfold/20211015-letettek-a-budapest-belgrad-vasutvonal-alapkovet/hirkereso
.
A teljes vasútfejlesztéshez honnan fognak forrást szerezni?
10-15 év alatt 6000 milliárd forint el lesz puffogtatva. Totális eladósodás lesz...
Stiv
Stiv szombat, 17:06
Előzmény: #7605  Stiv
#7607
A magyar kormány 1440 milliárd forintot ajánlott a Budapest Airportért
.
A magyar kormány által vezetett konzorcium 4 milliárd eurót (körülbelül 1440 milliárd forintot) ajánlott fel a Budapest Airportért – értesült a Bloomberg.
.
A BLOOMBERG SZERINT A TULAJDONOSOK EZÉRT AZ ÁRÉRT CSERÉBE VÉLHETŐEN EL FOGJÁK ADNI A BUDAPEST AIRPORTOT.
-
https://index.hu/gazdasag/2021/10/15/magyar-kormany-budapest-airport/
.
Ez az évtized üzlete, többszörösen vissza lesz véve és ráadásul gyenge forintnál. 
geza77
geza77 szerda, 13:37
#7606

és ez így megy 3,5 éve
czk      25.3725   -0.0225     -0.09% pln         4.5770  +0.0007    +0.01%
f$t      360.260    +0.420     +0.12%
ron         4.9493  +0.0031    +0.06%
Stiv
Stiv 2021. 10. 08. 09:40
#7605
Újabb ajánlatot tett a kormány a budapesti reptér megvásárlására.
A magyar kormány az év végéig szeretné lezárni a vásárlást
Tavaly a Budapest Airport 38 millió eurós eredményről (EBITDA), és 110 millió eurós veszteségről számolt be az egész évre vonatkozóan.
.
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20211008/ujabb-ajanlatot-tett-a-kormany-a-budapesti-repter-megvasarlasara-504260#
.
Fejetlenül megy a pénzszórás ,a sármelléki reptér is ráfizetéses.
Stiv
Stiv 2021. 10. 08. 09:18
Előzmény: #7603  Stiv
#7604
 A magyar külkereskedelmi mérlegben az elmúlt 15 évben ennél csak egyszer láttunk nagyobb deficitet.
.
Habár az elemzők számítottak rá, hogy az infláció még magasabbra kúszik, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) számára igencsak kellemetlen a pénzromlás emelkedése, különösen úgy, hogy a korábbi 30 bázispontos emelések után a múlt hónapban "csak" 15 bázisponttal szigorított, és a következő két hónapra is mindössze ekkora emelés mellett kötelezte el magát. A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy a piac ilyen gyorsan romló inflációs folyamatok mellett elegendőnek találja-e a szigorítás mértékét.
.
https://www.portfolio.hu/deviza/20211008/gyengul-a-forint-rossz-hirek-jottek-magyarorszagrol-504268
Stiv
Stiv 2021. 10. 08. 09:14
#7603
Szeptemberben 5,5%-kal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest
.
467 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány augusztusban, az export 12, az import 9,1%-kal csökkent júliushoz képest.
.
https://www.ksh.hu/?lang=hu
geza77
geza77 2021. 10. 06. 12:11
Előzmény: #7601  geza77
#7602
zlotyi belehúzott                                        4.5975 -0.0037    -0.08%
FOSrint is csak ellenkező irányban      360.120 +2.860    +0.80%
vajon mikor veszik észre, hogy szemben mennek a forgalommal?
geza77
geza77 2021. 10. 06. 09:56
#7601

Jacques Fos a bolondos
FO$rint   359.910    +2.650     +0.74%
HRK            7.5085  +0.0035    +0.05%
czk            25.4485  +0.1405    +0.56%
pln               4.6240  +0.0227    +0.49%
uah            30.5101  -0.0568     -0.19%
Stiv
Stiv 2021. 09. 30. 12:22
#7600
361,03
Stiv
Stiv 2021. 09. 29. 16:03
Előzmény: #7598  _Macika_
#7599
Inflációs berobbanást hozhat a 13. havi nyugdíj és az szja-visszaosztás
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/szja-visszaterites-csaladosok-orban-kormany-inflacio-mnb.737093.html
Stiv
Stiv 2021. 09. 29. 13:00
#7597
359.79
Stiv
Stiv 2021. 09. 29. 12:58
#7596
Magyarországot is beránthatják a globális adóalkuba 
- Keményen dolgozik ezen az amerikai pénzügyminiszter
.
Az eddig tervezett 15%-os nál kicsit magasabb, 17% körüli lehet a globális társasági minimumadó alsó küszöbe és az eddig kimaradni szándékozó uniós tagállamok (Írország, Észtország, Magyarország) kapcsán „nagyon keményen dolgozunk azon, hogy megtaláljuk a módját” az ő csatlakozásuknak is, „ezért nagyon optimista vagyok, hogy ezt el fogjuk érni” – jelentette ki kedden este az amerikai pénzügyminiszter a National Association for Business Economics rendezvényén.
.
Janet Yellen hónapok óta folyamatosan optimista nyilatkozatokat tesz azzal kapcsolatban, hogy azt a néhány vonzó adórendszerű országot is sikerül majd „berántani” az egyezségbe, amelyek nyáron még kimaradtak abból a bő 130 országot lefedő körből, akik az OECD kibővített paneljében rögzítették a kereteket.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210929/magyarorszagot-is-beranthatjak-a-globalis-adoalkuba-kemenyen-dolgozik-ezen-az-amerikai-penzugyminiszter-502854
Theo32 2021. 09. 28. 12:06
Előzmény: #7591  geza77
#7595
De etetik a népet a mostmár 6%-ra emelt állampapírokkal 🤣
Stiv
Stiv 2021. 09. 28. 10:57
Előzmény: #7593  Stiv
#7594
359.50
Stiv
Stiv 2021. 09. 28. 10:57
Előzmény: #7592  Stiv
#7593
Szép infláció lesz a gyengülő forinttal meg az emelkedő olajárral. 
Ezeknek csak álom marad a 3 %-os pénzromlás.
Stiv
Stiv 2021. 09. 28. 10:25
#7592
Okosan megoldották a kamatemelést, azóta be is döntötték a forintot.
359.12
geza77
geza77 2021. 09. 27. 11:18
Előzmény: #7590  geza77
#7591
"Forint, magyar kamatok: A huszárroham véget ért, az MNB visszavett a kamatemelésekből (a korábbi 30 bp helyett csak 15), amitől egyből be is hasalt a forint. Persze volt hozzá szöveg, hogy majd helyrerakják a swap-piacot, meg lecsökkentik a QE-t, de azért alapvetően ez kevés lesz. Az inflációs veszély megmaradt (van hazai komponens a túlpörgetett gazdaság és bérnövekedés miatt és külföldről is importálunk inflációt, lásd fentebb), a választásokig is jó lenne az árfolyam stabilitás, úgyhogy gondolom folytatják az emeléseket, hogy bestabilizálódjon a forint. Ha nagyon begyengülne, akkor majd emelnek többet, de ha ilyen emelésekkel is el lehet érni, hogy a 340-350-es sávban legyen az euró, akkor megelégszenek ennyivel. Szerintem a választásokig stabil marad a forint, a kamatpálya pedig emelkedő lesz, pláne, hogy külföldről is ez a hatás jön."     http://www.zsiday.hu/blog/heti-%C3%B6sszefoglal%C3%B3-20210926
geza77
geza77 2021. 09. 24. 12:23
Előzmény: #7589  SeldonKuper
#7590
valamelyik orosz vagy kínai nemzetközinél
SeldonKuper 2021. 09. 24. 11:31
Előzmény: #7588  euler
#7589
Nehogy aztán a bukás után, valamelyik nemzetközi banknál alkalmazzák majd a Mattolcsyt!
euler 2021. 09. 24. 08:30
#7588
Matolcsy félti a bőrét, olyan, mint a viccben amikor valaki segít a tolatásnál, integet a volánnál ülőnek, hogy „Gyere, gyere, gyere!”, aztán amikor az autó nekimegy a mögötte állónak, rákiabál, hogy „Hát mit csináltál?” 
https://www.klubradio.hu/adasok/csillag-istvan-matolcsy-attol-fel-orbanek-ot-teszik-meg-bunbaknak-ezert-kiabal-121106
SeldonKuper 2021. 09. 23. 16:07
Előzmény: #7586  geza77
#7587
Használjad csak a tenger gyümölcseit! De ne ajánlgasd!
geza77
geza77 2021. 09. 23. 15:08
Előzmény: #7585  _Macika_
#7586
a lóéról csak álmodozhatnak, amit kapnak az a nagy(afroamerikai) ámbrásceté
_Macika_
_Macika_ 2021. 09. 23. 12:00
Előzmény: #7582  geza77
#7585
🤣🤣🤣🤣
erős forint mi?
lofszt nektek magyarok
SeldonKuper 2021. 09. 23. 11:57
Előzmény: #7581  geza77
#7584
Gyomokból ne főzzél teát, mert az agymosással ér  fel, ha megittad!
SeldonKuper 2021. 09. 23. 11:56
Előzmény: #7582  geza77
#7583
Hát te is mindig az ellenkezőjét mondod, mégis csak a nagy semmit állapítod meg minden nap!
Az lmbtq propagandád meg csak lejáratott eddig is! Kettős a mércéd propagandista!
geza77
geza77 2021. 09. 23. 11:23
#7582
"Matolcsy György: Az infláció közellenség, a jegybanknak kötelező harcolnia ellene"
Kár, hogy pont az ellenkezőjét teszik, mint amit mondanak.
Ha harcolnának valóban az infláció ellen, akkor a 3%-os célnak a "szűk"(4% alig több, mint 33,3%) toleranciasávból való kitérésénél érdemi intézkedéseket tettek volna, már amikor meghaladta.
A kitűzött 3% -os érték, nem valósan lehazudott duplája sem elég nekik, sőt azt is keveslik valójában!
Ezek után, majd 1 évvel úgy harcolnak az infláció ellen, hogy feljebb tolják a határokat vicces.
Már ez is kezdi a harcot, mint Orvbán Viktória
********************************************************************************************
  *********************Úgy fékeznek, hogy közben tövig nyomják a gázt! ***************** ********************************************************************************************
ez jót tesz mindenféle gépezetnek. nem terhelődik túl, nem megy tönkre idő előtt, nincsenek sokkal nagyobb költségek, mint "normális" üzemszerű használatnál.
geza77
geza77 2021. 09. 23. 10:13
#7581
Ülnek a gyerekek a helyükön, csak móricka nem bír magával!
izeg mozog, nyalogatja a szája szélét, gombolgatja zakóját, húzogatja, igazgatja magán, nyakkendőjét birizgálja jányos zavarában (nem is móricka inkább O. Viktória)
így néz ki ez a csárton:
https://imgur.com/a/Xtuas8M

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek