Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.



A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.



A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.



Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósítására



Az MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.



A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.



Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.



A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.



A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.



A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.



Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltására



Az MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.



A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.



Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.



A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztése



Figyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.



A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentése



Az MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
geza77
geza77 2021. 06. 08. 18:21
#7380
euro fosint  348.870      +2.650      +0.77%
eur czk           25.4155   +0.0145    +0.06%
eurpln               4.4673   +0.0052    +0.12%
                                                                          https://imgur.com/a/yRmprlT
geza77
geza77 2021. 06. 01. 08:00
Előzmény: #7378  franc0
#7379
és csak 15ezer euro
nálunk egy ilyen, a vágtató #mindenkiahátunkatnézikrumplisztánban milliárdokat érne, vagy legalábbis annyiba kerülne, az amúgy is nyomorult adófizetőknek.
franc0 2021. 06. 01. 06:44
Előzmény: #7377  geza77
#7378
Azt hittem az NFT-nél nincs lejjebb. 
Tévedtem. 
Ezek a derék piaci fundamentalisták a semmit is piacosítani tudják. 
Hogy hogynem, az olaszoknak ez Draghi alatt jutott eszébe. 
geza77
geza77 2021. 06. 01. 06:34
#7377

Az olaszok ügyesebbek, mint malopcsy, aki veszi a festményeket... égeti a kinyomtatottat ezerrel:
15 ezer euróért adták el az első láthatatlan szobrot Olaszországban
https://telex.hu/zacc/2021/05/31/15-ezer-euro-anyagtalan-szobor-eladas
vagy ne adjak ötleteket?
geza77
geza77 2021. 05. 26. 13:15
#7376

Össze vissza rángatják már megint a FOSrintot, mint egy darab sz@rt.
                                                                                       https://imgur.com/a/wydk5d0
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 05. 25. 17:02
#7375
Lopcsi nem emelt, fordulunk vissza rottyba.
geza77
geza77 2021. 05. 21. 15:28
#7374

Simán lehet a gdp jobb, mint a beharangozott!
Akár fele forgalom mellett is. Egyszerű a megoldás duplázni kell az árakat
40x40 zártszelvény 6m szál decemberben 4400Ft volt, most 8900 Hajrá csak így tovább!
Így akár még a fosint visszaerősítése is beleférhet. Így lesz mire verniük a mellüket.
Broafka_Ottokar 2021. 05. 17. 22:20
Előzmény: #7363  kimpaa
#7373
Én is azt írtam, hogy augusztusra majd jól bedöntik, hogy többet érjenek az EU-s víruspénzek forintban. Addig engedik erősödni, hadd legyen valami öröme is a népnek. (Ezt kihasználva nemközpénzt menekítenek  külföldre a NER-esek.)
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 05. 17. 21:34
Előzmény: #7371  KapzsiLaci
#7372
Mindkettőt, de még nem azonnal full tőkével, még lesz szerintem mozgás.
KapzsiLaci 2021. 05. 17. 20:41
Előzmény: #7370  MeMyselfandI
#7371
A nemzeti deviza (Ft) devizára való váltására ? Vennel most dollárt, eurót ?
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 05. 17. 20:34
Előzmény: #7369  KapzsiLaci
#7370
Ki tudja, akár azt is eléri. Azonban nem hiszem hogy tartós lesz az erősödés, most bizonyára a short kiszállás fűti. A berobbant infláció miatt pedig a forint most amúgy sem alkalmas a hosszabb távú tartásra, kizárt hogy képes legyen a nagy devizákkal szemben tartani az értékét. Röviden: ez egy jó lehetőség a süllyedő nemzeti deviza átváltására.
KapzsiLaci 2021. 05. 17. 20:22
Előzmény: #7365  MeMyselfandI
#7369
Milyen Euró árat vársz bá közeljövőben ? 343 Ft. Mit gondolsz a kamatemelés belengeteserol ?
robinhood70 2021. 05. 17. 18:25
Előzmény: #7367  robinhood70
#7368
Csak azt nem értem, hogy ki hisz még nekik.
robinhood70 2021. 05. 17. 18:23
Előzmény: #7366  MeMyselfandI
#7367
Valószínűleg "kábítják" ismét a piacot. 
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 05. 17. 18:18
Előzmény: #7365  MeMyselfandI
#7366
Valószínűleg jön a kamatemelési hullám és az szivárgott ki. 
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 05. 17. 18:09
#7365
351, vajon még mennyi korrekció fér bele?
kimpaa
kimpaa 2021. 05. 17. 10:14
#7364
egyébként ideje volt erősödni a forintnak
hihetetlen milyen wc papírt csináltak belőle, hogy nagyobb GDP növekedést tudjanak felmutatni forintban
közben meg euróban/dollárban rohad le az ország és az emberek fizetése
még mindig nem vagyunk a 2008-s szinten
re: jobbanteljesít
kimpaa
kimpaa 2021. 05. 17. 10:13
Előzmény: #7360  Broafka_Ottokar
#7363
???
gyengébb Ft, "többet ér az euró" itthon
vagyis pont gyengíteni kellene a logikád szerint
geza77
geza77 2021. 05. 16. 16:18
Előzmény: #7360  Broafka_Ottokar
#7362

erősödhet 3%-ot vagy akár ötöt is, ha nem ér sz@rt sem a fosint:
építési fenyő fűrészáru eddig 93efst volt köbmétere, most mondták épp 120 ra emelkedett és 150 re várható
ezt már elqrták.
ha megduplázzák a fogyasztói árakat akár még 300ra is levihetik és verhetik, a mellüket, hogy milyen jól beerősítették az árakat.
exley 2021. 05. 16. 10:18
Előzmény: #7360  Broafka_Ottokar
#7361
Kuszaszem már nagyon várja zsét. Kiürült az emenbé. Folyköv töltés a vírus pénz jól jön, lehet venni ujra festményeket, műalkotásokat.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek