Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
loliense 2014. 02. 18. 20:51
Előzmény: #2157  Törölt felhasználó
#2160
Akkor félreérthető voltam

Semmilyen vicceskedés nem volt a szándékom,komolyan gondolom,amit írtam

Bekre_Pal
Bekre_Pal 2014. 02. 18. 20:47
Előzmény: #2154  loliense
#2159
mitől lett rohamod?
Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 20:46
Előzmény: #2156  johai
#2158
Olvasd el mégegyszer, előzményestől.
Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 20:45
Előzmény: #2154  loliense
#2157
"Annyira,de annyira tele a faszom az okoskodásoddal,"

Nekem meg az olyan viccesnek szánt, valójában érv nélküli szimpla fikázással, mint amiket te produkálsz. Csak kettőnk között van mégegy különbség: én nem küldelek el a faszba azért, mert mást írsz, mint én.
johai 2014. 02. 18. 20:43
Előzmény: #2150  Törölt felhasználó
#2156
Azt nem értem mitől lett nagy arányú bizonytalanság...az előző hozzászólásodban még elsöprő fidex győzelem szerepelt.
johai 2014. 02. 18. 20:36
Előzmény: #2150  Törölt felhasználó
#2155
"Ugyan. Ez önbecsapás. Az adatok legfeljebb statisztikailag torzíthatnak, meg a nagy arányú bizonytalan miatt kevésbé lehet igen valószínű kimenetet előre jelezni, vagy másképpen megfogalmazva, a valószínű kimenetelnek nagyobb a bizonytalansága. De a minden közvéleménykutató hazudik, ez pont olyan rossz duma most baloldalról, amilyen rossz volt jobbról, amikor 2006-ot nem akarták elhinni... "

hát ez nem semmi...máskor egy tőmondatba sikerült ezt kifejtened érthetően,mindenki számára.:)
loliense 2014. 02. 18. 19:16
Előzmény: #2150  Törölt felhasználó
#2154
Amikor téged olvaslak,mindig elgondolkozom,tényleg jó lesz ha végre eltakarodik,ez a patkány orbán rendszer,vagy mégsem

Annyira,de annyira tele a faszom az okoskodásoddal,
-de még nem is lehetséges rajtad túllépni,nem észrevenni,mert minden topicsban nyomulsz non-stop

Komolyan mondom,az egyik legkártékonyabb tényezővé váltál a pf-n,pihenj már néhány napot,hetet,évet és maradj csendben
tokos. 2014. 02. 18. 19:05
Előzmény: #2146  Törölt felhasználó
#2153
Úgy legyen!

:-)

Mondjuk én nem hiszek benne, félek pofára esés lesz, mint 2002-ben bár nem figyeltem a közvéleménykutatásokat.
goapsy1 2014. 02. 18. 19:00
Előzmény: #2149  Törölt felhasználó
#2152
Passz, erre nem mondom, hogy nem fordulhat elő, pláne egy-egy körzetben.

Országosan nem hiszek benne, 1-1 körzetben nem lehet kizárni.
goapsy1 2014. 02. 18. 18:59
Előzmény: #2150  Törölt felhasználó
#2151
Én egy szóval nem írtam, hogy minden közvéleménykutató hazudik. A Századvég, Nézőpont nyilván torzít valamelyest, de nem erre gondoltam.

Ők egyszerűen hozott anyagból vonnak le következtetést. Emiatt nem tudják kezelni azt a helyzetet, ha - pl egy közszolga - adott esetben ellenzéki szavazóként fideszesnek vallja magát. Ami igencsak esélyes, mert semmi értelme nem lenne az ellenkezőjét tennie, hisz előnye nem származna belőle, viszont ha kiszivárog, hátránya annál több.

És nem tudod megmagyarázni azt az ordító ellentmondást sem, ami az időközi eredmények és a kvk eredményei között tátong. És ezek csak időközik, ahol a párthívek szavaznak, a fidesz fegyelmezett zombijainak minden gond nélkül hozniuk kellett volna őket, ha úgy állnának, ahogy mondod.
Ez áprilisban kiegészül majd a nem nagyon fideszpárti bizonytalanokkal is, ami az arányokat még inkább az ellenzék javára tolja majd el.
Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 18:50
Előzmény: #2147  goapsy1
#2150
"A kvk adatok falsak"

Ugyan. Ez önbecsapás. Az adatok legfeljebb statisztikailag torzíthatnak, meg a nagy arányú bizonytalan miatt kevésbé lehet igen valószínű kimenetet előre jelezni, vagy másképpen megfogalmazva, a valószínű kimenetelnek nagyobb a bizonytalansága. De a minden közvéleménykutató hazudik, ez pont olyan rossz duma most baloldalról, amilyen rossz volt jobbról, amikor 2006-ot nem akarták elhinni...
Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 18:46
Előzmény: #2147  goapsy1
#2149
"1, Nem hinném, hogy ne indulna a jobbik amiatt, mert visszalép a fidesz javára. A szavazói sosem bocsátanának meg egy ilyen akciót, ráadásul a párt kifejezetten azt igyekszik kommunikálni, hogy ő mindenkitől egyenlő távolságot tart.
Egy-két körzetben nyilván megesik ilyen is, de országosan nemigen."

Abba a néhány balos körzetben hidd el, hogy meg fogják tenni. Én sem arról beszéltem, hogy önként mindenhol visszalépnek.
loliense 2014. 02. 18. 18:46
Előzmény: #2147  goapsy1
#2148
Teljesen igazad van
goapsy1 2014. 02. 18. 18:19
Előzmény: #2146  Törölt felhasználó
#2147
1, Nem hinném, hogy ne indulna a jobbik amiatt, mert visszalép a fidesz javára. A szavazói sosem bocsátanának meg egy ilyen akciót, ráadásul a párt kifejezetten azt igyekszik kommunikálni, hogy ő mindenkitől egyenlő távolságot tart.
Egy-két körzetben nyilván megesik ilyen is, de országosan nemigen.

2, "Az országos arányokat ismerjük" Nem, ez hatalmas tévedés - NEM ismerjük. A kvk adatok falsak, nézd meg az utóbbi időközik eredményeit, és vesd össze őket a kvk-kkal. A fidesz sehol nem tudta elérni még csak nyomokban sem a kvk-s eredményeit, még a jobboldali fellegvárakban sem.
Ami a kvk-kat illeti, megelőlegezem, hogy soha ekkorát még nem zakóztak az intézetek, mint amekkorát most fognak, egyszerűen azért, mert a magyar egy bizalmatlan nép, és történelme során megszokta, hogy ha olyan a légkör, akkor kussoljon a valódi meggyőződéséről, illetve fényezze a hatalmat, mert abból nem lehet baj.

Márpedig ha valamikor, most aztán olyan a légkör.
Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 18:00
Előzmény: #2144  goapsy1
#2146
1. Nem tudhatod, hány helyen nem indul majd a Jobbik, egyoldalú visszalépéssel... A balis erős körzetekben tuti így lesz, figyeld csak meg.
2. Jól hangzik a 2 jobbos vs. 1 balos jelölt. De csodák nincsenek, az emberek nagy része pártra szavaz az egyéniknél is, ezért a helyi listás viszonyok mentén alakul nagyjából az egyéni szavazatarány. Az országos arányokat ismerjük, ebből nagy Fidesz győzelem, reálisan elérhető 2/3 jön ki (sőt, még nagyobb parlamenti arányuk us lehet, mint 2010-ben). Jelenlegi állás szerint...
goapsy1 2014. 02. 18. 17:47
Előzmény: #2144  goapsy1
#2145
egyetlen szavazattal népszerűBB legyen
goapsy1 2014. 02. 18. 17:46
Előzmény: #2143  Törölt felhasználó
#2144
Nem értek egyet, az egyéni körzetek miatt.

Ott jelen szabályozás szerint az nyer, aki több szavazatot kap, tökmindegy, hány szavazó szavaz, és tökmindegy, mennyivel több szavazatot kap.

Van egy egységes baloldal, egyetlen jelölttel. Vele szemben indul 2 "jobboldali" jelölt ( bár szégyen rájuk a jobboldali jelzőt alkalmazni.) Az ellenzéknek mindössze annyit kell elérni, hogy egyetlen szavazattal népszerű legyen a finoman is balfasz módra kormányzó fidesznél, akit még a jobbik is gyengít, mert elszívja a szavazói egy részét.
A baloldalt ezzel szemben semmi nem gyengíti, aki kormányváltást akar, egyetlen jelöltre tud szavazni.
Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 17:20
Előzmény: #2139  goapsy1
#2143
"szerintem nem fognak nyerni, nemhogy lazán, sehogy."

Szerintem a győzelem 100%, egyedül is, és nekik még ott van tartalékban a Jobbik is. Egyelőre még a 2/3 is valószínű ráadásul (egyedül is valószínű, se a Jobbikkal együtt könnyen meglesz). Az összefogás több lesz, mint a 2010-es MSZP, támogatottságban. De a választási rendszer jobban torzít a győztes felé, mint a korábbi. Eddig kb. 50-52%-os támogatottság volt elég a 2/3-hoz, ha nem 2 nagy tömb versenyzett, most 45% is elég...
tuksz 2014. 02. 18. 17:19
Előzmény: #2139  goapsy1
#2142
Hogy fog ez megvalósulni?
- Az ellenzéki reklámokat lebontották.
- A kormányreklámok korlátlanok.
- Az "ellenzék" épp olyan hiteltelen, csak bénább.
- Az ellenzék jobbára a rezsicsökkentés ellen harcol (ha nem maga ellen) és nem csapja le a magaslabdákat. (Max. Gyurcsány... nem véletlen, hogy még a gyermek Orbán is tőle tartott.)
- A választások idejére, azért adtak is, amit meg elvettek pont másra fogtak.
- És végezetül a kormány a jobb ellenzék.

A jobbiktról szólva: nem véletlen a "rendteremtés", "elszámoltatás", antiszemita "kegyek", EU ellenesség, Csintalan nézettségének "romlása"...
tuksz 2014. 02. 18. 17:11
Előzmény: #2140  dexter
#2141
Amit már magyarázni kell, az alkalmatlan az agymosásra.
Ezért (volt) zseniális (és lesz bukás) az elmúltnyócévezés. Ma ez, - teljesen mindegy mi történik - egyszerű, fülbemászó és egyértelmű... annak nem, aki gondolkodik, de aki nem, annak igen.
Persze nem állítom, hogy nem lehet kitalálni valami frappánsat, de ezek a legfrappánsabb dolgok nem fognak működni. Ráadásul meddig lehet egy kormány ellenzékben (demokráciában)... szerintem két cikluson keresztül nem... márpedig a fidesz csak ezt tudja hatékonyan (mint ahogy a komcsik is ezt tudták). Folyamatosan nem lehet ellenzékben lenni, csak a demokrácia lebontása után a demokráciával szemben. Ehhez jó úton haladunk, csakhogy a haték lebontási szintnél már nem lehetünk eu tagok... márpedig az ue tagság hiányát még a haverok is meg fogják érezni. ("Tartok tőle", hogy nincs optimum...)

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek