Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
lavegh 2014. 08. 14. 15:44
Törölt hozzászólás
#2400
lavegh 2014. 08. 14. 15:40
Törölt hozzászólás
#2399
lavegh 2014. 08. 14. 15:39
Törölt hozzászólás
#2398
stock33
stock33 2014. 08. 14. 15:35
Előzmény: törölt hozzászólás
#2397
jaj, nézzenek már oda, megint megpróbált gondolkodni :)

legközelebb jobban koncentrálj, akkor hátha...
stock33
stock33 2014. 08. 14. 15:33
Előzmény: törölt hozzászólás
#2396
egyszer minden eléri az alját...
matolcsyék dolgoznak rajta... évről évre dolgoznak rajta, hogy elérjük az alját...
lavegh 2014. 08. 14. 15:33
Törölt hozzászólás
#2395
kukutyinbenko 2014. 08. 14. 15:33
Előzmény: törölt hozzászólás
#2394
1. Ez itt a Mestert dicsőítő topic
2. Megyót nem valószínű hogy nálam többet szidtad a 100 napos f@szkodása miatt
3. Gyurcsányt sosem bírtam, viszont amiért a nyakunkra hozta a narancshorda 2/3-ot, kifejezetten rühellem.
4. Bajnaival nekem nincs bajom, és neked is nagyobb szimpátiával kellene szemlélned a tevékenységét. A szarlapátolás javát ők követték el Oszkóval karöltve, illetve alatta vonult sittre a coci mocsár néhány prominense.
5. Az itt tanúsított pénzügyi ismereteid alapján, Frankfurtból Te max. egy kebab büféből irkálhatnál ide.
stock33
stock33 2014. 08. 14. 15:33
Előzmény: törölt hozzászólás
#2393
lúzerke, majd egyszer valaki elmeséli neked, hogy utcaseprést miért nem lehet exportálni...
de addig is gondolkodj rajta, mi is lehet ennek az oka :)
lavegh 2014. 08. 14. 15:32
Törölt hozzászólás
#2392
lavegh 2014. 08. 14. 15:30
Törölt hozzászólás
#2391
stock33
stock33 2014. 08. 14. 15:26
Előzmény: törölt hozzászólás
#2390
link

apropó, lúzerke, matolcsy báró 2011-ben még azt gondolta, legrosszabb esetben 2014-re a gdp 23%-a sikerül feltornásznia a beruházási szintet, de alapból a 26%-ot célozta meg.
mára lett belőle 17%-os álom.

végül is majdnem eltalálta :)

ja, említettem már, hogy 20%-os szint alatt a gazdaság leépüléséről beszélünk? ahogy nézem igen, említettem..

azért ne sírd el magad, majd valahogy ezt is feldolgozod...
stock33
stock33 2014. 08. 14. 15:22
Előzmény: #2382  kukutyinbenko
#2389
" ma szimplán van egy egészséges gazdasági szerkezet"

ja, mintha tudná mi is az :)
neki a gazdaság leépülése az egészséges....
stock33
stock33 2014. 08. 14. 15:21
Előzmény: törölt hozzászólás
#2388
:)

végül is oda is kellenek pl. utcaseprők...
azt tudjuk, hogy a gazdasági élethez sok lövésed nincs...
stock33
stock33 2014. 08. 14. 15:20
Előzmény: törölt hozzászólás
#2387
lúzerke: link

a gdp 20%-át el nem érő beruházás a gazdaság leépülését jelenti (amortizációs szint). ez azt jelenti, hogy nem újítják meg az eszközöket.
cseh, szlovák, stb. 25% közelében van.
orbánék álma, hogy a magyar adat idén 17% fölé menjen...
lavegh 2014. 08. 14. 15:16
Törölt hozzászólás
#2386
stock33
stock33 2014. 08. 14. 15:15
Előzmény: törölt hozzászólás
#2385
nekem nem rossz, én exportálok, így a 20%-kal leértékelt forint nekem jót tett, hisz az én jövedelmem ennyivel többet ér, mint a tied :)
lavegh 2014. 08. 14. 15:12
Törölt hozzászólás
#2384
lavegh 2014. 08. 14. 15:10
Törölt hozzászólás
#2383
kukutyinbenko 2014. 08. 14. 15:06
Előzmény: törölt hozzászólás
#2382
" ma szimplán van egy egészséges gazdasági szerkezet"

Ez a nap mondása.
Egészséges szerkezetű gazdasági növekedés, szinte kizárólag eu-s pénzből + néhány autóipari multi jóvoltából. Azon túl csak stadionok épülnek, de még meddig????
További egészségre utaló adat a 200.000 közmunkás, szemben az évről évre növekvő kivándorlással.
Mindez 80% felett beragadt GDP arányos államadósság szint mellett, úgy hogy közben több lépcsőben nemmegszorítottak egyenként sok száz mrd HUF nagyságrendben, elégettek immár 4000 milliárdnál is több nyugdíj célú megtakarítást is, + Paks II tizenpár mrd. EUR-os számlája benne sincs a mai számokban. Ezenkívül kiszórtak majd 1000 mrd. MNB ingyen hitelt, és így sikerült elérni a zseni növekedési álmainak a felét, 3 évvel később a tervezettnél, úgy hogy előbb beomlott minden és lejjebb ment a bázis vele együtt. Ezenkívül már csak a KSH átszervezésére, szinte minden adat visszamenőleges átgyurmázására volt szükség a sikerhez. De hurrá meg lett!!!
Ki az aki ennek nem tud örülni?!

bigyula 2014. 08. 14. 15:04
Előzmény: törölt hozzászólás
#2381
Szerinted mennyire "komoly" lépés egy olyan termék betiltása, amire gyakorlatilag akkor már nem volt kereslet, illetve, ami volt, az fizetőképes volt?

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek