Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
franc0 ma, 07:04
Előzmény: #7023  hogyhogy?
#7027
Szia dínó
pitcairn2 vasárnap, 23:17
Előzmény: #7024  PusztaPutyin
#7026
talán, de akkor sem automatikusan ment magától...
pitcairn2 vasárnap, 23:17
Előzmény: #7022  franc0
#7025
Honnan tudnám?
1931-ben is derült égből villámcsapásként érkezett a fordulat
Normanék úgymond több mint 10 évig azon ügyködtek, hogy háború előtti paritáson térjenek vissza az aranystandardra, oszt 1931-ben puccszerűen, egyik napról a másikra 180 fokos fordulatot vettek
és ami a legfurcsább Norman nem bukott bele ebbe...
még 13 évig állt a Bank of England élén és akkor is csak a megrendült egészsége miatt mondott le
pedig ez a sztori "felszínesen" nézve kolosszális kudarc...
PusztaPutyin
PusztaPutyin vasárnap, 22:56
Előzmény: #7020  pitcairn2
#7024
Szerintem ez nem nagy terv hanem evolúciós-globalizációs fejlemény.
hogyhogy? vasárnap, 22:36
Előzmény: #7022  franc0
#7023
Fémpénz!
franc0 vasárnap, 21:14
Előzmény: #7020  pitcairn2
#7022
Az látszik, hogy elmentek a falig. 
Szerinted pénzcsere lesz vagy infláció?
pitcairn2 vasárnap, 18:57
Előzmény: #7019  PusztaPutyin
#7021
A Népszövetség érdemi munkáját leginkább a Bank of England futtatta... 
"The constructive policy of the League of Nations was itself largely the result of Mr. Norman’s influence. Although he remained behind the scenes, the Finance Committee of the League was inspired by his policy not only on questions of principle, but even on questions of detail. The various Geneva protocols on statutes of central banks of countries to be reconstructed by the League of Nations loans bear witness to this, inasmuch as they were influenced by Mr. Norman’s ideas on central banking principles."
Montagu Normanby Einzig, Paulhttps://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.39711/page/n81/mode/1up?q=league
pitcairn2 vasárnap, 18:42
Előzmény: #7019  PusztaPutyin
#7020
a pénzügyi rendszer nemzetközi szinten megvalósított centralizálása neked nem elég nagy terv?!
kb. ezek a gondolatok vezettek el a Bretton Woods-i rendszerhez, ahol lényegében az egész nyugati világ felsorakozott a FED mögött
az angolok 1920-as években ezt még a sterling övezettel próbálták meg eljátszani, az végül szintén a Bretton Woods-i rendszerbe olvadt be
nem is beszélve arról, hogy enélkül elképzelhetetlen lett volna az aranystandardról való letérés
egyáltalán nem véletlen az, hogy a Bank of England 1931-ben néhány hónappal a BIS (Nemzetközi Fizetések Bankja) megalapítása után tért le az aranystandardról
ez valószínűleg a New York-i tőzsde 1929-es összeomlásánál is nagyobb sokk volt
ezzel indult meg a nagy gazdasági világválság legpusztítóbb szakasza
és az 1920-as években kiépített nemzetközi jegybanki együttműködés nélkül esély se lett volna erre
fontos elem volt még emellett a legfontosabb monetáris fém, ez ezüst, demonetizálásának a befejezése
ez is a Bank of England érdeme, kb. egy csapásra sikerült leértékelni az ezüstben tartott megtakarításokat, amivel a fejlett nyugaton kívüli tradicionális társadalmakat sikeresen telibe találták
Montagu Norman-ék kb. azt a világot alapozták meg az 1920-as években amiben jelenleg élünk
és meglehetősen nyíltan beszéltek menet közben olyan dolgokról, mint pl. Európa és a világ föderalizálása
az már önmagában is sokatmondó, hogy a Bank of Engand lényegében tandemben dolgozott a brit égisz alatt létrehozott Népszövetséggel
PusztaPutyin
PusztaPutyin vasárnap, 17:49
Előzmény: #7018  pitcairn2
#7019
jó, de hol a nagy terv? akkoriban indult a rádiózás is, az is valami nagy terv része?
pitcairn2 szombat, 21:12
Előzmény: #7017  PusztaPutyin
#7018
abból kiindulva, hogy 1914 előtt semmilyen intézményesített jegybanki együttműködés sem volt ez felettébb ambiciózus terv volt...
+ 18 jegybankot gründoltak össze, ebből nyolcat Európában...
lásd a 3. oldalon lévő táblázatot (Table 1 British Financial Advisory Missions in the Interwar Years )
https://apebh2012.files.wordpress.com/2011/05/apebh2012-paperjun-satopdf1.pdf
PusztaPutyin
PusztaPutyin szombat, 20:59
Előzmény: #7012  pitcairn2
#7017
ebben hol a nagy terv?
pitcairn2 péntek, 23:05
Előzmény: #7014  Placi82
#7016
erről csak sejtések vannak biztosat - néhány ember kivételével - senki sem tud:)
Dt74 péntek, 22:46
Előzmény: #7014  Placi82
#7015
A kovács vagy a szabó család rémlik.
Placi82 péntek, 21:28
Előzmény: #7013  pitcairn2
#7014
Szerintem tudod te, mely nagymultu családok voltak 1945 előtt a Bank of England tulajdonosai között :) 
pitcairn2 péntek, 15:27
Előzmény: #7008  PusztaPutyin
#7013
mondjuk az röhej, hogy pont az MNB kapcsán találtam efféle forrásokat, a Bank of England 1945 előtti tulajdonosi struktúrája ehhez képest tökéletesen átláthatatlan volt, afféle üzleti titok:)
pitcairn2 péntek, 15:25
Előzmény: #7008  PusztaPutyin
#7012

nemzetközi jegybanki együttműködés + jegybanki függetlenség
különösebben nem nagy titok
Montagu Norman karrierje leginkább erről szólt
ez volt a "fő alkotása"
a koronagyémánt pedig a BIS összegründolása volt:)
az már csak hab a tortán, hogy milyen hiperaktív szerepet játszott az 1920-as évek magyar történéseiben (Népszövetségi kölcsön, MNB megalapítása)
Én leginkább attól dobtam egy hátast amikor rágyüttem, hogy a Bank of England az egyik legfontosabb részvényes volt az MNB-ben...
PusztaPutyin
PusztaPutyin péntek, 13:52
#7011
Pit nem árulta el a nagy tervet, pedig érdekelne. Viszont azt látom hogy kancsi megint cseszi a hortobágyi devizát.
Placi82 péntek, 00:49
Előzmény: #7002  pitcairn2
#7010
És még valami. Ne akard, hogy, ez a jelenlegi monetáris világ, ez az egész" patyomkin falu" megbukjon. Mert akkor , lángoló utcák, tüntetok, munkanélküliség, elégő, magannyugdijak, és megtakaritasok, bank csodok, lesznek. Márpedig azon oknál fogva, hogyha megszunik a Hit,  az adósságok, az adósság hegyek visszafizetesebe vetett Hit. Akkor megszunik a pénzbe vetett hit az egész világon. Hisz az adósság, a hitel, az maga a pénz, és a penzteremtes. És ha vege a pénzbe vetett hitnek, dollár, euró, tokmindegy akkor a jenlegi globális pénzügyi rendszernek vége. És ezt ne akarja senki se. Hisz akkor az atlag ember fog rosszabbul élni,sokkal rosszabbul. Szóval oszinten remenykedjunk, hogy a világ jegybankjai tovább nyomtatjak a pénzt. Mert a visszatérési pontot elhagytuk. Nincs más hátra, mint előre! :) 
Placi82 péntek, 00:07
Előzmény: #6998  pitcairn2
#7009
Amúgy sok mindenben igazad van. De ez a jelenlegi torz, kifacsart világ monetáris politikája nem téged igazol. Várj kb 2 evet:). És akkor mondható hogy megmontad. 2010 óta az EU 80 milliárd Eur nyomtat havonta. A FED 8 éve kb 2012 óta 80 milliárd usd-t nyomtat havonta. (24.000 Mrd Ft/hó) A korona vírus óta 120 milliárd usd-t havonta(36.000 Mrd ft/hó) Amiit megfejeltek 8000 Mrd dollár gazdasag ellinkito segély csomaggal. (2.400.000 Mrd Ft).  ez horribilis!!!!. Valahol ez nem stimt. Ez arányaiban olyan mintha atlagjozsinak adnék 100 millió ftot hogy elinkitse magát és koltse el, és reménykednek hogy ezt a pénzt valaha visszafizeti:). Az hogy ha ezt összefüggéseiben látod, és szóvá teszed. Akkor tudod mi történik?? Az hogy kikialtanak konteo hívő alufólia sisakos, hülyének. És tudod miért? Mert a média agymosasa során ez volt a cél. Hogy az embereknél elhitessek hogy aki összeesküvést lat, mert képes a sorok között olvasni, és összefüggéseiben látni a világot, az a chemitralos alufólia hülyék szintjén van. Tökéletesen működik a media agymosas. Én  fél évvel ezelőttig nem voltam összeesküvés hívő. De már az vagyok. Túl tökéletesen és precízen működik minden, a vakcina hírek adagolás, a jegybankok, Fed,  ekb, stb..tokeletes osszjateka, a gazdasági mainsrteam média, cinkos hallgatása, erről a monetáris elmebaj rol, amit Modern Monetary Theory néven fut. Már arról sincs cikk sehol, hogy a Tesla most többet ér mint a világ összes nagynevű hagyományos autogyara. Hát ez vicc. 
PusztaPutyin
PusztaPutyin csütörtök, 23:50
Előzmény: #7002  pitcairn2
#7008
mi a nagy terv? te már tudod, de csak célozgatsz rá. mi az?
geza77
geza77 csütörtök, 19:13
#7006
Végre egy értelmes cikk a kiszámolón
"Akárhogy nézzük, az “emúttízévben” idehaza lopták meg legjobban az embereket a forint gyengülésével"

Államadósság,Gazdasági növekedés, Nettó fizetés, Oktatás,Munkanélküliség, Adóztatás, Forint árfolyama https://kiszamolo.hu/elmult-tiz-ev-es-a-szamok/
geza77
geza77 csütörtök, 11:01
#7003

még jó, hogy hoztuk be Ausztriát az elmúlt években a kancsal Malopcsy szerint ez már megint mi a répát nézett, azt sem tudja mit néz +azt sem mit lát.
Előzött a kanyarban, miközben verte a kis eszközét. (csak a másodikat csinálhatta ezért tartunk ott ahol)
Beszél összevissza meg is van az eredménye.
https://tradingeconomics.com/austria/gdp  
The Gross Domestic Product (GDP) in Austria was worth 446.31 billion US dollars in 2019
The Gross Domestic Product (GDP) in Hungary was worth 160.97 billion US dollars in 2019  
Miközben magyarok vagyunk 10 millióan az osztrákok meg 8 millióan!
pitcairn2 szerda, 23:44
Előzmény: #7000  geza77
#7002
Montagu Norman nem arról volt híres, hogy viccel:)
ha "értő szemmel" olvasol akkor azzal szembesülsz, hogy lényegében a mai világot skiccelte fel az 1920-as években...
Montagu Norman a modern jegybanki együttműködés megteremtője...
https://en.wikipedia.org/wiki/Montagu_Norman,_1st_Baron_Norman
A "nagy terv" szempontjából néhány évtized ide vagy oda nem sokat számít... 
lohran szerda, 18:48
Előzmény: #6999  geza77
#7001
A lakásárakban sikerült egy duplázodás pár év alatt.
Igaz a kőtvényvásárlásaikkal pont Ők okozták.
geza77
geza77 szerda, 18:08
Előzmény: #6998  pitcairn2
#7000

ezeket viccből írták ki?  vagy ennyire nem sikerül tartani a célt? bár malopcsy szemeivel nem is csoda ha célt tévesztünk.
"A gazdaságpolitika egészének legfontosabb célja a hosszú távon fenntartható, stabil gazdasági növekedés biztosítása. A jegybank ezt azzal tudja támogatni, ha kiszámítható és hiteles monetáris politikájával az inflációt alacsony szinten tartja."
geza77
geza77 szerda, 18:03
Előzmény: #6998  pitcairn2
#6999

Segítek:
Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása.
https://www.mnb.hu/monetaris-politika
pitcairn2 szerda, 16:45
Előzmény: #6997  geza77
#6998
"Az mnb miért is van? "
ezt az MNB-t is megálmodó Montagu Norman (ő a Bank of England 24 éven át regnáló kormányzója volt...) az alábbiakban foglalta össze:)    
i. Autonomy and freedom from political control are desirable for all Central and Reserve Banks. 2. Subject to conformity with the above clause a policy of continuous co-operation is desirable among Central Banks and Reserve Banks, wherever situated. 3. Without hampering their freedom, co-operation should include confidential interchange of information and opinions among such Banks with regard to such matters as rates of discount, the stability of exchanges and the movement of gold. 4. Each such Bank should recognise the importance of international as well as national interests in the re-establishment of the world's economic and trade stability. 5. Each such Bank should endeavour to conduct its foreign banking operations exclusively with the respective Central or Reserve Banks of other countries. 6. Each such Bank should endeavour to extend adequate and proper banking facilities, without undue regard to profit, to other Central and Reserve Banks: such facilities to include the custody of gold, monies and securities and the discounting of approved bills of exchange. 7. Each such Bank should take steps as may be possible to ensure at all times the absolute right of withdrawal of all gold, monies and securities on behalf of other Central and Reserve Banks. 8. Each such Bank should endeavour to assist in the establishment of a free market in forward exchange in its own country when no adequately organised market exists.  
Central Bank Diplomacy: Montagu Norman and Central Europe's Monetary Reconstruction after World War I   https://www.jstor.org/stable/pdf/20081449.pdf?refreqid=excelsior%3Ae218bce9ad5ffb578421998223fe11a7
geza77
geza77 szerda, 13:44
#6997

Egybiteseknek külön kérdés:

Ha Soros szívatja Magyarországot, akkor miért büszkélkedik folyamatosan Malopcsy a csúcsot csúcsra halmozó rekord nyereséggel, amit a fosint romlásán keresztül ér el az MNB?

Az mnb miért is van?

a)nyereségképzés(kilopva a fosintot az adófizetők zsebéből)
b) árfolyamstabilitás ...A vírus kirobbanásakor amikor esésnek indult Nhemzethhy vhalhuthánkh és a régió: https://www.kapwing.com/studio/editor/layer/78e6a76c-73ac-4739-bca5-c51556482d27  

Eurhuf  +7,7%

Eurpln  +3,53%

Eurczk  +2,02%    

sajnos nem csak ennyit bukott minden itt élő a megtakarításából, fizetéséből, nyugdíjából...  
A csehek, már majdnem elérték a vírus kirobbanásakor lévő szintet.
Stiv
Stiv szerda, 12:59
Előzmény: #6994  Goldi.
#6996
Ne lopj, majd mi ! Ne legyen tisztánlátás, mindenkit az erdőbe akarnak vezetni és ott tartani. Alapítvány,közbeszerzés, cégháló ezeknél általában eltűnik a pénz.
Goldi.
Goldi. szerda, 12:33
Előzmény: #6994  Goldi.
#6995
Természetesen ez miatt sem lehet már leváltani Orbánt, azoknak az időknek már régen vége, hogy demokratikus választások legyenek.
Goldi.
Goldi. szerda, 12:21
Előzmény: #6993  Stiv
#6994

A Microsoft-Budge ügynek a az volt a lényege, hogy a NAV. által visszautalt áfa egy részét a cégek tovább utalták a hatalom által kijelölt alapítványokba. Nagy valószínűséggel ezek az azóta is tartó folyamatok miatt nem ízlik nekik az, hogy az Eu. pénzek felhasználását átláthatóvá tegyék. Tüzetes átvilágítás során fény derülhet ezekre a folyamatokra is, hogy szó szerint maffia államot hoztak itt létre.  Ezek miatt inkább lemondanak az EU. milliárdokról, minthogy kiderüljön hogyan működik ma Magyarország.
Szerintem csak ámulnánk azon ha látnánk, hogy micsoda bűnszövetkezetet építettek itt ki.
Stiv
Stiv szerda, 12:10
Előzmény: #6991  Goldi.
#6993
Ez a jogállamiság procedúra egy összetett kérdés, szerintem nagy lehet a végszámla. 
Stiv
Stiv szerda, 11:59
Előzmény: #6990  Goldi.
#6992
Ha nem jönnek az Eu. pénzek akkor az nagy szívás lesz. Itt semmit nem tudnak önerőből csinálni.
Már annak is örülni kell ha nem gyengül tovább forint.
Goldi.
Goldi. szerda, 11:29
#6991

Ez a jogállamiság procedúra meg arról szól, hogy nem szeretnék ha fény derülne arra, hogy az áfa egy része az alapítványaikba vándorolt. (maffia állam működött eddig)
Ez van. Tudják, hogy hatalmas kátyúba kerültek és inkább még azt is bevállalják, hogy ne érkezzenek eu. milliárdok.
Goldi.
Goldi. szerda, 11:24
#6990

Ezek valamit már előre tudnak ha azt vázolják, hogy nem jönnek az Eu. pénzek.
Kíváncsi leszek, hogy milyen hatása lesz az Eu. pénzek fennakadása a forintra nézve, alsó hangon úgy 500/eur-ra tippelek de remélem, hogy ez jóval több is lesz.
Stiv
Stiv szerda, 11:15
#6989
Varga Mihály: akár egész jövő évben is elmaradhatnak az EU-pénzek.
Úgy néz ki,hogy 10 év alatt csak államadósságot sikerült összehozni, számok alapján ott se vagyunk ahol voltunk. Az elmúlt 10 év elment a semmire.
Stiv
Stiv szerda, 10:59
#6988
Varga Mihály pénzügyminiszter szerint nem lesz tartós az élelmiszerek drágulása. 

A forint árfolyamával szerinte nincs gond. 
(Nincs hát.. Az okos elfelejtette hozzátenni,hogy már a Balkánon is sereghajtók vagyunk)   
.
Ami az árfolyamot illeti: valóban hektikus időszakon vagyunk túl. A forint is követi a régiós valuták mozgását, reagálva a dollár és euró változásaira. A kormánynak eddig sem volt, ezután sem lesz árfolyamcélja. "Úgy látom, hogy az EU-val folytatott vita sem rendítette meg olyan mértékben eddig az árfolyamot, ami aggodalomra adhatna okot" - tette hozzá.
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/varga-mihaly-koronavirus-jarvany-gazdasag-gdp-arfolyam.718306.html

pitcairn2 szerda, 10:09
Előzmény: #6974  franc0
#6987

tudtad, hogy az MNB-t is a nemzetközi tőke alapította?
1924-ben az újonnan megalapított MNB több mint 50%-ban hat transznacionális megabank tulajdonában volt:)
az alábbiakról lenne szó:)
National City Bank, New York $ 1,351,466.50 = 6,669,791.40
Anglo-Austrian Bank, London £ 100,000 = 2,162,162.16
Midland Bank, Ltd., London £ 124,837.18 = 2,699,198.56
Amsterdamsche Bank, Amsterdam Gd. 41,987.87 = 77,470.92
Schweizerische Kreditanstalt, Zurich S. frs. 1,282,839.90 = 1,126,048.34
Skandinaviska Kr., Stockholm Sw. kr. 2,667.50 = 3,468.68
15,092,614.99
https://www.degruyter.com/view/book/9788376560083/10.2478/9788376560083.a.xml
Az MNB törzstőkéje 30 millió aranykorona volt...
ebből a fenti 6 transznacionális megabank 15,092,614.99 koronát jegyzett le...
az Anglo-Austrian Bank különösen érdekes mivel az a Bank of England tulajdonában volt...
ergo
az MNB-ben a Bank of England volt az egyik legnagyobb részvényes...
…The short-lived (British) project of an 'International Corporation for Trade in Eastern Europe and Russia' was to serve the latter objective; and so was the unusual step the Bank of England took of acquiring proprietary control over the Anglo-Austrian Bank of Austria…..
Central Bank Diplomacy: Montagu Norman and Central Europe's Monetary
Reconstruction after World War I
https://www.jstor.org/tc/accept?origin=%2Fstable%2Fpdf%2F20081449.pdf%3Frefreqid%3Dexcelsior%253Ae218bce9ad5ffb578421998223fe11a7&is_image=False
pitcairn2 szerda, 10:00
#6986

az azonban megfoghatatlan számomra, hogy miért pont az aranystandard hívő Popovicsról nevezte el az MNB a podcast csatornáját, akiről efféléket lehet idézni:)
"„Az infláció minden szaporítása, bármifelé történik is, meglevő értékeket semmisít meg, mégpedig sokkal nagyobb mértékben, mint aminőben az ily módon létrejött alkotás a közvagyont növeli. …azok az országok kerülnek ki legelébb a bajból amelyek az inflációt legkorábban megállították”."
https://hu.wikipedia.org/wiki/Popovics_S%C3%A1ndor_(politikus)
pitcairn2 szerda, 09:58
#6985
hogy mik nincsenek már az MNB háza táján:)
Popovics Talks / MNB Podcast
https://www.mnb.hu/podcast
Drian875
Drian875 kedd, 17:49
Előzmény: #6974  franc0
#6984

"Akit meg zavar az árfolyam, exportáljon és kap eurót. Ennyi."
.
A külföldről behozott árucikkek esetében a magyar átlagpolgár fizeti meg a gyengülő forint árát, minden nap a közértben, a hentesnél, a benzinkúton, vagy bárhol ahol vásárol.
.Mielőtt azt kezdenéd el mondogatni,hogy akkor ne vegyen külföldi terméket, gondolj bele abba is, hogy ha egy termelő egy EUR-ért tudja eladni az áruját külföldön, akkor itthon is annyit fog érte kérni és nagyon nem mindegy, hogy egy kiló cukor esetében az EUR éppen 260 vagy 360.
.
Minden nap - amennyiben Magyarországon élsz - fizeted a gyenge forint miatti adót, csak éppen nem veszed észre.
.
Egyébként 30% körül sikerült El400tolcsynak elintézni a forintot az elmúlt néhány évben. Lehet ezért tapsolni, de mit mondott Viktor?:
"Orbán leszögezte: "a gyengébb forint egyértelműen ellentétes az emberek érdekeivel, a gyengébb forint gyengébb államot jelent, és gyenge forintot csak gyenge emberek akarhatnak."
geza77
geza77 kedd, 17:00
#6983

2004.05.01.-én léptünk be emlékeim szerint  Eurhuf 251,960 volt akkor
a román lej 20%-ot  se romlottak még mi 42,8%-ot 
https://www.kapwing.com/videos/5fba477d301d1d00959baf44

eurhrk    +2,64%     gyengült,  itt lehetne a forint :     258,611

eurpln     -4,11%     erősödött, itt lehetne a forint :     241,604

eurczk   -16,89         erősödött, itt lehetne a forint :     209,403

eurron  +19,28%     gyengült,   itt lehetne a forint :     300,537

eurhuf   +42,80%    gyengült , itt       van a forint :     359,810
Peterbond 2020. 11. 18. 11:25
Előzmény: #6974  franc0
#6982
"Akit meg zavar az árfolyam, exportáljon és kap eurót. Ennyi.
Nekem annyira nem fáj, hogy a külföldieknek nem adunk extra kamatot. Pénzben meg amúgysem tart értelmes ember megtakarítást 1971 óta."
.
Ezt beszéd meg esetleg a sok nyugdíjassal és közemberrel. Mi másban lenne az a kevéske megtakarítása? 40 milliós ingatlanokban? Befektetési aranyban? Az átlag embernek forintja van jó esetben pár millió értékben. És igen készpénzben tartja mert majd kell házat bővíteni, kocsit cserélni, a gyereket egyetemre járatni, önerőt felmutatni a gyereknek lakásvásárláshoz stb... Csak épp a megspórolt 5 millád még 2010-ben ért valamit a lakás piacon mint önerő 10-15 milla hitelel lehetet lakásod. Most kitörölheted vele mert a lakás 40 milla lett és 35 millió hitelt nem adnak hozzá, de ha adnának is akkor is az 5 milla megtakarításod 1/3 vagy 1/4-ed házat ért anno és most 1/9-ed-ét éri. Mert azt hiszed csak az iphon fog drágulni a nagy pénznyomtatásban és forint értéktelenedésben. Nem drágul minden más is és legjobban a házakon látod de ugyanígy megvan a kocsikon műszaki cikkeken és azon hogy a benzin most is.
Peterbond 2020. 11. 18. 11:11
Előzmény: #6974  franc0
#6981
"A különbség az, hogy ma nem annyira érdekes az árfolyam az átlagszavazónak. Fix forinthitele van a többségnek, ájfón nélkül meg lehet élni."
.
mondj EGY komolyabb műszaki cikket amit nem importálunk? Mosógép, laptop, TV, Hűtő, Klíma, mobil telefon, számítógép stb...
.
Ugyanez autóra bár itt gyártják az árát euróban nézik a cégek. Pont ezért jó az itt gyártató cégeknek ha csökken a forint mert az EUR-ra számolt bér is csökken még ha emelnek is forintban az EUR-ban sokkal kissebb költséget jelent.
.
Szóval ez a "csak az Iphone drágul ha gyenge a forint" bullshit. Minden amit exportálunk értéketelenedik amit importálunk pedig drágul és így inflációt generál. Így az összes alapanyag is drágább lett amit hozunk ( gáz, benzin szintén ). A szerencsénk hogy az olaj ára a béka segge alatt van a 2008 elötti időkhöz képest különben lenne itt 500 meg 600 forintos benzin is nem csak drága iphon meg samsung.
geza77
geza77 2020. 11. 18. 08:50
#6980

Nehogy tönkremenjenek a szomszédok!

Ők nem tudják, hogy értékteleníteni kell a valutát?

Hová jutnak majd így?

És mi?eurhuf     +35,53%
eurpln     +15,94%   
eurczk     +  5,15%  
eurhrk     +  4,16%
https://www.kapwing.com/videos/5fb4cc02e3d34000a91a30c1
több mint 1/3adát ellopták csak a megtakarításoknak amit pénzben tartott a nép.
Azért az a 20%, ami csak a lengyelekhez képest van 2010.04.hó óta nem semmi. A 30+% ról csehekhez vagy horvátokhoz viszonyítva nem is beszélve.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 11. 18. 08:33
Előzmény: #6974  franc0
#6979
Hát ez annyi sebből vérzik hogy az már komoly vérfürdő.
- "a magyar emberek többségének elege van a nemzetközi tőke korlátlan, antidemokratikus uralmából" az ilyen kunbélás cuccokat honnan közvéleménykutatod?
- a cél szentesíti? hagyjuk már ezeket a machiavellista idiótaságokat, nem szentesíti. állambá minket szolgál, emlékezz.
- nem, nem a forint árfolyam az elbaszás, az csak egy tünete, amúgy már rég eurónak kéne lennie
- faszt nem érdekes az árfolyam az átlagszavazónak, csak nem tudja
- ez a londonból elintézik is egy gyöngyszem, erős kép, sokat kellett szívni hozzá annak aki felfestette
a többi faszságblokkot már átugranám mert nekem ez túl intenzív, csak annyi hogy a fosint nem 10, hanem több mint negyven százalékkal szarta magát összébb a matolcsizmus alatt eddig, és figyelj erősen mert még nincs vége.
geza77
geza77 2020. 11. 18. 08:17
#6978

Ha a vétó miatt, meg a perifériák miatt, akkor, most ez ,hogy is van?
Ha a vétó miatt akkor a lengyelek miért is nem?
eurhuf    +1,97% gyengülés
eurpln      -0,07 erősödés
eurczk     -0,12 erősödés
eurhrk     -0,10 erősödés
https://www.kapwing.com/videos/5fb4c9abe8ed9300e6a629f1
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 18. 06:52
Előzmény: #6974  franc0
#6977

Orbánnak célja, hogy kivezesse a magyarokat az eu-ból, ezt jó eséllyel el is fogja érni.
Akik azon morfondíroznak, hogy ez csak egy újabb népszavazással lehetséges és ezt a nép úgysem fogja megszavazni, azok hatalmasat tévednek.
Erősödnek azok a hangok Európában akik ebben a formában nem tudják elképzelni hosszú távon az eu. fennmaradását. Mutogatnak Magyarországra és Lengyelországra ahol folyamatosan rombolják az európai értékeket és ezzel aláássák az egész európai értékrendszert és ezekkel a romboló országokkal szemben, jogszabályok hiánya miatt az EU. is tehetetlen.
A háttérben zajlanak az események, van olyan politikus több is, akik szerint az a megoldás erre a csiki-csuki helyzetre, ha az 50-dik cikkely szerint ami a brexit, 25 tagállam egységesen kilép, kihagyva a lengyeleket és a magyarokat és utána újra alakítják az Uniót.
Ebben az esetben nincs népszavazás, hoppon maradnak a magyarok és nagyon rábaxnak a kiejtéssel.
Szerintem Orbán erre játszik, jár a szája, hogy ő az eu.-ban képzeli el Magyarország jövőjét, azonban többször is bizonyította nagyobb ügyekben, hogy csupán beetet és hazudik..
"ne azt nézzék, hogy mit mondunk hanem, hogy mit csinálunk"
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 18. 03:34
Előzmény: #6971  franc0
#6976

1. Ilyen szempont alapján az összehasonlítás is ostobaság, itt nem is értem, hogy mit szeretnél.
2. Annyi köze van, hogy ez újabb forintgyengüléshez vezet, amit minden forintban megtakarító érezni fog. (ellopják a pénzed egy részét)
3. Jegybanknak az árfolyam stabilitás a legfontosabb feladata, ehhez képest a forint nagy kilengésekkel (volatilitás) mozog, ez a jegybankot minősíti, negatív értelemben. A forint vásárlói értékét nem tudja megtartani, ami szintén a feladata lenne.
TLTRO. Ki a tököm akar hozzájárulni az olcsón kihelyezett hitelek törlesztéséhez, ha ő maga nem vette igénybe az olcsó hiteleket. Az MNB. működésében én is látok pozitív dolgokat, de összességében csapnivaló teljesítményt nyújt, jó példa erre, hogy a válság berobbanása alacsony devizatartalékkal és azonnali kamatemeléssel érintett minket.
Annyira nem gyűlölöm a fideszt mint gondolod, nekem előnyösek, de ez nektek hátrány.
(nem bízom a magyar pénzügyi rendszerben, ez miatt sem tudok itt befektetni. A gazdaság is haveri és manipulált, korrupt, így ebben is csak az arbitrázs lehetőségek érdekelnek.)
Persze értem én azt is, hogy fidesz-fanatikusként ezeket te, nem nagyon érted, de ez így van rendben.
humaNO.ID 2020. 11. 18. 02:49
Előzmény: #6974  franc0
#6975
Nem a válság miatt gyengül. 10 éve ezt teszi, gyönyörű trendet rajzolva.
Sajnos inflációt gerjeszt, és a magyar vagyon elértéktelenedését okozza a külfölddel szemben.
Nem mellesleg a Bp.-i ingatlanárak növekedését is részben a gyenge forint okozta, mivel olcsóbb lett egy 100 milliós ingatlan egy külföldinek.
Sajnos a komoly forintgyengülés ellenére a fizetési mérleg aktívuma eltűnt, így a magyar gazdaságpolitika most már kényszerpályán mozog, és folyamatosan gyengíteni kell a forintot, különben a fizetési mérleg fenntarthatatlan lesz.
Ennek növekvő infláció, és gyengülő forint a hosszútávú következménye. Nincs belőle innentől kiút.
Egyet biztosan tudok, a forint elleni fogadáson csak nyerni lehet.
Mondjuk ez nekem igen kedvező, mert a mindennapi kiadásomon kívül minden tőkém külföldi devizában van. 
franc0 2020. 11. 18. 01:51
Előzmény: #6973  PusztaPutyin
#6974

Elmondom szerintem mi van.
1. a magyar emberek többségének elege van a nemzetközi tőke korlátlan, antidemokratikus uralmából.
2. az 1. pont kapcsán a cél szentesíti az eszközt. (mire találták ki az erős államot ha nem erre???).
Mi az elbaszás? Hogy felszaladt ez EUR/HUF? A centrum-periféria berendezkedés miatt nyilvánvaló, hogy egy válságban gyengülni fog a félperiféria devizája. Ezt maga Soros is leírta ebben a könyvében: https://bookline.hu/product/home.action?_v=Soros_Gyorgy_A_globalis_kapitalizmus_va&type=20&id=1063518
Ha éppen szabadságharcol az ország, akkor pláne. Londonból elintézik.
A különbség az, hogy ma nem annyira érdekes az árfolyam az átlagszavazónak. Fix forinthitele van a többségnek, ájfón nélkül meg lehet élni.
Akit meg zavar az árfolyam, exportáljon és kap eurót. Ennyi.
Nekem annyira nem fáj, hogy a külföldieknek nem adunk extra kamatot. Pénzben meg amúgysem tart értelmes ember megtakarítást 1971 óta.
Abban igazad van, hogy olyan szavazók is be lettek vonva akikre a kutyámat nem bíznám, dehát kétharmadhoz ez elkerülhetetlen, tekintve hogy az emberek 80%-a segghülye. Segghülyék nélkül nem lehet választást nyerni. Ezt tudomásul kell venni.
Szóval 10% gyengülés nem a világvége, engem személy szerint sokkal jobban zavartak a duplázó-triplázó ingatlanárak, de ezt sem mato intézte így hanem a világ összes jegybankja, együtt.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 11. 18. 01:35
Előzmény: #6971  franc0
#6973
nem ez van hanem hogy a narancskommerek szerint gyurcsótány elkúrta, ami után szerintük joggal lángol a kuka és fröcsög a fradistanyál a kossuth téren, viszont minden amit a kleptokraták basznak el arról soros, az eu, az uralkodó szélirány meg a lapjárás tehet, nem szegény csutmák majom
impudent 2020. 11. 18. 00:06
Előzmény: #6971  franc0
#6972
Mondjuk nem köllött vóna hagyni hugy a ft igy légyengüljön és az infla lappangva köményen mögjelenjen az Ű áldásos tevékenységével.
Amúgy meg Té is tudod kinek nyomtat pinzt.
Nem a népnek.
A nép csak ki van téve ezeknek az őrülteknek
franc0 2020. 11. 17. 23:50
Előzmény: #6968  Goldi.
#6971
Én megértem, hogy nem szereted a fideszt, de ne menjünk már egy szakmai szint alá. Az alábbi kérdésekre nem ártana válaszolni, mielőtt folytatod a rinyát:
1. az EKB kötvényvásárlási programja hányszorosa az MNB programjának?
2. mi köze a piaci kötvényvásárlásoknak a MÁP Pluszhoz?
3. úgy mégis mi a fészkes fene lenne a dolga egy jegybankárnak nullkamatoknál, mint hogy a lehető legtöbb pénzt nyomtassa? Te nem pont ezt csinálnád, ha ott ülnél?
.
A helyzet valóban nem jó, de nem az MNB tehet róla, kényszerpályán mozgunk.
Az európai (alsó)középosztálynak kéne kicsit a sarkára állnia és kiegyenesíteni a kaszát, de hát ki a tököm érti mi az a TLTRO, inkább nézzük a VV10-et.
Ez van.
impudent 2020. 11. 17. 23:09
Előzmény: #6968  Goldi.
#6970
Szó nélkül és valahugy anyagiakkal is bírják a birkák
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 11. 17. 22:56
Előzmény: #6956  Stiv
#6969
visszatért elbaszcsi, átmeneti üzemzavar után ismét normalizálódni látszik a fosint tré minősége, mert erősen száguldva megy vissza fölfelé az eurhuf
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 17. 15:27
#6968

"Végrehajtotta eszközvásárlási programjának technikai felülvizsgálatát az MNB – derül ki a jegybank keddi közleményéből. A program 1000 milliárd forintos keretösszegét megduplázzák, ez is arra utal, hogy tartós jelenléttel számolnak a kötvénypiacon."
Várható volt ez a lépés a zsenitől, csak az miatt, mert egyszerűen zseniális, ahogy kifosztja az állampapírokba terelt népet...
Komolyan mondom imádom ezt a faszit, tényleg hihetetlen, hogy mennyire ismeri a népet, hogy ezeket még ha megnyúzza, akkor is odatartják neki a hátukat.
Ez a bejelentés, hogy még többet nyomtatunk, újabb mélypontra viszi a forintot.
Tényleg elképesztő, hogy mit lehet művelni a magyar emberekkel és ők ezt szó nélkül tűrik.
geza77
geza77 2020. 11. 17. 14:00
#6967

A vétó hallatára megütötték a mhagyhar vhalutháth.
és a lengyelt?
euro / Fosint             +1,8%       gyengült
euro/lengyel zlotyi    -0,10%   erősödött
euro/cseh korona     -0,11%    erősödött 
https://www.kapwing.com/videos/5fb3c7a4761f8001027bea92
Stiv
Stiv 2020. 11. 17. 12:20
#6966
Hogyan reagálnak Matolcsy Györgyék az inflációra?
.
Ma a Monetáris Tanács ülésezik, arról dönt, hogy hozzányúljon-e a 0,6 százalékos jegybanki alapkamathoz. Úgy véljük, sem az októberi fogyasztóiár-index, sem a forint árfolyama nem ad most okot a változtatásra. A következő, december közepén esedékes összejövetelen már más lehet a helyzet, akkor publikálják a jegybank legfrissebb gazdasági prognózisait.
.
https://mfor.hu/cikkek/makro/hogyan-reagalnak-matolcsy-gyorgyek-az-inflaciora.html
Stiv
Stiv 2020. 11. 17. 12:15
#6965
Itt is nagyot ütött a válság: három éve nem volt ilyen magas a magyar államadósság
.
A harmadik negyedév végére a GDP 73,8 százalékára emelkedett az államháztartás bruttó adóssága – derül ki az MNB által közölt előzetes pénzügyi számlák adataiból. Ennél magasabb éppen három éve volt az adósságráta, és ezzel még nincs vége a válságnak.
.
A harmadik negyedévben 3,5 százalékponttal 73,8%-ra emelkedett Magyarország GDP-arányos államadóssága – közölte kedd reggel az MNB. Az Eximbank nélkül számítva 72,1 százalék a ráta, de mi évek óta az előbbit vesszük figyelembe, hiszen a korábbi elszámolási vita gyakorlatilag eldőlt az Eurostat javára.
.
NOMINÁLISAN AZ ADÓSSÁG ÖSSZEGE KÖZELÍTI A 35 EZER MILLIÁRD FORINTOT, EZ MAJDNEM 4000 MILLIÁRDOS NÖVEKEDÉST JELENT HÁROM NEGYEDÉV ALATT.
.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201117/itt-is-nagyot-utott-a-valsag-harom-eve-nem-volt-ilyen-magas-a-magyar-allamadossag-457840
PF_modi1fasz_anyjatbsszameg9 2020. 11. 12. 01:30
Törölt hozzászólás
#6964
Stiv
Stiv 2020. 11. 10. 13:30
Előzmény: #6962  PusztaPutyin
#6963
A valóságtól jó messze van, a lényeg ne kelljen alapkamatot emelni. 
Ezekkel a számokkal elhitetik az emberekkel, hogy jó döntés magyar állampapír pluszt venni.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 11. 10. 11:43
Előzmény: #6955  Stiv
#6962
Azért ez mekkora ordas hazugság.
SeldonKuper 2020. 11. 10. 11:25
Előzmény: #6960  Stiv
#6961
Aztán a "latinok" miért szenvednek még az euro miatt mindig? Miért hagyja ezt az UNIO parlamentje? 
Pedig jogállam a spanyol az olasz meg a görög is!
Talán nekik továbbra is jár a jogállami támogatás?

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek