Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
kublaj1 2014. 02. 18. 14:33
Előzmény: #2097  Törölt felhasználó
#2100
Hányszor hallottam már ezt, hogy majd a piac bedönti őket és soha semmi nem történt(kivéve Fletóék alatt). Jelzem most se fog!!

Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 14:33
Előzmény: #2098  kublaj1
#2099
Majd nézd meg, hol lesz a Ft és a kamatok is, ha ezt meglépik...
kublaj1 2014. 02. 18. 14:31
Előzmény: törölt hozzászólás
#2098
Üdv!

A devizásokat ki fogják menteni Matóék,ezért volt béna a Raiffesien, hogy nem adták el a magyar leányt Orbánéknak, mert így majd szépen benyelik a 180 forint feletti árfolyam különbözetet. Outsiderek ezek az osztrákok.
Törölt felhasználó 2014. 02. 18. 14:29
Előzmény: #2087  goapsy1
#2097
Lássuk a dolognak a másik oldalát: az egyetlen, ami megbuktathatja ezeket 1 hónap alatt, az a piac és a Ft... Ebből most leginkább az látszik, hogy olyan ostobák és annyira közük nincs a piaci folyamatokhoz, hogy még ezzel sincsenek tisztában. Ha másért nem, hát éppen saját maguk miatt kellene most óvatosabbnak lenniük, de ezt úgy tűnik, nem is értik.
palotai3
palotai3 2014. 02. 18. 14:28
Előzmény: #2093  bigyula
#2096
Ez a nép szó nélkül végignézte, hogy elveszik tulajdonosaiktól a trafikokat, a takarékszövetkezeteket, bábokat ültetnek az alkotmánybíróságra és az MNB-be.
Ezt érdemli.
goapsy1 2014. 02. 18. 14:28
Előzmény: #2091  Peter_21
#2095
nem kell eltakarítani

a következő kormánynak be kell mellé rakni pár "alelnököt", akik leszavazzák a hülyeségeit a francba, és kész.
csoky80 2014. 02. 18. 14:27
#2094
Eddig mindig remenykedtem, hogy na most hatha maskepp lesz... most kivetelesen shortoltam a forintot :)
bigyula 2014. 02. 18. 14:25
Előzmény: #2091  Peter_21
#2093
"vezetőit legalább választja..."

Sajnos a jelenlegi rendszerben a vezetőit sem választhatja meg a nép! Választhat közvetlenül kb. 100 embert (egyéni képviselők), a másik 100-at pedig csak közvetett módon, szelektálás nélkül, "csomagban" (listás képviselők). A listásat meg kellene szüntetni, mert ennyi barmot "csomag" nélkül biztos, hogy nem választatnának meg!
Denever 2014. 02. 18. 14:22
Előzmény: törölt hozzászólás
#2092
Ha úgy nézzük semmi sem változott 89' óta: annyit ér a Ft-unk mint a politikusaink: sz@rt sem...
Peter_21 2014. 02. 18. 14:20
Előzmény: #2089  palotai3
#2091
vezetőit legalább választja, de ezt a barmot el se lehet takarítani 7 évig...
valoigaz 2014. 02. 18. 14:18
Törölt hozzászólás
#2090
palotai3
palotai3 2014. 02. 18. 14:18
Előzmény: #2085  Hegyesi2
#2089
Minden országnak olyan vezetői vannak, amilyet megérdemelnek.
valoigaz 2014. 02. 18. 14:17
Törölt hozzászólás
#2088
goapsy1 2014. 02. 18. 14:17
Előzmény: #2085  Hegyesi2
#2087
Soha nem is voltak neki otthon.

De legalább kiszámíthatóan lehet shortolni a forintot minden alkalommal, mielőtt ez a hülye csinál vagy nyilatkozik valamit.
bigyula 2014. 02. 18. 14:16
Előzmény: #2084  kublaj1
#2086
"Szép volt Matolcsy, erre számítottunk nincs megállás."

Igen, így kell ezt! Fejjel a falnak...

"Nem vak az a ló, hanem bátor!"
Hegyesi2
Hegyesi2 2014. 02. 18. 14:12
Előzmény: #2084  kublaj1
#2085
Erre már én is azt mondom,hogy elmentek neki otthonról !
kublaj1 2014. 02. 18. 14:10
#2084
Üdv Testvérek!

Szép volt Matolcsy, erre számítottunk nincs megállás.

Hajrá Matolcsy!!
Hajrá JOBBIK!!
goapsy1 2014. 02. 03. 21:29
Előzmény: #2082  Törölt felhasználó
#2083
Pokorni nagyjából az egyetlen tisztességes fideszes politikus. (már ez a szókapcsolat is abszurd, hogy tisztességes fideszes.)

Elképzelni nem tudom, mi a fenét csinál még a fideszes rablóbandában, láthatóan neki is bőven kínos, ami folyik.
Törölt felhasználó 2014. 02. 03. 21:16
Előzmény: #2080  kukker
#2082
Pokorni a legértelmesebb és leghitelesebb Fideszes politikus. Ez a tandíj ügyében is kiderült bő egy éve, meg korábban is így volt. Nem véletlenül van jó ideje mellőzve, mint vezér Fidesz alak, hiszen nem állt be a mainstream agresszív Orbán követő seregbe, akik szerepük szerint teljes lojalitás mellett kimondják azt, amit Orbán gondol és meg akar lépni, de ő maga taktikailag nem mondhatja ki, nem teheti meg (akik szándékosan a mindenek felett álló, üzenetileg az ellenfelekkel kemény, határozott, de amúgy jóságos Orbánnál sokkal keményebbek: Lázár, Kósa, Selmeczi, Szíjjártó stb. stb. - újabban Rogán, aki pár évig "szimpla" polgármesterként úgy tűnt, hogy Pokornihoz hasonló önálló utat jár be, de 1-2 éve masszívan becsatlakozott az előbbi körbe).
DoktorMinorkaVidor 2014. 02. 03. 21:12
Előzmény: #2080  kukker
#2081
de fogorvoshoz ő sem járt.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek