Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
lohran 2021. 12. 09. 15:33
Előzmény: #7899  Stiv
#7900

egyelőre nincs semmi a bankrendszer ami állami,egymásnak pumpálja a pénzünket
svindli
Stiv
Stiv 2021. 12. 09. 15:16
#7899
Effektív az újabb 20 bázispontos kamatemelés
.
A jegybanki betét irányadó jellegét azonban az adja, hogy korlátlanul rendelkezésre áll, vagyis a mai újabb lépés feltétele volt, hogy az MNB minden benyújtott ajánlatot elfogadjon. Nem is okoztak meglepetést, a 8194,1 milliárd forintnyi ajánlatot elfogadták. Ezzel egyébként kismértékben csökkent az egyhetes betét állománya, hiszen a múlt héten 8236 milliárdot helyeztek el.
.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211209/effektiv-az-ujabb-20-bazispontos-kamatemeles-515342
lohran 2021. 12. 09. 15:14
#7898
az alapkamatnak mán 5-6% nak köllene lenni minimum ,a banki betéteknek meg 7% felett
Ehelyett 2,1% és 0% a kamat mert ezt az egész szar állami bankrendszert a Tolcsyék látják el ingyenforrással,magyarán pénzeső van továbbra is
Stiv
Stiv 2021. 12. 09. 15:13
Előzmény: #7896  Törölt felhasználó
#7897
Törölt felhasználó 2021. 12. 09. 14:44
Előzmény: #7895  Stiv
#7896
Megtanultunk a Góbi sivatagban szántani, ők pedig tőlünk pálinkát főzni.
Stiv
Stiv 2021. 12. 09. 14:35
Előzmény: #7894  Stiv
#7895
Zorbán is sokra megy a keleti nyitásával ......
.
Jó hír a keleti nyitás felől: bővülhetnek a magyar-mongol agrárkapcsolatok
https://propeller.hu/itthon/3744646-jo-hir-keleti-nyitas-felol-bovulhetnek-magyar-mongol?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
Stiv
Stiv 2021. 12. 09. 14:19
Előzmény: #7892  geza77
#7894
A kivitel 75,  a behozatal 71 százalékát az EU tagállamaival bonyolította le Magyarország a tizedik hónapban..
.
Nem értem, akkor minek bohóckodnak a forinttal ???
Stiv
Stiv 2021. 12. 09. 14:13
Előzmény: #7891  fricko
#7893
Nehéz követni amit kuszaszem csinál , a 20 bázispontos emeléssel semmire nem mennek..Szerintem az alapkamat emelést is benézik majd.....Lassan 4 x akkora az infláció mint az alapkamat...(2.1 vs. 7.40) 
.
Már a fél világ befektetett az országban és továbbra se látni a pozitív eredményt...
.
De mégis van...Külkereskedelem.... ----335 millió euró hiány októberben
.
https://azuzlet.hu/kulkereskedelem-335-millio-euro-hiany-oktoberben/
 
geza77
geza77 2021. 12. 09. 12:59
#7892

Jacques FOSrint     366.375    +1.425      +0.39%
zlotyi                              4.6136 +0.0063    +0.14%
indiai rúpia                  85.5405 +0.0695    +0.08%
ukrán hrivnya              30.6348 -0.1585     -0.51%
csehkorona                 25.4600 +0.0100    +0.04%
horvát korona               7.5265 +0.0044    +0.06%
fricko 2021. 12. 09. 12:50
Előzmény: #7890  Stiv
#7891
A zseni nem is érti, hogy erre a hírre miért gyengül újra a forint a világ szinte összes valutájával szemben:)
Stiv
Stiv 2021. 12. 09. 09:38
#7890
Újabb 20 bázisponttal 3,3%-ra emeli az irányadó kamatot csütörtökön az MNB – derül ki az egyhetes betéti tender meghirdetéséből. Ezzel bő három hét alatt már 150 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot a jegybank, a jövő héten pedig jön a „rendes” kamatdöntő ülés.
.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211209/nem-all-le-az-mnb-itt-az-ujabb-kamatemeles-515220
Stiv
Stiv 2021. 12. 08. 16:58
Előzmény: #7888  geza77
#7889

 Ami régen volt az nem érdekes, most már mást gondolunk...Nem is lett volna devizahitel probléma ha nem gyengült volna be a forint,...
geza77
geza77 2021. 12. 08. 16:36
Előzmény: #7887  Stiv
#7888
"Elfelejtik" hozzátenni, hogy a deviza hitelezés bevezetése a Fidesz első kormányzása alatt történt! A magyar lakosság 2001. június 15-től vehetett fel devizahitelt. Aki nem tudná, a miniszterelnököt Orbán Viktornak, a Magyar Nemzeti Bank elnökét Járai Zsigmondnak hívták.
Stiv
Stiv 2021. 12. 08. 15:39
Előzmény: #7886  geza77
#7887
Zorbán csak annyit tud a rekordgyenge forintra válaszolni ,hogy devizahitel csapda és ők mentették meg az embereket......A színházi előadásnak hamarosan vége lesz,... 
.
Magyarország jól teljesít...
.
Az első tizenegy hónapban az államháztartás központi alrendszere 3931,3 milliárd forintos hiánnyal zárt – tette közzé gyorstájékoztatójában a Pénzügyminisztérium (PM).
.
https://infostart.hu/gazdasag/2021/12/08/megugrott-az-allamhaztartas-hianya
geza77
geza77 2021. 12. 08. 13:45
Előzmény: #7885  Stiv
#7886
369,115 Jacques (ejtsd zsák) FOS(rint) ...
Stiv
Stiv 2021. 12. 08. 11:24
#7885
Továbbra is bohóckodik az MNB.....Semmit nem erősödik a forint, elképesztő ez az egész..
.
368,01
Stiv
Stiv 2021. 12. 08. 10:54
#7884
Évtizedes árrobbanás rázza meg Magyarországot – Semmi jóra nem számítanak a szakértők.
.
Novemberben 7,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak a tavalyi év hasonló időszakához képest, ez 2007 decembere óta nem látott szintet jelentett, derült ki a KSH jelentéséből. Elemzők szerint szinte minden termék és szolgáltatás drágul, így az MNB-nek tovább kell folytatni a kamatemelést, hogy letörje az inflációt. Úgy vélik, hogy az inflációt már nem kínálati sokkok vezérlik, hanem megérkeztek a másodkörös hatások. A magas áremelkedés pedig jövőre is fennmaradhat, a szakértők elkezdték felfelé módosítani a jövő évi várakozásaikat.
.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211208/evtizedes-arrobbanas-razza-meg-magyarorszagot-semmi-jora-nem-szamitanak-a-szakertok-515036
Törölt felhasználó 2021. 12. 07. 22:50
Előzmény: #7880  szieszta
#7883
"Milyen érdekes, hogy egyre többen kérdezgetik, hogy ha az orbánék mindent ellopnak, akkor honnan van pénz a családtámogatásra, az építkezésekre, a nyugdíjemelésre, a prémiumra, külföldi segélyekre."
Yeees.És az egészben az a szomorú, hogy akiknek ez még kérdés, azok nem igazán gondolkodnak. 
Törölt felhasználó 2021. 12. 07. 22:08
Előzmény: #7880  szieszta
#7882
Honnan ? hitelből . csak ezt nem mondja be az M1 .... 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210916/orult-eladosodas-vagy-logikus-lepes-amit-minden-idok-legnagyobb-devizahitel-felvetelerol-tudni-kell-500874
Legutóbb pl 1600 milliárdot.  De van itt más érdekes is és még több lesz :)
geza77
geza77 2021. 12. 07. 17:19
Előzmény: #7880  szieszta
#7881
merjünk nagyok lenni hitelből, rabszolgabérből napszámosként!! jó ötlet, nagy csoda lenne, ha ez összejönne!!!
V3+X  emberek, nem tudtok eleget adni!!!! EZ MÉG MINDIG KEVÉS!!!
FOSrint             367.005    +1.345     +0.37%   hortobágyi csüngőhasú pengő, rendre a legsz@rabb
lengyel zlotyi        4.5816 -0.0060     -0.13%
cseh korona       25.4385 +0.0255    +0.10%
horvát kuna         7.5215 +0.0005     +0.01%
román lei              4.9458 +0.0012     +0.02% bulgár leva           1.9559 +0.0003     +0.01%
török líra            15.1493 -0.4089      -2.63%
ukrán hrivnya    30.6781 -0.0726      -0.24%
dél afrikai rand 17.8419 -0.0810      -0.45%
indiai rúpia        84.8035 -0.2745      -0.32%

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek