Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
tokos. 2014. 08. 14. 13:35
Előzmény: #2317  csendben
#2320
Sokat tanultatok tőle...
tokos. 2014. 08. 14. 13:34
Előzmény: #2309  stock33
#2319
És kit érdekel a pártpropaganda. Egyébként, mikor Gyurcsány nyomta s üket szövegét az eladósodásból vágtázó pannonpumáról, vagy mi kórságról, miért nem hőzöngtél? Tudom, régen volt, nem kell vele foglalkozni.
tokos. 2014. 08. 14. 13:32
Előzmény: #2308  stock33
#2318
Ebbe nem akartam belefolyni, de a nettó tőkeáramlást sem teljesen szerencsés vizslatni. Egyszerűen azért, mert vannak cégek, amik számára a magyar piac beszűkült, ezért nem itt fektetnek be, hanem külföldön. Ilyen mondjuk a MOL, az OTP, meg még egy-kettő gondolom. Nem tudnám megmondani, hogy mennyi tőkét vittek ki az országból 2008-tól, de garantáltan nem 0-át, ami helyett jött be külföld tőke, akár gyártatni, akár a piaci rés miatt. Szóval az, hogy minden ami van a 2008 előtti időszaknak köszönhető...
csendben 2014. 08. 14. 13:31
Előzmény: törölt hozzászólás
#2317
"minél rosszabb az országnak, annál jobb a Fidesznek"
(Orbán)
bigyula 2014. 08. 14. 13:31
Előzmény: törölt hozzászólás
#2316
Nem nem riasztottak. Az utóbbi hetekben csak olvastam, nem írtam. De, mivel statisztikus a végzettségem, így egy ilyen szakmaiatlan baromságra nem tudom megállni, hogy ne reagáljak. Tők mindegy, hogy mennyi a bázis, ha két későbbi érték egymáshoz való viszonyát vizsgálom! Ha 2010 Q2-tőt veszed bázisnak, akkor is csökkent folyamatosan a belső fogyasztás 2013 Q2-ig. Tudod, a vonalat nem felfelé, hanem lefelé húzták...
lavegh 2014. 08. 14. 13:31
Törölt hozzászólás
#2315
lavegh 2014. 08. 14. 13:29
Törölt hozzászólás
#2314
stock33
stock33 2014. 08. 14. 13:29
Előzmény: törölt hozzászólás
#2313
2008-ban, Gyöngyösön is megmutatták, mit is jelent a hazaszeretet...
bigyula 2014. 08. 14. 13:29
Előzmény: törölt hozzászólás
#2312
Nem az volt a kérdés, hogy milyen érdekeket néztek/képviseltek, hanem az, hogy magyar kormánya volt-e az országnak.

Ezt állítottad:

"nekünk viszont most egy MAGYAR kormányunk van"

Ebből az következik, hogy előtte nem MAGYAR volt a kormány, akiket nem a MAGYAR választók juttattak hatalomra demokratikus választásokon.
lavegh 2014. 08. 14. 13:28
Törölt hozzászólás
#2311
lavegh 2014. 08. 14. 13:25
Törölt hozzászólás
#2310
stock33
stock33 2014. 08. 14. 13:22
Előzmény: #2307  tokos.
#2309
nézd, van egy tény, miszerint a magyar lakosság baromira nem akar költeni, egyre jobban visszafogja magát (most, a bekötött pénztárgépek segítségével tudtak valami "forgalomnövekedést" kimutatni...)
és van a pártpropaganda, az évek óta tartó kánaánról...

ez van... :)
stock33
stock33 2014. 08. 14. 13:19
Előzmény: #2296  tokos.
#2308
"Szóval lehet fényezni a szocikat"

mert ezt hol is olvastad? :)

ja, ott, hogy a gdp növekedés nem a belső kereslet hozománya ( link ), hanem a 80%-ban többségi külföldi tulajdonban lévő exportáló cégeké, amiket még 2008-ig hoztak ide... ugyanis a fidesz helyi képviselőjének ebbe tört bele a bicskája :) hirtelen köpni-nyelni se tudott, és még azóta nem tért magához, mindössze pár semmitmondó hozzáugatásra volt képes...
tokos. 2014. 08. 14. 13:17
Előzmény: #2298  stock33
#2307
Belinkelheted még párszor az ábrát, de ezzel nem a szellemi képességeidet fényezed...
tokos. 2014. 08. 14. 13:14
#2306
Szóval azért egy picit vártam volna, hogy azok a hihetetlenül, de rettenetesen elfogulatlan fórumtársak, vagy legalábbis azok, akik annak tartják magukat, a sok ócsárlás, meg szoci párt ajnározás mellett annyit megjegyeznek, hogy ez jó hír. Nem kell pezsgőt bontani, van még azért probléma a gazdasággal rendesen, de ez egy jó hír, főképp mellétéve, hogy sem a németek, sem a környező országok nem száguldoztak az elmúlt negyedévben.

Na, ennyit az elfogulatlanságról...
bigyula 2014. 08. 14. 13:14
Előzmény: #2304  bigyula
#2305
két évben = három évben
bigyula 2014. 08. 14. 13:14
Előzmény: törölt hozzászólás
#2304
Akkor nézd csak 2010 Q2-től (-9%) 2013 Q"-ig (majdnem -12%). Ez tisztán a kormányod időszaka. Esett, vagy nem a fogyasztás ebben a két évben?
Törölt felhasználó 2014. 08. 14. 13:13
Előzmény: törölt hozzászólás
#2303
Magadat minősíted azzal is, hogy nem tudsz válaszolni, meg a stílusoddal is.
stock33
stock33 2014. 08. 14. 13:12
Előzmény: törölt hozzászólás
#2302
még valami, amiben nem vagy túl jó? :)
bigyula 2014. 08. 14. 13:12
Előzmény: törölt hozzászólás
#2301
Akkor feltenném én a kérdést, mert szerintem többeket is érdekel(ne) a válaszod:

"nekünk viszont most egy MAGYAR kormányunk van"

Eddig nem magyar kormányunk volt?

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek