kublaj1
4
4
1
2013. április 04. | 12:05
#1

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
kedd, 09:32
#4702
400 milliós luxusvillába vette be magát Matolcsy és családja
Matolcsy György fiának cége megvette, Matolcsy György unokatestvérének bankja meghitelezte, Matolcsy György pedig használja a 430 millióért hirdetett II. kerületi luxusrezidenciát. A jegybank szerint semmi közünk ahhoz, hogy hol lakik az elnök, Matolcsy Ádám viszont kérdésünkre elismerte: édesapja használja az ingatlan egy részét, és ezért bérleti díjat fizet.Nem akárhol láttuk, egymás után többször Matolcsy Györgyöt és feleségét, Matolcsy – korábbi nevén Vajda – Zitát: egy 400 millió forint körüli értékű, háromszintes, nagyjából 500 négyzetméteres luxusingatlannál.
Az álomotthont úgy veszi igénybe a Magyar Nemzeti Bank (MNB) első embere, hogy amennyire csak lehetséges, rejtve legyen a nyilvánosság elől, így mindeddig el tudta kerülni, hogy számot adjon arról, miből futja az ingatlan használatára.
https://24.hu/belfold/2018/03/13/400-millios-luxusvillaba-vette-be-magat-matolcsy-es-csaladja/
március 06. | 12:07
előzmény: #4700  kukutyinbenko
#4701
"A mindenséggel mérjed magad' J.A.
március 06. | 12:03
előzmény: #4698  _Bekre_Pal_
#4700
" ez a manus nagy tréfamester"
_
azért G Törp se kutya...
március 06. | 11:18
#4699
A cigányok létszáma 30 évenként megduplázódik, és az ország létszáma nagyjából 10 millió és csak egy kicsit csökken.
2050-ben már 1.6 millió cigányunk lesz, a mostani 800 ezerrel szemben.
Matolcsy implicite azt mondja, hogy egy nemzedéknyi idő alatt megoldják azt a cigánykérdést, amit évszázadok alatt egyik rezsim sem tudott megoldani.
Azt felejti csak el, hogy az osztrákok ezt úgy oldották meg, hogy Mária Terézia nálunk telepítette le a vándorcigányokat, de ez is csak Ausztria számára jelentett megoldást.
március 06. | 11:03
#4698
"Ha a közelgő új nagy kanyart jól veszi be Magyarország, akkor 2030-ra elérheti az EU átlagos fejlettségi szintjét, 2050-re pedig az osztrák szintet"
.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/matolcsy-gyorgy-epitsunk-uj-strategiat.278747.html
.
ez a manus nagy tréfamester
.
remélem, egyik szemét a nagy kanyaron tartja, nehogy még a végén elvétse
március 06. | 08:45
előzmény: #4687  NagyBarnaMacika
#4697
engem az zavar most már, hogy milyen stabilan áll ezeken a szinteken
.
314.161
február 28. | 10:50
előzmény: #4695  Mikieger85
#4696
Ja, tegyük hozzá, hogy a tőzsdei nyereségre alapvető szükség van, hogy a befektetett pénz megőrízze értékét. Mennyivel is lett drágább pl a lakhatás 2010 óta Magyarországon??? (LAKBÉR+rezsi?) Attól nem esek hanyatt, hogy kenyérért "csak" 10%-kal fizetünk többet, viszont ha a lakbér 50%-kal emelkedik, akkor annak az "értékálló" megtakarításnak is legalább annyival kell feljebb mennie. Nőtt ennyivel a magyar felosztó-kirovó nyögdíjsz@r? Frászt. Ráadásul úgy nézem, a nyugdíjbefizetéseket mindenféle egyéb okból megcsapolják, pl ebből fizetik a közmunkát?!?!
https://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/27/egyre-tobbet-nyul-le-a-kormany-a-nyugdijpenzbol-kesobb-baj-lehet-ebbol/
február 28. | 10:42
előzmény: #4683  NagyBarnaMacika
#4695
Ja, "teljes összeget" nominál forintban, 20év múlva kb 7-800Ft-os EUR árfolyam mellett. Az a 3ezermilliárd ha benthagyják a tőzsdén, ma alsóhangon 5ezermilliárdot, mire kifizetésre kerül 10ezermilliárdot érne!!!


Milyen "teljes összeg" kifizetéséről beszél ez a béna tyúk??
február 28. | 10:25
előzmény: #4688  Vazsmegyei
#4694
:-))))))
február 28. | 10:17
előzmény: #4692  _Bekre_Pal_
#4693
dehogy megy
február 28. | 10:15
előzmény: #4690  NagyBarnaMacika
#4692
a demokratikus fordulatot követően le fog menni 300 alá
február 28. | 10:14
előzmény: #4688  Vazsmegyei
#4691
2018-ban már a 308-nak kell örülni?
február 28. | 10:12
előzmény: #4689  rockmaster
#4690
sose lesz már annyi
go 320
február 28. | 10:11
előzmény: #4688  Vazsmegyei
#4689
És Te amikor 230? Ha?
február 28. | 10:08
előzmény: #4687  NagyBarnaMacika
#4688
Aludtál mikor 308 volt!? Az objektívitás megkövetelné, hogy objektíven azt is írjad, amikor 308! Nincs szükség az ilyen álmodozó megnyilatkozásokra!Frusztrált!
február 28. | 09:43
#4687
február 08. | 13:58
#4686
Matolcsy egy zseni! Ezt az ellenzékkel egy követ fújók is tudják!
február 01. | 18:22
#4684

Tényleg "zseni":
.
"Törvényt sértett az MNB, ezért épp a brókerügyben kiszabott bírságok semmisek"
.
http://hvg.hu/itthon/20180201_Torvenyt_sertett_az_MNB_ezert_epp_a_brokerugyben_kiszabott_birsagok_semmisek
.
A végén még kimosdatják a haverokat ebből is...
2017. december 08. | 18:11
#4683
Nem jár vissza a magánnyugdíjvagyon
Bár a Magyar Nemzeti Banknak az államháztartás pénzügyi vagyonáról szóló jelentése a mai napig feltünteti az államosított magán-nyugdíjpénztári befizetésekből következő 2826,1 milliárd forintos kötelezettséget, a magánnyugdíjvagyon nem jár vissza Hornung Ágnes pénzügyekért felelős államtitkár Korózs Lajos MSZP-s képviselő kérdésére adott válasza alapján, írja a 24.hu.Korózs arról kérdezte Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert, hogy azért tartja-e nyilván a jegybanki statisztika ezt az adatot, mert majd egyszer az érintettek jogot formálhatnak a pénztári befizetéseikre. Illetve, hogy elismeri-e ezzel az állam tartozása áll fenn az állampolgárokkal szemben.Hornung Ágnes pénzügyekért felelős államtitkártól Varga Mihály nevében azt válaszolta a kérdésre, hogycsupán könyveléstechnikai okokból tartják nyilván az összeget.A magyarázat szerint a magánnyugdíj-pénztári tagságot megszüntető, a felosztókirovó jellegű, társadalombiztosítási rendszerbe átlépők a társadalombiztosítási jogdíjra szereztek jogosultságot, a magánnyugdíjpénztárban felhalmozott névre szóló vagyon névre szólóan kifizetendő összegként jogilag nem értelmezhető.Az államnak társadalombiztosítási nyugdíjfizetési kötelezettsége keletkezik, amelynek összege és esedékessége egyébként független attól, hogy a nyugdíjra jogosult volt-e magánnyugdíj-pénztári tag vagy sem .
 Az átlépők a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből a teljes összegű nyugellátásukat meg fogják kapni - mondta Hornung Ágnes.
http://index.hu/gazdasag/2017/12/08/nem_jar_vissza_a_magannyugdijvagyon/
2017. december 08. | 17:24
előzmény: #4679  madxa
#4682
valóban. üdvözlendő lépés
2017. december 08. | 09:19
előzmény: #4679  madxa
#4680
Az mondjuk érthető lenne.
2017. december 08. | 09:16
előzmény: #4677  _Bekre_Pal_
#4679
Akkor a moderátor zárhatta  le végleg.
2017. december 08. | 08:55
#4678
2017. december 07. | 23:47
előzmény: #4676  madxa
#4677
Éppenséggel nem tartom valószínűnek, mert nem az övé.
2017. december 07. | 14:06
előzmény: #4675  _Bekre_Pal_
#4676
A topikot valószínűleg -pny zárolta a pihi idejére azért nem műkszik.
2017. december 07. | 13:40
előzmény: #4673  NagyBarnaMacika
#4675
Elavult a cím. Már gyengébb.

Topik gazda

kublaj1
4 4 1

aktív fórumozók

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE