Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Broafka_Ottokar 2021. 05. 15. 22:01
Előzmény: #7359  PusztaPutyin
#7360
Állítólag augusztusban jönnek az EU pénzek a helyreállításra, addig lehet hagyják erősödni, aztán jól bedöntik.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 05. 14. 22:50
#7359
Aggódom Gyuri bá miatt. Remélem jól van és fog tudni lopni még. Most kicsit el van tűnve, nem is volt ilyen fosint árfolyam vagy egy éve. 355, atyaég, régen rémálom volt, most pedig mennyország.
geza77
geza77 2021. 04. 22. 16:24
Előzmény: #7357  geza77
#7358
eurpln       4.5611   +0.0108     +0.24%
eurczk    25.8750   +0.0260     +0.10%
eurhrk      7.5735   +0.0011     +0.01%
naponta egy éves alapkamatnyit sikerül ellopniuk az komoly
geza77
geza77 2021. 04. 22. 16:19
Előzmény: #7356  geza77
#7357
tolják, mint a lopott biciklit
364.095 +2.135    +0.59%
geza77
geza77 2021. 04. 22. 13:04
#7356
EUR/ZAR      17.2063   +0.0688     +0.40%
EUR/HUF   363.325      +1.365       +0.38%
EUR/PLN       4.5551    +0.0047     +0.10%
EUR/HRK      7.5703     -0.0022      -0.03%
EUR/CZK    25.8455     -0.0035      -0.01%
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 22. 11:14
Előzmény: #7332  Karvalytokes
#7355
EURHUF 363,415 - rossz irányba fut töki
signal2
signal2 2021. 04. 22. 09:22
Előzmény: #7353  geza77
#7354
Ezt nyilván úgy kell érteni, hogy a klímacélok elérésére tett törekvések következtében nem emelkedhetnek az árak.
Én persze ezzel sem értek egyet, mert ami olcsón van, azt pazarolja az ember. Pont ezért lenne értelme emelni a rezsi árát, hogy spórolásra, vagy energiahatékonysági beruházásra késztesse a lakosságot. 
PaksII megépítése egyébként önmagában rendkívüli villamos energia-ármelést fog eredményezni, mivel jelenleg azért olcsó az áram, mert PaksI-re már jó ideje nincs ÉCS elszámolva, mert már kifutott. Az új erőmű beruházási költsége be fog épülni az árba. Egyébként meg nem éri meg megépíteni.
geza77
geza77 2021. 04. 22. 09:01
Előzmény: #7352  signal2
#7353

Nemzeti klímaterv:

Nem emelkedhet a rezsi és nem drágulhatnak az élelmiszerek2020.01.10 orvbán video 4:00-tól mondja el a videóban 2020. januárjában!!!Na ez sem jött összeNem emelkedhet a rezsi és nem drágulhatnak az élelmiszerek – ezzel az alapelvvel fogadta el a kormány a következő évtizedekre vonatkozó nemzeti energia- és klímatervet. Európában dilemmát okoz a klímavédelemre forgatható források előteremtése: több tagállamban felmerült az üzemanyagárak emelése, de több zöldpárt a húst és a tejet is drágítaná, mert sok metánt termelnek a tehenek – hangzott el az M1 Híradójában. https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/01/10/nemzeti-klimaterv-nem-emelkedhet-a-rezsi-es-nem-dragulhatnak-az-elelmiszerek
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 21. 23:07
Előzmény: #7350  geza77
#7351
kar vaj tippje ahogy várható volt nem jött be
geza77
geza77 2021. 04. 21. 22:33
#7350

Ismét 1 jól sikerült nap
EUR/HUF   362.385   +1.455      +0.40%
EUR/PLN       4.5563 +0.0093    +0.20%
EUR/HRK      7.5751 +0.0047    +0.06%
EUR/CZK    25.8605  -0.0525     -0.20%
EUR/ZAR    17.1405  -0.0632     -0.37%
geza77
geza77 2021. 04. 21. 10:52
#7349
Eurhuf sz@r like fideSS, like híg fo$$
EUR/HUF   362.105       +1.175       +0.33%
EUR/PLN       4.5542     +0.0072     +0.16%  
EUR/HRK      7.5739     +0.0034     +0.05%
EUR/CZK    25.8920      -0.0210      -0.08%
EUR/ZAR    17.1651      -0.0386      -0.22%
geza77
geza77 2021. 04. 20. 19:38
#7348

ez úgy hülye ahogy van, sok esélyünk van
https://telex.hu/gazdasag/2021/04/19/matolcsy-magyarorszag-egyesult-arab-emirsegek-pelda
GazdaságÁltalános adatok Olajfúrótorony az Arab-öbölben

Gazdaság: olajipari ország A hatalmas kőolajtartalékoknak köszönhetően magas színvonalú az élet az országban. A GDP 33%-a közvetlenül a kőolajtermeléshez kapcsolódik. A jelenlegi felmérések szerint a kőolaj még legalább száz évre elegendő. Az országot off-shore területként tartják számon. Abu-Dzabi és Dubaj pénzügyi központ. A GNP becsült értéke 51 milliárd USD. Az 1 főre jutó GDP értéke 70 000 USD körül mozog.[4] A kivitel 45%-át kizárólag a kőolajtermékek teszik ki. Ezek nagy részét Japánnak, Szingapúrnak adja el. Gépipari termékeket és élelmiszereket importál, főleg az USA-ból. Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) tagja.
kjanek 2021. 04. 19. 15:56
#7347
Kanyarban előző Bandzsa balf*sz februárban még az Észteket akarta követni de szerintem lassan már nem lesz olyan ország amit ne szeretne követni.
magnezium
magnezium 2021. 04. 19. 15:51
Előzmény: #7344  _Macika_
#7346
Imadom a csavot, a ket orszag amugy is mint ket tojas😂😂😂 
euler 2021. 04. 19. 15:42
Előzmény: #7344  _Macika_
#7345
... mint Kína legnyugatibb, jelenleg orosz fennhatóság alatt álló tartománya ?
Uniós és NATO tagsággal, vörös pöttyel a fenekünkön. Menni fog az!
_Macika_
_Macika_ 2021. 04. 19. 15:26
#7344
Matolcsy az Egyesült Arab Emirátusok sikerét másolná
kjanek 2021. 04. 18. 05:38
Előzmény: #7340  geza77
#7343
Nincs meglepetés, mivel korrupcióban mi is ott vagyunk a világ élmezőnyében.
geza77
geza77 2021. 04. 17. 07:52
Előzmény: #7341  PusztaPutyin
#7342
Nyolcszor lőtt rá hűtlen párjára a nő
A férfi karcolások nélkül megúszta
https://imgur.com/a/cJ6TlMP
Nem lehet valami hasonló probléma malopcsy és a magyar gazdaság állapota között?
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 16. 21:49
Előzmény: #7332  Karvalytokes
#7341
Esetleg csekkold hogy hová fut és böfögj egyet hogy ez vajon szintén része-e a tervnek.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek