kublaj1
4
1
1
2013. április 04. | 12:05
#1

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
december 08. | 18:11
#4683
Nem jár vissza a magánnyugdíjvagyon
Bár a Magyar Nemzeti Banknak az államháztartás pénzügyi vagyonáról szóló jelentése a mai napig feltünteti az államosított magán-nyugdíjpénztári befizetésekből következő 2826,1 milliárd forintos kötelezettséget, a magánnyugdíjvagyon nem jár vissza Hornung Ágnes pénzügyekért felelős államtitkár Korózs Lajos MSZP-s képviselő kérdésére adott válasza alapján, írja a 24.hu.Korózs arról kérdezte Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert, hogy azért tartja-e nyilván a jegybanki statisztika ezt az adatot, mert majd egyszer az érintettek jogot formálhatnak a pénztári befizetéseikre. Illetve, hogy elismeri-e ezzel az állam tartozása áll fenn az állampolgárokkal szemben.Hornung Ágnes pénzügyekért felelős államtitkártól Varga Mihály nevében azt válaszolta a kérdésre, hogycsupán könyveléstechnikai okokból tartják nyilván az összeget.A magyarázat szerint a magánnyugdíj-pénztári tagságot megszüntető, a felosztókirovó jellegű, társadalombiztosítási rendszerbe átlépők a társadalombiztosítási jogdíjra szereztek jogosultságot, a magánnyugdíjpénztárban felhalmozott névre szóló vagyon névre szólóan kifizetendő összegként jogilag nem értelmezhető.Az államnak társadalombiztosítási nyugdíjfizetési kötelezettsége keletkezik, amelynek összege és esedékessége egyébként független attól, hogy a nyugdíjra jogosult volt-e magánnyugdíj-pénztári tag vagy sem .
 Az átlépők a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből a teljes összegű nyugellátásukat meg fogják kapni - mondta Hornung Ágnes.
http://index.hu/gazdasag/2017/12/08/nem_jar_vissza_a_magannyugdijvagyon/
december 08. | 17:24
előzmény: #4679  madxa
#4682
valóban. üdvözlendő lépés
december 08. | 09:19
előzmény: #4679  madxa
#4680
Az mondjuk érthető lenne.
december 08. | 09:16
előzmény: #4677  _Bekre_Pal_
#4679
Akkor a moderátor zárhatta  le végleg.
december 07. | 23:47
előzmény: #4676  madxa
#4677
Éppenséggel nem tartom valószínűnek, mert nem az övé.
december 07. | 14:06
előzmény: #4675  _Bekre_Pal_
#4676
A topikot valószínűleg -pny zárolta a pihi idejére azért nem műkszik.
december 07. | 13:40
előzmény: #4673  NagyBarnaMacika
#4675
Elavult a cím. Már gyengébb.
december 05. | 15:46
előzmény: #4673  NagyBarnaMacika
#4674
Londonban és németországban koporcoló magyarok örömére :o) sok Ft ott kapnak itthon a rokonok az átváltáskor 
december 05. | 13:22
előzmény: #4671  madxa
#4672
Mondhatjuk azt is, hogy számuk arányosan növekedik (összefügg) a tolvajlással és a korrupcióval.
december 05. | 13:11
előzmény: #4670  NagyBarnaMacika
#4671
Nő a kárpát-medencei falugazdászok száma
2017. december 05. 12:32 Nyomtatás 
A kormány elfogadta a kárpát-medencei falugazdász programot, amelynek révén a mostani 41-ről 100-ra nő majd a Kárpát-medencében tevékenykedő falugazdászok száma - jelentette be a földművelésügyi miniszter kedden Budapesten.Kapcsolódó cikkekElőrukkolt 2017-es éves jelentésével a NAKOkosodik a NAK okostelefonos applikációjaFóliasátrakhoz kér segítséget a NAKÚj szolgáltató központot nyitott meg a NAKMár egyeztethetők az egységes kérelmek adataiFazekas Sándor a VI. Kárpát-medencei összefogás fórumon - amelyen a határon túli gazdaszervezetek képviselői találkoztak anyaországi kollégáikkal - elmondta: a Földművelésügyi Minisztérium (FM) kiemelten fontosnak tartja az anyaországi és a külhoni magyar gazdák közötti együttműködés támogatását, a kapcsolatépítést és a tudástranszfert.
Hozzátette: a falugazdászok a pályázatokhoz és az állami alapokhoz való hozzáférésben, a magyarországi ügyekben való eligazodásban segítenek a határon túli magyar gazdáknak. A miniszter szerint az elmúlt időszak egyik legfontosabb eredménye a külhoni magyar gazdaságfejlesztési programok elindulása, amelyek keretében több mint 100 milliárd forint forrás jutott a határon túli magyarok lakta területekre. "
Végre itt is lépünk előre!
december 05. | 13:05
előzmény: #4668  NagyBarnaMacika
#4669
Felpörgött a magyar GDP - erre még a szakértők sem számítottak2017. december 05., 11:48
Újrafogalmazzák előrejelzéseiket a vezető elemzők, a bűvös 4 százalékos ütem viszont még mindig nem fenyeget.
december 05. | 12:55
előzmény: #4665  NagyBarnaMacika
#4668
december 05. | 09:57
előzmény: #4665  NagyBarnaMacika
#4667
Az Index törvények felett írogat! Végre felülbíráltak egy lehetetlen kitételt, ami a lakótelelek közé ékelt, valamikori termelő üzemekre vonatkozik!
-
Másutt ezeket az "üzemeket" eladták, felszámolták vagy arra kötelezték, hogy költözzenek a perifériára a területüket pedig potom pénzen "építési vállalkozók" szerezték meg kormányzati segítséggel! Ez már kétszer az "emúttnyócévvel " ezelőtt megtörtént!  Miközben a törvények nem változtak ebben a témában!
-
Matolcsy egy zseni, hogy ezt a rendszert az MNB javára a köz számára lehetővé tette!
december 05. | 09:44
#4666
Mintegy kétszáz termelő közel ezer terméke viseli már a Nemzeti Parki Termék védjegyet, amelyet a kormány azért indított 2011-ben, hogy elismertté tegye a helyi termékeket – hangzott el a Nemzeti Parki Termék Körút ötödik állomásán, a Győr-Moson-Sopron megyei Sarródon, a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatósági központjában.V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár beszédében hangsúlyozta: a nemzeti vidékstratégia egyik alaptétele volt, hogy olyan termelési módok terjedjenek el, melyek támogatják a jó környezeti állapot fenntartását, megóvva a vizet, a levegőt és a termőföldet, egyben hozzájárulnak a vidéki közösségek fennmaradásához.
A helyi termékek köre is ezt szolgálja, melynek kettős a célja: egyrészt erősíti a termelőket, másrészt garantálja, hogy az oltalom alatt álló területeken gazdálkodók termékeiben nincsenek szermaradványok, azok kiváló élelmiszerek."
november 23. | 11:24
#4664
302-ről shortolom a forintot, a stoppot 307 fölé húztam így már biztos a karácsonyi ajándék a jegybanktól. Köszi zseni, remélem egyre többször is eljátszuk.
november 22. | 08:22
előzmény: #4662  NagyBarnaMacika
#4663
basszus, 313 felett van, durva
november 16. | 08:31
előzmény: #4660  -bubu-
#4661
akkor jó, tegnap óta ilyen alapon tovább javult kancsi bónuszkilátása, jó érzés
november 15. | 08:38
előzmény: #4659  _Bekre_Pal_
#4660
egy biztos az év végi extra MNB nyereségeséghez kurva gyenge forintra van szüksége a retolcsynak 
november 15. | 08:36
#4659
mekkora egy humorzsák ma reggel a portfolio
08:18 | Ideje lenne már valamerre elindulnia a forintnak
312.009 az eurhuf, hát hová induljon még? vagy ez még csak a IV-es tábor a csúcstámadás előtt ahol most akklimatizál a hortobágyi deviza?
november 06. | 20:11
előzmény: #4655  Vazsmegyei
#4658
a megtakarítások elinflálása vhogy nem nagy dicsőség...
november 06. | 20:08
előzmény: #4656  -pny
#4657
A Portfolio írta! Nem lesz üzlet, ha elengeded a fantáziád!
november 06. | 19:48
előzmény: #4655  Vazsmegyei
#4656
Elég fals dolog a korábbi extrém drága dollárpapírok mostani lecserélését kirobbanó sikernek tálalni. 
november 06. | 19:24
előzmény: #4653  -pny
#4655

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE