Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
geza77
geza77 2021. 12. 02. 12:10
#7860

v3+2  ismét csuda ami itt folyik    Eur/
FO$rint    363.430    +0.910     +0.25%
pln                4.6140  -0.0035    -0.08%
czk              25.4345 -0.0005    -0.00%
ron                4.9495 +0.0042    +0.08%
hrk                7.5215 +0.0047    +0.06%
kevés volt a kamatemelés ezek szerint, majd belehúzhatnak, ha megjön az új szép inflációs adat.
geza77
geza77 2021. 11. 26. 08:33
#7859
reggeli bekezdés
FOSrint       368.580    +3.260     +0.89%  ismét mutyisztán az élen
zlotyi               4.6907 +0.0232    +0.50%  negativ reálkamat nagyobb, mint a magyar, mit számít
cskorona      25.6750 +0.1160    +0.45%
r lei                  4.9495 +0.0052    +0.11% kuna                7.5221 +0.0055    +0.07%
lohran 2021. 11. 25. 20:43
Előzmény: #7857  Stiv
#7858
A hívők felveszik 0% kamatra Ti pedig füzetitek az adósságot és inflát
Stiv
Stiv 2021. 11. 25. 20:38
Előzmény: #7856  bigyula
#7857
Az MNB vékony jégen táncol, lehet ez kevés lesz az 50 naposhoz...360,85..
bigyula 2021. 11. 25. 19:04
Előzmény: #7853  Stiv
#7856
Hívőknek lefordítom: 370 Ft-os euró árfolyamnál az MNB hetente kb. 21 milliárd euró hitelt újít meg. Életveszély...
Stiv
Stiv 2021. 11. 25. 18:59
Előzmény: #7854  kkpp
#7855
Úgy könnyű hazajönni ha megtartja az ember a kinti munkáját. :)
.......
 Még az se jön haza dolgozni aki konyhán van, 1500 euró + kaja + pia + ingyen szállás....Heti 4 nap meló és 3 nap szabad...Ha csábítani akar petike akkor lökje be 300 alá a jurót...
kkpp 2021. 11. 25. 17:54
Előzmény: #7849  Stiv
#7854
"Petike , akinek van külföldön jól fizető munkája az nem jön haza. Főleg ilyen gyenge forintnál..."
De igen. Én hazajöttem. A titok nyitja, hogy megtartottam a kinti munkámat. 😁
Stiv
Stiv 2021. 11. 25. 15:09
#7853
Az összes benyújtott ajánlatot elfogadta az MNB a csütörtöki egyhetes betéti tenderen, így effektívvé vált az újabb 40 bázispontos kamatemelés – derül ki a jegybank ma délutáni eredményhirdetésből. Több mint 7700 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be ma.
.
A szereplők 7723,3 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be az MNB csütörtöki betéti tenderén, ami meghaladta az előző heti 7703,6 milliárd forintot és egyben új csúcsnak is számít. A benyújtott ajánlatokat a jegybank mind elfogadta. 
.
EFFEKTÍVVÉ VÁLT AZ ÚJABB 40 BÁZISPONTOS KAMATEMELÉS, MÁTÓL AZ IRÁNYADÓ KAMAT 2,9%.
Stiv
Stiv 2021. 11. 25. 14:54
#7852
Meddig tarthat a forint gyengülése?
.
Miért lett 10 év alatt 100 forinttal több az euró?
.
https://www.youtube.com/watch?v=7o0XpQnt5O0
Stiv
Stiv 2021. 11. 25. 13:27
Előzmény: #7850  kjanek
#7851
Orbán Viki szerint zakatol a magyar gazdaság....nem úgy néz ki...
.
„Az dönti el a nemzetek jövőjét, melyik ország és melyik közösség szereti jobban a hazáját”
.
( És Te Viki mennyire szereted a hazádat? )
.
Ha szeretnéd a hazádat akkor nem szórnád külföldre a magyarok pénzét......
Ha szeretnéd a hazádat akkor gazdaságilag független  lenne az ország.......
Ha szeretnéd a hazádat akkor nem adósítanád el a következő generációkat......
Ha szeretnéd a hazádat akkor nem lenne 370 ft. az euró.......
Ha szeretnéd a hazádat, akkor rendet tennél a behajtó cégeknél......
Ha szeretnéd a hazádat akkor nem tengődne 39282 nyugdíjas ember 50 ezer forintból....... 
Ha szeretnéd a hazádat akkor nem forgatnátok ki embereket a vagyonukból.....A külföldi érdek az első a magyar ember meg második.....
Ha szeretnéd a hazádat, akkor nem foglalkoznál olyanokkal akik kirabolták 150 évig az országot....
stb....
.
https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20211125-orban-meg-kell-vedeni-az-adorendszert
kjanek
kjanek 2021. 11. 25. 11:42
Előzmény: #7849  Stiv
#7850
Most megnyugodtam, újra dübörög a gazdaság és a forint árfolyam is járvány előtti szinten van..... ja mégsem.
Petike az ügyes, okos, aki egy év alatt többet tud félretenni a fizetéséből mint amennyit keres. A paralamentben (időnként) ücsörgők nagyrésze ilyen.
Stiv
Stiv 2021. 11. 25. 11:33
#7849
Szijjártó Péter: A magyar gazdaság teljesítménye másfél év alatt elérte a járvány előtti szintet.
.
A KORMÁNY KÉSZEN ÁLL TOVÁBBI 4 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENTENI A MUNKÁLTATÓKAT TERHELŐ ADÓKAT.
.
Kitért arra is, hogy egyes magyar külképviseletek ezen vállalatokkal közösen ismét eseménysorozatot rendeznek a külföldön élő magyar szakemberek hazacsábításának céljával.
.
https://www.origo.hu/gazdasag/20211125-szijjarto-magyar-gazdasag-teljesitmeny-jarvany-elott.html?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
.
Petike , akinek van külföldön jól fizető munkája az nem jön haza. Főleg ilyen gyenge forintnál...
Stiv
Stiv 2021. 11. 25. 10:56
#7848
366,40
Stiv
Stiv 2021. 11. 25. 10:55
#7847
Nemrég közölte az MNB, hogy 2,9 százalékos kamat mellett hirdet meg egyhetes betéti tendert ma a jegybank, ez újabb 40 bázispontos emelést jelent az irányadó kamatban a múlt heti 70 bázispontos szigorítás után. Az egyhetes betéti ráta egyébként csak akkor lesz irányadó, ha a jegybank minden ajánlatot elfogad a tenderen, de hatalmas meglepetés lenne, ha ez nem így történne. Délután háromkor teszi közzé az MNB a tender eredményét.
Stiv
Stiv 2021. 11. 25. 10:50
Előzmény: #7845  geza77
#7846
Én már kb. 10 éve Horvátba is euróval mentem, a kisebb boltok szó nélkül elfogadták és még a szállást is euróval fizettem....
--- 
Nem csodálom,hogy a törököknek nem kell a líra, évek óta látványosan gyengül az euróhoz képest..Törökbe az emberek elengedték a lírát , a megtakarítás már euróba és dollárba megy...Mondjuk nagyon megy náluk az arany is, a német törökök állandóan hozzák törökből az aranyat..
.
 Az is érdekes,hogy Magyarországra jövő oroszok is inkább eurót meg dollárt hoznak. Mondjuk itt sokra nem mennek a rubel pénzükkel.. 
..
Amelyik kormány olyan mint a magyar annak ne legyen saját pénze...
geza77
geza77 2021. 11. 25. 07:25
Előzmény: #7844  Stiv
#7845
már a fészbunkón is láttam hirdetést, ahol Pesten Eurós árat adtak meg az érdeklődőnek.
Amikor a líra bezuhant  kb 2 éve egyik haverom elment törökbe, hogy most majd jó olcsó lesz, hát nem volt az. pedig nagyot romlott a líra, a FOSrint meg nem akkorát.
Ja és a líra nem nagyon kellett nekik eurót kértek mindenhol, ha meg mégis lírával akart fizetni akkor felszorozták az euróval egyszerűen és annyit kértek. Horvátoknál tapasztaltam, a szállást kérdeztük mennyi lenne volt egy eurós ár, megkérdeztük mennyi lenne kunában ? nem ugyanaz volt FOSrintálisan kb 10 % volt a különbség a kettő ár között, úgy, hogy a kunát látjuk, hogy az elmúlt 11 évben 3 %-ot gyengült, még a Nemhetthy FhoSrinthunkh 40%ot
Itthon csoda, hogy eddig nem vezette be magát az euro.
Stiv
Stiv 2021. 11. 23. 20:31
Előzmény: #7842  Ingarian
#7844
Itt a boltok / üzletek simán elfogadják az eurót, olyan nagy problémát nem jelentene átállni... 
Stiv
Stiv 2021. 11. 23. 20:24
Előzmény: #7840  signal2
#7843
Ezek után arra leszek kivi,hogy választások után mire lesz pénz. Ezek a honvédségre továbbra is akarják önteni a pénzt. Az idei honvédelmi költségvetés 778 milliárd forint volt, a jövő évi 1003 milliárd forint lesz.
.
https://www.portfolio.hu/global/20210510/1000-milliard-forint-fole-ugrik-jovore-a-magyar-honvedelmi-koltsegvetes-482458
Ingarian
Ingarian 2021. 11. 23. 20:20
Előzmény: #7839  Stiv
#7842
Én már évek óta EUR-ban számlázok egy csomó mindent, de nem csak én.
Stiv
Stiv 2021. 11. 23. 19:59
Előzmény: #7840  signal2
#7841
Szakértő: Mélyponton a forint, mégsem segít a kormány gazdaságpolitikája
.
Felcsuti Péter szerint a forint körüli helyzet kaotikus. A bankszövetség korábbi elnöke azt mondta: az a gazdaságpolitika, amit a kormány a választásokat megelőző időszakban folytat, egészen biztosan nem segít.
.
.„A nagyobb megtakarítók esetleg úgy döntenek, hogy a forintból kimenve, pl. euróba vagy dollárba mentik át a vagyonukat, ez nagyon szomorú kilátásokat jelentene a magyar gazdaságra nézve” – mondta.
.
http://www.atv.hu/belfold/20211123-szakerto-melyponton-a-forint-megsem-segit-a-kormany-gazdasagpolitikaja/hirkereso

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek