Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
kublaj1 2014. 05. 19. 17:24
Előzmény: #2177  capaeledel
#2180
Üdv!

Varga Misi, aki szerintem csak báb nem egy Matolcsy karibelű szintű stratéga azt nyilatkozta tegnap, hogy az ide hiány meglesz esetleg kisebb minisztériumi zárolások kellenek majd. Meoldva a 3% alatti hiány ráadásul váalsztási évben.

Hajrá Matolcsy!!
Hajrá JOBBIK!!
kublaj1 2014. 05. 19. 17:21
Előzmény: #2178  Bekre_Pal
#2179
Üdv!

Ennyi az érvelésed pippantás. Szakmailag értékelhetetlen.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2014. 05. 19. 17:05
Előzmény: #2175  kublaj1
#2178
szerintem pippantsd már le az öreget, megérdemli
capaeledel 2014. 05. 19. 17:03
Előzmény: #2175  kublaj1
#2177
és még egy:
link
csendben 2014. 05. 19. 16:55
Előzmény: #2175  kublaj1
#2176
valamit elfelejtettél:

link
kublaj1 2014. 05. 19. 16:46
#2175
Üdv Testvérek!

Picit elhanyagoltam ezt a topicot, de visszatértem a legújabb szenzációs makro adatokkal.

3,5 százalékkal nőtt a magyar GDP!

Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) 3,5 százalékkal nőtt az idei első negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva.
2014. május 15. 12:23
Share on emailShare on printShare on favoritesShare on twitterShare on facebookShare on gmailShare on myspaceShare on iwiwMore Sharing ServicesA növekedés a KSH értékelése szerint elsősorban az ipar és az építőipar bővülésének köszönhető. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 3,2 százalékkal nőtt a GDP január–márciusban 2013 első negyedévéhez képest, míg az előző negyedévhez képest 1,1 százalékkal emelkedett.

Pozsonyi Pál, a KSH főosztályvezetője az adatok ismertetésekor elmondta, hogy legutóbb 2006 negyedik negyedévében volt hasonló mértékű éves GDP-emelkedés.

Elemzők: 2,5-3 százalék közötti mértékben is bővülhet az idén a gazdaság.

Matolcsy egyszerűen zseniális rekord alacsony MNB alapkamat rekord alacsony infláció európa harmadik legnagyobb növekedése. A beruházások is szépen emelkedtek.

Kiváncsi vagyok a károgokra, hogy most mi a gond.

Hajrá Matolcsy!!
Hajrá JOBBIK!!
valoigaz 2014. 02. 19. 08:55
Törölt hozzászólás
#2174
hellforceone 2014. 02. 19. 06:45
Előzmény: #2076  stoky
#2173
Egy már 2 hete feltett linket néztem meg a korábbi bejegyzésekből és komolyan mondom, hanyhatnék attól, ahogy a kedves Fityeszes politikusok menekülnek a kamera elől. Pintér arrogáns viselkedése már meg sem lepett, de újra választ adott arra, hogy miért is utálom a Fideszt. Pontosan emiatt az arrogancia és ellentmondást nem tűrő viselkedés miatt. Sokan írják, hogy elvesztik a választásokat, sokan egyértelműen borítékolják a győzelmet, de őszintén nem tudom mi lenne igazán jó. A legrosszabb forgatókönyv egy újabb 4 éves 2/3-ad, a második rossz - ez azonban teljességgel kizárható - egy ellenzéki 2/3-ad. Ez mar csak azért is, mert a magyar politikai "elitet..." teljességgel alkalmatlannak tartom erre a felelősségre. Ha nem lenne egyik oldalon sem 2/3-ad, akkor viszont egyértelműen azt tartanám jobbnak - bármennyire is utálom őket -, ha a Földre érkezett "Isten király prókátor" lenne az irányító, ugyanis kapják csak meg a nyakukba, amit kevertek, de ne legyen mindenben teljes döntésük. Az ellenzék akkor talán bele tudna nyúlni a döntésekbe es az ország nem ennyire egyoldalúan irányítható lenne. Másrészt viszont néha van egy olyan sanda érzésem, mintha éppen a szaros bilit adogatnák körbe és senki nem akarna kivinni. Vagyis a szocik Látszólag szeretnének hatalomra kerülni, viszont mivel olyan egyértelmű lépéseket kellene meghozzanak, amelyeket a szavazók már nem annyira komálnának, inkább kimaradnának a buliból. A Fityesz pedig talán kezdi érzékelni annak a felelősséget, hogy milyen is az, amikor az ember állandóan az elmúlt "nyóc évet" hallgatja, mert ha megnyerik, akkor már ők is 2 egymást követő ciklusban kapnának bizalmat és a végén talán megis kérdőre vonnák őket, hogy na, akkor mit tudtok felmutatni. Már csak az ígért 1 millió munkahely miatt is enyhén kellemetlen lenne...
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2014. 02. 18. 22:00
Előzmény: #2170  loliense
#2172
ok :)
loliense 2014. 02. 18. 21:53
Előzmény: #2169  Törölt felhasználó
#2171
lyó,figyelek rá
loliense 2014. 02. 18. 21:50
Előzmény: #2164  Bekre_Pal
#2170
Értelek én kolléga még a kérdésedet lényegét is megértettem

Nekem nics okom,hogy az ő agyműködését bíráljam,csak annak formáját,
tartalmát,helyét szubjektíve
és ezzel szerettem volna arra is reagálni amit a divatról említettél

A magyar politika komplex egy hülyeség, ide nem elég értelmiséginek lenni,más is kell hozzá

No ennyi kérem,szívesen elbeszélgetek veled egyszer majd,ki hogy látja,
mi az értelmiség valódi szerepe az országban

üdv

Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 21:41
Előzmény: #2163  loliense
#2169
Rendben, írni azért tanulj majd meg helyesen...
kimpaa
kimpaa 2014. 02. 18. 21:25
Előzmény: #2132  goapsy1
#2168
A lényeg abban volt amit írt. Az egy dolog hogy kihasználta, de arra megy rá kimondottan hogy gyengüljön csak még tovább mert neki az milyen jó. Tehát ismét rájuk szavaz mert látja milyen balfaszok.
Mondjuk a másik oldal se kutya, nincs kire szavazni...
kimpaa
kimpaa 2014. 02. 18. 21:21
Előzmény: #2133  Drazith
#2167
Hát itt valamit benéztél öreg, mert egy pártról sem írtam semmit sem. Hanem arra próbáltam utalni, hogy annak drukkolni hogy gyengüljön a Ft mikor ez komoly családi tragédiákhoz vezet, szerintem szánalmas. Az egy másik kérdés miért vették fel. Felvették, kész, nem lehet mit tenni, megoldást kell találni.
kimpaa
kimpaa 2014. 02. 18. 21:18
Előzmény: #2136  Törölt felhasználó
#2166
Dehogynem, devizahitelem. Kihasználva a rendszer hibáját, mert a végtörlesztés az volt, kiugrottam belőle. Ettől függetlenül én nem drukkoltam azért.hohy gyengüljön a Ft, hogy másnak azért szar legyen.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2014. 02. 18. 21:12
Előzmény: #2162  loliense
#2165
amúgy bocs, én se akartam támadó lenni, csak talán az én ingerküszöböm se a régi magas
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2014. 02. 18. 21:11
Előzmény: #2162  loliense
#2164
van egy érdekes folyamat a világban: hullámokban önt el minket a szellemi eligénytelenedés. először jött a gettózenekultúra, aztán a mocsoktévék, aztán a valóságsók, a primitívség kultusza, de ekkor még mindig joga volt az intelligensebbjének ettől elkülönülni

egy ideje az az új helyzet, hogy az értelmiségi lét magában is nyíltan elítélendő lett, legalábbis nagy divat lefikázni.

mire is jó ez? megnézhetjük, hová tartunk, ideje volna már az országnak kihúznia magát a toprongyosodás dagonyájából. lassan ott tartunk, hogy a politikában is komoly súlyt fogunk megszavazni a programnélküli leghülyébbeknek, akiknek eddig a legfrappánsabb üzenete az volt, hogy szebb jövedelmet

a kolléga azért vitatkozik, mert menthetetlenül agyműködésben szenved. de az meg igazság szerint hasznos állapot
loliense 2014. 02. 18. 21:04
Előzmény: #2161  Törölt felhasználó
#2163
Rendben,talán lesz még olyan topics ahová nem írsz,majd figyelek

áve
loliense 2014. 02. 18. 20:59
Előzmény: #2159  Bekre_Pal
#2162
A parttalan folyamatos,véget nem érő álvitáktól,kontraproduktív unalomtól

Remegek az efajta "értelmiségi"megnyilvánulásoktól,állandó szereplési vágyuktól

No ennyi,nem ő a hibás az én ingerküszöböm jött lejjebb

Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 20:56
Előzmény: #2160  loliense
#2161
Én is, és általánosan írtam, nem a mostani szövegedre. Mert az nem különösebben érdekel. Ne olvass. Szevasz.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek