Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv ma, 09:53
Előzmény: #7631  Stiv
#7632
A forint nem úgy néz ki mint ami megfordulna.
Az csodás lesz,ha megint elmegyünk 370-ig..
.
363,22
Stiv
Stiv ma, 09:41
#7631

Remekel a forint ma is.
.
363,01
Stiv
Stiv ma, 09:07
Előzmény: #7628  geza77
#7630
Ez jó kérdés! 
.
Budapesten a Főtaxi rendelkezik a legnagyobb flottával, a hagyományos üzemű autók mellett több mint 60 elektromos és több mint 200 hibrid autó járja az utakat.
https://www.vezess.hu/hirek/2021/06/01/nagy-taxis-ujitas-jon-budapesten/
geza77
geza77 ma, 07:57
#7629
Az MNB imitál
Úgy tűnik, a nemzeti bank is beállt a kormány mögé a választás előtti intézkedéseivel,ÉS INKÁBB CSAK SZAVAKBAN KÜZD AZ INFLÁCIÓ ELLEN.
Indokolt lépés volt a kamatemelés, de az már nem, hogy szeptemberben megfelezték 0,15 százalékra, miközben bejelentették, hogy a következő hónapokban ismét 5 százalék fölé gyorsul az infláció. Persze, ha emelik a kamatot, az kihat a hitelesek törlesztőrészletére, és visszavetheti a hitelfelvételi kedvet, márpedig választások előtt a kormányok kerülik azt, ami negatívan érintheti a választókat.
https://24.hu/fn/gazdasag/2021/10/19/gazdasag-orban-viktor-nyugdij-inflacio-hiany/?fbclid=IwAR0ovFO0xY6xBU7nai2JFTIpplF0NtZEJEW2cySjwX9YZ1A_POAe6WdLkhE
geza77
geza77 ma, 07:54
Előzmény: #7626  Stiv
#7628
de az elektromos taxisok nem ugye?
Stiv
Stiv kedd, 08:58
#7626
Stiv
Stiv hétfő, 20:06
Előzmény: #7624  Stiv
#7625
Stiv
Stiv hétfő, 20:02
Előzmény: #7623  kkpp
#7624

Attól,hogy a kormány az értelmetlen pénzszóráson kívül semmit se csinál még működik a geotermikus energia. Senki ne gondolja,hogy örökké jön a földgáz, előbb elfogy mint gondolnánk. 
.
Én teljesen máshogyan látom ezt a témát. A jövő a geotermikus energia, a vízenergia és a fúziós erőmű.
Nem is értem pl. mit akarnak 2080-ban Pakstól? 
.
Ha Magyarország haladna a korral, akkor nem így nézne ki a vidék ahogy. A vidékfejlesztés meg zsákutca.
Az elmúlt 30 év gyengére sikeredett, tök alkalmatlan vezetőkkel. Ha ésszerűen mennének a dolgok akkor nem lenne kiszolgáltatva az ország senkinek. A hozzá nem értés miatt van gazdasági gödörben az ország. Eu-s pénzek nélkül egy méter járda se lenne.
.
Lehetne azzal a történetet is kezdeni,hogy az elavult össze-vissza épített putri ingatlanokkal kezdeni kellene valamit, A hazai  ingatlanok döntő többsége elavult, pazarló konstrukció beleértve a paneleket is. 
Sajnálatosnak tartom azt is, hogy az újépítésű ingatlanok szerkezetileg se felelnek meg a követelményeknek.
kkpp hétfő, 16:23
Előzmény: #7610  Stiv
#7623
"A geotermikus energiával ki lehetne váltani a gázt. Nem kellene a paks 2 se."
Ez maximum "zöld" marketingszövegnek jó, de másra nem. Én nagyon örülök a megújuló energiák terjedésének, de ez a két mondatod egy egetverő baromság, ha tisztában vagy valamennyire is a realitásokkal és a lehetőségekkel. Bocs, de tényleg. Ne vedd személyeskedésnek.
Stiv
Stiv hétfő, 15:52
#7622
Matolcsy György: új európai mag formálódik.
.
Magyarország térségének jövője, hogy az európai jövő térsége legyen 
.
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/matolcsy-gyorgy-uj-europai-mag-formalodik.html?utm_source=rss&utm_medium=referral
Stiv
Stiv hétfő, 15:33
#7621
ÖSSZEHASONLÍTOTTÁK AZ ALDI HAZAI ÉS ANGLIAI ÁRAIT, ITT AZ EREDMÉNY
.
A nettó medián bérre vetítve a magyar fizetés 5,6 százalékába kerül egy 31 termékre kiterjedő bevásárlás egy hazai Aldiban, míg ugyanezen cikkek beszerzése egy angliai Aldiban az ottani fizetésnek csupán 1,6 százalékát viszi el. Egy magyar családnak így 3,5-szer nagyobb teher ugyanazt megvenni ugyanabban a boltban, mint egy angol családnak.
.

https://haszon.hu/megorizni/rezsi/ennyivel-kerul-tobbe-a-bevasarlas-egy-hazai-aldiban-mint-egy-angliaiban/van-ami-sokkal-olcsobb-kinn
Stiv
Stiv hétfő, 15:20
Előzmény: #7618  geza77
#7620
Szépen süllyed ma is a forint.
.
Az éven túli lejáratú kötvényekben a hozamok erőteljesen emelkedtek. A 15 éves lejáratú állampapír hozama például 21 bázisponttal emelkedett:
.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211018/megugrottak-a-magyar-allamkotveny-kamatok-505828?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
Stiv
Stiv hétfő, 15:14
#7619
Az infláció elérte a Netflixet: árat emeltek Magyarországon is
.
A szolgálató standard csomagja 9 százalékkal, 3190 forintról 3490-ra drágult, míg a prémium csomag havidíja 13 százalékkal, 3990-ról 4490 forintra emelkedett.
.
https://forbes.hu/uzlet/az-inflacio-elerte-a-netflixet-arat-emeltek-magyarorszagon-is/
geza77
geza77 hétfő, 15:14
Előzmény: #7616  Stiv
#7618

ez elképesztő egy Jacques FOSnak több az értéke
Hf$               362.245     +2.445      +0.68% zlotyi                 4.5820  +0.0160    +0.35%
cskorona        25.4815  +0.1115    +0.44%
hkuna                7.5064  +0.0011    +0.02%
Stiv
Stiv hétfő, 13:48
Előzmény: #7616  Stiv
#7617
Drasztikus mértékű kamatemelés kéne a lengyel jegybank egyik döntéshozója szerint.Nem lenne túlzás 2 százalékra emelni a jegybanki irányadó kamatot
.
13:23Drasztikus mértékű kamatemelés kéne a lengyel jegybank egyik döntéshozója szerint
.
A forint szempontjából elsősorban a holnapi kamatdöntés lehet érdekes, a Monetáris Tanács ugyanis ismét válaszút előtt állhat. Vagy folytatják a szeptemberi 15 bázispontos ütemben a kamatemelést, vagy megint erőteljesebb szigorításra váltanak. Előbbivel a forint további gyengülését kockáztatnák, utóbbi pedig a szeptemberi előremutató kommunikációval lenne ellentétes. Kérdés, ezt az ellentmondást hogyan oldja majd fel a jegybank.
Stiv
Stiv hétfő, 13:43
Előzmény: #7615  geza77
#7616
A forintnak nincs párja a Balkánon.
.
361,50
geza77
geza77 hétfő, 10:52
#7615
adakozó egy népcsoport simán elenged napi pár tized százalélot a nyugdíjából, megtakarításából, fizetéséből!! Ez vezetni fog valahova, a sok iq fighter rájön majd egyszer...
hf$  361.150    +1.350      +0.38%
hrk      7.5085  +0.0032    +0.04%
ron      4.9489  +0.0027    +0.06%
pln      4.5721  +0.0062    +0.13%
uah   30.5195  -0.0694     -0.23%
try    10.7432  +0.0113    +0.10%
rub   82.4881  +0.0981    +0.12%
Stiv
Stiv hétfő, 09:22
#7614
360,40
Stiv
Stiv hétfő, 09:22
Előzmény: #7612  Stiv
#7613
Úgy nehéz lesz erősödni ha milliárdokat nyomtatnak naponta. 
Stiv
Stiv hétfő, 08:57
#7612
Egyetlen év alatt rengeteg bankó és érme került be a magyar gazdaság körforgásába. Többek között 21,5 millió húszezres és 10,4 millió tízezer forintos került újonnan forgalomba, de például ötforintosból is rengeteget vertek.
.
Egyetlen év alatt 547,7 milliárd forinttal nőtt a készpénzmennyiség Magyarországon az érméket és a bankókat is figyelembe véve.
.
https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/20211018/ez-most-a-leghamisitottabb-forintbankjegy-nalad-is-lehet-egy-megutheted-a-bokad-1118574?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcentrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator
Stiv
Stiv szombat, 18:00
Előzmény: #7609  sztanil
#7610
A geotermikus energiával ki lehetne váltani a gázt. Nem kellene a paks 2 se.
 
sztanil szombat, 17:35
Előzmény: #7607  Stiv
#7609
Vagy odaadjuk az oroszoknak, cserébe az olcsó gázért.
Stiv
Stiv szombat, 17:29
#7608
Letették a Budapest-Belgrád vasútvonal alapkövét
.
6000 milliárd forintos vasútfejlesztés várható az országban, amiből 750 milliárdot a Budapest-Belgrád vasútvonal emészt fel - jelentette ki Palkovics László Kiskunhalason, a projekt jelképes alapkőletételénél.
.
http://www.atv.hu/belfold/20211015-letettek-a-budapest-belgrad-vasutvonal-alapkovet/hirkereso
.
A teljes vasútfejlesztéshez honnan fognak forrást szerezni?
10-15 év alatt 6000 milliárd forint el lesz puffogtatva. Totális eladósodás lesz...
Stiv
Stiv szombat, 17:06
Előzmény: #7605  Stiv
#7607
A magyar kormány 1440 milliárd forintot ajánlott a Budapest Airportért
.
A magyar kormány által vezetett konzorcium 4 milliárd eurót (körülbelül 1440 milliárd forintot) ajánlott fel a Budapest Airportért – értesült a Bloomberg.
.
A BLOOMBERG SZERINT A TULAJDONOSOK EZÉRT AZ ÁRÉRT CSERÉBE VÉLHETŐEN EL FOGJÁK ADNI A BUDAPEST AIRPORTOT.
-
https://index.hu/gazdasag/2021/10/15/magyar-kormany-budapest-airport/
.
Ez az évtized üzlete, többszörösen vissza lesz véve és ráadásul gyenge forintnál. 
geza77
geza77 szerda, 13:37
#7606

és ez így megy 3,5 éve
czk      25.3725   -0.0225     -0.09% pln         4.5770  +0.0007    +0.01%
f$t      360.260    +0.420     +0.12%
ron         4.9493  +0.0031    +0.06%
Stiv
Stiv 2021. 10. 08. 09:40
#7605
Újabb ajánlatot tett a kormány a budapesti reptér megvásárlására.
A magyar kormány az év végéig szeretné lezárni a vásárlást
Tavaly a Budapest Airport 38 millió eurós eredményről (EBITDA), és 110 millió eurós veszteségről számolt be az egész évre vonatkozóan.
.
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20211008/ujabb-ajanlatot-tett-a-kormany-a-budapesti-repter-megvasarlasara-504260#
.
Fejetlenül megy a pénzszórás ,a sármelléki reptér is ráfizetéses.
Stiv
Stiv 2021. 10. 08. 09:18
Előzmény: #7603  Stiv
#7604
 A magyar külkereskedelmi mérlegben az elmúlt 15 évben ennél csak egyszer láttunk nagyobb deficitet.
.
Habár az elemzők számítottak rá, hogy az infláció még magasabbra kúszik, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) számára igencsak kellemetlen a pénzromlás emelkedése, különösen úgy, hogy a korábbi 30 bázispontos emelések után a múlt hónapban "csak" 15 bázisponttal szigorított, és a következő két hónapra is mindössze ekkora emelés mellett kötelezte el magát. A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy a piac ilyen gyorsan romló inflációs folyamatok mellett elegendőnek találja-e a szigorítás mértékét.
.
https://www.portfolio.hu/deviza/20211008/gyengul-a-forint-rossz-hirek-jottek-magyarorszagrol-504268
Stiv
Stiv 2021. 10. 08. 09:14
#7603
Szeptemberben 5,5%-kal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest
.
467 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány augusztusban, az export 12, az import 9,1%-kal csökkent júliushoz képest.
.
https://www.ksh.hu/?lang=hu
geza77
geza77 2021. 10. 06. 12:11
Előzmény: #7601  geza77
#7602
zlotyi belehúzott                                        4.5975 -0.0037    -0.08%
FOSrint is csak ellenkező irányban      360.120 +2.860    +0.80%
vajon mikor veszik észre, hogy szemben mennek a forgalommal?
geza77
geza77 2021. 10. 06. 09:56
#7601

Jacques Fos a bolondos
FO$rint   359.910    +2.650     +0.74%
HRK            7.5085  +0.0035    +0.05%
czk            25.4485  +0.1405    +0.56%
pln               4.6240  +0.0227    +0.49%
uah            30.5101  -0.0568     -0.19%

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek