Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
dexter 2014. 02. 18. 16:57
Előzmény: #2138  tuksz
#2140
Nem lesz olyan nehéz, mert mint a héten megtudtuk, 2010-ben egy második rendszerváltás volt, tehát gyakorlatilag az időszámítás onnan kezdődik (és majd ez lesz egész világon, mert orbán úgy akarja, és ha egyszer ő valamit úgy akar, az úgy lesz).

Így majd lesz időszámításunk előtti 8 év és lesz idszámítás utáni 8 év. ;)
goapsy1 2014. 02. 18. 16:52
Előzmény: #2138  tuksz
#2139
szerintem nem fognak nyerni, nemhogy lazán, sehogy.

a kvk adatai torzak, és a választási rendszer egy széttagolt ellenzékre lett tervezve, ráadásul a jobbik is elvesz a fideszes szavazókból.

s az új rendszerben az ellenzék ha csak egyetlen szavazattal is többet szerez, övé a körzet.
tuksz 2014. 02. 18. 16:43
Előzmény: #2118  goapsy1
#2138
Engem inkább az érdekelne, hogy, ha győznek - és természetesen semmit nem fognak beváltani, sőt a "beváltottakat" is eltörlik - pl. a békemenet szintén ki fog állni a mai céljaiért?
Egyébként én laza nyerést és mszp féle bukást várok... kissé erős lesz amikor az elmúlt nyóc év előtti elmúlt nyóc évről beszélnek majd... különösen egy agyhalottnak lesz nehéz elmagyarázni, az elmúlt nyóc-elmúlt nyócévet. Most rettentő könnyű, mert 4 év áll szemben 8-cal, de a 8-8-ba sokan bele fognak zavarodni és ez megnehezíti az agymosást.
tuksz 2014. 02. 18. 16:34
Előzmény: #2091  Peter_21
#2137
Nem 6? (Mondjuk a 7 sem lenne olyan sokkal több, a minimum 5 évhez képest.)
Egyébként ha egy nem hiteles monetáris politika révén pl. elszáll az infláció, akkor a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök a jegybanktörvény kber szerint felmentheti.
Tehát szélsőséges esetben el lehet "takarítani".
Mondjuk azért megnézném, ahogy erre hivatkozva Áder felmenti... ha még Orbán javasolná. :D
Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 16:34
Előzmény: #2131  kimpaa
#2136
Neked semmi devizás eszközöd nincs és sose volt?
rolldog 2014. 02. 18. 16:32
Előzmény: #2119  kublaj1
#2135
Neked eleg sulyos szovegertesi problemaid vannak. A majd az majd-ot jelent...tobbeves csucson van minden index es happy van a vilagban, mit varsz ilyenkor?

Ez az allapot viszont statisztikailag sem maradhat fent huzamosabb ideig, ugyhogy majd akkor beszelgessunk, amikor egy 50%-ot esnek a piacok es igazi para van, a forintot meg 450 korul adjak-veszik. A 310-es forint semmi erdemleges, nyilvan ezert vagdosnak meg mindig kamatot.
email69
email69 2014. 02. 18. 16:26
Előzmény: törölt hozzászólás
#2134
Jó lenne tudni miről írsz. Bajnaiék 265 Ft-os Euro árfolyammal búcsúztak. Most ez 310 Ft. A többi baromságukat is soroljam?
Drazith 2014. 02. 18. 16:12
Előzmény: #2131  kimpaa
#2133
"Tehát a saját hazád valutáját shortoltad, és drukkoltál hogy minél szarabb legyen. Ez is vall egyfajta emberre. "
Ezt gondolom a sok általad imádott fidesznyikre értetted (Rogán, Szijjártó, Lázár stb..), mert az tuti, hogy ők sortolják legnagyobb áttéttel a forintot, hiszen tudják/tudták, hogy ez lesz. Amit ők tesznek az normális országokban büncselekmény jó pár év börtönnel. Itt meg ugye nem beszélünk róla.
goapsy1 2014. 02. 18. 16:02
Előzmény: #2131  kimpaa
#2132
Amit írt, azokkal én sem értek egyet, de ebben az egy dologban speciel nem látok kivetnivalót.

Ha úgyis előre tudható, hogy a hülye Eltolcsy hazavágja a forintot, miért ne keressen rajta valaki? Ettől a forint nem lesz rosszabb (pontosabban: nem ettől lesz rosszabb.)

Úgyis ráfizetsz ennek az idióta bandának bárminemű ténykedésére, legalább ebben legyen valami hasznod is.
kimpaa
kimpaa 2014. 02. 18. 15:57
Előzmény: törölt hozzászólás
#2131
Tehát a saját hazád valutáját shortoltad, és drukkoltál hogy minél szarabb legyen. Ez is vall egyfajta emberre.
Peter_21 2014. 02. 18. 15:35
Előzmény: törölt hozzászólás
#2130
Fidesznek látom megvan a táptalaj...
Ne felejts el gyorsan elmenekülni a pénzeddel a határok lezárása előtt...
valoigaz 2014. 02. 18. 15:15
Törölt hozzászólás
#2129
valoigaz 2014. 02. 18. 15:11
Törölt hozzászólás
#2128
kukutyinbenko 2014. 02. 18. 15:09
Előzmény: #2119  kublaj1
#2127
Mert a piac nem egy szofisztikált szakértőkből álló tanács, ami döntéseket hoz, hanem egy faragatlan tuskó akinek a méretéből fakad az ereje, aztán amikor eléri a kritikus tömeget az egy irányba mutató pozíciók sokasága, akkor lecsap a vikingbárd és aki tud elhajol az útjából aki nem az úgy járt.
goapsy1 2014. 02. 18. 15:08
Előzmény: #2123  Törölt felhasználó
#2126
Direkt nem a 265-ös Bajnai-féle árfolyamot írtam neki, hanem a legrosszabb világválságos időszakot.
goapsy1 2014. 02. 18. 15:06
Előzmény: törölt hozzászólás
#2125
Ha neked megér ez annyit, hogy közben romba döntik az országot, tedd azt.
Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 15:05
Előzmény: törölt hozzászólás
#2124
Te egy klasszikus troll vagy.
Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 15:03
Előzmény: #2104  goapsy1
#2123
"Fletóék alatt 20-30 forinttal erősebb volt az árfolyam, de azóta Magyarország jobban teljesít."

2010. tavaszán 265 Ft volt az euró 5.25%-os alapkamat, 6.5% 10 éves kötvényhozam, majdnem 350 bp-os 10 éves szuverén kötvény felár mellett. Most 310 Ft (2.7% alapkamat, 6% 10 éves, kb. 400 bp 10 éves kötvény felár).

kublaj1 2014. 02. 18. 15:03
Előzmény: #2120  csendben
#2122
Így van, ezért kell csökkenteni az alapkamatot. Miért kellene nekünk többet fizetni mint a lengyeleknek vagy a cseheknek.
valoigaz 2014. 02. 18. 15:03
Törölt hozzászólás
#2121

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek