Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
pistu34 szerda, 17:25
Előzmény: #5545  _Macika_
#5549
Asszem új EURHUF ATH lesz. A forint shortosai megerősítést kaptak az MNB-től, hogy teljesen hiteltelenek, össze-vissza kóvályognak. :). Mogyoróország jobban teljesít. Irány a 350, öveket becsatolni.
pitcairn2 szerda, 17:14
Előzmény: #5542  Stiv
#5548
az összes nagy jegybank a "minden mindegy" bizniszben utazik...
pitcairn2 szerda, 17:13
Előzmény: #5544  Stiv
#5547
demagógiának kiváló szakpolitikaként pedig kb. az emberiesség elleni bűncselekmény kategória (mivel pontosan a periférián fog széles néptömegeket kizárni a legális foglalkoztatás világából)
signal2
signal2 szerda, 17:12
Előzmény: #5544  Stiv
#5546
PL. legyen mindig a legalacsonyabb tagországi minimálbér az EU-s szintű minimálbér, tagországonként pedig attól felfele el lehet tréni, és akkor papíron pipa a feladat, nesze semmi, fogd meg jól. Jöhet a következő szám a cirkuszban.
Stiv
Stiv péntek, 19:57
#5544
Mégis összejöhet az európai minimálbér?
.
Bár a szakértők zöme kivitelezhetetlennek tartja az egységes európai minimálbért, Brüsszel mégiscsak elindította a konzultációt a közös szabályozásról.
https://novekedes.hu/elemzesek/megis-osszejohet-az-europai-minimalber
Stiv
Stiv péntek, 19:46
#5543
Gyurcsány Ferenc a MÁP Plusz nélkül is tarol
.
A honatyák, -anyák együttes portfoliójának értéke 2019 végén elérte a 2 milliárd forintot, ez 35 százalékkal több az egy évvel korábbinál. S mivel a pénz- és tőkepiaci hozamok tavaly ennél jóval kevésbé emelkedtek, ez azt jelenti, hogy a gyarapodást jelentős mennyiségű friss pénzek befektetése idézte elő, elsősorban az állampapírokat, köztük is az új üdvöskét, a MÁP Pluszt keresték.
.
A volumennövekedés alapján Gyurcsány Ferenc DK-képviselő vezet, miután értékpapír-állományának értéke egy év alatt 75 millió forinttal, 735 millióra emelkedett. Ez egyébként több mint az egyharmada a T. Ház lakóinak teljes, 2019 végén immár 2 milliárd fölé került értékpapír-állományának. A volt kormányfőt az MSZP-s Tóth Csaba követi, aki közel 32,5 millióval több, 216 milliónyi értékpapírról vallott, a növekmény csaknem teljes egészében abból adódott, hogy ő is vett MÁP Pluszt, méghozzá 30,5 millióért. Az ebben az összevetésben elért harmadik helyéhez – a fentiekben már szintén említett – Ágh Pétert is a 25 milliós állampapír-vétele segítette hozzá.
https://privatbankar.hu/makro/gyurcsany-ferenc-a-map-plusz-nelkul-is-tarol-330939
Stiv
Stiv péntek, 19:43
Előzmény: #5538  pitcairn2
#5542
Addig kellene lépni amíg szárnyalnak a tőzsdék. 
Nem ártana belegondolni,hogy mi lesz akkor ha mindent adni fognak..?   
A kuszaszem erősen hisz benne,hogy a semmire majd visszaerősödik a forint.
Peterbond péntek, 19:03
Előzmény: #5540  Peterbond
#5541
Plusz jelenleg a piac kb azt arazza hogy marciusban kamatemeles johet. Erre kovetkeztetnek az MNB kijelentesebol. Na erdekelne szerinted mi lesz marcius vegen ha megse lesz kamatemeles.
Peterbond péntek, 19:02
Előzmény: #5529  Bradanek
#5540
Es szerinted 340 en kezdtek el? Inkabb most zartak poziciokat es ezert is erosodott ma a forint. Szoval a kerdes helyesen:
"
Azért leesni 330rol 335-re az testvérek közt is bődületes vesztesség, annak aki longolta a HUF-ot."
Es ez csak jan 1 ota.
Kerestem az elmult evekben 335s arfolyamot de sajna nem talaltam. Tehat nincs ember aki barmilyen idotavban is ma longban nyeroben lenne az elmult 2 napot leszamitva.
Ellenben pobt egy evvel ezelott 318 volt az arfolyam. 2 eve 310. 3 eve 308 5 eve 304. 
pitcairn2 péntek, 19:01
Előzmény: #5533  Stiv
#5539
átmeneti forinterősödés?:)
pitcairn2 péntek, 19:00
Előzmény: #5534  Stiv
#5538
ez eddig még csak szájkaraté volt
akkor fognak ezek emelni, ha szabadesésbe megy át a forint
pitcairn2 péntek, 19:00
Előzmény: #5536  capaeledel
#5537
a valódi pénzzel - az arannyal - szemben pedig az egész fiat univerzum szép lassan teljesen összeomlik... 
capaeledel péntek, 18:41
Előzmény: #5535  Bradanek
#5536

Szörnyű nagy szívatás. január 1 -töl "csak" 1.34% romlott a forint az euróhoz képest.
Bradanek
Bradanek péntek, 18:32
Előzmény: #5531  fenytkerek
#5535
Stiv
Stiv péntek, 17:15
#5534
Mit léphet az MNB márciusban? 
.
A piac már kamatemelést áraz.Egyelőre nehéz megjósolni, mit léphet márciusban az MNB azt követően, hogy a héten Nagy Márton arról beszélt, hogy minden eszközt készek bevetni az infláció ellen. A Raiffeisen Bank elemzői szerint ugyan a piacon már kamatemelést áraznak, könnyen lehet, hogy a jegybank kitart még az utolsó pillanatig, csak megpróbálja elhitetni a közelgő szigorítást.
https://www.portfolio.hu/deviza/20200214/mit-lephet-az-mnb-marciusban-a-piac-mar-kamatemelest-araz-415955
Stiv
Stiv péntek, 17:14
#5533
Vagyonokat keresett ezekkel a befektetésekkel, aki a forint ellen fogadott 
.
Sokat gyengült az utóbbi időben a forint elsősorban az euróval szemben, 2017 nyarán még 302 forintba került egy euró, most pedig 340-be. Ilyen gyenge forint mellett jól járt az, aki nem forintos, hanem devizás befektetési alapban tartja a pénzét, a legjobban teljesítők ezek között 26-44%-os forintosított hozamot értek el kicsivel több mint egy év alatt. Sőt, van olyan alap is, amellyel 88%-ot lehetett keresni.
https://www.portfolio.hu/befektetes/20200214/vagyonokat-keresett-ezekkel-a-befektetesekkel-aki-a-forint-ellen-fogadott-415851?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
Stiv
Stiv péntek, 17:10
#5532
Molnár Zsolt: mondjon le Matolcsy!
.
A kormánypártok pártpolitikai érdektől vezérelve megakadályozták, hogy Matolcsy Györgytől végre megtudjuk azt, hogy mi a bánatos francra gondolt, amikor összeesküvésekről, katonai akciókról beszélt - emlékeztetett Molnár Zsolt. Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának MSZP-s elnöke szerint a jegybankelnök egyet tehet ezek után: lemond.
.
Matolcsy György jegybankelnök lemondását követeli Molnár Zsolt. Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke azután jutott erre, hogy a kormánypárti képviselők többségi szavazattal, 4:3 arányban megakadályozták, hogy a bizottság meghallgathassa Matolcsy Györgyöt, így a jegybankelnököt még csak arra sem lehetett kötelezni, hogy valljon színt: pontosan mire gondolt, amikor nemzetközi összeesküvésről értekezett.
https://nepszava.hu/1125099_molnar-zsolt-mondjon-le-matolcsy
.
BURÁNYI SÁNDOR
http://www.atv.hu/belfold/20200214-sikeresen-lepett-kozbe-a-magyar-nemzeti-bank-erosodott-a-forint/hirkereso
fenytkerek péntek, 14:13
Előzmény: #5528  Bradanek
#5531
nem akarom elrontani a kedved, látom mennyire örülsz a 335-nek, de sajnos év végén ez 330 volt, és nem telt el több, mint másfél hónap
gombócból_is_sok
gombócból_is_sok péntek, 13:45
Előzmény: #5529  Bradanek
#5530
veszteség. a vesztesség más. nem ismerni az anyanyelvet pl. vesztesség.
Bradanek
Bradanek péntek, 13:42
Előzmény: #5527  Peterbond
#5529
Azért leesni 340röl 335-re az testvérek közt is bődületes vesztesség, annak aki shortolta a HUF-ot.
Bradanek
Bradanek péntek, 13:38
Előzmény: #5525  Bradanek
#5528
Az MNB tovább bünteti a forint ellen spekulálókat.
Hajrá Matolcsy!
Peterbond csütörtök, 16:07
Előzmény: #5525  Bradanek
#5527
"A mai akciójával is visszaigazolta a zsenialitását.
A forint ellen spekulálók meg szívt@k, mit a torkosborz."
Marmint kik is? A Foribt ilyen gyenge mint most alig volt. Emelkedet 2.5 forintot es erosodott egy olyan szintre ami meg mindig vagy 6% gyengules 1 ev alatt. Es ez inkabb egy egyszeri korrekcionak tunik mint trendvaltozasnak. A 340es eurot meg 2 hete is kesobbre vartak elemzok e helyett mar ezen a heten elerte. Egyenlore a forint eseset tippelok alnak jol nem akik az erosodesere szamitanak.
431145 csütörtök, 15:28
Előzmény: #5525  Bradanek
#5526
majd meglátjuk ki nevet a végén!
Bradanek
Bradanek csütörtök, 15:20
#5525
A mai akciójával is visszaigazolta a zsenialitását.
A forint ellen spekulálók meg szívt@k, mit a torkosborz.
gombócból_is_sok
gombócból_is_sok csütörtök, 11:22
Előzmény: #5522  _Macika_
#5524
valójában aki nem menthetetlen agyilag az sajnos számított rá, kurcsi lehet hogy nem, de szerintem többségben vagyunk akik pontosan ettől tartottak
Stiv
Stiv csütörtök, 10:40
Előzmény: #5522  _Macika_
#5523
Januárban 4,7%-ra emelkedett az infláció Magyarországon, ezzel határozottan kilépett az MNB toleranciasávjából.
"a forint árfolyamának mélyrepülése nagymértékben begyűrűzött az árakba "
---
Két keréken a kanyarban előz a kis szerszámos.
signal2
signal2 csütörtök, 09:08
Előzmény: #5518  pitcairn2
#5521
Most azt gondolom, ha az évi 10%-os béremelkedés, és a 6-8%-kal gyengülő forint mellett, nem lesz legalább 6% az infláció, akkor tényleg valamit nagyon furcsán számol a KSH...
Ha pedig oda emelkedik az infla, akkor kíváncsian várom, mint lép az MNB.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek