Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Placi82 ma, 00:49
Előzmény: #7002  pitcairn2
#7010
És még valami. Ne akard, hogy, ez a jelenlegi monetáris világ, ez az egész" patyomkin falu" megbukjon. Mert akkor , lángoló utcák, tüntetok, munkanélküliség, elégő, magannyugdijak, és megtakaritasok, bank csodok, lesznek. Márpedig azon oknál fogva, hogyha megszunik a Hit,  az adósságok, az adósság hegyek visszafizetesebe vetett Hit. Akkor megszunik a pénzbe vetett hit az egész világon. Hisz az adósság, a hitel, az maga a pénz, és a penzteremtes. És ha vege a pénzbe vetett hitnek, dollár, euró, tokmindegy akkor a jenlegi globális pénzügyi rendszernek vége. És ezt ne akarja senki se. Hisz akkor az atlag ember fog rosszabbul élni,sokkal rosszabbul. Szóval oszinten remenykedjunk, hogy a világ jegybankjai tovább nyomtatjak a pénzt. Mert a visszatérési pontot elhagytuk. Nincs más hátra, mint előre! :) 
Placi82 ma, 00:07
Előzmény: #6998  pitcairn2
#7009
Amúgy sok mindenben igazad van. De ez a jelenlegi torz, kifacsart világ monetáris politikája nem téged igazol. Várj kb 2 evet:). És akkor mondható hogy megmontad. 2010 óta az EU 80 milliárd Eur nyomtat havonta. A FED 8 éve kb 2012 óta 80 milliárd usd-t nyomtat havonta. (24.000 Mrd Ft/hó) A korona vírus óta 120 milliárd usd-t havonta(36.000 Mrd ft/hó) Amiit megfejeltek 8000 Mrd dollár gazdasag ellinkito segély csomaggal. (2.400.000 Mrd Ft).  ez horribilis!!!!. Valahol ez nem stimt. Ez arányaiban olyan mintha atlagjozsinak adnék 100 millió ftot hogy elinkitse magát és koltse el, és reménykednek hogy ezt a pénzt valaha visszafizeti:). Az hogy ha ezt összefüggéseiben látod, és szóvá teszed. Akkor tudod mi történik?? Az hogy kikialtanak konteo hívő alufólia sisakos, hülyének. És tudod miért? Mert a média agymosasa során ez volt a cél. Hogy az embereknél elhitessek hogy aki összeesküvést lat, mert képes a sorok között olvasni, és összefüggéseiben látni a világot, az a chemitralos alufólia hülyék szintjén van. Tökéletesen működik a media agymosas. Én  fél évvel ezelőttig nem voltam összeesküvés hívő. De már az vagyok. Túl tökéletesen és precízen működik minden, a vakcina hírek adagolás, a jegybankok, Fed,  ekb, stb..tokeletes osszjateka, a gazdasági mainsrteam média, cinkos hallgatása, erről a monetáris elmebaj rol, amit Modern Monetary Theory néven fut. Már arról sincs cikk sehol, hogy a Tesla most többet ér mint a világ összes nagynevű hagyományos autogyara. Hát ez vicc. 
PusztaPutyin
PusztaPutyin csütörtök, 23:50
Előzmény: #7002  pitcairn2
#7008
mi a nagy terv? te már tudod, de csak célozgatsz rá. mi az?
geza77
geza77 csütörtök, 19:13
#7006
Végre egy értelmes cikk a kiszámolón
"Akárhogy nézzük, az “emúttízévben” idehaza lopták meg legjobban az embereket a forint gyengülésével"

Államadósság,Gazdasági növekedés, Nettó fizetés, Oktatás,Munkanélküliség, Adóztatás, Forint árfolyama https://kiszamolo.hu/elmult-tiz-ev-es-a-szamok/
geza77
geza77 csütörtök, 11:01
#7003

még jó, hogy hoztuk be Ausztriát az elmúlt években a kancsal Malopcsy szerint ez már megint mi a répát nézett, azt sem tudja mit néz +azt sem mit lát.
Előzött a kanyarban, miközben verte a kis eszközét. (csak a másodikat csinálhatta ezért tartunk ott ahol)
Beszél összevissza meg is van az eredménye.
https://tradingeconomics.com/austria/gdp  
The Gross Domestic Product (GDP) in Austria was worth 446.31 billion US dollars in 2019
The Gross Domestic Product (GDP) in Hungary was worth 160.97 billion US dollars in 2019  
Miközben magyarok vagyunk 10 millióan az osztrákok meg 8 millióan!
pitcairn2 szerda, 23:44
Előzmény: #7000  geza77
#7002
Montagu Norman nem arról volt híres, hogy viccel:)
ha "értő szemmel" olvasol akkor azzal szembesülsz, hogy lényegében a mai világot skiccelte fel az 1920-as években...
Montagu Norman a modern jegybanki együttműködés megteremtője...
https://en.wikipedia.org/wiki/Montagu_Norman,_1st_Baron_Norman
A "nagy terv" szempontjából néhány évtized ide vagy oda nem sokat számít... 
lohran szerda, 18:48
Előzmény: #6999  geza77
#7001
A lakásárakban sikerült egy duplázodás pár év alatt.
Igaz a kőtvényvásárlásaikkal pont Ők okozták.
geza77
geza77 szerda, 18:08
Előzmény: #6998  pitcairn2
#7000

ezeket viccből írták ki?  vagy ennyire nem sikerül tartani a célt? bár malopcsy szemeivel nem is csoda ha célt tévesztünk.
"A gazdaságpolitika egészének legfontosabb célja a hosszú távon fenntartható, stabil gazdasági növekedés biztosítása. A jegybank ezt azzal tudja támogatni, ha kiszámítható és hiteles monetáris politikájával az inflációt alacsony szinten tartja."
geza77
geza77 szerda, 18:03
Előzmény: #6998  pitcairn2
#6999

Segítek:
Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása.
https://www.mnb.hu/monetaris-politika
pitcairn2 szerda, 16:45
Előzmény: #6997  geza77
#6998
"Az mnb miért is van? "
ezt az MNB-t is megálmodó Montagu Norman (ő a Bank of England 24 éven át regnáló kormányzója volt...) az alábbiakban foglalta össze:)    
i. Autonomy and freedom from political control are desirable for all Central and Reserve Banks. 2. Subject to conformity with the above clause a policy of continuous co-operation is desirable among Central Banks and Reserve Banks, wherever situated. 3. Without hampering their freedom, co-operation should include confidential interchange of information and opinions among such Banks with regard to such matters as rates of discount, the stability of exchanges and the movement of gold. 4. Each such Bank should recognise the importance of international as well as national interests in the re-establishment of the world's economic and trade stability. 5. Each such Bank should endeavour to conduct its foreign banking operations exclusively with the respective Central or Reserve Banks of other countries. 6. Each such Bank should endeavour to extend adequate and proper banking facilities, without undue regard to profit, to other Central and Reserve Banks: such facilities to include the custody of gold, monies and securities and the discounting of approved bills of exchange. 7. Each such Bank should take steps as may be possible to ensure at all times the absolute right of withdrawal of all gold, monies and securities on behalf of other Central and Reserve Banks. 8. Each such Bank should endeavour to assist in the establishment of a free market in forward exchange in its own country when no adequately organised market exists.  
Central Bank Diplomacy: Montagu Norman and Central Europe's Monetary Reconstruction after World War I   https://www.jstor.org/stable/pdf/20081449.pdf?refreqid=excelsior%3Ae218bce9ad5ffb578421998223fe11a7
geza77
geza77 szerda, 13:44
#6997

Egybiteseknek külön kérdés:

Ha Soros szívatja Magyarországot, akkor miért büszkélkedik folyamatosan Malopcsy a csúcsot csúcsra halmozó rekord nyereséggel, amit a fosint romlásán keresztül ér el az MNB?

Az mnb miért is van?

a)nyereségképzés(kilopva a fosintot az adófizetők zsebéből)
b) árfolyamstabilitás ...A vírus kirobbanásakor amikor esésnek indult Nhemzethhy vhalhuthánkh és a régió: https://www.kapwing.com/studio/editor/layer/78e6a76c-73ac-4739-bca5-c51556482d27  

Eurhuf  +7,7%

Eurpln  +3,53%

Eurczk  +2,02%    

sajnos nem csak ennyit bukott minden itt élő a megtakarításából, fizetéséből, nyugdíjából...  
A csehek, már majdnem elérték a vírus kirobbanásakor lévő szintet.
Stiv
Stiv szerda, 12:59
Előzmény: #6994  Goldi.
#6996
Ne lopj, majd mi ! Ne legyen tisztánlátás, mindenkit az erdőbe akarnak vezetni és ott tartani. Alapítvány,közbeszerzés, cégháló ezeknél általában eltűnik a pénz.
Goldi.
Goldi. szerda, 12:33
Előzmény: #6994  Goldi.
#6995
Természetesen ez miatt sem lehet már leváltani Orbánt, azoknak az időknek már régen vége, hogy demokratikus választások legyenek.
Goldi.
Goldi. szerda, 12:21
Előzmény: #6993  Stiv
#6994

A Microsoft-Budge ügynek a az volt a lényege, hogy a NAV. által visszautalt áfa egy részét a cégek tovább utalták a hatalom által kijelölt alapítványokba. Nagy valószínűséggel ezek az azóta is tartó folyamatok miatt nem ízlik nekik az, hogy az Eu. pénzek felhasználását átláthatóvá tegyék. Tüzetes átvilágítás során fény derülhet ezekre a folyamatokra is, hogy szó szerint maffia államot hoztak itt létre.  Ezek miatt inkább lemondanak az EU. milliárdokról, minthogy kiderüljön hogyan működik ma Magyarország.
Szerintem csak ámulnánk azon ha látnánk, hogy micsoda bűnszövetkezetet építettek itt ki.
Stiv
Stiv szerda, 12:10
Előzmény: #6991  Goldi.
#6993
Ez a jogállamiság procedúra egy összetett kérdés, szerintem nagy lehet a végszámla. 
Stiv
Stiv szerda, 11:59
Előzmény: #6990  Goldi.
#6992
Ha nem jönnek az Eu. pénzek akkor az nagy szívás lesz. Itt semmit nem tudnak önerőből csinálni.
Már annak is örülni kell ha nem gyengül tovább forint.
Goldi.
Goldi. szerda, 11:29
#6991

Ez a jogállamiság procedúra meg arról szól, hogy nem szeretnék ha fény derülne arra, hogy az áfa egy része az alapítványaikba vándorolt. (maffia állam működött eddig)
Ez van. Tudják, hogy hatalmas kátyúba kerültek és inkább még azt is bevállalják, hogy ne érkezzenek eu. milliárdok.
Goldi.
Goldi. szerda, 11:24
#6990

Ezek valamit már előre tudnak ha azt vázolják, hogy nem jönnek az Eu. pénzek.
Kíváncsi leszek, hogy milyen hatása lesz az Eu. pénzek fennakadása a forintra nézve, alsó hangon úgy 500/eur-ra tippelek de remélem, hogy ez jóval több is lesz.
Stiv
Stiv szerda, 11:15
#6989
Varga Mihály: akár egész jövő évben is elmaradhatnak az EU-pénzek.
Úgy néz ki,hogy 10 év alatt csak államadósságot sikerült összehozni, számok alapján ott se vagyunk ahol voltunk. Az elmúlt 10 év elment a semmire.
Stiv
Stiv szerda, 10:59
#6988
Varga Mihály pénzügyminiszter szerint nem lesz tartós az élelmiszerek drágulása. 

A forint árfolyamával szerinte nincs gond. 
(Nincs hát.. Az okos elfelejtette hozzátenni,hogy már a Balkánon is sereghajtók vagyunk)   
.
Ami az árfolyamot illeti: valóban hektikus időszakon vagyunk túl. A forint is követi a régiós valuták mozgását, reagálva a dollár és euró változásaira. A kormánynak eddig sem volt, ezután sem lesz árfolyamcélja. "Úgy látom, hogy az EU-val folytatott vita sem rendítette meg olyan mértékben eddig az árfolyamot, ami aggodalomra adhatna okot" - tette hozzá.
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/varga-mihaly-koronavirus-jarvany-gazdasag-gdp-arfolyam.718306.html

pitcairn2 szerda, 10:09
Előzmény: #6974  franc0
#6987

tudtad, hogy az MNB-t is a nemzetközi tőke alapította?
1924-ben az újonnan megalapított MNB több mint 50%-ban hat transznacionális megabank tulajdonában volt:)
az alábbiakról lenne szó:)
National City Bank, New York $ 1,351,466.50 = 6,669,791.40
Anglo-Austrian Bank, London £ 100,000 = 2,162,162.16
Midland Bank, Ltd., London £ 124,837.18 = 2,699,198.56
Amsterdamsche Bank, Amsterdam Gd. 41,987.87 = 77,470.92
Schweizerische Kreditanstalt, Zurich S. frs. 1,282,839.90 = 1,126,048.34
Skandinaviska Kr., Stockholm Sw. kr. 2,667.50 = 3,468.68
15,092,614.99
https://www.degruyter.com/view/book/9788376560083/10.2478/9788376560083.a.xml
Az MNB törzstőkéje 30 millió aranykorona volt...
ebből a fenti 6 transznacionális megabank 15,092,614.99 koronát jegyzett le...
az Anglo-Austrian Bank különösen érdekes mivel az a Bank of England tulajdonában volt...
ergo
az MNB-ben a Bank of England volt az egyik legnagyobb részvényes...
…The short-lived (British) project of an 'International Corporation for Trade in Eastern Europe and Russia' was to serve the latter objective; and so was the unusual step the Bank of England took of acquiring proprietary control over the Anglo-Austrian Bank of Austria…..
Central Bank Diplomacy: Montagu Norman and Central Europe's Monetary
Reconstruction after World War I
https://www.jstor.org/tc/accept?origin=%2Fstable%2Fpdf%2F20081449.pdf%3Frefreqid%3Dexcelsior%253Ae218bce9ad5ffb578421998223fe11a7&is_image=False
pitcairn2 szerda, 10:00
#6986

az azonban megfoghatatlan számomra, hogy miért pont az aranystandard hívő Popovicsról nevezte el az MNB a podcast csatornáját, akiről efféléket lehet idézni:)
"„Az infláció minden szaporítása, bármifelé történik is, meglevő értékeket semmisít meg, mégpedig sokkal nagyobb mértékben, mint aminőben az ily módon létrejött alkotás a közvagyont növeli. …azok az országok kerülnek ki legelébb a bajból amelyek az inflációt legkorábban megállították”."
https://hu.wikipedia.org/wiki/Popovics_S%C3%A1ndor_(politikus)
pitcairn2 szerda, 09:58
#6985
hogy mik nincsenek már az MNB háza táján:)
Popovics Talks / MNB Podcast
https://www.mnb.hu/podcast
Drian875
Drian875 kedd, 17:49
Előzmény: #6974  franc0
#6984

"Akit meg zavar az árfolyam, exportáljon és kap eurót. Ennyi."
.
A külföldről behozott árucikkek esetében a magyar átlagpolgár fizeti meg a gyengülő forint árát, minden nap a közértben, a hentesnél, a benzinkúton, vagy bárhol ahol vásárol.
.Mielőtt azt kezdenéd el mondogatni,hogy akkor ne vegyen külföldi terméket, gondolj bele abba is, hogy ha egy termelő egy EUR-ért tudja eladni az áruját külföldön, akkor itthon is annyit fog érte kérni és nagyon nem mindegy, hogy egy kiló cukor esetében az EUR éppen 260 vagy 360.
.
Minden nap - amennyiben Magyarországon élsz - fizeted a gyenge forint miatti adót, csak éppen nem veszed észre.
.
Egyébként 30% körül sikerült El400tolcsynak elintézni a forintot az elmúlt néhány évben. Lehet ezért tapsolni, de mit mondott Viktor?:
"Orbán leszögezte: "a gyengébb forint egyértelműen ellentétes az emberek érdekeivel, a gyengébb forint gyengébb államot jelent, és gyenge forintot csak gyenge emberek akarhatnak."
geza77
geza77 kedd, 17:00
#6983

2004.05.01.-én léptünk be emlékeim szerint  Eurhuf 251,960 volt akkor
a román lej 20%-ot  se romlottak még mi 42,8%-ot 
https://www.kapwing.com/videos/5fba477d301d1d00959baf44

eurhrk    +2,64%     gyengült,  itt lehetne a forint :     258,611

eurpln     -4,11%     erősödött, itt lehetne a forint :     241,604

eurczk   -16,89         erősödött, itt lehetne a forint :     209,403

eurron  +19,28%     gyengült,   itt lehetne a forint :     300,537

eurhuf   +42,80%    gyengült , itt       van a forint :     359,810
Peterbond 2020. 11. 18. 11:25
Előzmény: #6974  franc0
#6982
"Akit meg zavar az árfolyam, exportáljon és kap eurót. Ennyi.
Nekem annyira nem fáj, hogy a külföldieknek nem adunk extra kamatot. Pénzben meg amúgysem tart értelmes ember megtakarítást 1971 óta."
.
Ezt beszéd meg esetleg a sok nyugdíjassal és közemberrel. Mi másban lenne az a kevéske megtakarítása? 40 milliós ingatlanokban? Befektetési aranyban? Az átlag embernek forintja van jó esetben pár millió értékben. És igen készpénzben tartja mert majd kell házat bővíteni, kocsit cserélni, a gyereket egyetemre járatni, önerőt felmutatni a gyereknek lakásvásárláshoz stb... Csak épp a megspórolt 5 millád még 2010-ben ért valamit a lakás piacon mint önerő 10-15 milla hitelel lehetet lakásod. Most kitörölheted vele mert a lakás 40 milla lett és 35 millió hitelt nem adnak hozzá, de ha adnának is akkor is az 5 milla megtakarításod 1/3 vagy 1/4-ed házat ért anno és most 1/9-ed-ét éri. Mert azt hiszed csak az iphon fog drágulni a nagy pénznyomtatásban és forint értéktelenedésben. Nem drágul minden más is és legjobban a házakon látod de ugyanígy megvan a kocsikon műszaki cikkeken és azon hogy a benzin most is.
Peterbond 2020. 11. 18. 11:11
Előzmény: #6974  franc0
#6981
"A különbség az, hogy ma nem annyira érdekes az árfolyam az átlagszavazónak. Fix forinthitele van a többségnek, ájfón nélkül meg lehet élni."
.
mondj EGY komolyabb műszaki cikket amit nem importálunk? Mosógép, laptop, TV, Hűtő, Klíma, mobil telefon, számítógép stb...
.
Ugyanez autóra bár itt gyártják az árát euróban nézik a cégek. Pont ezért jó az itt gyártató cégeknek ha csökken a forint mert az EUR-ra számolt bér is csökken még ha emelnek is forintban az EUR-ban sokkal kissebb költséget jelent.
.
Szóval ez a "csak az Iphone drágul ha gyenge a forint" bullshit. Minden amit exportálunk értéketelenedik amit importálunk pedig drágul és így inflációt generál. Így az összes alapanyag is drágább lett amit hozunk ( gáz, benzin szintén ). A szerencsénk hogy az olaj ára a béka segge alatt van a 2008 elötti időkhöz képest különben lenne itt 500 meg 600 forintos benzin is nem csak drága iphon meg samsung.
geza77
geza77 2020. 11. 18. 08:50
#6980

Nehogy tönkremenjenek a szomszédok!

Ők nem tudják, hogy értékteleníteni kell a valutát?

Hová jutnak majd így?

És mi?eurhuf     +35,53%
eurpln     +15,94%   
eurczk     +  5,15%  
eurhrk     +  4,16%
https://www.kapwing.com/videos/5fb4cc02e3d34000a91a30c1
több mint 1/3adát ellopták csak a megtakarításoknak amit pénzben tartott a nép.
Azért az a 20%, ami csak a lengyelekhez képest van 2010.04.hó óta nem semmi. A 30+% ról csehekhez vagy horvátokhoz viszonyítva nem is beszélve.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 11. 18. 08:33
Előzmény: #6974  franc0
#6979
Hát ez annyi sebből vérzik hogy az már komoly vérfürdő.
- "a magyar emberek többségének elege van a nemzetközi tőke korlátlan, antidemokratikus uralmából" az ilyen kunbélás cuccokat honnan közvéleménykutatod?
- a cél szentesíti? hagyjuk már ezeket a machiavellista idiótaságokat, nem szentesíti. állambá minket szolgál, emlékezz.
- nem, nem a forint árfolyam az elbaszás, az csak egy tünete, amúgy már rég eurónak kéne lennie
- faszt nem érdekes az árfolyam az átlagszavazónak, csak nem tudja
- ez a londonból elintézik is egy gyöngyszem, erős kép, sokat kellett szívni hozzá annak aki felfestette
a többi faszságblokkot már átugranám mert nekem ez túl intenzív, csak annyi hogy a fosint nem 10, hanem több mint negyven százalékkal szarta magát összébb a matolcsizmus alatt eddig, és figyelj erősen mert még nincs vége.
geza77
geza77 2020. 11. 18. 08:17
#6978

Ha a vétó miatt, meg a perifériák miatt, akkor, most ez ,hogy is van?
Ha a vétó miatt akkor a lengyelek miért is nem?
eurhuf    +1,97% gyengülés
eurpln      -0,07 erősödés
eurczk     -0,12 erősödés
eurhrk     -0,10 erősödés
https://www.kapwing.com/videos/5fb4c9abe8ed9300e6a629f1
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 18. 06:52
Előzmény: #6974  franc0
#6977

Orbánnak célja, hogy kivezesse a magyarokat az eu-ból, ezt jó eséllyel el is fogja érni.
Akik azon morfondíroznak, hogy ez csak egy újabb népszavazással lehetséges és ezt a nép úgysem fogja megszavazni, azok hatalmasat tévednek.
Erősödnek azok a hangok Európában akik ebben a formában nem tudják elképzelni hosszú távon az eu. fennmaradását. Mutogatnak Magyarországra és Lengyelországra ahol folyamatosan rombolják az európai értékeket és ezzel aláássák az egész európai értékrendszert és ezekkel a romboló országokkal szemben, jogszabályok hiánya miatt az EU. is tehetetlen.
A háttérben zajlanak az események, van olyan politikus több is, akik szerint az a megoldás erre a csiki-csuki helyzetre, ha az 50-dik cikkely szerint ami a brexit, 25 tagállam egységesen kilép, kihagyva a lengyeleket és a magyarokat és utána újra alakítják az Uniót.
Ebben az esetben nincs népszavazás, hoppon maradnak a magyarok és nagyon rábaxnak a kiejtéssel.
Szerintem Orbán erre játszik, jár a szája, hogy ő az eu.-ban képzeli el Magyarország jövőjét, azonban többször is bizonyította nagyobb ügyekben, hogy csupán beetet és hazudik..
"ne azt nézzék, hogy mit mondunk hanem, hogy mit csinálunk"
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 18. 03:34
Előzmény: #6971  franc0
#6976

1. Ilyen szempont alapján az összehasonlítás is ostobaság, itt nem is értem, hogy mit szeretnél.
2. Annyi köze van, hogy ez újabb forintgyengüléshez vezet, amit minden forintban megtakarító érezni fog. (ellopják a pénzed egy részét)
3. Jegybanknak az árfolyam stabilitás a legfontosabb feladata, ehhez képest a forint nagy kilengésekkel (volatilitás) mozog, ez a jegybankot minősíti, negatív értelemben. A forint vásárlói értékét nem tudja megtartani, ami szintén a feladata lenne.
TLTRO. Ki a tököm akar hozzájárulni az olcsón kihelyezett hitelek törlesztéséhez, ha ő maga nem vette igénybe az olcsó hiteleket. Az MNB. működésében én is látok pozitív dolgokat, de összességében csapnivaló teljesítményt nyújt, jó példa erre, hogy a válság berobbanása alacsony devizatartalékkal és azonnali kamatemeléssel érintett minket.
Annyira nem gyűlölöm a fideszt mint gondolod, nekem előnyösek, de ez nektek hátrány.
(nem bízom a magyar pénzügyi rendszerben, ez miatt sem tudok itt befektetni. A gazdaság is haveri és manipulált, korrupt, így ebben is csak az arbitrázs lehetőségek érdekelnek.)
Persze értem én azt is, hogy fidesz-fanatikusként ezeket te, nem nagyon érted, de ez így van rendben.
humaNO.ID 2020. 11. 18. 02:49
Előzmény: #6974  franc0
#6975
Nem a válság miatt gyengül. 10 éve ezt teszi, gyönyörű trendet rajzolva.
Sajnos inflációt gerjeszt, és a magyar vagyon elértéktelenedését okozza a külfölddel szemben.
Nem mellesleg a Bp.-i ingatlanárak növekedését is részben a gyenge forint okozta, mivel olcsóbb lett egy 100 milliós ingatlan egy külföldinek.
Sajnos a komoly forintgyengülés ellenére a fizetési mérleg aktívuma eltűnt, így a magyar gazdaságpolitika most már kényszerpályán mozog, és folyamatosan gyengíteni kell a forintot, különben a fizetési mérleg fenntarthatatlan lesz.
Ennek növekvő infláció, és gyengülő forint a hosszútávú következménye. Nincs belőle innentől kiút.
Egyet biztosan tudok, a forint elleni fogadáson csak nyerni lehet.
Mondjuk ez nekem igen kedvező, mert a mindennapi kiadásomon kívül minden tőkém külföldi devizában van. 
franc0 2020. 11. 18. 01:51
Előzmény: #6973  PusztaPutyin
#6974

Elmondom szerintem mi van.
1. a magyar emberek többségének elege van a nemzetközi tőke korlátlan, antidemokratikus uralmából.
2. az 1. pont kapcsán a cél szentesíti az eszközt. (mire találták ki az erős államot ha nem erre???).
Mi az elbaszás? Hogy felszaladt ez EUR/HUF? A centrum-periféria berendezkedés miatt nyilvánvaló, hogy egy válságban gyengülni fog a félperiféria devizája. Ezt maga Soros is leírta ebben a könyvében: https://bookline.hu/product/home.action?_v=Soros_Gyorgy_A_globalis_kapitalizmus_va&type=20&id=1063518
Ha éppen szabadságharcol az ország, akkor pláne. Londonból elintézik.
A különbség az, hogy ma nem annyira érdekes az árfolyam az átlagszavazónak. Fix forinthitele van a többségnek, ájfón nélkül meg lehet élni.
Akit meg zavar az árfolyam, exportáljon és kap eurót. Ennyi.
Nekem annyira nem fáj, hogy a külföldieknek nem adunk extra kamatot. Pénzben meg amúgysem tart értelmes ember megtakarítást 1971 óta.
Abban igazad van, hogy olyan szavazók is be lettek vonva akikre a kutyámat nem bíznám, dehát kétharmadhoz ez elkerülhetetlen, tekintve hogy az emberek 80%-a segghülye. Segghülyék nélkül nem lehet választást nyerni. Ezt tudomásul kell venni.
Szóval 10% gyengülés nem a világvége, engem személy szerint sokkal jobban zavartak a duplázó-triplázó ingatlanárak, de ezt sem mato intézte így hanem a világ összes jegybankja, együtt.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 11. 18. 01:35
Előzmény: #6971  franc0
#6973
nem ez van hanem hogy a narancskommerek szerint gyurcsótány elkúrta, ami után szerintük joggal lángol a kuka és fröcsög a fradistanyál a kossuth téren, viszont minden amit a kleptokraták basznak el arról soros, az eu, az uralkodó szélirány meg a lapjárás tehet, nem szegény csutmák majom
impudent 2020. 11. 18. 00:06
Előzmény: #6971  franc0
#6972
Mondjuk nem köllött vóna hagyni hugy a ft igy légyengüljön és az infla lappangva köményen mögjelenjen az Ű áldásos tevékenységével.
Amúgy meg Té is tudod kinek nyomtat pinzt.
Nem a népnek.
A nép csak ki van téve ezeknek az őrülteknek
franc0 2020. 11. 17. 23:50
Előzmény: #6968  Goldi.
#6971
Én megértem, hogy nem szereted a fideszt, de ne menjünk már egy szakmai szint alá. Az alábbi kérdésekre nem ártana válaszolni, mielőtt folytatod a rinyát:
1. az EKB kötvényvásárlási programja hányszorosa az MNB programjának?
2. mi köze a piaci kötvényvásárlásoknak a MÁP Pluszhoz?
3. úgy mégis mi a fészkes fene lenne a dolga egy jegybankárnak nullkamatoknál, mint hogy a lehető legtöbb pénzt nyomtassa? Te nem pont ezt csinálnád, ha ott ülnél?
.
A helyzet valóban nem jó, de nem az MNB tehet róla, kényszerpályán mozgunk.
Az európai (alsó)középosztálynak kéne kicsit a sarkára állnia és kiegyenesíteni a kaszát, de hát ki a tököm érti mi az a TLTRO, inkább nézzük a VV10-et.
Ez van.
impudent 2020. 11. 17. 23:09
Előzmény: #6968  Goldi.
#6970
Szó nélkül és valahugy anyagiakkal is bírják a birkák
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 11. 17. 22:56
Előzmény: #6956  Stiv
#6969
visszatért elbaszcsi, átmeneti üzemzavar után ismét normalizálódni látszik a fosint tré minősége, mert erősen száguldva megy vissza fölfelé az eurhuf
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 17. 15:27
#6968

"Végrehajtotta eszközvásárlási programjának technikai felülvizsgálatát az MNB – derül ki a jegybank keddi közleményéből. A program 1000 milliárd forintos keretösszegét megduplázzák, ez is arra utal, hogy tartós jelenléttel számolnak a kötvénypiacon."
Várható volt ez a lépés a zsenitől, csak az miatt, mert egyszerűen zseniális, ahogy kifosztja az állampapírokba terelt népet...
Komolyan mondom imádom ezt a faszit, tényleg hihetetlen, hogy mennyire ismeri a népet, hogy ezeket még ha megnyúzza, akkor is odatartják neki a hátukat.
Ez a bejelentés, hogy még többet nyomtatunk, újabb mélypontra viszi a forintot.
Tényleg elképesztő, hogy mit lehet művelni a magyar emberekkel és ők ezt szó nélkül tűrik.
geza77
geza77 2020. 11. 17. 14:00
#6967

A vétó hallatára megütötték a mhagyhar vhalutháth.
és a lengyelt?
euro / Fosint             +1,8%       gyengült
euro/lengyel zlotyi    -0,10%   erősödött
euro/cseh korona     -0,11%    erősödött 
https://www.kapwing.com/videos/5fb3c7a4761f8001027bea92
Stiv
Stiv 2020. 11. 17. 12:20
#6966
Hogyan reagálnak Matolcsy Györgyék az inflációra?
.
Ma a Monetáris Tanács ülésezik, arról dönt, hogy hozzányúljon-e a 0,6 százalékos jegybanki alapkamathoz. Úgy véljük, sem az októberi fogyasztóiár-index, sem a forint árfolyama nem ad most okot a változtatásra. A következő, december közepén esedékes összejövetelen már más lehet a helyzet, akkor publikálják a jegybank legfrissebb gazdasági prognózisait.
.
https://mfor.hu/cikkek/makro/hogyan-reagalnak-matolcsy-gyorgyek-az-inflaciora.html
Stiv
Stiv 2020. 11. 17. 12:15
#6965
Itt is nagyot ütött a válság: három éve nem volt ilyen magas a magyar államadósság
.
A harmadik negyedév végére a GDP 73,8 százalékára emelkedett az államháztartás bruttó adóssága – derül ki az MNB által közölt előzetes pénzügyi számlák adataiból. Ennél magasabb éppen három éve volt az adósságráta, és ezzel még nincs vége a válságnak.
.
A harmadik negyedévben 3,5 százalékponttal 73,8%-ra emelkedett Magyarország GDP-arányos államadóssága – közölte kedd reggel az MNB. Az Eximbank nélkül számítva 72,1 százalék a ráta, de mi évek óta az előbbit vesszük figyelembe, hiszen a korábbi elszámolási vita gyakorlatilag eldőlt az Eurostat javára.
.
NOMINÁLISAN AZ ADÓSSÁG ÖSSZEGE KÖZELÍTI A 35 EZER MILLIÁRD FORINTOT, EZ MAJDNEM 4000 MILLIÁRDOS NÖVEKEDÉST JELENT HÁROM NEGYEDÉV ALATT.
.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201117/itt-is-nagyot-utott-a-valsag-harom-eve-nem-volt-ilyen-magas-a-magyar-allamadossag-457840
PF_modi1fasz_anyjatbsszameg9 2020. 11. 12. 01:30
Törölt hozzászólás
#6964
Stiv
Stiv 2020. 11. 10. 13:30
Előzmény: #6962  PusztaPutyin
#6963
A valóságtól jó messze van, a lényeg ne kelljen alapkamatot emelni. 
Ezekkel a számokkal elhitetik az emberekkel, hogy jó döntés magyar állampapír pluszt venni.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 11. 10. 11:43
Előzmény: #6955  Stiv
#6962
Azért ez mekkora ordas hazugság.
SeldonKuper 2020. 11. 10. 11:25
Előzmény: #6960  Stiv
#6961
Aztán a "latinok" miért szenvednek még az euro miatt mindig? Miért hagyja ezt az UNIO parlamentje? 
Pedig jogállam a spanyol az olasz meg a görög is!
Talán nekik továbbra is jár a jogállami támogatás?
Stiv
Stiv 2020. 11. 10. 10:44
#6960
Matolcsy ismét az euró újragondolásáról értekezett
,
A jegybank elnöke ismét felvetette az euró újragondolását, szerinte ugyanis a dél-európai államok helyzetét csak átfogó reformokkal lehetne rendezni - írja az mfor.hu.
.
A jegybank elnöke Melvyn Krauss meglátásaival ellentétben átfogó strukturális reformokat kell indítaniuk az adózás, a pénzügyek, az oktatás és a munkaerőpiac területén annak érdekében, hogy javítsák a déli államok globális és EU-n belüli versenyképességüket.
.
https://alfahir.hu/2020/11/06/melvyn_krauss_matolcsy_gyorgy_euro_europai_unio
.
Kuszaszem állandóan megcsillogtatja tudását.
Stiv
Stiv 2020. 11. 10. 10:19
Előzmény: #6957  impudent
#6959
Az éves drágulás közel se ennyi. 
Kolyok
Kolyok 2020. 11. 10. 10:13
Előzmény: #6954  Goldi.
#6958
Pontosan strong buy EUR, ki kell használni kancsal zsenink megingását...
impudent 2020. 11. 10. 09:59
Előzmény: #6955  Stiv
#6957
khajdejooooó nincs infla ,nem lösz drágább a farhát
Stiv
Stiv 2020. 11. 10. 09:43
#6956
358.22
Stiv
Stiv 2020. 11. 10. 09:42
Előzmény: #6954  Goldi.
#6955
Tovább csökkent az infláció Magyarországon 
.
Októberben 3%-os volt az egy évre visszatekintő drágulás  Magyarországon. Az előző havi 3,4% után arra számítottak az elemzők, hogy 3,1%-ra mérséklődik az infláció, vagyis a várnál kicsivel még nagyobb is lett a csökkenés.
.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201110/tovabb-csokkent-az-inflacio-magyarorszagon-456708#
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 09. 17:04
Előzmény: #6953  PusztaPutyin
#6954

Jön az év vége, kancsalnak muszáj erősíteni kicsit a forintot az államadósság év végi, szebb adatok   alakulása miatt.
Nem kell félni, jön az új év és Gyuri-Geller új mutatványokba kezd, meghajlítja kicsit az árfolyamot.. 
A forintot gyengülő pályára rakták évekre, ez az MNB monetáris politikája.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 11. 09. 14:04
#6953
Kancsi is koronás? 357.47 az euró. Így csökkenni fog a jegybank nyeresége.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 11. 06. 20:14
Előzmény: #6948  badsector1
#6952
Én a görög joghurtot szoktam rendszeresen egy-másfél hónappal túltárolni a lejárathoz képest. Kutya baja sincs sose.
badsector1
badsector1 2020. 11. 06. 16:40
Előzmény: #6950  margin_call
#6951
De ez a hülye még most is elkezdhetne normálisan kormányozni, de már annyira szétb@szta a közszférát, hogy már saját magát sem tudja kihúzni a pácból.
margin_call
margin_call 2020. 11. 06. 16:33
Előzmény: #6947  Theo32
#6950
Ami már így is a fele a 2010-esnek... 3000 mrd Ft MNYP-t és 15 mrd euró devizatartalékot éltek fel évente 1-2000 mrd Ft-nyi bejövő EU támogatás mellett. Ebből jampiskodnak meg gazdagodnak 10 éve. A szavazóknak meg Sorosoznak, migránsoznak, Brüsszeleznek és amikor ez már nem elég, kezdődne az ugatás, odadobnak némi csontot (10e Ft-os Erzsébet kártyás nyugdíj, CSOK, egyszeri 500e Ft az eü dolgozóknak egy giga világjárványban).
margin_call
margin_call 2020. 11. 06. 16:29
#6949
Tényleg zsenik. Egyedülálló módon sikerült a régióhoz képest is gyengíteniük a Ft-ot. Az a 100 Ft, amit 10 év alatt minden euróhoz hozzádobtak, az komoly mutatvány.
badsector1
badsector1 2020. 11. 06. 16:16
Előzmény: #6946  szieszta
#6948
Nem tudnak lejárni a tejfölök percre pontosan.
Theo32 2020. 11. 06. 16:10
#6947
Égeti az MNB a devizatartalékot
szieszta 2020. 11. 06. 09:55
Előzmény: #6944  geza77
#6946

Tegnap a feleségem elküldött tejfölért, mert ami otthon van, nem lesz elég. A tesco-ban 69%-kal volt leárazva a ma lejáró tejföl, így azt vettem meg. Otthon kikaptam, hogy miért nem frisset vette, de végülis kiderült, ami otthon volt, az már 2 napja lejárt. Nem volt semmi baja, alig maradt a tejfölös csirkéből :-)
Bárcsak a tőzsdén is ilyen sikeres lennék. :-), közel 70%-os hozam egy nap alatt.
geza77
geza77 2020. 11. 06. 08:26
#6945
látjátok , amit én látok?
Veletek van a baj! rosszul látjátok a dolgokat!
Rosszul látjátok a jövőt!
Hisz én biztosan jól látom.
https://www.kapwing.com/videos/5fa4f97a095f840044ab26a9
geza77
geza77 2020. 11. 06. 08:25
Előzmény: #6943  impudent
#6944
ügyes vagy! A leginkább nekem is az ízlik, de a 30% felettieket is szeretem, ami 20% alatti azt meg már meg sem veszem :)
impudent 2020. 11. 03. 19:39
#6943
Na sikerált vennem a rossz forintért 2000 ft ert venni egy Belga csokis tortát 50% akcióval.
geza77
geza77 2020. 11. 03. 18:48
#6942
Malopcsy konyhája:
Végy egy bamba marha tömeget tedd be őket egy nagy edénybe a máp + félébe kezd el szépen lassan melegíteni a helyzetet, de csak fokozatosan lassan, arra vigyázva, hogy ne akarjanak kitörni onnan.
Arra figyelj, hogy lassú folyamatos inflálással, néha esetleg nagyobb hevítésekkel az edénybe lévő érték folyamatosan csökkenjen! A jóféle inflálás kezdő konyhatündéreknek mondom úgy néz ki, hogy míg a fosint 2szeresen gyengül a környező valutákhoz képest, addig erősödésnél arra kell figyelni, hogy csak feleannyira erősödjön.
Ez a jó inflálás titka kép:
https://www.kapwing.com/videos/5fa19602ef707d00c66d9da1
bigyula 2020. 11. 03. 14:24
Előzmény: #6940  geza77
#6941
"Mi ebben a jó? Vagy Varga pont ezért mondta, hogy ez jó?"
.
Mert tudják majd verni a mellüket, hogy adónövelés/elvonásnövelés nélkül csökken az adósság. Az érdem az ővék, csak azt nem hangsúlyozzák, hogy mi fizetjük valójában úgy, hogy észre sem vesszük, hogy elvették tőlünk.
geza77
geza77 2020. 11. 03. 13:58
#6940
hogy is van ez?
Varga Mihály: Már az államadósság negyedét a magyar emberek finanszírozzák
Az államadósság minél nagyobb része van hazai kézben, annál jobb – mondta a pénzügyminiszter.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
https://hvg.hu/gazdasag/20201103_Varga_Mihaly_Mar_az_allamadossag_negyedet_a_magyar_emberek_finanszirozzak.*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hogyan inflálódik el az államadósság?
Az államadósság elinflálása tulajdonképpen azt jelenti,hogy az infláció magasabb, mint az állampapírokra kifizetett kamat, azaz az állampapíroknak negatív reálhozama van.
+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+
https://elemzeskozpont.hu/allamadossag-elinflalasa-mit-veszit-befekteto
Kérdésem, ha netán a ksh infláció nem lenne valós a fenti axióma megállná helyét?
Ha az államadósságot elinflálják, akkor azt azegyenlőre csak 5000 milliárdnyi magyar emberek megtakarításait is elinflálják?
Mi ebben a jó? Vagy Varga pont ezért mondta, hogy ez jó?
impudent 2020. 11. 03. 13:12
Előzmény: #6938  impudent
#6939
önti a pinzünket 0% al a fitesezs háveruknak, amit sose kap vissza a bank
impudent 2020. 11. 03. 12:59
#6938

jól élpinázta a forintunkat.
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 03. 12:56
#6937

Akkor a szokatlanul jó napokat ki kell használni.
A zseni bővíti a mérlegét... az újabb forintgyengülést jelent, ráadásul még be is jelenti, hogy tovább gyengíti a forintot.
Stiv
Stiv 2020. 11. 03. 12:40
Előzmény: #6934  PusztaPutyin
#6936
Szokatlanul jó napja van a forintnak
.
Erősödéssel nyitották a napot a régiós devizák
.
A forint euróval szembeni árfolyama a 366-os szintről szinte egy lendülettel a 362-es szintig erősödött november 3-án délelőtt. Igaz, utána kicsit visszakorrigált, de sikerült stabilan megkapaszkodnia 363,2 környékén
.
A forint árfolyamát ezúttal elsősorban a nemzetközi hangulat mozgatja, együtt a lengyel és a cseh deviza árfolyamával, amelyek szintén erősödéssel kezdték a napot.Az előző hét végén a forint euróval szembeni árfolyama még a történelmi csúcsnak és lélektani határnak számító 370-et ostromolta.
https://hvg.hu/gazdasag/20201103_Szokatlanul_jo_napja_van_a_forintnak?s=hk
impudent 2020. 11. 03. 12:38
Előzmény: #6932  Stiv
#6935
nem tudtak öleget lopni a fineszesek
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 11. 03. 12:34
Előzmény: #6933  Stiv
#6934
jöhetnek a cikkek az erősödésről
Stiv
Stiv 2020. 11. 03. 12:33
#6933
363,22
Stiv
Stiv 2020. 11. 03. 12:32
Előzmény: #6930  impudent
#6932
Ritka gyenge hónap: mégse támadt fel a szuperállampapír?
.
Bár a nyári hónapok emelkedő keresletet mutattak, az ÁKK számai szerint októberben már csak 135 milliárd forintnyi jegyzés érkezett a szuperállampapírra, ennél kisebb értékesítést még a tavaszi koronavírus-válság idején sem láttunk.
.
Tavaly a júniusi indulástól számított fél év alatt összesen mintegy 3160 milliárd forintot jegyeztek MÁP+-ból, ez idén októberrel bezárólag csak kicsivel haladja meg az 1910 milliárdot.
https://www.portfolio.hu/befektetes/20201103/ritka-gyenge-honap-megse-tamadt-fel-a-szuperallampapir-455628
impudent 2020. 11. 03. 11:43
Előzmény: #6930  impudent
#6931

minden betét az államnál van mára és az állam a bankokat friss jegybank pinzzel látta él a betétélszívásért cserébe.
ezt azé tette hugy a fityeszesek korlátlan 0% os hitelhő jussanak
impudent 2020. 11. 03. 11:40
Előzmény: #6929  Stiv
#6930

ez egy fals infó mivel 2010 ben a bankokban tartutták a pinzt ,akko még vót bankbetét ,must nincs ezé teszik állampapírba.
továbbá élhallgatja hugy az állam finanszíruzza a bankokat tehát itt meg visszaadja azt amennyi betétet elszívott.
Stiv
Stiv 2020. 11. 03. 11:30
#6929
Átlépte az 5000 milliárd forintot a MÁP+ állománya.
.
Több mint 5000 milliárd forintért vásároltak Magyar Állampapír Pluszt a magyar emberek – írja a Magyar Nemzet Varga Mihály pénzügyminiszter legújabb közösségi média bejegyzésére hivatkozva. A pénzügyminiszter jelezte: a mostani válsághelyzetben nagy előny, hogy Magyarország a saját lábán áll, és az államadósság egyre kisebb része van külföldiek kezében.
.
Az ország a saját pénzügyi erejére támaszkodhat. Az államadósság devizaaránya 2010 óta 53 százalékról 22 százalékra csökkent.
.
Ezzel párhuzamosan a lakosság szerepvállalása folyamatosan erősödik. Ma már az államadósság egynegyedét a magyar emberek finanszírozzák, szemben a 2010-es három százalékkal. Így fele annyit fizetünk kamatkiadásokra, mint tíz évvel ezelőtt. Az a kamat, amit a költségvetés kifizet, nem külföldre, hanem a magyar emberekhez kerül. Azaz: visszajut a magyar gazdaság vérkeringésébe.
.
A MÁP+ olyan befektetési forma, amellyel az egész ország jól jár. 
.
https://www.origo.hu/gazdasag/20201103-varga-map-5000-milliard.html?utm_source=hirkereso
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 11. 02. 17:03
Előzmény: #6926  geza77
#6928
Árfolyamcélja nincs, csak lopáscélja.
impudent 2020. 11. 02. 15:02
Előzmény: #6926  geza77
#6927

blöff blöff blöff
said György Matolcsy
geza77
geza77 2020. 11. 02. 15:00
#6926

Ezek tovább akarják értékteleníteni a FOSINTOT
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201102/matolcsy-megtehetjuk-hogy-tovabb-noveljuk-a-jegybank-merleget-455506"Megismételte: a jegybanknak nincs árfolyamcélja, nem is lehet. Az inflációs célkövető rendszerben az egyetlen horgony a középtávú inflációs cél. Semmi más nem befolyásolja az MNB monetáris politikáját - húzta alá. Megjegyezte azt is, 1 százalékos árfolyamváltozás 0,1-0,2 százalékos inflációs változást okoz, mérik az árfolyamhatást, de nem tudják befolyásolni a piacon kialakuló dinamikákat, mozgásokat. Árfolyamcélja sincs az MNB-nek ahogy eredménycélja sincs - szögezte le a képviselők felvetésére."
impudent 2020. 11. 02. 13:52
#6925

Japánban nincs infláció de hugy mögtakarítás sincs !
Ijjesztű ez az embör
mindegy Néki mennyire értékelik nemzetközileg a magyar embör munkáját ?
kjanek 2020. 11. 02. 13:35
#6924
Na most megnyugodtam, úgy tűnik minden szuper! Fogalmam sincs milyen szemüveg van rajta de nem igazán látja a fától az erdőt. 
https://azuzlet.hu/matolcsy-gyorgy-ahol-nincs-inflacio-ott-nincs-megtakaritas/ ;
impudent 2020. 11. 02. 13:02
Előzmény: #6922  impudent
#6923
mögkaptátuk a Fiatal Demokratákat
impudent 2020. 11. 02. 13:01
#6922
köllött Néktek finesz
geza77
geza77 2020. 11. 02. 13:01
#6921

Kinevezték jegybankelnöknek Matolcsy Györgyöt a forint fel se kelt aznap, ágyba kérte a reggelit, infúzión van azóta.
https://www.youtube.com/watch?v=97JldvdBkgw
pitcairn2 2020. 11. 02. 12:22
Előzmény: #6913  Goldi.
#6920

hát igen egy ilyen "roncsderbiben" tényleg nem dicsőség előre törni:)
impudent 2020. 11. 02. 12:21
Előzmény: #6917  impudent
#6919
it annyi büdöslábú herét tartunk él ,hugy az világcsúcs
pitcairn2 2020. 11. 02. 12:20
Előzmény: #6914  Goldi.
#6918

Ebben a műfajban a Svájci Nemzeti Bank a vitathatatlan bajnok...
https://fred.stlouisfed.org/series/SNBMONTBASE
az lenne már a legnagyobb "hedge fund" a világon:)
impudent 2020. 11. 02. 12:19
Előzmény: #6913  Goldi.
#6917
a hatalmukho pinz köll sok pinz 0% kamatyra kiosztani
rockmaster 2020. 11. 02. 12:16
Előzmény: #6914  Goldi.
#6916

Még jó, hogy a járvány védekezésre nem kell költeni, ott minden rendben van.
Egy-egy kimerítő kamatdöntés után tényleg ráfér erre a baromra, hogy felüdülésképp festményeket nézegethessen.
Esetleg újabb ingatlant nem akar venni  ez a GDP előrejelző fenomén???
euler 2020. 11. 02. 12:16
Előzmény: #6914  Goldi.
#6915
MNB befektetési útmutató:
- Ne bízzon a forintban, vegyen rajta műkincseket, ingatlant vagy fizikai aranyat!
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 02. 12:04
#6914

'Újabb festményekre költött 740 milliót a jegybank Ezúttal három művész alkotásaiból, mintegy 740 millió forintért vásárolt képeket az MNB-Ingatlan Kft."
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/mnb-festmeny-vasarlas.716743.html?fbclid=IwAR2DLQWWLdK84VETWTB6UXS6RakubkRjri_MLoM8eOD4mKpXM91rX7udoqI
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 02. 04:23
#6913
"A forint képes volt tovább zuhanni, már a 370 forintos euró-árfolyam is majdnem meglett. Európa egyik leggyengébb gazdasága, a horvát, amelyiket legjobban sújtott a járvány a turizmus miatt, ennek ellenére a horvát kuna is képes volt 10%-kal erősödni a forinthoz képest egy év alatt. A cseh koronaért 6,5%-kal kell többet adni, a román lejért 10,2%-ot, a szerb dinár pedig egyenesen 11,58%-kal lett drágább, ahogy a bolgár leváért is hajszál híján 12%-kal kell többet adni, mint egy évvel ezelőtt. Még egyszer: egy év alatt gyengült ennyit a forint még a környező devizákhoz képest is. Vagyis a probléma idehaza van, hiába állít bárki bármi mást. Csak olyan kézi vezérlésű gazdasággal rendelkező féldiktatúrák előzték be a forintot a kontinens legrosszabb devizája címéért folytatott dicstelen versenyben, mint a török líra vagy az orosz rubel. Senkit nem akarok megbántani, de most nem 500 éves víziókra lenne szüksége az országnak, hanem értelmes lépésekre, hogy a forint ne ilyen gyalázatosan teljesítsen még egy szerb dinárhoz képest sem, mert ez már egyszerre szégyene és gyalázata az ország gazdasági vezetésének. Mert bizony a vagyonod és a fizetésed is jó 10%-kal kevesebbet ér, mint tavaly ilyenkor. Még Szerbiából nézve is."
geza77
geza77 2020. 11. 01. 08:07
#6912
A Vírus kitörése előtt éveken át ez ment:
Mindenkit lepipál a magyar gazdaság, egész Európa a hátunkat nézi Matolcsy György: Kanyarban előzni (2020.02.04)
Magyarország mindenkit lepipálhatGazdasági növekedésben elsők vagyunkhttps://www.portfolio.hu/gazdasag/20191114/mindenkit-lepipal-a-magyar-gazdasag-egesz-europa-a-hatunkat-nezi-407077
https://novekedes.hu/mag/matolcsy-gyorgy-kanyarban-elozni
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20190514/magyarorszag-mindenkit-lepipalhat-324179
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/gazdasagi-novekedesben-elsok-vagyunk-7217396/
Naponta jöttek le az ilyen és ehhez hasonló cikkek aki nagyon ráér keresse csak vissza.
Egy ilyen erős minta gazdaság erre képes?
Munkahelyeket megőrzésében -NEM SEGÍTETT
Senkit nem hagyunk az út szélén -DE IGEN NEM IS 1-1 EMBERT TÖMEGEKET HAGYTAK OTT
Miközben mi maradunk le, a Románok már le is előztek minket.
Egy ilyen éveken át jó erőben lévő gazdaság ismérve:
Az árak 20-30%-os éves növekedése! Ez nagyon jó mindenkinek! Miközben a fizetések jobb esetben nem nőnek, picit rosszabban csökkenek, még rosszabban fizetés nélkülivel hazaküldték, vagy akár ki is rúgták az illetőt.
Többet nem keresünk,vagy egyáltalán nem keresünk, de sokkal többet költünk, hogy éhen ne haljunk EZ NAGYON JÓ! ki az a hülye aki erre azt mondja, hogy rossz?Lassan a duplája az élelmiszer itthon, mint Németországban ez is szuper hisz negyede fizetésből kétszer annyiba kerül mint nekik. Ki szerint rossz ez?
Főleg a Magyar termékek ára emelkedett, köze nincs az euróhoz akkor mégis miért? de ez is Jóóóóó
Látjátok ilyen egy szuper mintagazdaság! Csak nehogy csődbe menjen Németország és Európa!
Ha sokszor mondják elhihetjük jó a modern rabszolgatartó társadalom, amit építenek!
humaNO.ID 2020. 10. 31. 14:16
Előzmény: #6903  impudent
#6911
Így igaz, nem tudja. A lazítás szó maga is eufemizmus.
Még csak nem is az államadósság növekedése a lazítás legsúlyosabb bűne. A ma alkalmazott jegybanki technikák valójában az űrbe lövik ki a magánszektor adósságát.
Az elemzők, közgazdászok 95%-a csak az államdósságokat nézi, pedig a magánadósságok sokkal veszélyesebbek. Mi okozta 2008-at? A túl nagy államadósság? Frászt: a magángazdaság egy szektorában képződött adósságválság.
És jó eséllyel van már most is olyan gazdasági szektor, ahol adóssággóc alakult ki.
impudent 2020. 10. 31. 14:12
Előzmény: #6909  SeldonKuper
#6910
Óriási hazugság.
Tán a dilettáns rablú vezetűinknek köllene mögköszönni hugy ebbűl finanszíruzzák a jólètűnket.
SeldonKuper 2020. 10. 31. 14:03
Előzmény: #6908  badsector1
#6909
Ha nem ennyi lenne ma az államadósság, te is "szarabbul" élhetnél!
Majd a liberalista ideológia 0>ra leírhatja!
badsector1
badsector1 2020. 10. 31. 13:56
Előzmény: #6898  Stiv
#6908
Kb 20000 milliárd-ból lett 10 év alatt 33494  milliárd az államadósság?
Még a szocik is jobbak voltak a fideszhez képest.
  
impudent 2020. 10. 31. 13:43
Előzmény: #6906  impudent
#6907
Ez lágalabb ollan világcsúcs mint a pengő infla.
Kitanánták Tolcsyék.
Mennyiségi lazítás köll a népnek tessék mi teljesítjük.
Szó se rúla egy két civil is belekerül a jóba.
impudent 2020. 10. 31. 13:40
Előzmény: #6903  impudent
#6906
Mészárus egy jó példázata a mai világnak.
A lazítás által az állam költekezik és mögjelenik aki lécsapolja.
A jegybank friss pinze által 0 % hitellel teszi zsebre a giga hasznot
pitcairn2 2020. 10. 31. 13:36
Előzmény: #6898  Stiv
#6905
a hitelpénz rendszerben nem is lehet azt...
pitcairn2 2020. 10. 31. 13:35
Előzmény: #6894  Stiv
#6904
mondjuk abban a fiaskóban inkább Vörös hadsereg volt ludas mint az MNB...
impudent 2020. 10. 31. 13:34
Előzmény: #6900  humaNO.ID
#6903
A legtöbb polgár azt se tudja mi ez a lazítás.
Egy alattomos eszköz arra hugy az államadússágkat az egekbe vigyék elköltsék a pinzt szarságukra vagy eltegyék a gazdagok.
Gyakurlatilag egy Állami gazdálkudás.
Keynes es a többi finoman fogalmazott
Stiv
Stiv 2020. 10. 31. 13:33
Előzmény: #6896  humaNO.ID
#6902
Már 2018 -ban nullás költségvetésről beszéltek, aztán ebből lett semmi.
 .
3908 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma
SeldonKuper 2020. 10. 31. 13:26
Előzmény: #6900  humaNO.ID
#6901
Ez akkor lesz igaz, ha Göre Gábor bíró úr  is megszólal ez ügyben.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek