Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
valoigaz ma, 02:49
Előzmény: #6249  terelemel
#6252

Reagálni fog. A kamatokkal eltérés korrigálva az inflációval meg fog jelenni az árfolyamban is, ez felől ne legyenek kétségeid. Néhány hónapos csúszással (fél évig is eltarthat) mindig számolni kell.
bélavagyok ma, 00:11
Törölt hozzászólás
#6251
PusztaPutyin
PusztaPutyin szerda, 23:24
Előzmény: #6249  terelemel
#6250
bőven szar ez már így is
terelemel szerda, 23:22
Előzmény: #6248  PusztaPutyin
#6249
0% kamatra 4% infláció, ez ha be lenne árazva, akkor 400 felett kéne lenni már..
PusztaPutyin
PusztaPutyin szerda, 18:10
Előzmény: #6247  terelemel
#6248
Mert előre lehetett tudni? Illetve mert ez valójában nem közelíti így se meg a valóságot ami meg be van árazva?
terelemel szerda, 17:50
#6247
Szerintetek miert nem reagal (=gyengul) a HUF a brutal inflacios adatra?
PusztaPutyin
PusztaPutyin szerda, 17:02
Előzmény: #6245  _Macika_
#6246
Hát akkor ezt most vessük alá egy alkotmánybírósági és európai bírósági jogi próbatételnek.
_Macika_
_Macika_ szerda, 16:43
#6245
Matolcsy György bejelentette: aki a (korábbi) kötelező magánnyugdíjpénztári rendszerben marad, s erről nyilatkozik, az a jövőben a munkaadója által befizetett 24 százalékos nyugdíjjárulék utáni összegből, azaz a 70 százalékot kitevő szolidaritási nyugdíjból már nem részesedik, csak az önmaga, azaz a munkavállalók által fizetendő 10 százalékos járulék lesz a számláján
,
.Ezenkívül a számláján jóváírják annak a 14 hónapnak a járulékát is, amelyet 2010. október-2011. december között nem utal át a magánnyugdíjpénztárba a költségvetés. 
,
Magyarázatként hozzáfűzte: "aki a már nem kötelező magánnyugdíjpénztárban marad, az kiszerződik az állami nyugdíjrendszerből".December közepétől 45 nap lesz a döntésre
SeldonKuper szerda, 16:37
Előzmény: #6243  PusztaPutyin
#6244
Csak ne látnám a tévelygéseidet!
A kleptokráciához mindenki ért, mint a foci, meg a stadionok!
PusztaPutyin
PusztaPutyin szerda, 16:21
Előzmény: #6242  SeldonKuper
#6243
Jaj kúperom, hát szerintem nem te fogsz tudni eligazítani a kleptokrácia tisztánlátásának útvesztőjében.
SeldonKuper szerda, 16:07
Előzmény: #6237  PusztaPutyin
#6242
Nem azt jelenti! Találgatni nem tiltott dolog.
De nem baj, ha semmit nem tudhatunk arról, hol bujkálhatnak a nemzet- és a világ művészeinek a poszterei.
Van persze ennél fontosabb MNB ügy is, de az nem mindig publikus!
SeldonKuper szerda, 16:01
Előzmény: #6238  sasa44
#6241
Pénzt se kaptok és mégis magatokat!?
Tényleg mindent megtehet azorbán az őt fikázókkal.
geza77 szerda, 15:04
Előzmény: #6237  PusztaPutyin
#6240

Ez nagyon valószínű így van, meg támogatni kell a festészetet is.
mennyi lehetett a 17 vászon+a festék bekerülési költségen?
és mennyi időt tölthetett vele a festő?
ha 1év/festmény akkor 17 év munkája.
(Azért erről indíthattak volna egy nemzeti konzultációt)
szívesen megtekinteném azokat a képeket, úgy mellékesen
Ha van átlag magyar mondjuk Béla bácsi aki elmegy mondjuk az NKH-hoz dolgozni mondjuk 200eft nettóért egy életen át akkor :
2.400.000ft/év
24.000.000ft/10év
100.800.000ft/42év  (jobban járt volna ha elmegy festőnek)
matematikai példámban az inflációtól eltekintek, mert az szinte alig van lásd ksh., (szerintük) a béremeléstől is mert az is alig van (szerintünk).
Koronavírus kellős közepén ezek a legfontosabb kiadások? ráadásul ilyen szinten?
PusztaPutyin
PusztaPutyin szerda, 13:43
Előzmény: #6238  sasa44
#6239

OK :))
 
"Nem hülyék ők, csak a maguk módján."
 
De úgy nagyon :))
sasa44 szerda, 13:26
Előzmény: #6237  PusztaPutyin
#6238
"Ennek tapsol deszkacsafi meg pár másik hülye". Ne essünk túlzásba sztem. Nem hülyék ők, csak a maguk módján.... Én inkább fidesz "kitartott"-nak nevezném őket. Mit tehet valaki, ha szereti, hogy szpatják és még pénzt is kap érte? Élvezi....
PusztaPutyin
PusztaPutyin szerda, 13:03
Előzmény: #6236  geza77
#6237
És ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy valamelyik nertársnak az új lakásba (amit nyilván eus pénzből épített) nem volt kedve posztert rakni, inkább nézett magának százhatvanötmillióért festményeket amiket matolcsi ki fog hozzá helyezni ingyenes külső raktározásra. Ennek tapsol deszkacsafi meg pár másik hülye.
geza77 szerda, 12:58
#6236

A jegybank forintcímletekben ki sem fejezhető összeget spórolt a magyar adófizetőknek.
https://hvg.hu/gazdasag/20200812_A_jegybank_forintcimletekben_kifejezhetetlen_osszeget_sporolt_a_magyar_adofizetoknek
Az MNB-Ingatlan Kft. július végén tette közzé a felhívást, amiben augusztus 6-ra kérte az első ajánlatot, és egy nappal későbbre lőtték be az első tárgyalás időpontját. A festményeket birtokló Trance Balance Művészeti Kft. ajánlata be is futott időben, a 17 festményre ebben 165 354 331 forintos ajánlatot adtak. Ez egy forinttal több annál, amennyit az egész beszerzésre a jegybanki cég szánt, másrészt épp ezt az egy forintot engedték el a tárgyalásos szakaszban
PusztaPutyin
PusztaPutyin kedd, 10:59
Előzmény: #6233  PusztaPutyin
#6235
ki kellett volna másolnom ezt a blődséget a nerdexről, közben javították
PusztaPutyin
PusztaPutyin kedd, 10:51
#6233
A ksh szerint a tavalyhoz képest kicsit lassult az infláció, ezt babzsákon kívül ki hiszi el?
SeldonKuper kedd, 10:03
Előzmény: #6227  geza77
#6232
Hát ez megint egy semmitmondó válasz a forint szapulására!
geza77 kedd, 08:16
#6231
Megvan az MNB-nél a csodafegyver a hálapénz és a nyugdíjproblémák ellen, de félnek bevetni
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/megvan_az_mnb-nel_a_csodafegyver_a_halapenz_es_a_nyugdijproblemak_ellen_de_felnek_bevetni.711097.html?fbclid=IwAR3s5R7dahzHtp4kqxVVUHhPNL_4UsRcwM8ssu2wp0gxkn-BXzMgRFS-GeM
"Problémát okoz, hogy a nyugdíjcélú öngondoskodásba viszont egyre nehezebb bevonni a fiatalabb generációt, az MNB egyenesen "elveszett nemzedékként" emlegeti a jelenlegi 16-35 éves korosztályt"
Ezeknek a fiataloknak a  többsége látja, hogy  nem érdemes forintális megtakarítást képezni, hiszen az elmúlt 10 évben mindössze 31%-al gyengült a forint. Mire ők nyugdíjasok lesznek majd 40 év megtakarításaiból vehetnek 1 kiló krumplit, vagy almát de a jó hír az, hogy eldönthetik melyiket.
Magánnyugdíjpénztárat miért is nem választják sokan?
1 ami volt beszántották
2 sokan döntöttek mellettük, de elvettek minden kedvezményt ami volt, már a megkötött szerződésesektől is. Nem is csoda, ha nem kívánják megtakarításaikat ilyen helyekre tenni.
A lényeg, hogy minden jó alaposan megadóztatott forintot szeretnék, ha állampapírba vagy más módon visszajuttatnánk hozzájuk, majd abból gazdálkodnak.
Nekem az jött le az egészből, hogy a lakosságtól +pénz elvonással szeretnék rendbe tenni ezt a problémát.
1 bérből fizetésből élőnek tudnia kell beosztani, maximum a luxusra nem jut, vagy a nyaralásra akár, addíg vezetőink első körben minden felesleges luxus kiadásra költenek, majd utána +pénzeket szeretnének az alapvető kiadások fedezésére.
Törölt felhasználó kedd, 03:33
Törölt hozzászólás
#6230
lofasy hétfő, 23:36
Törölt hozzászólás
#6229
Törölt felhasználó hétfő, 22:57
Törölt hozzászólás
#6228
geza77 hétfő, 17:49
Előzmény: #6225  SeldonKuper
#6227
"a pénzek pedig oda áramlanak, ahova a rendeltetésüknek megfelelnek."
odaaaa????
az nem biztos
https://coub.com/view/14vum8
"Nem tudom hogyan vársz árstabilitást, amikor mindenütt pénznyomtatással kerülik el válságokat!"
be volt linkelve , persze én is elvárnám, úgy meg főleg, ha az MNB honlapját unalmas perceimben olvasva látom, hogy elsődleges céljuk az árstabilitás elérése. Ha meg nem az miért írják ki?
Ilyen mértékű pénzromlás, mint itt sehol sem volt max dél afrikai rand, meg líra, de régióban több 100%osan lemaradtunk.
https://www.kapwing.com/videos/5f311cc08138840015f85660AZ ÁBRÁT TEKINTVE SZERÉNY SZÁMÍTÁSAIM SZERINT 30,91%-OS FORINTGYENGÜLÉS TÖRTÉNT 2010.ÁPRILISA ÓTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SeldonKuper hétfő, 17:26
Előzmény: #6222  valoigaz
#6226
Megérdemelte! 
Aki kitalálta ezt a rendszert nem gondolta, hogy jön egy gázszerelő és másolni fogja!
SeldonKuper hétfő, 17:25
Előzmény: #6223  geza77
#6225
Na jó a kormányt is "kicsavarták", a pénzek pedig oda áramlanak, ahova a rendeltetésüknek megfelelnek.
Nem tudom hogyan vársz árstabilitást, amikor mindenütt pénznyomtatással kerülik el válságokat!
SeldonKuper hétfő, 17:20
Előzmény: #6220  geza77
#6224
Igen igen! Ha rajtad múlna putrisodna az ország, de a pénzügyek szerencsére másokra van bízva!ne. 
Amit állítasz az is egy pénzügyi folyamat lehetne, de abból mások profitálhatnának. 
A kényszer nagy úr. Bárki  aki kitalálta ezt a rendszert nem fizetett még rá!
geza77 hétfő, 14:13
#6223

az előző 2 év majd mindennapjára elmondható
Ne haragudjon mit csinál, miközben a magyar nemzeti valuta gyengül?
Matolcsy:    https://coub.com/view/1900o6
Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása
https://www.mnb.hu/monetaris-politika
hát ez annyira nem sikerült
És mit csinál miközben a kanyarban előzünk?
Matolcsy:    https://coub.com/view/1900o6
NEM TUDOM TI, HOGY VAGYTOK VELE ÉN SPECIEL NYUGODTABB LENNÉK HA VALAKI OLYAN FORGATNÁ KIS ORSZÁGUNK GAZDASÁGÁNAK KORMÁNYÁT AKI KÉT KÉZZEL A KORMÁNYT FOGJA.
MERT EZEK CSAK INKÁBB ELENGEDETT KÉZZEL KORMÁNYOZNAK, A SZEMÜK SEM TUDJA MERREFELÉ NÉZ, MIKÖZBEN NAGYON JÓL ÉRZIK MAGUKAT.
valoigaz hétfő, 13:44
Előzmény: #6215  SeldonKuper
#6222

"2019-ben rekord árbevételt könyvelt el az Orbán Viktor miniszterelnök apja, Orbán Győző tulajdonában lévő Nehéz Kő Kft. A szállítmányozó cég tavalyi bevétele 2,9 milliárd forint volt, ami 600 millióval több az egy évvel korábbinál – írta az Mfor. A nyereség azonban elmaradt a 2018-astól. Akkor 304 millió forintos profitot termelt a cég, tavaly 139 millió volt az adózott eredmény – ezt Orbán Győző teljes egészében ki is vette osztalékként. (Egy évvel korábban 400 milliót vett ki, a teljes 2018-as nyereséghez 96 millió eredménytartalékot is hozzácsapva."
Na néd mán! Ez a vén trotyli is kivett egy kis forintot, talán mert játszani akart ez is egy kicsit a forinttal!
valoigaz hétfő, 13:20
Előzmény: #6215  SeldonKuper
#6221

"Ki játszik a magyar forinttal az MNBn kívül?"
A maffiafőnök és kis családja.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek