kublaj1
4
2
1
2013. április 04. | 12:05
#1

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
kedd, 12:39
#4900
február 05. | 11:06
#4899
jónapotkívánok, nem úgy volt, hogy jön az erős forint? vagy a 320-as euró szint alatt hangyányival már annak számít?
január 25. | 07:40
előzmény: #4891  czm
#4898
1200 on vehettuk es most 1280. Nyertunk 6.5 % ot. Az ugy 350 milliardon kb 20 milliard forint. Maganemberkent tomerdek penz. Mnb szinten semmi. A nemzetkozi tartalekok kozott 4.4% az arany aranya.
január 25. | 07:11
előzmény: #4892  czm
#4897
??
január 25. | 05:50
előzmény: #4891  czm
#4896

"visszapillantobol nezegetve az arany arfolyamat, nem gyengen zsir volt a vetel!!!"
Kb. egy havi nyugdíjfizetésre elegendő az MNB aranytartaléka.
Államháztartás szempontjából bolhából-elefánt esete.
január 25. | 05:25
előzmény: #4894  czm
#4895

"portfolio irta"
Az eu rengeteg fejlesztésre szánt pénzt osztott ki.
A kormánnyal illik jóban lenni ha ebből a pénzből mi is részt akarunk.
"miert kene is nekunk az eros(odo) forint?"
A napokban nyilatkozták, hogy még több állampapírba terelnék a lakosságot, néhány ezer milliárdot még vetetnének az emberekkel.
Kell az erős forint, had vásároljanak be állampapírokból az emberek.
( addig kell az erős forint)
czm
január 25. | 05:02
előzmény: #4893  goldi
#4894
portfolio irta
miert kene is nekunk az eros(odo) forint?
január 25. | 04:57
előzmény: #4892  czm
#4893

A napot, mindig csak nyugtával dicsérd.
A propaganda az mindenképpen dicséretet érdemel.
czm
január 25. | 04:44
előzmény: #4889  PusztaPutyin
#4892
semmi ertelme ennek a mondatnak
duplagondol triplanbeszed egy mondatban
GRAT
czm
január 25. | 02:43
#4891
visszapillantobol nezegetve az arany arfolyamat, nem gyengen zsir volt a vetel!!!
-
Innen kivanok Jo Egeszseget Matolcsy Urnak es a Teljes Stabnak!
Mindenkinek, aki reszt vesz a muveletekben barmilyen szinten!
január 24. | 23:35
előzmény: #4887  Stiv
#4890
efféle jelentéktelen semmiségek helyett inkább a már 3 éve tartó negatív reálkamat kurzuson köszörüld a nyelved...
január 24. | 22:30
#4889
A napokban diadaljelentések voltak, hogy szét fogunk erősödni, de most megint a 320-at közelítjük, lehet, hogy vaklárma volt.
január 18. | 13:51
#4888
figyelitek, 320 alatt a forint, ilyen mikor volt utoljára? csicsi levette kancsal szemét a folyamatokról? hogy lesz így elég nyereséges az mnb, ha erőre kap a huf? persze nem bánom hogy ez van, csak meglep.
2018. november 29. | 08:39
#4887
Polt Péter feleségének közel 5 milliós fizetését 400 ezerrel megfejelik
.
Aligha panaszkodhat Polt Péter legfőbb ügyész felesége. Polt-Palásthy Marianna a Matolcsy György által vezetett Magyar Nemzeti Bank egyik legjobban kereső dolgozója, személyügyekért felelős ügyvezető igazgatóként havi 4,95 millió forintos bruttó bére van (amit béren kívüli juttatások is kiegészítenek). Nemrég pedig annak a DiPa Diósgyőri Papírgyár Zrt.-nek lett a felügyelőbizottsági tagja, amelyik a bankjegyekhez szükséges papírt gyártja, és amelyik az MNB tulajdonában álló Pénzjegynyomda Zrt. leányvállalata – vette észre a HVG. Ezért a posztért havi bruttó 414 ezer forint jár.Érdemes felidézni: tavaly év elején az MNB felvette havi bruttó félmillió forintos fizetésért (amit szintén béren kívüli juttatás fejel meg) Polt Petrát. Ő Polt Péter egyik lánya, de Polt-Palásthy Mariannával nem vér szerinti rokonok, mert Petra Polt Péternek a korábbi házasságából született.
https://24.hu/belfold/2018/11/29/polt-peter-felesegenek-kozel-5-millios-fizeteset-400-ezerrel-megfejelik-polt-palasthy-marianna-mnb-jegybank/
2018. október 09. | 18:27
előzmény: #4884  -bubu-
#4886

gépház a kapitánynak:
kössük át a gőzt a dudáról a turbinára  :)
2018. október 09. | 17:47
Törölt hozzászólás!
#4885
2018. október 09. | 16:43
előzmény: #4883  _Macika_
#4884
lakosság a Gyurinak : 
add el anyádnak :)
Törölt felhasználó
2018. szeptember 05. | 09:39
#4881
2018. szeptember 05. | 09:10
előzmény: #4878  impudent
#4880
együtt mennek a többi jegybankkal...
globálisan koordinált játék ez...
2018. szeptember 05. | 09:07
Törölt hozzászólás!
#4879
2018. szeptember 04. | 19:40
#4878
Miert nem ternek vissza a realitashoz.
Biztos sokaknak fajna de egy igazsagosabb vilag jonne el.
Persze kell az meg valakinek ?
2018. szeptember 04. | 19:24
előzmény: #4876  Stiv
#4877
Siras lesz a vege...
2018. szeptember 04. | 10:23
#4876

Szép ez is.CHF/HUF  
291,33
2018. szeptember 04. | 09:34
Törölt hozzászólás!
#4875
Törölt felhasználó
2018. augusztus 15. | 13:51
#4874
2018. augusztus 14. | 09:25
#4873
"A Magyar Nemzeti Bank két oldalán vannak kijelölve a jegybanki parkolók, amiket a vezetők és a magas rangú vendégek szoktak használni, ezeket pedig nemrégiben újrafestették, valamint meg is számozták őket. A lap szerint viszont két szám hiányzik: a 8-as és a 13-as. A 13-as számot nem kell magyarázni.A 8-as szám kiutálása ugyanis egyértelműen a keleti tanokkal összefüggő Matolcsy-hatás. 
Matolcsy több módon is próbálja elkerülni a 8-as számot:
- a dolgozóknak érdemes kerülniük a 8 oldalas elnöki felkészítő anyagok összeállítását. 
- az MNB a Szabadság tér 8-9. száma alatt helyezkedik el, amit nem lehet megváltoztatni, de három éve levették az épületről a 8-as táblát. A jegybanki honlapon is, az elérhetőségi adatokon belül az intézmény székhelyeként a Szabadság tér 9. van feltüntetve. 
- most pedig az épület előtti parkolóból is száműzték a nyolcast: az MNB 07 és az MNB 09 jelzésű felirat közötti parkolóhelyen csak az MNB felirat olvasható.
A portál feleleveníti a Népszabadság két éve publikált cikkét, amiben azt írták, hogy a buddhizmusban ismert tízmilliószoros, másképpen nagy Buddha-napokra időzítette a Matolcsy-féle nemzeti bank a fontosabb bejelentéseket, közleményeket. A karma törvényei szerint minden, amit ezen a napon tesz valaki, az felerősítve, tízmilliószoros erővel száll vissza a tevékenységet végzőre, akár jó, akár rossz dolgot tesz. Azóta viszont már a jegybank nem ragaszkodik ehhez a babonához."
/atv.hu/
Törölt felhasználó
2018. augusztus 13. | 08:49
#4872
Törölt felhasználó
2018. július 07. | 12:09
#4871
2018. június 29. | 12:14
előzmény: #4868  Törölt felhasználó
#4870
FT ELLENI SPEKULACIO!!!Es komolyan ipyen balf@ul kommunikalnak??Kit erdekel, foleg nem kulfoldet, hagyjak, hogy ussek a melybe? Torok lira sorsara fog kerulni a ft, ezt is megeltuk ebben a zsenialis kormanyzasban???
Jol tonkre vagnak mindenkit es sz@rnak bele, mi lesz a sorsunk.
2018. június 29. | 10:55
előzmény: #4868  Törölt felhasználó
#4869
Így mulat agy magyar "úr"!
Törölt felhasználó
2018. június 29. | 10:25
#4868
2018. június 28. | 15:16
előzmény: #4863  Drian875
#4867
Nem jön trigger rá, megyünk, mehetünk feljebb
2018. június 28. | 13:39
előzmény: #4863  Drian875
#4865
325,5 dukálna
2018. június 28. | 13:34
előzmény: törölt hozzászólás
#4864
ekkorát azért ne lódíts...
https://tradingeconomics.com/germany/deposit-interest-rate-percent-wb-data.html
és tedd hozzá még ehhez a német inflációt is...
https://tradingeconomics.com/germany/inflation-cpi
meddig tűri a BUndesbank még ezt a gyalázatot?
mikor vet véget a Bundesbank az EKB unortodox ámokfutásának?
2018. június 28. | 13:09
előzmény: #4862  431145
#4863
Jelek a 4H charton, lehet lép az MNB?
2018. június 28. | 13:03
előzmény: #4841  Drian875
#4862
De jól mondod,csak az ilyen kevesek füléhez jut el!
2018. június 28. | 12:59
előzmény: #4855  Drian875
#4861
nem ,en egyszer mar kerdeztem toluk ha az arfolyam eleri a szintet (barmikor) aktivalodik.

Topik gazda

kublaj1
4 2 1

aktív fórumozók

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE