Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
pitcairn2 2021. 04. 05. 10:48
Előzmény: #7296  geza77
#7300
pitcairn2 2021. 04. 05. 10:46
Előzmény: #7296  geza77
#7299
pitcairn2 2021. 04. 05. 10:45
Előzmény: #7296  geza77
#7298
itt az áll, hogy Bécsben 59%-kal élnek jobban mint Budapesten
https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Hungary&country2=Austria&city1=Budapest&city2=Vienna&tracking=getDispatchComparison
hogy ez sok vagy kevés azt mindenki maga döntse el
geza77
geza77 2021. 04. 05. 09:58
#7297
hamarosan utolérhetjük Ausztriát!
csak még több támogatást kell kapni az eu-tól
https://imgur.com/a/Ka74MMs
geza77
geza77 2021. 04. 04. 11:44
#7296
PL 1 főre jutó GNI, 1 átlagfizetésből megvehető áruk mennyisége, 1 háztartásra jutó gépjárművek száma, stb. Az életszínvonal eddig folyamatosan növekedett a rendszerváltás óta, 2 esetet kivéve: 1. Bokros-csomag, 2. 2008-2009.
Ha a szegénységnek való kitettséget nézzük, akkor az látszik, hogy az egyedülállóak helyzete romlott, aztán javult, a gyerekeseké csökkent, a nyugdíjasoké különösen romlott. A társadalom egészét tekintve pedig 2014 óta csökken, és már a 2010-es szint alatt van. 
https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_zaa007.html
Persze egy csomó minden mást is lehet nézni. De ezek olyan átlagok amikben benne van mszaros Lőrinc, a rogánok, stb, vajon ha ezeket kivesszük akkor mi marad? Krúzolnak a húszéves autók a fizetős repedt utakon a diszkont felé az ezerforintos brokkoliért. Kurvanagy életszínvonal. 2005-10-ben körülnéztél egy osztrák síszálláson és rendszám nélkül láttad hol parkolnak a magyarok. Ott ahol puccosabb autók álltak mint a többi helyen. Volt egy pillanat amikor egészen közel kerültünk a nemzetközi életszínvonal normákhoz. Most jobban nem lehetnénk leszakadva. Amikor átmész a korábban lesajnált országokba és összehúzod magad. Ezt semmilyen KSH statisztika nem fogja kimutatni, ez csak van.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 03. 14:28
Előzmény: #7294  geza77
#7295
Akkor érdemes ide áthozni a bangladeshi varrodákat, EU-n belülre. Már ha maradunk.
geza77
geza77 2021. 04. 03. 14:02
#7294

A magyar bérköltség a harmadik legalacsonyabb az EU-ban
Óránként tízezer forintnyira vagyunk Nyugattól. https://hvg.hu/gazdasag/20210401_eu_berkoltsegek_magyarorszagon_alacsony
SeldonKuper 2021. 03. 29. 19:56
Előzmény: #7285  Goldi.
#7292
Aki tud, annak szerencséje is van!
Amíg az MNBt a Matolcsycska vezeti, sokat nem adok a jövendöléseknek, meg a bukásának sem!
pitcairn2 2021. 03. 29. 19:56
Előzmény: #7262  geza77
#7291
pitcairn2 2021. 03. 29. 19:54
Előzmény: #7267  MeMyselfandI
#7290
kösz, ez jó észrevétel volt
a FRED elég furcsán viszi mostanság a dolgait, egy csomó idősort megszüntettek (vagy legalábbis nem közlik tovább abban a formában ahogy korábban...) más idősorok esetében pedig menetközben átértelmezik a fogalmat ami felettébb zavaró...
pedig megtehetnék, hogy egyszerre több indikátor használnak, de nem
SeldonKuper 2021. 03. 29. 19:53
Előzmény: #7284  lohran
#7289
Lefordítom neked! 
Maradtok továbbra is! 
pitcairn2 2021. 03. 29. 19:51
Előzmény: #7286  lohran
#7288
miért az EKB tán megszorít?!
fejétől bűzlik a hal...
pitcairn2 2021. 03. 29. 19:50
Előzmény: #7285  Goldi.
#7287
tökéletesen beleillik a mostani jegybankárok közé:)
lohran 2021. 03. 29. 19:36
Előzmény: #7285  Goldi.
#7286
Még most is élénkítenek
Goldi.
Goldi. 2021. 03. 29. 19:28
#7285

"Szeptemberben a piac nagy részét megdöbbentette, amikor Matolcsy György jegybankelnök a novekedes.hu-n arról írt, hogy a jegybank közvetlenül adna forrást az új lakások építőinek és vásárlóinak. Az EKB sem hagyta szó nélkül a tervet, amit egyáltalán nem tart jó ötletnek."
Ezt már az EKB. sem hagyhatta szó nélkül, sajnos egy idióta ül az MNB. élén.
Szerencséje volt a bandzsának ezzel a pénzbőséges évtizeddel, ez a most következő évtized megmutatja, hogy valójában alkalmatlan és csak a szerencsés évtizednek köszönheti az MNB vezére, hogy még pozíciójában maradhatott.
lohran 2021. 03. 29. 11:20
Előzmény: #7280  SeldonKuper
#7284
amíg ilyen vallásos vagy lefizetett mukik sokan vannak addig ebben az országban marad a szar
sanka 2021. 03. 29. 11:13
Előzmény: #7282  SeldonKuper
#7283
Kellene még pár matolcsicska szintű zseni, tutin becsödőlnénk,:))
SeldonKuper 2021. 03. 29. 11:01
Előzmény: #7281  MeMyselfandI
#7282
Csak a viktort kellene előbb leváltani!
A duma kevés, ahhoz tudás kell!
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 03. 29. 10:38
Előzmény: #7280  SeldonKuper
#7281
Ahogy írod. És jövőre Viktor végre leváltja a mai ellenzéket, tehát minden okunk megvan az optimizmusra!

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek