Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Bekre_Pal
Bekre_Pal csütörtök, 20:20
Előzmény: #5172  Bekre_Pal
#5173

332.335
pf: erősödik a forint
kampányfinis
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2019. 10. 04. 09:26
Előzmény: #5171  SeldonKuper
#5172
ahogy meg most már egyenesen neki a 332-nek (de combos ez a mi forintunk, bár nemrég még infarktust kaptunk volna a 330 ötletétől is), kezd olyan érzésem lenni hogy szóltak kancsinak hogy a választásokig interveniáljon
SeldonKuper 2019. 10. 03. 17:52
Előzmény: #5169  beléndek.
#5171
Mondtam én, hogy siker?
Pali tudja miért írtam!
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2019. 10. 03. 17:47
Előzmény: #5168  SeldonKuper
#5170
Erőt gyűjt a 340-hez.
beléndek.
beléndek. 2019. 10. 03. 17:33
Előzmény: #5168  SeldonKuper
#5169

Micsoda sikerélmény ez neked 332ft/eur! Tedd hozzá, hogy mekkora zseni ez az MNB-elnök.
Úgy mellesleg, forint történetének leggyengébb árfolyama közelében van még így is. Nem hiszem, hogy ezt sikernek lehetne elkönyvelni, értelmes emberek között.
SeldonKuper 2019. 10. 03. 17:20
#5168
Megy neki a 332-nek!
Mély lélegzetet vett a forint.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2019. 10. 01. 18:14
Előzmény: #5162  Stiv
#5167
ismét megy neki a 336-nak
impudent 2019. 09. 26. 15:12
Előzmény: #5160  goldi
#5166

a rokkantak ,betegek és a nyugdíjasok a legnagyobb vesztesek.
2011 ig még labdába rúgtak az átlagnyugdíjjal , ami mára teljes leszakadást , lemaradást jelent.
A pénzüket Orbánék babaváró ,csok meg stadionokra elherdálták, ellopták a politikai aljas propagandájuk érdekében megfosztva Őket egy méltóságteljes élettől.
Peterbond 2019. 09. 26. 15:03
Előzmény: #5164  _Macika_
#5165
Pedig en azthittem a liveralisok es Soros. Na de mostmar megnyugodtam az Euro a ludas.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2019. 09. 26. 14:48
Előzmény: #5159  Gaguse
#5163
Ilyen szellemi állapotú országban? Akármeddig.
Stiv
Stiv 2019. 09. 26. 14:41
#5162
Veri a kis szerszámát.
335.42
Drian875
Drian875 2019. 09. 24. 15:38
Előzmény: #5159  Gaguse
#5161
Március óta majdnem 11%-ot gyengült a forint az eurhoz képest, kétszer is elolvastam, hogy tényleg azt írják, hogy lefelé mutató kockázat,  azaz csökkenő inflációban látják a veszélyt? Defláció lesz és a prémium állampapírosok befizetnek az államkasszába? Ha valaki érti magyarázza el nekem, mert nekem ez nem áll össze!
goldi
goldi 2019. 09. 24. 15:34
Előzmény: #5158  Drian875
#5160

Ezeken már csak nevetni lehet! Ilyen gyenge árfolyam mellett is jelzik a piacnak, hogy igen uraim mi még gyengébb forintot várunk tőletek, kész röhej ez az egész banda!
A magyar nyugdíjas társadalomnak néhány éven belül nem lesz egyszerű a helyzete, sajnos elég csúnya átbaszás áldozatai lesznek-lettek.
Vigyorogva veszik hülyére őket!
Gaguse
Gaguse 2019. 09. 24. 15:33
Előzmény: #5158  Drian875
#5159
ez az kuszaszemű totál elmebeteg! ezt vajon meddig csinálhatja? 
Drian875
Drian875 2019. 09. 24. 15:27
Előzmény: #5157  goldi
#5158
"Az MNB meglepetést okozott azzal, hogy a lefelé mutató inflációs kockázatokat hangsúlyozta, hiszen a forint elmúlt hetekben látott gyengülése miatt inkább arra lehetett számítani, hogy a jegybank óvatos lesz, és igyekszik érzékeltetni, hogy nem örül a gyors leértékelődésnek. Ezzel szemben az MNB azt közölte, hogy továbbra is laza politikát folytat, a lefelé mutató inflációs kockázatok pedig a további lazítás esélyét növelik. Mindez pedig kedvezőtlen a forint szempontjából. Kulcskérdés lesz, hogy a 15:30-kor kezdődő háttérbeszélgetésen mit fognak mondani az MNB tisztviselői.
" - https://www.portfolio.hu/deviza/20190924/uj-tortenelmi-melypontra-kuldte-az-mnb-a-forintot-401761
goldi
goldi 2019. 09. 24. 15:21
#5157
336.065! eddig ez a csúcs!
-bubu-
-bubu- 2019. 09. 24. 15:20
Előzmény: #5155  _Macika_
#5156
mindig arra küldi ez már hagyománnyá válik 
re: kis eszközös
_Macika_
_Macika_ 2019. 09. 24. 15:17
#5155
Új történelmi mélypontra küldte az MNB a forintot
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2019. 09. 24. 10:12
Előzmény: #5153  impudent
#5154
magyar ember kapcsolata viktorunkkal olyan mint a strichelő kurva kapcsolata a stricivel. lehet hogy érzi hogy szarul bánnak vele de úgy tudja a stricitől, hogy ha lelép, akkor még szarabb lesz neki, mert a strici nem fogja megvédeni. vö. migráncs, soros, brüsszel. ebbe a szép párkapcsolatba a 600 forintos euró és a direkt nyomor is belefér.
impudent 2019. 09. 24. 10:02
Előzmény: #5150  goldi
#5153

a fityesz regnálása alatt egyre szarabb lesz minden,
régebben legalább kamatot adtak a megtakarítóknak most csak morzsákat és elinflálják a pénzüket.
mind ft-ban mind devizában.
miért és kinek jó ez ?
mégis mentek az urnákhoz támogatni ezeket.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2019. 09. 24. 09:57
Előzmény: #5151  Stiv
#5152
készülj az értékelésre, mindjárt 336
Stiv
Stiv 2019. 09. 23. 13:16
Előzmény: #5150  goldi
#5151
Már nagyon unom amit ezek a forinttal csinálnak.Sajna az állampapírosoknak szopacs lett a forint.
340-es euró felett azt hiszem én is kénytelen leszek átértékelni a hazai dolgokat.
goldi
goldi 2019. 09. 23. 12:02
Előzmény: #5149  Stiv
#5150

Had menjen! Full-devizában van minden megtakarítás.... sok milliót rakott már a zsebembe Matolcsy-mester, kifejezetten  előnyös helyzetet teremtett nekem. A hívek meg is érdemlik azt a vagyoni értékvesztést, amit a mester és bűntársai már jó előre kiterveltek.
Mondtam, hogy nem szabad állampapírokba rakni egy forintot sem, még az inflációkövető is egy rablópapír lesz. Ez van, ezzel kell együtt élni és ennek megfelelően hozni befektetési döntéseinket.
Stiv
Stiv 2019. 09. 23. 11:51
Előzmény: #5147  Stiv
#5149

Ez is hova megy már..CHFHUF 
308
SeldonKuper 2019. 09. 23. 11:10
Előzmény: #5146  _Macika_
#5148
Annyi a baj! 
Lesz majd helyette új korona!
Stiv
Stiv 2019. 09. 23. 10:48
Előzmény: #5146  _Macika_
#5147
Remek pénzünk van.
335
.
Lassan jöhetnek át a szerbek is vásárolni.
impudent 2019. 09. 21. 08:15
Előzmény: #5144  goldi
#5145
Forditva ulsz a lovon.
Nem az Euro bevezetese a lenyeg hanem a tolvaj szelhamos banda elzavarasa.
goldi
goldi 2019. 09. 21. 07:06
Előzmény: #5140  impudent
#5144

"Svájc, Norvégia stb." Rossz példák, ezekbe az országokba ömlik befele a deviza, Svájcba pl. az Orbán-Mészáros, Rogan család is viszi befele + az összes többi maffiacsalád is. Svájc a biztonságot adja, de alacsonyan tartott központi kamattal jelentéktelen hozamot fizet, ők meg az így kapott devizát kihelyezik pl. afrikai országokba jelentős kamatra amiből Svájc hatalmasat profitál, ez a Svájci bankrendszer lényege röviden. Norvégiába szintén ömlik befele a deviza, ők olaj-nagyhatalom lettek.
Magyarországra nincs külföldről beáramló deviza, sajnos nincsenek nagy világvállalataink amiken keresztül jöhetne, nincs olaj, gáz, arany, nyersanyagok amit el tudnánk adni a világpiacokon. Most éppen van deviza beáramlás az Eu.-nak és a közel egymillió kint dolgozó Magyarnak köszönhetően.
Ahhoz, hogy értékálló stabil pénze legyen az országnak,  (ez jó a vállalatoknak és az egész népnek) be kell vezetni az eurót! Ezt az értéklopást, amit jelen magyar kormány tesz az országgal, ezt csak egy olyan pénz bevezetésével lehet megállítani, aminek értékéhez a magyar jegybank nem tud hozzányúlni.
goldi
goldi 2019. 09. 21. 06:38
Előzmény: #5138  pitcairn2
#5143
Én is így látom, de addig is tesszük a dolgunkat a piacokon.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2019. 09. 20. 22:40
Előzmény: #5138  pitcairn2
#5142
De facto.
euler
euler 2019. 09. 20. 22:34
Előzmény: #5139  valcsi62
#5141

Milyen mértékben?
Mert akkor vennék eurót. :)

Topik gazda

kublaj1
4 2 1

aktív fórumozók


 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek