Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
geza77
geza77 szombat, 11:42
#7398
mivel olyan jól bejött:
https://hvg.hu/gazdasag/20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev
jön, kapjuk a folytatást:
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/matolcsy-gyorgy-jojjon-a-harmadik-szell-kalman-terv.730728.html
ebbe fog az ország belerogyni.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SZÉLL KÁLMÁN TERVBŐL SOSEM ELÉG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
geza77
geza77 csütörtök, 15:46
#7397
vajon hol akarnak kiszállni? megcsinálják a nyaralásra valót maguknak.
https://imgur.com/a/NkhQAoq
geza77
geza77 csütörtök, 15:42
Előzmény: #7395  Goldi.
#7396

igazán elmehetne malopcsy a mekibe, de nem ám hamburgerezni :
                                                                                           https://imgur.com/a/Qxdy798
Goldi.
Goldi. csütörtök, 15:22
#7395

Ismét jól teljesít a kancsal-féle monetáris politika!
Sikerült összehozni a monetáris és fiskális balfaszkodással Európa legmagasabb inflációját újra 5.3%!
Erre csak egyetlen megoldás lehet, Gyurcsány Ferenc mon-gyonle!
robinhood70 csütörtök, 12:28
Előzmény: #7393  PusztaPutyin
#7394
354,70, lassan tesztelgeti az ellenállást. A kamatemelést meddig lehet elhitetni a piaccal ?
PusztaPutyin
PusztaPutyin csütörtök, 09:58
Előzmény: #7365  MeMyselfandI
#7393
ennyi fért bele, mostanra összegyűlt a hortobágyi deviza ereje a további zuhanáshoz, 353,315
exley szerda, 10:43
Előzmény: #7390  geza77
#7392
Utoljára 1526-ban voltak ekkora megszorítások, A Török hódoltság alatt Szapolyai az eltolcsy ük-ük apja:)
PusztaPutyin
PusztaPutyin szerda, 09:00
#7391
mi történik a fosinttal, jegybankelnö kúr elnézte a kanyart?
geza77
geza77 2021. 06. 11. 09:22
#7390
"Tíz éve mutatta be Matolcsy György a Széll Kálmán-tervet.
A kormány akkor hirdette meg az összefogást az államadósság ellen, a közmunkaprogramot, de a rezsi befagyasztását is.
A cél nagyra törő volt: az évtized közepére az EU éllovasa lesz Magyarország. "
https://hvg.hu/gazdasag/20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev
*
5 évet mondtak 10-nél sem jött be, most még 10-et akarnának.
*
Ezzel szemben az elmúlt 100 év legsikeresebb 10 évében a mintagazdaságunk emberek életre szóló eladósítása és a hatalmas EU-s pénzek beáramlása mellett mit is fejlődött valójában?
*
a nép jó része alapjáraton elpöfög, nem fejlődött semmit az elmúlt évtizedben, napról napra él
geza77
geza77 2021. 06. 09. 13:06
Előzmény: #7387  geza77
#7389

itt egy konkrét példa kidolgozva:
*
"A termékek többségében nem lesz jelentős a változás, úgy mint a hazai gyártású gipszkarton lapok, vagy az import portermékek, de a gipsztkarton profil termékeknél 70-90%-os áremelésre lehet készülni, míg a kiegészítő termékeknél 0 és 125%! közötti emelés várható, ami nyilván függ a konkrét terméktől."
*
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210609/mekkora-emeles-ketszer-is-meggondolod-hogy-most-gipszkartonozz-487178
*
Mennyivel is kell/kéne erősíteni a fosintot, hogy 5,1%-os legyen az infláció?
*
Lehet tekergetni a kormányt a hegyi utakon, csak nehogy leverje a szemüvegét a nagy kapkodásban , mert még annyit sem lát majd, mint eddig.
És az egy kanyargós hegyi úton előzés közben nem veszélytelen, főleg az utasokra nézve .
geza77
geza77 2021. 06. 09. 12:14
#7388

szeretnének Európában és a régióban a legzöldebb jegybank lenni
a zöldítésbe, a világ pénze is kevés lenne
a QE majd megold mindent, tehát ők akarnak lenni a legnagyobb pénznyomda
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210609/hamarosan-johet-az-mnb-zold-otthon-programja-487184
geza77
geza77 2021. 06. 09. 12:00
#7387

még jó, hogy csak 5.1 % az infláció az építési fenyőárú köbmétere az elmúlt 1-2 hónapban 93000 fosintról 170000 re ugrott .
Vasanyagok hasonló áremelkedésen estek át.
Tégla az elmúlt szűk egy évben 70%ot emelkedett.
Szigetelőanyagok, vezetékek, egyéb építési anyagok árai ugyancsak az egekbe szöktek.
**************************************
Ezek hol látszanak a beközölt az infláción?
geza77
geza77 2021. 06. 09. 11:41
Előzmény: #7383  pitcairn2
#7386

"Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyagnak NEM része a végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, büntetlen előéletet bizonyító okirat. Kérjük ezeket NE küldje el részünkre"
 
Nem baj, ha nincs megfelelő végzettség és a büntetlen előélet sem feltétel
érteni sem kell hozzá a becsületesség meg egyenesen kizárt jelen vezetésnél.
különben nem lehet elég "rátermett" az illető
pitcairn2 2021. 06. 09. 11:37
Előzmény: #7380  geza77
#7385

a "fosint" (legúkjabb reinkarnációja...) 1946 óta van velünk, az új lengyel zlotyi meg 1995 óta...
szóval a lengyel benchmarkot nyugodtan el lehet felejteni...
pitcairn2 2021. 06. 09. 11:35
Előzmény: #7382  geza77
#7384
az efféle összehasonlításoknak csak vásárlóerőparitáson van értelme
pitcairn2 2021. 06. 09. 11:34
#7383

Az MNB figyelemre méltóan diverzifikál:)
https://toborzas.mnb.hu/allas/restaurator-1063
geza77
geza77 2021. 06. 09. 08:03
#7382

Kevesebb az órabére egy magyar diplomásnak, mint egy képesítés nélküli német munkásnak
Az Európai Unióban a legjobban fizetett dolgozók órabére átlagosan háromszorosa a legrosszabbul keresőknek, Magyarország pedig nemcsak uniós, hanem régiós szinten is rosszul áll.
https://24.hu/fn/gazdasag/2021/06/08/europai-unio-brutto-oraber-2018-magyarorszag/?fbclid=IwAR2IDr6okOD0f7bctflJZ2VctwNkB_ghPqytbccFIaj8Shq52FMgv68jx-g
sztanil 2021. 06. 08. 18:55
Előzmény: #7377  geza77
#7381
Matolcsy már rendelt is belőle 1000 darabot Szőke Gábor Miklóstól.
geza77
geza77 2021. 06. 08. 18:21
#7380
euro fosint  348.870      +2.650      +0.77%
eur czk           25.4155   +0.0145    +0.06%
eurpln               4.4673   +0.0052    +0.12%
                                                                          https://imgur.com/a/yRmprlT
geza77
geza77 2021. 06. 01. 08:00
Előzmény: #7378  franc0
#7379
és csak 15ezer euro
nálunk egy ilyen, a vágtató #mindenkiahátunkatnézikrumplisztánban milliárdokat érne, vagy legalábbis annyiba kerülne, az amúgy is nyomorult adófizetőknek.
franc0 2021. 06. 01. 06:44
Előzmény: #7377  geza77
#7378
Azt hittem az NFT-nél nincs lejjebb. 
Tévedtem. 
Ezek a derék piaci fundamentalisták a semmit is piacosítani tudják. 
Hogy hogynem, az olaszoknak ez Draghi alatt jutott eszébe. 
geza77
geza77 2021. 06. 01. 06:34
#7377

Az olaszok ügyesebbek, mint malopcsy, aki veszi a festményeket... égeti a kinyomtatottat ezerrel:
15 ezer euróért adták el az első láthatatlan szobrot Olaszországban
https://telex.hu/zacc/2021/05/31/15-ezer-euro-anyagtalan-szobor-eladas
vagy ne adjak ötleteket?
geza77
geza77 2021. 05. 26. 13:15
#7376

Össze vissza rángatják már megint a FOSrintot, mint egy darab sz@rt.
                                                                                       https://imgur.com/a/wydk5d0
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 05. 25. 17:02
#7375
Lopcsi nem emelt, fordulunk vissza rottyba.
geza77
geza77 2021. 05. 21. 15:28
#7374

Simán lehet a gdp jobb, mint a beharangozott!
Akár fele forgalom mellett is. Egyszerű a megoldás duplázni kell az árakat
40x40 zártszelvény 6m szál decemberben 4400Ft volt, most 8900 Hajrá csak így tovább!
Így akár még a fosint visszaerősítése is beleférhet. Így lesz mire verniük a mellüket.
Broafka_Ottokar 2021. 05. 17. 22:20
Előzmény: #7363  kimpaa
#7373
Én is azt írtam, hogy augusztusra majd jól bedöntik, hogy többet érjenek az EU-s víruspénzek forintban. Addig engedik erősödni, hadd legyen valami öröme is a népnek. (Ezt kihasználva nemközpénzt menekítenek  külföldre a NER-esek.)
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 05. 17. 21:34
Előzmény: #7371  KapzsiLaci
#7372
Mindkettőt, de még nem azonnal full tőkével, még lesz szerintem mozgás.
KapzsiLaci 2021. 05. 17. 20:41
Előzmény: #7370  MeMyselfandI
#7371
A nemzeti deviza (Ft) devizára való váltására ? Vennel most dollárt, eurót ?
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 05. 17. 20:34
Előzmény: #7369  KapzsiLaci
#7370
Ki tudja, akár azt is eléri. Azonban nem hiszem hogy tartós lesz az erősödés, most bizonyára a short kiszállás fűti. A berobbant infláció miatt pedig a forint most amúgy sem alkalmas a hosszabb távú tartásra, kizárt hogy képes legyen a nagy devizákkal szemben tartani az értékét. Röviden: ez egy jó lehetőség a süllyedő nemzeti deviza átváltására.
KapzsiLaci 2021. 05. 17. 20:22
Előzmény: #7365  MeMyselfandI
#7369
Milyen Euró árat vársz bá közeljövőben ? 343 Ft. Mit gondolsz a kamatemelés belengeteserol ?
robinhood70 2021. 05. 17. 18:25
Előzmény: #7367  robinhood70
#7368
Csak azt nem értem, hogy ki hisz még nekik.
robinhood70 2021. 05. 17. 18:23
Előzmény: #7366  MeMyselfandI
#7367
Valószínűleg "kábítják" ismét a piacot. 
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 05. 17. 18:18
Előzmény: #7365  MeMyselfandI
#7366
Valószínűleg jön a kamatemelési hullám és az szivárgott ki. 
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 05. 17. 18:09
#7365
351, vajon még mennyi korrekció fér bele?
kimpaa
kimpaa 2021. 05. 17. 10:14
#7364
egyébként ideje volt erősödni a forintnak
hihetetlen milyen wc papírt csináltak belőle, hogy nagyobb GDP növekedést tudjanak felmutatni forintban
közben meg euróban/dollárban rohad le az ország és az emberek fizetése
még mindig nem vagyunk a 2008-s szinten
re: jobbanteljesít
kimpaa
kimpaa 2021. 05. 17. 10:13
Előzmény: #7360  Broafka_Ottokar
#7363
???
gyengébb Ft, "többet ér az euró" itthon
vagyis pont gyengíteni kellene a logikád szerint
geza77
geza77 2021. 05. 16. 16:18
Előzmény: #7360  Broafka_Ottokar
#7362

erősödhet 3%-ot vagy akár ötöt is, ha nem ér sz@rt sem a fosint:
építési fenyő fűrészáru eddig 93efst volt köbmétere, most mondták épp 120 ra emelkedett és 150 re várható
ezt már elqrták.
ha megduplázzák a fogyasztói árakat akár még 300ra is levihetik és verhetik, a mellüket, hogy milyen jól beerősítették az árakat.
exley 2021. 05. 16. 10:18
Előzmény: #7360  Broafka_Ottokar
#7361
Kuszaszem már nagyon várja zsét. Kiürült az emenbé. Folyköv töltés a vírus pénz jól jön, lehet venni ujra festményeket, műalkotásokat.
Broafka_Ottokar 2021. 05. 15. 22:01
Előzmény: #7359  PusztaPutyin
#7360
Állítólag augusztusban jönnek az EU pénzek a helyreállításra, addig lehet hagyják erősödni, aztán jól bedöntik.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 05. 14. 22:50
#7359
Aggódom Gyuri bá miatt. Remélem jól van és fog tudni lopni még. Most kicsit el van tűnve, nem is volt ilyen fosint árfolyam vagy egy éve. 355, atyaég, régen rémálom volt, most pedig mennyország.
geza77
geza77 2021. 04. 22. 16:24
Előzmény: #7357  geza77
#7358
eurpln       4.5611   +0.0108     +0.24%
eurczk    25.8750   +0.0260     +0.10%
eurhrk      7.5735   +0.0011     +0.01%
naponta egy éves alapkamatnyit sikerül ellopniuk az komoly
geza77
geza77 2021. 04. 22. 16:19
Előzmény: #7356  geza77
#7357
tolják, mint a lopott biciklit
364.095 +2.135    +0.59%
geza77
geza77 2021. 04. 22. 13:04
#7356
EUR/ZAR      17.2063   +0.0688     +0.40%
EUR/HUF   363.325      +1.365       +0.38%
EUR/PLN       4.5551    +0.0047     +0.10%
EUR/HRK      7.5703     -0.0022      -0.03%
EUR/CZK    25.8455     -0.0035      -0.01%
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 22. 11:14
Előzmény: #7332  Karvalytokes
#7355
EURHUF 363,415 - rossz irányba fut töki
signal2
signal2 2021. 04. 22. 09:22
Előzmény: #7353  geza77
#7354
Ezt nyilván úgy kell érteni, hogy a klímacélok elérésére tett törekvések következtében nem emelkedhetnek az árak.
Én persze ezzel sem értek egyet, mert ami olcsón van, azt pazarolja az ember. Pont ezért lenne értelme emelni a rezsi árát, hogy spórolásra, vagy energiahatékonysági beruházásra késztesse a lakosságot. 
PaksII megépítése egyébként önmagában rendkívüli villamos energia-ármelést fog eredményezni, mivel jelenleg azért olcsó az áram, mert PaksI-re már jó ideje nincs ÉCS elszámolva, mert már kifutott. Az új erőmű beruházási költsége be fog épülni az árba. Egyébként meg nem éri meg megépíteni.
geza77
geza77 2021. 04. 22. 09:01
Előzmény: #7352  signal2
#7353

Nemzeti klímaterv:

Nem emelkedhet a rezsi és nem drágulhatnak az élelmiszerek2020.01.10 orvbán video 4:00-tól mondja el a videóban 2020. januárjában!!!Na ez sem jött összeNem emelkedhet a rezsi és nem drágulhatnak az élelmiszerek – ezzel az alapelvvel fogadta el a kormány a következő évtizedekre vonatkozó nemzeti energia- és klímatervet. Európában dilemmát okoz a klímavédelemre forgatható források előteremtése: több tagállamban felmerült az üzemanyagárak emelése, de több zöldpárt a húst és a tejet is drágítaná, mert sok metánt termelnek a tehenek – hangzott el az M1 Híradójában. https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/01/10/nemzeti-klimaterv-nem-emelkedhet-a-rezsi-es-nem-dragulhatnak-az-elelmiszerek
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 21. 23:07
Előzmény: #7350  geza77
#7351
kar vaj tippje ahogy várható volt nem jött be
geza77
geza77 2021. 04. 21. 22:33
#7350

Ismét 1 jól sikerült nap
EUR/HUF   362.385   +1.455      +0.40%
EUR/PLN       4.5563 +0.0093    +0.20%
EUR/HRK      7.5751 +0.0047    +0.06%
EUR/CZK    25.8605  -0.0525     -0.20%
EUR/ZAR    17.1405  -0.0632     -0.37%
geza77
geza77 2021. 04. 21. 10:52
#7349
Eurhuf sz@r like fideSS, like híg fo$$
EUR/HUF   362.105       +1.175       +0.33%
EUR/PLN       4.5542     +0.0072     +0.16%  
EUR/HRK      7.5739     +0.0034     +0.05%
EUR/CZK    25.8920      -0.0210      -0.08%
EUR/ZAR    17.1651      -0.0386      -0.22%
geza77
geza77 2021. 04. 20. 19:38
#7348

ez úgy hülye ahogy van, sok esélyünk van
https://telex.hu/gazdasag/2021/04/19/matolcsy-magyarorszag-egyesult-arab-emirsegek-pelda
GazdaságÁltalános adatok Olajfúrótorony az Arab-öbölben

Gazdaság: olajipari ország A hatalmas kőolajtartalékoknak köszönhetően magas színvonalú az élet az országban. A GDP 33%-a közvetlenül a kőolajtermeléshez kapcsolódik. A jelenlegi felmérések szerint a kőolaj még legalább száz évre elegendő. Az országot off-shore területként tartják számon. Abu-Dzabi és Dubaj pénzügyi központ. A GNP becsült értéke 51 milliárd USD. Az 1 főre jutó GDP értéke 70 000 USD körül mozog.[4] A kivitel 45%-át kizárólag a kőolajtermékek teszik ki. Ezek nagy részét Japánnak, Szingapúrnak adja el. Gépipari termékeket és élelmiszereket importál, főleg az USA-ból. Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) tagja.
kjanek 2021. 04. 19. 15:56
#7347
Kanyarban előző Bandzsa balf*sz februárban még az Észteket akarta követni de szerintem lassan már nem lesz olyan ország amit ne szeretne követni.
magnezium
magnezium 2021. 04. 19. 15:51
Előzmény: #7344  _Macika_
#7346
Imadom a csavot, a ket orszag amugy is mint ket tojas😂😂😂 
euler 2021. 04. 19. 15:42
Előzmény: #7344  _Macika_
#7345
... mint Kína legnyugatibb, jelenleg orosz fennhatóság alatt álló tartománya ?
Uniós és NATO tagsággal, vörös pöttyel a fenekünkön. Menni fog az!
_Macika_
_Macika_ 2021. 04. 19. 15:26
#7344
Matolcsy az Egyesült Arab Emirátusok sikerét másolná
kjanek 2021. 04. 18. 05:38
Előzmény: #7340  geza77
#7343
Nincs meglepetés, mivel korrupcióban mi is ott vagyunk a világ élmezőnyében.
geza77
geza77 2021. 04. 17. 07:52
Előzmény: #7341  PusztaPutyin
#7342
Nyolcszor lőtt rá hűtlen párjára a nő
A férfi karcolások nélkül megúszta
https://imgur.com/a/cJ6TlMP
Nem lehet valami hasonló probléma malopcsy és a magyar gazdaság állapota között?
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 16. 21:49
Előzmény: #7332  Karvalytokes
#7341
Esetleg csekkold hogy hová fut és böfögj egyet hogy ez vajon szintén része-e a tervnek.
geza77
geza77 2021. 04. 16. 13:10
#7340

361,010 miközben a V4es régiós társak erősödnek    https://imgur.com/a/cO8rxDH
Mi a világ egyik legkorruptabb országával mozgunk együtt
A dél-afrikai köztársasággal.            https://imgur.com/a/hcfTsBT
EUR/HUF  361.145 +2.235    +0.62%
EUR/CZK   25.9345 +0.0265  +0.10%
EUR/PLN   4.5532 +0.0064     +0.14%


EUR/ZAR  17.0868 +0.1496    +0.88%

EURHUF SZ@R LIKE ZAR
Kirito
Kirito 2021. 04. 15. 22:43
#7339
Azt esetleg tudja valaki hogy a hazai részvények közül az MNB miket vásárol?
A cikk szerint 167% növekedés volt.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210415/ugy-boviti-merleget-az-mnb-hogy-arra-a-fed-is-csak-csettinthet-es-nem-akar-leallni-478560
asus20 2021. 04. 13. 21:23
#7338
Joga miniszteriumot hazákba is!
geza77
geza77 2021. 04. 13. 18:11
Előzmény: #7332  Karvalytokes
#7337
1 a koronát már kb 339,5ön várták
2 a 320 akkoriban is merész álom volt. Sajnos.
b@lfasz osztag jól kib@szott a néppel
Dt74 2021. 04. 13. 17:38
Előzmény: #7335  kjanek
#7336
Simán benne van a 330 környéke,de a hosszútávon azért a padlásra szavazok.
kjanek 2021. 04. 13. 15:58
Előzmény: #7332  Karvalytokes
#7335
Te még mindig hiszel benne hogy kanyarban előzünk? :) Mikor lesz ez újra 320? :)
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 13. 13:54
Előzmény: #7332  Karvalytokes
#7334
Most is éppen felfut. Csak rossz irányba.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 12. 16:16
Előzmény: #7332  Karvalytokes
#7333
Hajrámató csubiláj utolsó álomszintje a soha el nem ért 300 volt, a 320-as korrigált álomszint végülis pont 20 forinttal van közelebb a realitásokhoz, de azért kezdd el fontolgatni a 350 álomszintként való definiálását, több esélyed lesz (ha nem is sok), hogy bekövetkezzen.
Karvalytokes
Karvalytokes 2021. 04. 12. 15:58
Előzmény: #7330  Theo32
#7332
Nincs itt semmi meglepetés csak kevesebb balos böfögést kell olvasni.A Corona lassan a múlté ahogy az autóipar stagnálása is.Ahogy felfut a termelés felfut a forint is ..úgy 320 ig.
Theo32 2021. 04. 12. 11:35
#7330
Huf átlepte az átléphetetlent? MA200 kilőve fibo kilőve emelkedő trendvonal törve
 356
Hihetetlen
rwinke 2021. 04. 11. 14:57
Előzmény: #7324  Karvalytokes
#7329
Most is azok vannak :)
Elég ha megnézed Kövér et. szüleit. 
Karvalytokes
Karvalytokes 2021. 04. 11. 13:52
Előzmény: #7327  bigyula
#7328
Nem baj majd lesz a választásokra egy újabb rezsicsökkentés...:DD
Egyébként most nem baj hogy nem marad a szolgáltatoknak pénze a hálózat fejlesztésekre?Szinvonal emelésre?Mert ez volt a duma anno...
bigyula 2021. 04. 11. 13:18
Előzmény: #7324  Karvalytokes
#7327
Gondlom nem jársz boltba, és emiatt nem tűnik fel, hogy folyamatosan drágul minden. Tej, kenyér, stb. A gáz ára viszont változatlan, miközben a felére esett a világpiaci ár azóta, hogy itthon fixálták. Azaz, jóval olcsóbb is lehetne. 1-2 adót valóban csökkentett az "adócsökkentések kúrmánya", viszont nem kevés újabb adót vetett ki.
hellforceone 2021. 04. 11. 13:16
Előzmény: #7324  Karvalytokes
#7326
:o)))))) te vak vagy barátom, az a legnagyobb bajod...
lohran 2021. 04. 11. 12:55
Előzmény: #7324  Karvalytokes
#7325
Fineszes Őskövület
Karvalytokes
Karvalytokes 2021. 04. 11. 12:50
Előzmény: #7323  hellforceone
#7324
Ha jól értelek akkor moslék győzelem esetén nem baj ha drágább lesz a kenyér és több az adó ha cserébe több liberális f****ágot hallhatunk a köztévén,csókolgassuk a volt ávosok utódait a közéletben,szemkilővetöket stb..Én viszont úgy látom hogy az lenne a legjobb ha te maradnál kint a nyitott társadalmadban.
hellforceone 2021. 04. 11. 08:30
Előzmény: #7302  PusztaPutyin
#7323
Nem hiszem, hogy annyira szar nálunk a színvonal, mint ahogy leírod. Ha otthon vagyok sok csillogó szép autót látok, szép és nagyon drága házakat, szóval tényleg olyan szar minden? Vagy mindez csak látszat?? Persze nem a fidesst dicsérem, csak vannak dolgok, amiket másként látok. Az igaz viszont, gáz látni a sok szép autót a jó szar utakon :o)))) a kérdés, ha nem ezek lennének hatalmon, vajon mi lenne jobb, szebb, vajon jobban élnének e az emberek, kevésbé lenne e a másik oldal korrupt stb stb... ezekre a kérdésekre a válaszom az, hogy 99% valószínűséggel NEM! Ugyanakkor, az is kérdés, vajon demokratikusabb lenne e, kevésbé akarná e uralni a médiákat a másik oldal és ami a legfontosabb, vajon kevésbé lenne e kettészakított a magyar társadalom? Ezekre a kérdésekre a válaszom, 99% IGEN! És persze sokak számára a jó élet - szinte - csak a vagyoni helyzettől függ, szerintem mégis sokkal jobban élnénk, ha az anyagi helyzet nem annyira lenne talán kirívóan jó, de a folyamatos "háború, csata, győzelem, ellenség és ellenségkép" stb stb üres szólamok hiányában egy egészségesebb, nyugodtabb, talán még akar nyitottabb társadalomban is élnénk. 
hellforceone 2021. 04. 11. 07:56
Előzmény: #7318  lohran
#7322
++++ Jól leírtad a problémát, de a vezetés nagyjából sza..ik rá, hogy az országban nem csak milliárdosok élnek. Az országot már eleve úgy kezelik, mintha az ő tulajdonuk lenne, szóval kit érdekel a kisember nyomora??
pitcairn2 2021. 04. 11. 00:05
Előzmény: #7320  lohran
#7321
az amit most a világban látsz a 2008 óta tartó folyamatok gyümölcse
kb. ennyire volt "sikeres" a 2008 utáni "válságkezelés"...

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek