Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2022. 01. 25. 16:24
#7920
Az MNB alelnöke kiemelte, hogy az alapkamat nagyobb emelésével néhány hónapon belül összeérhet az irányadó rátával.
.
UGYANAKKOR A MAGINFLÁCIÓ EMELKEDÉSE FOLYTATÓDIK, AKÁR A 7%-OT IS ELÉRHETI
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220125/virag-barnabas-nagyobb-lepesekkel-kell-emelni-az-alapkamatot-a-tartos-inflacios-veszely-miatt-522959
Stiv
Stiv 2022. 01. 25. 14:31
#7919
Az előzetes várakozásoknál jelentősebben, 50 bázisponttal 2,9%-ra emelte az alapkamatot a Monetáris Tanács keddi ülésén. Az irányadó egyhetes kamat csütörtökön hasonló ütemben emelkedhet.
.
359.52
Stiv
Stiv 2021. 12. 27. 09:01
#7918
Matolcsy György többpólusú világrendről és rakétasebességgel haladó forradalomról beszélt
.
https://index.hu/gazdasag/2021/12/27/2022-ben-is-folytatodik-a-kamatemelesi-ciklus/
.
369
Stiv
Stiv 2021. 12. 27. 09:00
#7917
Matolcsy György: nincs pardon, a legjobb eszköz az infláció ellen a kamatemelés
.
Bár a Magyar Nemzeti Bank a világpiaci hangulat miatt ellenszélben van, ha az ország elvégzi a házi feladatait, annak idővel meglesz az eredménye - többek között ezt válaszolta Matolcsy György jegybankelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában a gyenge forintot firtató kérdésre. 
geza77
geza77 2021. 12. 24. 08:55
Előzmény: #7915  kjanek
#7916
ha nem vigyáznak, nem sokáig!!
Jacques FOS-rint    370.155   +0.525      +0.14%
pln                                  4.6262 -0.0004     -0.01%
bgn                                 1.9581 +0.0012    +0.06%
uah                              30.8586 +0.0468     +0.15%
ron                                4.9492 +0.0026     +0.05%
czk                              25.0545 +0.0175     +0.07%
hrk                                7.5121 +0.0001     +0.00%
kjanek
kjanek 2021. 12. 17. 09:09
Előzmény: #7914  geza77
#7915
Simán verjük a törököket! 
Nem is értem hogy a bandzsa miért nem ezzel veri a mellét úton-útfélen. :)
geza77
geza77 2021. 12. 17. 08:54
#7914

2010.04.hó óta a cseh korona 0,39% erősödött, a FOSrint csak 45,73%-ot gyengült, 
míg a török líra 806,44%-ot gyengült,            ugye milyen jók vagyunk!!
            eurtry 18.2590 +0.5110    +2.88%                      https://imgur.com/a/Xr0TejH
geza77
geza77 2021. 12. 17. 07:29
#7913
A kormányzat 3,6%-os infláció tervezetét már 5%-ra emelte, ahogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is, megjegyezve, hogy "felfelé mutatnak" a kockázatok, vagyis akár még magasabb lehet ennél is az áremelkedés.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211217/arrobbanas-es-berrobbanas-olyan-spiralba-kerul-magyarorszag-amit-mindenki-megemleget-516442
geza77
geza77 2021. 12. 15. 11:33
#7912

1999.04 (250,125 Euro/FOSrint) hó óta majdnem eltelt 23 év amiből 8at nem ORV bán volt hatalmon 15 meg igen
Az  grafikonon elég jól szemlélteti, hogy mekkorát sikerült elvennie a néptől különböző trükkökkel, miközben morzsákat szórt ki egyes megtévesztett érdekcsoportoknak (csok, kamu rezsicsökkentés, szja visszatérítés, nyugdíjprémium,..)                                                   https://imgur.com/a/VZkSYsh
1999. 4. hó óta      módosult,  a változás hatására a FOSrint annyi lehetne, mint a mögötte lévő szám:cseh korona            -32,87% erősödött    167,908
horvát kuna               -1,03% erősödött    247,548
lengyel zlotyi         + 10,53% gyengült      276,463
FOSrint                    +47,71% gyengült      369,370
nem semmi pozitív változáson mentünk át, csoda, hogy a környezetünk nem tudja, hogy az a jó technika, amit ezek képviselnek, hogyhogy nem ment még mindenki tönkre körülöttünk?
geza77
geza77 2021. 12. 15. 09:02
#7911

ezt csak egy hülye nem láthatta előre, hogy így lesz, az igazán hülye, meghozta ezt a "szigorítás"-nak tűnő előző hónaphoz viszonyított lazítást, NESZE SEMMI FOGD MEG JÓL!!
pár hete amikor napiban az RSI 55 körül volt 361es FOSrintnál megindultunk és 68 as értéknél megvolt a 372F$t , ha most ilyen esetleg kicsit nagyobb mértékű emelkedés jön pár nap alatt 380 meglesz a fa alá
*
https://www.portfolio.hu/deviza/20211215/nem-tudta-tartosan-erositeni-a-forintot-az-mnb-dontese-516224
geza77
geza77 2021. 12. 14. 20:19
#7910
366,260 on voltunk kamatemeléskor 14-00kor imént 367,990et is sikerült elérni, a számok  el is mesélik, mit értek a tettek!!
geza77
geza77 2021. 12. 14. 19:29
#7909

érzitek ezt az elemi erőt, ami a kamat és inflációs cél emelés  hatására kialakult?
0,15el és 0,3al pötyögtetik a kamatemelést 2 %al meg az inflációs célt, láthatjuk mi az, ami igazán fontos nekik!!         v3+1
FOSrint            367.660 +0.360      +0.10%
pln                        4.6287 -0.0058    -0.13%
czk                     25.2925 -0.0645    -0.25%
hrk                       7.5195 +0.0022    +0.03%
zsolti78 2021. 12. 14. 11:50
Előzmény: #7907  geza77
#7908
Akkor rendeld meg onnan, ha nem félsz
Én se szaroztam. Fényképező objektív németből 60-ért ami itthon 105-től indult. Ideért.
Mi 11 Ultra Kínából 270-ért, ami itthon 540 volt. Ideért.
Le kell szarni a nyerészkedőket
geza77
geza77 2021. 12. 14. 11:29
#7907
Meglepődésre tapasztaltam, hogy egy bizonyos terméket itthoni webshopban 73.264 Ft-ért találtam, ugyanezt a német oldalon magánszemélyként 68,88Euróért ami jelenleg 368al számolva 25348 Ft.
Jó hogy ennyire jobban élünk, mint a nyugat, hogy mi a harmada bérből is ki tudjuk fizetni a 2,89 szeresét!!
köszönjük Malopcsy, köszi csüngőhasú kerti törpe orsós haverja.
geza77
geza77 2021. 12. 13. 15:40
Előzmény: #7905  geza77
#7906
tolják, mint a lopott kerékpárt
FOSrint          367.610    +2.310     +0.63%
zlotyi                  4.6249 +0.0141    +0.30%
román lei           4.9495 +0.0053    +0.11%
da rand            18.0151 -0.0532    -0.29%
i rúpia              85.4960 -0.1190    -0.14%
ukrán hrivnya 30.4114 +0.0190    +0.06%
cseh korona   25.3855 +0.0725    +0.29%
H kuna              7.5205 +0.0041    +0.05%
mindenki nyugodjon le a p.csába hisz régiósan fo$ok vagyunk, még a rand is erősödik, de a török líra szarabb, mint FOSrintunk, úgyhogy minden rendben van!!   Ha a szomszéd lova is megdöglik annak örülünk.
https://www.portfolio.hu/deviza/20211213/gyengulni-kezdett-a-forint-de-ez-semmi-a-torok-lirahoz-kepest-515764
geza77
geza77 2021. 12. 13. 10:44
#7905

Ismét egy verőfényes hétfő délelőttre ébredtünk! Fényesre veri Malopcsy a kis eszközét, meló helyett, mint már megszo(k)(p)tuk.   https://coub.com/view/1etioo
FOSrint           366.460   +1.160      +0.32%
zlotyi                   4.6207 +0.0100    +0.22%
czk                    25.3540 +0.0410    +0.16%
román lei            4.9489 +0.0047    +0.10%
kuna                    7.5205 +0.0042    +0.06%
ukrán hrivnya   30.2615 -0.1309    -0.43%
indiai rúpia        85.3015 -0.3135    -0.37%
dél afrikai rand 18.0000 -0.0683    -0.38%
biposumi 2021. 12. 11. 12:41
Előzmény: #7903  Törölt felhasználó
#7904
Magyarország előre megy.... Ja, a szakadék felé! :) A plakát Lánchidas verziója pont olyan, hogyha követnénk a nyilat jobbra, a Budavári Palota magasságából beleszédülnénk a Dunába... Szimbolikus.:)
Törölt felhasználó 2021. 12. 11. 10:49
#7903
Magyarország előre megy........nem hátra?   Csak egy kérdőjelet kellene ráfesteni.
A nyíl meg jobbra mutat a plakáton.
euler 2021. 12. 11. 10:39
#7902
Stiv
Stiv 2021. 12. 09. 17:41
Előzmény: #7898  lohran
#7901
Szakács László megkérdezte Orbánt: Ki a felelőse a két vállra fektetett forintnak?
.
https://pecs.ezalenyeg.hu/kozugy/szakacs-laszlo-megkerdezte-orbant-ki-a-felelose-a-ket-vallra-fektetett-forintnak-117646?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=117646.
.
Virág Barnabás 
.
az alapkamat emelése legalább akkora lesz, mint amennyivel az MNB megemeli az egyhetes betéti kamatát a következő hetekben. 
https://profitline.hu/tartos-harcra-keszul-az-mnb-430178

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók