Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
franc0 2021. 06. 26. 00:24
Előzmény: #7405  Goldi.
#7420
Rosszul tudod. 
Peterbond 2021. 06. 26. 00:14
Előzmény: #7415  Törölt felhasználó
#7419
"A jegybank előrejelzése szerint a bruttó hazai termék (GDP) 2020-ban szerény ütemben, 0,3-2,0 százalék között növekedhet, a GDP-bővülés jövőre 3,8-5,1 százalék, míg 2022-ben 3,5-3,7 százalék lehet, írja az MTI."
.
2020 junius 25. Es igen ekkor mar Varga Mihaly is 5% csokkenessel szamolt.
user01
user01 2021. 06. 24. 12:33
Előzmény: #7414  signal2
#7418

Ehhez kellett a jegybanki alapkamatot lényegesen meghaladó hozamú állampapírok kiokádása.
Törölt felhasználó 2021. 06. 24. 12:32
Előzmény: #7413  user01
#7417
Jelentsd fel Matolcsyt.
Törölt felhasználó 2021. 06. 24. 12:31
Előzmény: #7414  signal2
#7416
Maga közgazdász?
Törölt felhasználó 2021. 06. 24. 12:30
Előzmény: #7412  signal2
#7415
Dr.Varga Mihály mást mond.
signal2
signal2 2021. 06. 24. 12:30
Előzmény: #7412  signal2
#7414
Abban viszont negon jók voltak, hogy kreatív új eszközökkel ott tartották a kamatokat és ez EUR/HUF árfolyamot, ahol akarták. Ami viszont érdekes egybeesés, hogy hosszú évek után valószínűleg idén újra veszteséges lesz a Jegybank, és így nem tud majd befizetni a költségvetésbe jövőre. Hogy-hogy nem akkor, amikor éppen van esélye egy kormányváltásnak...
user01
user01 2021. 06. 24. 12:29
Előzmény: #7412  signal2
#7413

Igen. Vicc ez az ember.
 
Meg bűnöző is, ami konkrétan okirattal igazolható: https://444.hu/2017/01/19/matolcsy-gyorgy-exfelesege-matolcsy-gyorgy-stromanja-volt
 
A cégnyilvántartás közhiteles nyilvántartás, amiben hamis adat szerepeltetése bűncselekmény.
signal2
signal2 2021. 06. 24. 12:28
Előzmény: #7410  user01
#7412
2020 júniusában is még növekedést jeleztek előre 2020-ra.
Törölt felhasználó 2021. 06. 24. 12:27
Előzmény: #7410  user01
#7411
Egyszerű kérdést tettem fel.Én jogász vagyok.Te?
user01
user01 2021. 06. 24. 12:25
#7410

Az se volt semmi, amikor Matolcsy 2011-ben 2012-re 8%-os GDP növekedést várt, amiből majd 2%-os visszaesés lett :)
Törölt felhasználó 2021. 06. 24. 12:05
Előzmény: #7407  user01
#7409
Te a közgazdaságtudományok doktora vagy?
Törölt felhasználó 2021. 06. 24. 12:04
Előzmény: #7405  Goldi.
#7408
Gyurcsány ne ezért mondjon le,minden másért viszont igen.
user01
user01 2021. 06. 24. 12:03
Előzmény: #7405  Goldi.
#7407

Matolcsy egy kókler.
Még 2020. nyarán is GDP növekedést prognosztizált 2020-ra.
 
Az inflációval meg keményen trükköznek, a valós valahol évi 10-15% között alakult az elmúlt 6-7 évben, ki mertek belőle mutatni évi 2-3%-ot.
Így akik állampapírban tartották a pénzüket, azok reálértékben közel a felét elvesztették.
Törölt felhasználó 2021. 06. 24. 12:03
Előzmény: #7405  Goldi.
#7406
A forint nem Matolcsy miatt gyengült.Ő a legjobb.
Goldi.
Goldi. 2021. 06. 24. 12:01
Előzmény: #7404  Törölt felhasználó
#7405

Én meg úgy tudom, hogy egy jegybank akkor végzi jól a dolgát ha devizája stabil és minél szűkebb csatornában mozog.
A gazdaságnak és a társadalomnak is erre van szüksége a tervezhetőség miatt.
A forint Matolcsy alatt gyengült közel 40%-ot, persze tudom, hogy ez miatt is Gyurcsány Ferenc mondjon le...
Törölt felhasználó 2021. 06. 24. 06:53
Előzmény: #7403  franc0
#7404
Én úgy tudom,hogy Dr.Matolcsy.Egyébként minden idők egyik legsikeresebb jegybank elnöke a rendszerváltás óta.
franc0 2021. 06. 23. 22:05
Előzmény: #7401  pitcairn2
#7403
Jöhet a 100.000-es bux. 
pitcairn2 2021. 06. 23. 21:50
#7402
és az MNB effélékkel szórakoztatja a nagyérdeműt…   
  „A korábbi évtizedben hiányzott az infláció, ezért a gazdaságpolitikusok tudták innovatív lépésekkel támogatni a gazdaságot. Azonban megjelent az infláció, ilyenkor új kérdések kerülnek az asztalra,” 
  https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210623/virag-barnabas-az-inflacio-a-legfobb-ellenfelunk-489532
pitcairn2 2021. 06. 23. 21:48
#7401
2016 szeptembere óta negatív a magyar reálkamat...
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=EWTN

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek