kublaj1
4
2
1
2013. április 04. | 12:05
#1

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
október 09. | 18:27
előzmény: #4884  -bubu-
#4886

gépház a kapitánynak:
kössük át a gőzt a dudáról a turbinára  :)
október 09. | 17:47
#4885

16:02 | Nagy hír Brüsszelből: sok százmilliárd forintnyi EU-pénz jöhet karácsonyig
Aha megbízható Brüsszeli forrásból...
Szánalmas lett ez a portfolio, már őket is hazudozásra utasíthatja a jelenlegi hatalom.
Néha bedobnak egy oltári nagy kamut, hogy leplezzék mekkora szarban van már az ország.
Csak fillérek fognak érkezni, ebben az évben.
október 09. | 16:43
előzmény: #4883  _Macika_
#4884
lakosság a Gyurinak : 
add el anyádnak :)
Törölt felhasználó
szeptember 05. | 09:39
#4881
szeptember 05. | 09:10
előzmény: #4878  impudent
#4880
együtt mennek a többi jegybankkal...
globálisan koordinált játék ez...
szeptember 05. | 09:07
Törölt hozzászólás!
#4879
szeptember 04. | 19:40
#4878
Miert nem ternek vissza a realitashoz.
Biztos sokaknak fajna de egy igazsagosabb vilag jonne el.
Persze kell az meg valakinek ?
szeptember 04. | 19:24
előzmény: #4876  Stiv
#4877
Siras lesz a vege...
szeptember 04. | 10:23
#4876

Szép ez is.CHF/HUF  
291,33
szeptember 04. | 09:34
Törölt hozzászólás!
#4875
Törölt felhasználó
augusztus 15. | 13:51
#4874
augusztus 14. | 09:25
#4873
"A Magyar Nemzeti Bank két oldalán vannak kijelölve a jegybanki parkolók, amiket a vezetők és a magas rangú vendégek szoktak használni, ezeket pedig nemrégiben újrafestették, valamint meg is számozták őket. A lap szerint viszont két szám hiányzik: a 8-as és a 13-as. A 13-as számot nem kell magyarázni.A 8-as szám kiutálása ugyanis egyértelműen a keleti tanokkal összefüggő Matolcsy-hatás. 
Matolcsy több módon is próbálja elkerülni a 8-as számot:
- a dolgozóknak érdemes kerülniük a 8 oldalas elnöki felkészítő anyagok összeállítását. 
- az MNB a Szabadság tér 8-9. száma alatt helyezkedik el, amit nem lehet megváltoztatni, de három éve levették az épületről a 8-as táblát. A jegybanki honlapon is, az elérhetőségi adatokon belül az intézmény székhelyeként a Szabadság tér 9. van feltüntetve. 
- most pedig az épület előtti parkolóból is száműzték a nyolcast: az MNB 07 és az MNB 09 jelzésű felirat közötti parkolóhelyen csak az MNB felirat olvasható.
A portál feleleveníti a Népszabadság két éve publikált cikkét, amiben azt írták, hogy a buddhizmusban ismert tízmilliószoros, másképpen nagy Buddha-napokra időzítette a Matolcsy-féle nemzeti bank a fontosabb bejelentéseket, közleményeket. A karma törvényei szerint minden, amit ezen a napon tesz valaki, az felerősítve, tízmilliószoros erővel száll vissza a tevékenységet végzőre, akár jó, akár rossz dolgot tesz. Azóta viszont már a jegybank nem ragaszkodik ehhez a babonához."
/atv.hu/
Törölt felhasználó
Törölt felhasználó
július 07. | 12:09
#4871
június 29. | 12:14
előzmény: #4868  Törölt felhasználó
#4870
FT ELLENI SPEKULACIO!!!Es komolyan ipyen balf@ul kommunikalnak??Kit erdekel, foleg nem kulfoldet, hagyjak, hogy ussek a melybe? Torok lira sorsara fog kerulni a ft, ezt is megeltuk ebben a zsenialis kormanyzasban???
Jol tonkre vagnak mindenkit es sz@rnak bele, mi lesz a sorsunk.
június 29. | 10:55
előzmény: #4868  Törölt felhasználó
#4869
Így mulat agy magyar "úr"!
Törölt felhasználó
június 29. | 10:25
#4868
június 28. | 15:16
előzmény: #4863  Drian875
#4867
Nem jön trigger rá, megyünk, mehetünk feljebb
június 28. | 13:39
előzmény: #4863  Drian875
#4865
325,5 dukálna
június 28. | 13:34
előzmény: törölt hozzászólás
#4864
ekkorát azért ne lódíts...
https://tradingeconomics.com/germany/deposit-interest-rate-percent-wb-data.html
és tedd hozzá még ehhez a német inflációt is...
https://tradingeconomics.com/germany/inflation-cpi
meddig tűri a BUndesbank még ezt a gyalázatot?
mikor vet véget a Bundesbank az EKB unortodox ámokfutásának?
június 28. | 13:09
előzmény: #4862  431145
#4863
Jelek a 4H charton, lehet lép az MNB?
június 28. | 13:03
előzmény: #4841  Drian875
#4862
De jól mondod,csak az ilyen kevesek füléhez jut el!
június 28. | 12:59
előzmény: #4855  Drian875
#4861
nem ,en egyszer mar kerdeztem toluk ha az arfolyam eleri a szintet (barmikor) aktivalodik.

Topik gazda

kublaj1
4 2 1

aktív fórumozók

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE