Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
szieszta 2021. 12. 07. 09:02
Előzmény: #7879  geza77
#7880

Milyen érdekes, hogy egyre többen kérdezgetik, hogy ha az orbánék mindent ellopnak, akkor honnan van pénz a családtámogatásra, az építkezésekre, a nyugdíjemelésre, a prémiumra, külföldi segélyekre.
Az egészben ez a szép, hogy nincs rá valónk. Kölcsönből vagyunk nagyvonalúak. Volt már ilyen a történelmünkben nem is egyszer, legutóbb a szociban köteleztük el magunkat, visszafizethetetlen kölcsönnel.
Micsoda hír volt, hogy idő előtt visszafizettük egy később lejáró kölcsönünket. Csak azt nem mondták hozzá, hogy egy másik hitelből.
Ez nagyon érdekes, hogy éppen a kínaiak adnak nekünk pénzt a zöldülésre, mikor ők meg csúcsra járatják a szénerőműveket. Elkölthetnék volna otthon is erre. Ja, az nem kamatozik.
geza77
geza77 2021. 12. 06. 22:25
Előzmény: #7877  geza77
#7878

csak orv bán, malopcsy és enyveskezű bandája rabolják ki a magyarokat a legjobban, senki más nem ilyen pofátlan, a FOSrint erősítő intézkedéseik, pont annyit érnek, mint kopasz p.nán a paróka
és létezik:                        https://imgur.com/a/SbkigFz
geza77
geza77 2021. 12. 06. 22:09
#7877
V3+6  valaki ismét nem teljesít fényesen, csak nem a hortobágyi csüngőhasú pengő?
Fosrint          366.195   +2.025      +0.56%
román lei          4.9484 +0.0037    +0.07%
zlotyi                 4.5956 +0.0006    +0.01%
korona            25.4275 -0.0045     -0.02%
indiai rúpia     85.0680 -0.0330     -0.04%
bg leva               1.9557 -0.0059     -0.30%
hr kuna              7.5252 -0.0242     -0.32% 
ukr hrivnya      30.7910 -0.1261     -0.41%
d afrikai rand  17.9718 -0.2159     -1.19%
Stiv
Stiv 2021. 12. 06. 22:03
Előzmény: #7875  Törölt felhasználó
#7876
Sajna úgy néz ki,hogy nem mi fogunk jól járni. Függünk a németektől  ez nagy hiba....
Törölt felhasználó 2021. 12. 06. 21:08
Előzmény: #7872  Stiv
#7875
Visszafizetjük a németeknek az autóipari beruházásaikat.
Stiv
Stiv 2021. 12. 06. 20:11
Előzmény: #7873  Stiv
#7874
A teljes fennálló jelzáloghitel-állomány 40 százalékának, mintegy 466 ezer szerződésnek változhat meg a kamata 2021 közepe és 2022 közepe között – közölte a napokban az MNB.
.
https://www.portfolio.hu/bank/20211206/nagy-bajban-a-lakashitelesek-vagy-nincs-itt-semmi-latnivalo-514710?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator#
Stiv
Stiv 2021. 12. 06. 20:01
#7873
Túl az ezermilliárdon a lakáshitelpiac
.
Több mint 1080 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződést kötöttek az év első tíz hónapjában a háztartások, ami kiugró, 40,1 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest - írta a Világgazdaság hétfőn a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján.
.
A lakáshitelek állománya október végére új történelmi csúcsra, 4517,7 milliárd forintra nőtt, ez éves bázison 15 százalékos bővülés. 
.
https://www.origo.hu/gazdasag/20211206-vilaggazdasag-tul-az-ezermilliardon-a-lakashitelpiac.html?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
Stiv
Stiv 2021. 12. 06. 18:19
Előzmény: #7871  sanka
#7872
Milyen érdekes,hogy a többségi tulajdonos német..Orbánra jó drágán rásózzák a repteret, közel se ér annyit...
.
https://forbes.hu/uzlet/fordulopont-ferihegy-eladas-orban/
sanka 2021. 12. 06. 17:32
Előzmény: #7870  Stiv
#7871
Orbán akarja a repteret, nyilván majd azt is aztán kilopni valahogyan, ha lesz rá ideje.
Stiv
Stiv 2021. 12. 06. 17:27
#7870
Matolcsy megindokolta, miért nem kéne megvennie az államnak a budapesti repülőteret.
.
–  Magyarországnak szüksége van egy központi repülőtérre, de nem Budapesten. A budapesti repülőtér visszavásárlása mind a pénzügyi egyensúly, mind a térszerkezeti egyensúly szempontjából hibás döntés lenne – állítja Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke hétfői, a kormánypárti Magyar Nemzet oldalán megjelent írásában.Matolcsy szerint legalább 3+1 fontos érv szól amellett, hogy se most, se később ne vegyük meg a budapesti repülőteret.
.
https://hang.hu/gazdasag/matolcsy-megindokolta-miert-nem-kene-megvennie-az-allamnak-a-budapesti-repuloteret-134223
Stiv
Stiv 2021. 12. 06. 16:55
#7869
Boldog Mikulást!
.
365.60
Stiv
Stiv 2021. 12. 06. 16:52
Előzmény: #7867  Stiv
#7868
Stiv
Stiv 2021. 12. 06. 16:51
#7867
Jakab Péter: Mit gondol erről, Miniszterelnök úr? 
.
( 1:05 - Csak a gyenge emberek akarhatnak gyenge forintot...)
Zorbán válasza  3:14...
.
 https://www.youtube.com/watch?v=GyXKxJ6myZQ
431145 2021. 12. 06. 09:30
Előzmény: #7865  geza77
#7866
Ez a Tállai soha nem volt komplett, vagy tényleg ilyen vagy csak csinálja. Szemrebbenés mondja mondja...... 
geza77
geza77 2021. 12. 06. 07:22
#7865

Tállai András szerint nincs okunk kritizálni a kormányt, mert a magyar emberek boldogulnak…
Nos, Tállai „elvtárs”, a magyar emberek nem boldogulni akarnak, hanem jólétben és biztonságban ÉLNI!Egy olyan országban, ahol nem rekord magasak az adók, és az alapvető élelmiszerek nem válnak luxuscikké.Ahol a tisztességes lakhatás nem álom, és az embereknek nem kell azon aggódniuk, vajon meg tudják-e tankolni az autójukat, amivel munkába mennek.Élni! Olyan országban, ahol a kormány nem csupán egy, a kifosztásukra összeállt bűnszövetkezet.
https://www.facebook.com/jobbik18/videos/6574393429299785
Goldi.
Goldi. 2021. 12. 04. 13:01
Előzmény: #7863  geza77
#7864
geza77
geza77 2021. 12. 03. 18:44
Előzmény: #7862  geza77
#7863
esti V3+1 jól visszaejtették napközbeni 364 körül bírt tartózkodni.
FOSrint      365.855    +1.935     +0.53%
czk               25.4315 +0.0255    +0.10%
hrk                 7.5522  +0.0309    +0.41%
pln                4.6027  +0.0098     +0.21%
geza77
geza77 2021. 12. 03. 09:55
#7862

Beyonce smink nélkül, smink fürdőgatya nélkül   https://imgur.com/a/k3Vd9i3
FOSrint   366.020    +2.100      +0.58%
pln               4.6092  +0.0163    +0.35%
uah            30.8137  +0.0814    +0.26%
zar             18.0756  +0.0777    +0.43%
inr              84.8180  +0.1070    +0.13%
hrk               7.5283  +0.0070    +0.09%
czk             25.4540  +0.0480    +0.19%
https://www.youtube.com/watch?v=S7RpZ5ObrfQ  ; ebből a videóból a csupasz v@lagú stoplis cipős orvbi figurát szerettem volna betenni, malopcsy helyett, de sehol nem találtam

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek