Topiknyitó: Törölt felhasználó 2008. 03. 05. 01:00

PANNERGY  

Közkívánatra.....
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
szalab 2023. 08. 02. 21:07
Előzmény: #170198  salaxx
#170200
Úgy tűnt nekem, mintha az utolsó 1800 db-ot a záróáras kereskedésben akarta volna megvenni (csak ugye nem maradt annyi eladáson 1090-en, más meg nem dobott rá utána). Amúgy tippre ma nem is volt kereskedés srv-n kívül.
Tiborcfiam
Tiborcfiam 2023. 08. 02. 20:42
Előzmény: #170198  salaxx
#170199
Az előző években volt egy olyan szabály is, hogy azért a srv ne legyen több a napi forgalom 50%-ánál. Ez korrekt  is volt. Vélhetően ez most is így van.
salaxx
salaxx 2023. 08. 02. 19:57
#170198
Az srv stratégia valóban arról szól, hogy 3800 darabot céloznak meg... De illene azért el is találni. 
adiemus
adiemus 2023. 08. 02. 18:57
#170197
A csillagok mai állása szerint holnap megugrik a részvény!
hully-gully
hully-gully 2023. 08. 02. 09:45
#170196
Igazán felmehetne 1300-ra, aztán októberben onnan folytatóhatna az emelkedés. 
szalab 2023. 08. 01. 13:05
Előzmény: #170193  Donqatto
#170195
Már 9 éveset lehet csak venni.....
papaya 2023. 08. 01. 10:35
Előzmény: #170193  Donqatto
#170194
Azért jó lenne 1315 fölé menni, mert addig mínuszos ez az év. 1520 fölé kellene, hogy menjen, hogy legalább a pmáp kamata meglegyen. 
Donqatto
Donqatto 2023. 08. 01. 09:44
Előzmény: #170191  papaya
#170193
Pmap meg 5 év, ez van 
Tiborcfiam
Tiborcfiam 2023. 08. 01. 09:33
Előzmény: #170191  papaya
#170192
Beruházás formája: A kútfúráshoz kapcsolódó támogatás formája pályázat útján felhasznált vissza nem térítendő támogatás. A pénzügyi alap kedvezményes hitelt nyújt a kedvezményezetteknek. Ütemezés:  A kútfúrási pályázat esetén a támogatási keret megemelése: 2023 Q4 
Pénzügyi alap felállítása: 2024 Q2  
A teljes támogatási keret 212,12 milliárd forint.
papaya 2023. 08. 01. 09:16
#170191
2026 Q2! Az igen! Még három év! :(
Tiborcfiam
Tiborcfiam 2023. 07. 31. 11:40
#170190
Beruházás 11: Földhő hasznosítása Kapcsolódás a RePowerEU célokhoz 2. számú célkitűzés: a megújuló energia részarányának növelése és elterjesztésének felgyorsítása Leírás Magyarország jelentős potenciállal rendelkezik a geotermális energia felhasználása területén, de ez még csak minimális mértékben hasznosul. Jelenleg a mezőgazdaságban és a távhő szektorban kerül hasznosításra a földhő, mely utóbbi szektorban a részesedése 2021-ben 10% volt. A kedvező adottságokat jól jelzi, hogy Európa jelenleg legnagyobb távhő szektoron belüli földhő alapú beruházása Magyarországon, Szegeden zajlik. A földhő képes földgáz fogyasztást kiváltani, helyben elérhető energiahordozóként fokozza az energia függetlenségünket, és hozzájárul a megújuló energiaforrások részarányának növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A beruházás összhangban van a Nemzeti Energia- és Klímatervvel, ami célul tűzte ki a földgáz részarányának 50% alá csökkentését a távhő termelésében. Energiastratégiai cél, hogy a hasznosított geotermikus energia mértékét a 2021. évi 6,4 PJ-ról 2030- ig 13-15 PJ-ra növeljük. Ehhez járul hozzá jelen beruházás is. Jelen beruházás célja a magyar földhő potenciál jobb kiaknázásához a pénzügyi keretfeltételek biztosítása. A beruházás a geotermikus energia kiaknázásának minden felhasználási területre kiterjed, kiemelten az ipari hőhasznosításra, távhő szektorra és a villamos energia előállítására. A beruházás két beavatkozási irányra osztható: a) a geotermikus célú fúrási tevékenység kockázatának tompítása és b) a földhő hasznosítását szolgáló földfelszíni berendezések, erőmű létesítéséhez kiszámítható finanszírozási keret biztosítása. Geotermikus fúrási tevékenység kockázatainak tompítása Ez a beruházási elem a 2021-ben meghirdetett Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása elnevezésű pályázati kiírás keretemelését célozza várhatóan mintegy 20-25 milliárd forint értékben. A pályázati kiírás fő célja, hogy ösztönözze a geotermikus energia alapú energiafelhasználást az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység (a visszasajtoló kútra is kiterjedő) pénzügyi kockázatainak csökkentésével. A kútfúrásból eredő kockázatokat azzal csökkenti, hogy az igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke sikertelen fúrás esetén magas, míg sikeres fúrásnál alacsony. A földhő hasznosítását szolgáló földfelszíni berendezések, erőmű létesítéséhez kiszámítható finanszírozási keret biztosítása Sikeres kútfúrást követően a beruházó pénzügyi és műszaki kockázata alacsony, hiszen ekkor kiszámítható keretek között, bevált technológiai megoldások alkalmazásával lehet a földhőt a kívánt módon hasznosítani. Ennek a finanszírozásához egy pénzügyi (hitel) alapot kívánunk felállítani, ami kedvező feltételek mellett, kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciót tud nyújtani a földhő hasznosításában érintett beruházók számára. Az alapból hitel mindenféle geotermikus energia hasznosítását szolgáló beruházásra lesz igényelhető mind felszín alatti, mind felszín feletti tevékenységekre. Azon projektek, melyek támogatásban részesülnek a geotermikus fúrási pályázatból, nem igényelhetnek hitelt a felszín alatti beruházási elemekre. A hitelnyújtás feltétele, hogy a hiteligénylő érvényes geotermikus kutatási engedéllyel rendelkezzen a hiteligénylő. A (villamos energia és/vagy hő-) hálózati csatlakozáshoz szükséges beruházások is finanszírozhatók a hitelből. 2026-ig cél a hitelkeret kihelyezése, a finanszírozott beruházások fizikai megvalósítása nem lehetséges ezen időtávon belül. Célkitűzés: - Geotermikus energia hasznosítását célzó pénzügyi alap keretében megkötött hitelszerződések aránya a teljes keret százalékában kifejezve – 98%– adatszolgáltató az alapkezelő - A geotermikus célú fúrási tevékenység kockázatának tompítását célzó beavatkozás keretében megvalósított projektek száma, 12 db Mérföldkő teljesülésének ütemezése (kumulált értékek): 2025 Q3 2026 Q2 Geotermikus energia hasznosítását célzó pénzügyi alap keretében megkötött hitelszerződések aránya (%) 20 98 A geotermikus célú fúrási tevékenység kockázatának tompítását célzó beavatkozás keretében megvalósított projektek száma (db) 0 12 Lehetséges kedvezményezettek: A pénzügyi alap kezelője jogszabályi kijelölés alapján a Magyar Fejlesztési Bank lesz. A pénzügyi alap kedvezményes hitelt a földhő hasznosítására megfelelő engedélyekkel rendelkező jogi személyek számára nyújthat. A fúrási pályázat esetén geotermikus kutatási engedéllyel rendelkező jogi személyek. Beruházás formája: A kútfúráshoz kapcsolódó támogatás formája pályázat útján felhasznált vissza nem térítendő támogatás. A pénzügyi alap kedvezményes hitelt nyújt a kedvezményezetteknek. Ütemezés:  A kútfúrási pályázat esetén a támogatási keret megemelése: 2023 Q4  Pénzügyi alap felállítása: 2024 Q2  Pénzügyi alap keretének hitelszerződésekkel történő 98%-os lefedése: 2026 Q2 Beruházási költségek: A teljes támogatási keret 212,12 milliárd forint. Támogatási intenzitás: A kútfúrási pályázat esetén változó, a kútfúrás sikerességéhez igazodóan. Lehatárolás a kohéziós célú uniós támogatásoktól: A KEHOP Plusz által a földhő kiaknázására biztosított támogatási keretből nem lesznek támogathatók az RRF forrásaival finanszírozott projektek. Intézkedések állami támogatással történő érintettségének bemutatása: 55 A beruházás állami támogatásnak minősül. A beruházáshoz támogatás nyújtása a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető az Európai Bizottság 651/2014 számú rendeletének („Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról”) „Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás” című, 41. cikkének értelmében, valamint egyéb, nem egyedi notifikációs kötelezettség alá eső támogatási jogcímeken.
Tiborcfiam
Tiborcfiam 2023. 07. 31. 11:39
#170189
Reform 12: A geotermikus szabályozási keret fejlesztése A geotermikus erőforrások feltárására és a geotermikus energia felhasználására vonatkozó szabályozás 2023-ban jelentősen megváltozott. A korábbi koncessziós kötelezettség és a redundáns engedélyezési folyamatok megszűntek. A jelenlegi szabályozási rendszer szerint bármely jogi személy, többek között, de nem kizárólagosan az építőipar, a földtudományi szegmens, a távhőszolgáltató vállalatok, az egyetemek, az önkormányzatok vagy az ipari létesítmények is nyújthatnak be geotermikus kutatási engedély iránti kérelmet a Bányahivatalhoz. Ennek eredményeként a Bányahivatalhoz benyújtott új geotermikus engedélykérelmek száma meghaladta a 70-et, ami húszszoros növekedés a rendeletmódosítás előtti évi 2-4 geotermikus fejlesztéshez képest. Ugyanakkor a kérelmek több mint 40%-át földrajzilag átfedő feltárási területekre nyújtották be. A reform célja a rendelet módosítása annak érdekében, hogy biztosítsa a fejlesztők által benyújtott geotermikus kutatási és hasznosítási munkaprogramok minőségét. A munkaprogram minősége a feltárási koncepció és a geotermikus energia piaci igényeinek összefüggésében értendő. A jelenlegi jogszabályi keret módosítására vonatkozó javaslatok a jelenlegi feltárási engedélyezési eljárás tanulságainak értékelése után konkretizálódnak. Várható eredmények:  átlátható és versenyképes szabályozás a geotermikus energiaforrások kiaknázása terén,  a potenciális geotermikus szolgáltatók szabályozott piaci konszolidációja,  a geotermikus energia feltárási és hasznosítási munkaprogramok jelentős javítása. A végrehajtás formája: a meglévő szabályozási keret értékelése és felülvizsgálata A végrehajtás határideje: 2024 Q4 
bitKain
bitKain 2023. 07. 31. 11:35
Előzmény: #170181  oldrider
#170188
https://forum.portfolio.hu/prev/8003/8632623
.
Nehezet kérsz.
(Mivel nem szoktad érteni, amit írok: a 3. mondatod első részére gondolok.)
ZSETON70
ZSETON70 2023. 07. 31. 09:26
Előzmény: #170184  oldrider
#170187
Azért,mert az1360-as âr az egy max kötés volt,lehet,hogy épp 100db-al,reâlisan nagyobb mennyiséget 1320-1340-körül lehetett eladni,butasâg mindig a max,vagy a min -ârat nézni ezeken nem lehet kereskedni....Szép napot mindenkinek,Ma âtlépjük az 1200-at!?
Tiborcfiam
Tiborcfiam 2023. 07. 31. 08:48
Előzmény: #170185  signal2
#170186
Akinek esze van az most inkább veszi és gyűjti ezt a részvényt mint eladja. 
Bréking! Belengette a rezsicsökkentés átalakítását a kormány - Portfolio.hu
signal2
signal2 2023. 07. 31. 08:38
Előzmény: #170183  ZSETON70
#170185
Ez csak megerősíti azt, hogy 1360-on nem adta :))
oldrider 2023. 07. 31. 08:37
Előzmény: #170183  ZSETON70
#170184
1400-ért akartam eladni januárban, de nem ment fel addig (bár rajtam kívül mások is arra számítottak, hogy felhúzzák odáig). Régen megvan már, unalmas, gondoltam eladom veszek bluet, azokban nagyobb a likviditás. Persze 1400 alatt nem szándékozom eladni. De miért nem tudtam volna eladni 1360-on? 
ZSETON70
ZSETON70 2023. 07. 31. 08:24
Előzmény: #170181  oldrider
#170183
1360-on nem is tudtad volna eladni
oldrider 2023. 07. 28. 20:49
Előzmény: #170178  Tiborcfiam
#170182
Ha örökre nem is, de jól mondod! 
oldrider 2023. 07. 28. 20:48
Előzmény: #170174  bitKain
#170181
Tévedsz Báttya! (Bár személyeskedsz), de fátylat rá! Ne nézz már hülyének, hogy 1200 körül elkótyavetyélem, amikor 1360-on nem adtam! De miért velem foglalkozol? Láttam sok mínuszt kaptál a többi topikban, ahol megnyilvánultál. Netán ez frusztrál?