Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
watson
watson 2014. 07. 05. 07:02
Előzmény: #2154  loliense
#2200
hát van benne valami...

Tegnap a meccs után a kommunista párt csatornáján maradt a TV és rögtön nyomták az agit prop híreket... nincs az a jobboldali média ami ennél görényebb módon el tudna billenni...

szóval megszavazta a fidesz kommunista párt a devizahitelesek 265-ről 310-re rúgott EURó-val és más devizákkal elqrt árfolyamrablására a sebtapaszt... megmentés címen természetesen...
mire a szocik is megszavazták és keveselték...
szóval a baloldalon is szívás lesz ha nem hagynak elég kerületet az Együttnek és a DK-nak...

hogy a jó q..va anyjukat, hogy nem arról szólnak hogy a tisztességtelen unortodox gazdaságpolitika hogy vágta nyomorba a devizahiteleseket, és hogy a végtörlesztés szintúgy tisztességtelen volt a kormányzat részéről, és még a mostani tisztességes árfolyamrés korrekció mellé is sikerült Rogán tisztességtelen olcsóbb árfolyamos ötletével rombolnia a gazdaságot...

Orbán, Rogán és az egész bűnöző maffiabagázs évtizedekre vágta haza ezt az országot... és lökte vissza a hűbéresi jobbágyrendszerbe... és azt is gyarmattá silányítva, szalagmunkásokkal, import buszokkal, külföldre távozó 600ezres munkavállalói réteggel (3 év alatt annyian mentek el mint előtte 20 év alatt)...
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2014. 07. 04. 16:31
Előzmény: #2198  HALIS
#2199
hát ha vár addig
HALIS
HALIS 2014. 07. 02. 21:10
Előzmény: #2197  Bekre_Pal
#2198
Majd lestek, amikor a helyhatósági választások után Kuszaszemű bejelenti, hogy: "Túl sok a devizatartalék, kicsit eltapsolunk belőle..."
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2014. 07. 02. 21:05
Előzmény: #2190  kublaj1
#2197
csubi, önplusz helyett meg a csúnyák mínuszkodása helyett szólalj meg, egész érdekesen alakulnak az árfolyamok, kíváncsi lennék a meglátásaidra, mekkora zseni a kancsal mostanság
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2014. 07. 01. 09:58
Előzmény: #2190  kublaj1
#2196
üdv tesó!

eltűntél, pedig továbbra is aktuális, ha mész pippantani a parlamentbe, mondd meg a zseninek, hogy irdatlanul megóccsította a forintot azzal a nagyon okos fejével, le kéne már állni
humika 2014. 06. 26. 15:57
Előzmény: #2194  Bekre_Pal
#2195
Matolcsy rohad a forint, kellene mondani néhány marhaságot
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2014. 06. 26. 13:35
Előzmény: #2190  kublaj1
#2194
csubiláj, ha ma mész a parlamentbe, szólj már a szerelmednek, hogy rohad a forint árfolyama
kfredd 2014. 06. 25. 16:41
Előzmény: #2191  Bekre_Pal
#2193
Ez nagyon jó volt...:)DD
goapsy1 2014. 06. 25. 16:37
Előzmény: #2191  Bekre_Pal
#2192
lesz megint miről beszélniük majd a lengyeleknek... :DDDD
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2014. 06. 25. 16:31
Előzmény: #2190  kublaj1
#2191
remélem, elétérdeltél és nyomatékot adtál a csodálatodnak
kublaj1 2014. 06. 25. 16:21
#2190
Üdv Testvérek!

Ma ügyintézés végett megdfordultam a Parlamentben és találkoztam Matolcsy kollegával természetesen egy ből graturáltam neki ehhez zseniális kamatcsökkentési hullámhoz és reményemet fejeztem ki, hogy hamarosan 2% alatt lesz az alapkamat. Erre reagálva csak annyit mondott majd meglátjuk.

Mato ezt is megcsinálja.
MangalIca 2014. 05. 20. 06:38
Törölt hozzászólás
#2189
rolldog 2014. 05. 20. 01:43
Előzmény: #2181  kublaj1
#2188
En is ebben remenykedem! Az alomszint az a 295. Ha lejon addig ugy fogom short-olni, mint a kisangyal. Nincs is jobb egy finom, ropogos forint short-nal.
signal2
signal2 2014. 05. 19. 21:32
Előzmény: #2181  kublaj1
#2187
3 mrd USD a GDP nagyjából 2,2%-a. A 84,2-ből ezt levonva még messze leszünk a 78,5%-tól. A maradék mintegy 1000 mrd Ft-t honnan teremtik elő?
tuksz 2014. 05. 19. 21:16
Előzmény: #2185  Törölt felhasználó
#2186
Hát nem tudom mi bajod van?

Az esüstnek, festményeknek biztos fel fog menni az ára, a hegedűnek is, az ingatlanokban meg csak meg lehet tartani egy gazdasági konferenciát, a pop együttes meg még mindig énekelhet a jegybank függetlenségéről... színtiszta gazdasági dolgok ezek!

Hajrá Mató!!!
Törölt felhasználó 2014. 05. 19. 19:50
Előzmény: #2184  Bekre_Pal
#2185
Mato ezüstöt gyűjt, festményeket, meg random (vagy haveri?) alapon támogat ilyen-olyan zenészeket (eddig sikertelen és nem túl elismert komolyzenei előadót milliárdos hegedűvel, meg teljesen no name pop együttest). Ja meg persze koncepció nélkül vásárolgat ingatlanokat.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2014. 05. 19. 19:11
Előzmény: #2183  csendben
#2184
valahol biztos megvannak azok a pénzek, ha másban nem, hát valami arany vécékefékben meg ilyesmikben
csendben 2014. 05. 19. 18:39
Előzmény: #2181  kublaj1
#2183
Most,hogy mondod: az oroszoktól (alaptörvénybe ütköző módon!)felvett kölcsön még nincs is benne.... (mint ahogy a manyup vagyon is eltűnt....)
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2014. 05. 19. 17:40
Előzmény: #2179  kublaj1
#2182
Hát akkor nézd az emberi oldalát :-P
kublaj1 2014. 05. 19. 17:27
Előzmény: #2176  csendben
#2181
Üdv!

Az államadoság mértéke évközben ingadozik ez teljesen természetes, de idén törlesztünk 3 milliárd dollár értékben így év végén 78,5 % körül lesz. Ráadásul véleményem szerint a forint is erösdni fog 300 alá ez is tovább csökkenti majd az adóságot.

Hajrá Matolcsy!!
Hajrá JOBBIK!!

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek