Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
csendben 2014. 02. 18. 14:59
Előzmény: #2119  kublaj1
#2120
Addig,amíg messze a legmagasabb kamatot fizetjük a szabadságunkért,addig nem bántja a piac.
Nem vágják le az aranytojást tojó tyúkot.
Ennyi! Semmi magasztos elismerés...
kublaj1 2014. 02. 18. 14:56
Előzmény: #2117  rolldog
#2119
Ha ez így van, akkor a piac miért nem váltja le Orbánékat?
goapsy1 2014. 02. 18. 14:56
Előzmény: #2114  Törölt felhasználó
#2118
Szerintem meg fognak bukni áprilisban, és kormányváltás lesz, épp az új választási rendszer miatt. Ebben akkor is biztos vagyok, ha a közvéleménykutatók az ellenkezőjét mondják.

Az más tészta, mit kezd az új kormány azzal a trágyahalommal, amit összehordtak...
rolldog 2014. 02. 18. 14:56
Előzmény: #2114  Törölt felhasználó
#2117
Ez egyertelmu, hogy Orbanekat csak a piac tudja (majd) levaltani, nem pedig az agyhalott pornep, amely kepes maga alatt vagni a fat evtizedekig (lasd Argentina).
rolldog 2014. 02. 18. 14:55
Előzmény: #2114  Törölt felhasználó
#2116
Ez egyertelmu, hogy Orbanekat csak a piac tudja (majd) levaltani, nem pedig az agyhalott pornep, amely kepes maga alatt vagni a fat evtizedekig (lasd Argentina).
valoigaz 2014. 02. 18. 14:52
Törölt hozzászólás
#2115
Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 14:50
Előzmény: #2102  goapsy1
#2114
"Eltolcsy az ő bábja, nyilván úgy táncol, ahogy a gazdi fütyül. Orbán tesz magasról mindenre, megszoktuk, de hogy pont választás előtt hagyja elszállni a forintot, ez nekem fura."

Nekem is. Szerintem az van, amit írtam: fel se fogják se azt, hogy a jelenlegi helyzet milyen penge él, se azt, hogy ha baj van, a Ft-ot úgy elmossa a piac, hogy onnantól hiába hirdet igét Orbán éjjel-nappal a teljes udvari médiában.
tmonk 2014. 02. 18. 14:47
Előzmény: #2109  bigyula
#2113
És mi lesz a stadionokkal? Nem lehet félbehagyni élete főművét...
valoigaz 2014. 02. 18. 14:47
Törölt hozzászólás
#2112
tmonk 2014. 02. 18. 14:45
Előzmény: #2107  Denever
#2111
Bárki képes stabilizálni a Ft-t, akinek életképes programja van és azt megszavazni hajlandó parlamenti többsége.
Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 14:45
Előzmény: #2100  kublaj1
#2110
Én nem azt írtam, hogy ez lesz, hanem, hogy ez az egyetlen, ami miatt "bukHAT"-nak. Tudsz magyarul? Ha igen, akkor értelmezd helyesen a leírtakat. Ha nem, tanulj meg, bár tudom, hogy nálatok a Nagy-Magyarország matrica, az Orbán beszédek betanulása, meg 2006-ban a rendőrök dobálása és a vandálkodás fontosabb meghatározói magyarságotok megélésének, mint az anyanyelv ismerete.
bigyula 2014. 02. 18. 14:44
Előzmény: #2108  Sigorszky
#2109
Ezen már én is gondolkodtam. Ha úgy veszít, hogy közben összeomlik a forint, akkor megint lehet nyomni a "támadnak a nyugati kapitalisták, a bankok, mi csak szabadágharcolunk de nem tehetünk semmiről, stb." dumát, és nem bukik akkorát, mintha csak simán elvesztené a választást.
Sigorszky 2014. 02. 18. 14:41
Előzmény: #2102  goapsy1
#2108
Veszíteni akar, kapja a baloldal a nyakába a szarát, de a sok birka nem fogja elzavarni.
Denever 2014. 02. 18. 14:40
Előzmény: #2105  tmonk
#2107
Egyedül Bajnai tudta stabilizálni a Ft-ot.
csendben 2014. 02. 18. 14:40
Előzmény: törölt hozzászólás
#2106
Most nem aggódsz a dev.hitelesek miatt?
tmonk 2014. 02. 18. 14:39
Előzmény: #2102  goapsy1
#2105
Tükör előtt mondogatja magának hogy istencsászár, mindenkinél tökösebb és okosabb...
goapsy1 2014. 02. 18. 14:37
Előzmény: #2100  kublaj1
#2104
Te nagyon félkegyelmű vagy, barátom.
Fletóék alatt 20-30 forinttal erősebb volt az árfolyam, de azóta Magyarország jobban teljesít.
Peter_21 2014. 02. 18. 14:36
Előzmény: #2100  kublaj1
#2103
ha bedöntené a piac akkor is mi történne ?
ki venné át a hatalmat, nem látok most alternatívát :o(
goapsy1 2014. 02. 18. 14:35
Előzmény: #2097  Törölt felhasználó
#2102
Őszintén szólva én Orbánt nem értem a történetben...

Eltolcsy az ő bábja, nyilván úgy táncol, ahogy a gazdi fütyül. Orbán tesz magasról mindenre, megszoktuk, de hogy pont választás előtt hagyja elszállni a forintot, ez nekem fura.
valoigaz 2014. 02. 18. 14:35
Törölt hozzászólás
#2101

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek