Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Törölt hozzászólás
#6198
Törölt hozzászólás
#6197
PusztaPutyin
PusztaPutyin szerda, 07:41
Előzmény: #6195  geza77
#6196
Most már biztos hogy meg van tébolyulva ez a kancsal személy. "senkit nem szabad megfosztani attól a lehetőségtől, hogy részt vegyen Magyarország felemelkedésében” - gyurrika, itt egy egész országot fosztottak meg a narancskommunista elvtársgazdáid.
geza77 szerda, 07:14
#6195

Jaj szegény jóllakott óvodás, biztos nehéz lehet neki.
Matolcsy György jegybankelnök a rokonsága – unokatestvére, felesége, fiai – állami támogatásait, megbízásait és üzleteit firtató kérdésekre korábban azt válaszolta, hogy „senkit nem szabad megfosztani attól a lehetőségtől, hogy részt vegyen Magyarország felemelkedésében”, és ma Magyarországon nem attól jut hitelhez, üzleti lehetőséghez és uniós pályázati forráshoz valaki, hogy az ő családtagja. Fia, Matolcsy Ádám úgy nyilatkozott erről, hogy „egy közbeszerzésen való győzelem minden, csak nem ajándék”, nagyon kemény feltételeknek kell megfelelni hozzá.
https://atlatszo.hu/2019/04/23/matolcsy-adam-porsche-911-targakat-gyujt/
butan
butan csütörtök, 10:03
Előzmény: #6190  mezga_geza
#6194
Kíváncsi is vagyok hogy mikor használja újra ezt a nickjét.
badsector1 csütörtök, 07:45
Előzmény: #6187  czm
#6193
Nehezen ment az alany, az állítmány és a tárgy egyeztetése.
signal2
signal2 csütörtök, 06:52
Előzmény: #6187  czm
#6192
Kb hasonló módszerekkel vezetik az országot már egy ideje. 
mezga_geza csütörtök, 01:55
Előzmény: #6187  czm
#6191
Ezt az írást lementettem.
mezga_geza csütörtök, 01:38
Előzmény: #6188  butan
#6190
Ez egy begőzölt (beivott) aktivista/kispárttag támogató, tanácsadó levele Orbánék felé. Végtelenül száni, de vicces, hogy így félrenyomta és lebuktatta saját magát.
mezga_geza csütörtök, 01:35
Előzmény: #6187  czm
#6189
Hűha, szerintem te nyilvánvalóan túlitaloztál és ezt nem is ide szántad. Ebből baj lesz a központban. Elárultad a terveket. Én ezt a hozzászólásodat lementem, mert gyanús, hogy reggel józanul kitörölteted magad.
butan
butan csütörtök, 00:50
Előzmény: #6187  czm
#6188
Lehet hogy amikor ezt írtad már kicsit támolyogtál és mellé sikerült kattintani. Olyan mintha nem ebbe a topicba való lenne. A tartalma is elég súlyos de az állapotodra tekintettel ezt nem feszegetem.
czm csütörtök, 00:16
#6187

ennek az egesz indexes, sorosos, libsi-ngo-7.c ferto mizerianak a lekezelese nem bonyolult amugy
--
hirszerzes+titkossz ra kell allitani, hogy a megfelelo magyaro-i ngo(ugye ahol van egy kontakt-osszekoto szemely index-media-momentum fele)-nak kuldjenek kajmanrol/ bahama vagy barmilyen antillas-hollandos illetosegu penzintezeten keresztul trust vagy kodos-homalyos de logikusan kapcsolodo feltol x millio eurot jol idozitve esemenyhez/szandekhoz kapcsolodoan, uzenet: 'bedankt'
utana meg nyilvanosan boritani kell, hogy offshore, penzmosas, bunszervezet, ngo fedoszervezet, allamba beavatkozas, stb..
ami meg a birosag - hollandia es eu-s vezetes erintettseg okan eu-s intezmeny se targyalhassa az ugyet, mivel erintett - bunszervezet az egesz stb... 7es cikkely azonnal kisiklik es vegervenyesen
vazlatosan kb
--
lenyeg, hogy vedekezesbol nem lesz elore, csak agonia-kinlodas
szep leanyalom, hogy majd felepitjuk magunkat, meg fejlesztesre figyelunk es majd kirugja magat es felall a rendzserunk..
ez igy nyogvenyelos lesz es torekeny
--
szoval a lenyeg, hogy fel kell epiteni egy aktiv szalat, amit teriteni kell sajtoban
hazai iranyba is jo, foleg ha migri+soros tema elhal, ez hozza majd stabilra a kov 2/3ot
lenyeg hogy fel kell epiteni
igazandibol nem kell sokat epiteni, csak a valosagot kene feltarnia titkossz-nak
--
persze hogy mi a mozgaster meg valos esemenyek szovevenye, azt mar belulrol a politika meg a donteshozok latjak
geza77 2020. 07. 25. 11:32
#6186
Varga: Nézz a szemembe és mond, hogy nem gyengíted tovább a forintot!!!
Matolcsy:
https://www.kapwing.com/videos/5f1bfbad52ddda00150ae61e
geza77 2020. 07. 25. 10:59
Előzmény: #6184  geza77
#6185

eurhuf   -39,19%       jelenleg  345,835ft           euron     -17,91%   ha ennyit gyengültünk volna azóta ez lehetne most a forint árfolyam:   292,416 FT/EUR
eurhrk    -0,72%    ha ennyit gyengültünk volna azóta ez lehetne most a forint árfolyam:     249,78  FT/EUR
Eurczk   +20,04%  ha ennyit ERŐSÖDTÜNK volna azóta ez lehetne most a forint árfolyam:  205,98  FT/EUR
Én nem tudok csehül, szóljatok nekik, hogy amit ők csinálnak az nem tesz jót a gazdaságnak!
Nehogy bajuk legyen belőle.
Ha tovább csinálják ilyen rosszul nagyon le fognak maradni!
valoigaz 2020. 07. 25. 09:19
Előzmény: #6182  valoigaz
#6183

Tehát bőven 80% fölött vagyunk most is ha korrektül számolunk és nem hazudjuk el a tényeket!
Azt meg, hogy amikor a leánycég tartozik az anyacégnek, (ezeket a hiteleket is beleszámolták a 2010 előtti államadósságba, de azóta egy új EU. szabályrendszernek köszönhetően, már kikerültek ezek a hitelek a rendszerből) ne számoljuk bele, mert ha ezeket a hiteleket is beleszámolnánk és mindent a 2010 előtti számítások szerint számolnánk, akkor már közel lehetünk ma a 100%-os államadóssághoz.
Tehát a fidesz alatt még romlott is az államadóssági mutató.
valoigaz 2020. 07. 25. 09:11
Előzmény: #6180  sasa44
#6182

+ a devizatartalékunk 2010-ben bő 8 milliárddal több volt, meg volt egy 3000 milliárd mnyp. így bőven közelítünk a 40000 milliárdos adóssághoz ezeket is hozzá adva.
Tehát a fidesz a 2010-es majd duplázta!
butan
butan 2020. 07. 25. 09:10
Előzmény: #6179  sasa44
#6181
viccnek mondjuk elég jó
sasa44 2020. 07. 25. 09:05
Előzmény: #6179  sasa44
#6180
Június végére 31 853,3 milliárd forintra emelkedett a központi költségvetés adóssága, ez 2171,3 milliárd forinttal volt magasabb a tavaly év véginél – derül ki az ÁKK statisztikájából. A jelentős növekedés nem véletlen, hiszen a költségvetés több mint 1800 milliárd forintos hiányt halmozott fel ebben az időszakban, amit meg kellett finanszírozni.A 30 ezer milliárd forint feletti adósság természetesen új csúcs, a kormány konvergencia programjában az idei évre becsült 47 ezer milliárdos GDP 67,8 százaléka a tavaly év végi 66,3%-kal szemben. Ráadásul a konvergencia programban még 3%-os gazdasági visszaeséssel számolt a kormány, miközben épp a napokban ismerte el Varga Mihály pénzügyminiszter, hogy ennél nagyobb, akár 5-6%-os is lehet a recesszió.
sasa44 2020. 07. 25. 09:01
Előzmény: #6178  czm
#6179
Ez most vicc, vagy komoly?
czm 2020. 07. 24. 23:33
#6178

Megkesve bar, de Isten eltesse Matolcsy Gyorgy Urat!
Meg sok jo egeszsegben eltoltott, aktiv evet kivanok!
geza77 2020. 07. 24. 18:31
#6177

erről a képről jutott eszembe a kancsesz
ha szeretett volna ő is a helyes irányt vinni, csak ezért nem sikerült neki?
https://www.kapwing.com/videos/5f1b0a74802a8600157ba285
valoigaz 2020. 07. 24. 07:15
Előzmény: törölt hozzászólás
#6176
Húzz a francba innen! Börtönben a helyed, bűnöző vagy!
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 07. 24. 07:11
Előzmény: #6173  valoigaz
#6175
Trükkök százai.
gaelchop 2020. 07. 24. 07:10
Törölt hozzászólás
#6174
valoigaz 2020. 07. 24. 06:58
Előzmény: #6172  valoigaz
#6173

Szokásukhoz híven megy a hazudozás, kiderül, hogy sunyiba veszik föl a hiteleket, tényleg ekkora szarban van az államkassza, hogy titkolózni kelljen a források bevonásáról.
Még azt is el tudom képzelni róluk, hogy fondorlatos trükkökkel is veszik föl a hiteleket úgy, hogy eltitkolják azokat a közleményeikből.
Mondjuk Varga már a GDP. 8-10%-os hiányát sejteti, az azért úgy elég kemény 3000 milliárd lenne.
Az első félévi több mint 1800 milliárd alapján simán ki is jöhet év végére..
Elég kemény megszorításokra lehet ez alapján készülni.
valoigaz 2020. 07. 23. 20:08
#6172

"Rövid idő alatt akár 10 milliárd eurónyi devizalikviditást is elő tud teremteni Magyarország a nagy nemzetközi jegybankokkal kötött repo és swapügyleteknek köszönhetően – hangsúlyozta csütörtökön az MNB, amikor az EKB-val kötött 4 milliárd eurós repo megállapodást bejelentette. Rövidtávon nem okoz piaci feszültséget a magyar devizatartalék szintje, így elsősorban üzenetértékű lehetett a lépés: demonstrálni akarhatta a jegybank, hogy szükség esetén elő tud még teremteni forrást."
Nem értem ezt a bandzsát, mitől tart ennyire, hogy ezt hangoztatni kelljen.
Attól tartok, hogy üres lehet a kassza ha már hangoztatni kell, hogy rendben van..
igaz néhány hete még hangoztatta a 2-3%-os növekedést is, ma meg már világos, hogy nem jött be neki.
Érzi, hogy bajban van.
geza77 2020. 07. 03. 15:28
Előzmény: #6170  geza77
#6171
mint ezek az "értelmesen elköltött adóforintok. Szerintem több ment ilyenre, mint értelmes dologra.
https://www.kapwing.com/studio/editor/layer/46ee676a-1826-45e3-9f8f-dc3e23cd1730https://www.kapwing.com/videos/5eff31ac34318b00130ea393
délpesten budaörsön tele volt kijárási korlátozással minden plakáthely. unalmamban számoltam a rekord 600 méteren belül nekem 21db volt
geza77 2020. 07. 03. 15:11
Előzmény: törölt hozzászólás
#6170

ez az összeg is a koronavírus elleni küzdelemre megy, ez is része
Neaztfigyeldamitmondok 2020. 07. 03. 13:56
Törölt hozzászólás
#6169
geza77 2020. 07. 03. 13:04
#6168

ezt találtam valahol közzéteszem:
Tegnap futottam össze ezzel a hirdetéssel az utakon, magyarázni nem is kell:

Minden eshetőséggel számolva, beírtam a várakozásokat:
https://www.kapwing.com/videos/5eff0ffa1eb70000150cdc15
geza77 2020. 07. 01. 14:19
#6167

A magyar munkáltatónak jó a gyenge forint?
Egy exportra termelő multi vezetőjének valóban jól jön a forintgyengülés, de a hazai piacra termelőnek, főként hogyha importál is, nagyon rossz. A forintleértékelődés és az infláció miatt ráadásul bérnyomás alá kerülnek a munkáltatók, függetlenül attól, hogy mivel foglalkoznak.
A magyar munkavállalónak jó a gyenge forint? Egyértelműen hamis állítás. Az importcikkek drágulása miatt megnőnek a megélhetési költségek, ennek legegyértelműbb megnyilvánulása a benzinár változása.

A Magyarországon befektető külföldi cégnek jó a gyenge forint? 
Igen, ez így van.

Az importtal foglalkozó külföldi vállalkozó számára rossz a gyenge forint?
Igen, ..
A magyar turistának külföldön rossz a gyenge forint? Ezzel az állítással aligha lehet vitatkozni.A magyar turistának itthon jó a gyenge forint? Nem. A forint leértékelődésétől nem lesznek olcsóbbak a szállások, ennek éppen az ellenkezője igaz. Egyrészt mert a külföldi alapanyagok megdrágulnak, és ez máris megmutatkozik például az éttermi árakban. Emellett megnő a (hazai és külföldi) kereslet a magyarországi szállások iránt, és ez felveri az árakat. Ez jó a szállodának, de rossz a magyar nyaralóknak.
A külföldi turistának itthon jó a gyenge forint? Igen, neki jó. Kérdés, hogy mikor lehet újra a jelenlétével számolni.
https://qubit.hu/2020/04/03/nem-tudni-meddig-zuhan-meg-a-forint-de-az-biztos-hogy-a-366-forintos-euro-nem-tesz-jot-az-orszagnak?_ga=2.187050912.948972900.1585976243-1718364806.1573560291&fbclid=IwAR1LdiRbuFNJZxJGzKNMP49u5EAu2c-eBEGH-CSdY6PmaEkKY3752gMBePo
impudent 2020. 07. 01. 13:32
Előzmény: #6152  franc0
#6166
Döntéshozó fejével ?
A döntéshuzónak nem az a feladata hugy konzerválja a jelenlegi szar helyzetet és tovább kihasználja a magyarukat az állandó leértékeléssel.
A másik pedig hugy a leértékelni mindönki tud és ez egyáltalán nem jó az urszágnak.
Neaztfigyeldamitmondok 2020. 07. 01. 13:18
Törölt hozzászólás
#6165
valoigaz 2020. 07. 01. 12:57
#6164

Érdekes, hogy két hete még minden elemző 340-360 közötti árfolyamot várt. Ez nem jött be nekik, most egy kicsit feljebb tolták 350 fölé jelezve, hogy az MNB-nek már nem felel meg a 350 alatti árfolyam.
Néhány nap múlva ismét feljebb teszik majd az árfolyamot és meg is magyarázzák, hogy miért nem várnak további gyengülést... azután ismét megyünk még feljebb és közben mosolyogva olvassuk az elemzői véleményeket.. (én legalább is így teszek)
Ja! előtte meg mindenki 310-330 utána meg 330-340 ebben az évben, de 2021-ben ismét vissza megyünk 320 alá és a többi baromság.. röhej!
dt7
dt7 2020. 07. 01. 12:24
Előzmény: #6159  duronorbert
#6163
Régi motoros Csoli (régi tapasztalt fórumos),forintból mindig csak annyit tarts ami a hétvégi bevásárlásod fedezi:))kb így szólt és akkor kb 300 körüli euro és 250 körüli dodó volt.
franc0 2020. 07. 01. 12:23
Előzmény: törölt hozzászólás
#6162
Mit exportálsz?
Vagy olyat termelsz, ami importot vált ki?
Ha egyik sem, akkor te is hozzájárulsz a forintgyengüléshez, hisz nyilván import autód, mobilod van.
Ezeket "vállalkozóként" illene tudni.
Meg azt is, hogy a terméked értékét nem a munkaórák mennyisége határozza meg.
Nem kötözködöm, éppen ingyen oktatást tartok. Más ezért fizetne.
A tanulatlanság már nem menő.
valoigaz 2020. 07. 01. 12:23
Előzmény: #6159  duronorbert
#6161

Az eu. szétesésének veszélye szerintem nem fenyeget, ezt csak itt próbálják beetetni a fejekbe.
Az angolok sem fognak sokáig örömködni az eu.-n kívül.
Ők abban vannak még, hogy semmi nem fog változni és ugyanúgy kereskedhetnek majd az eu.-val mint eddig. Ez az ami nem egészen így lesz.
Usd-ben számol a világ ez igaz. Az usa olyan helyzetbe lavírozta magát, hogy két lehetősége maradt, vagy több dollárt ad a piacra és ezzel gyengíti a dollár erejét vagy nem ad többet, és igaz, hogy átmenetileg ez még mindig dollár erőt jelentene, de több piacot is arra kényszerítene, hogy át álljon más elszámolásra, ennek szintén dollár gyengülés a vége.
Előbb utóbb a piac fog összefogni az usa ellen, ha továbbra is kevesebb dollárt hagynak a piacon.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek