Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
geza77
geza77 2021. 04. 16. 13:10
#7340

361,010 miközben a V4es régiós társak erősödnek    https://imgur.com/a/cO8rxDH
Mi a világ egyik legkorruptabb országával mozgunk együtt
A dél-afrikai köztársasággal.            https://imgur.com/a/hcfTsBT
EUR/HUF  361.145 +2.235    +0.62%
EUR/CZK   25.9345 +0.0265  +0.10%
EUR/PLN   4.5532 +0.0064     +0.14%


EUR/ZAR  17.0868 +0.1496    +0.88%

EURHUF SZ@R LIKE ZAR
Kirito
Kirito 2021. 04. 15. 22:43
#7339
Azt esetleg tudja valaki hogy a hazai részvények közül az MNB miket vásárol?
A cikk szerint 167% növekedés volt.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210415/ugy-boviti-merleget-az-mnb-hogy-arra-a-fed-is-csak-csettinthet-es-nem-akar-leallni-478560
Törölt felhasználó 2021. 04. 13. 21:23
#7338
Joga miniszteriumot hazákba is!
geza77
geza77 2021. 04. 13. 18:11
Előzmény: #7332  Karvalytokes
#7337
1 a koronát már kb 339,5ön várták
2 a 320 akkoriban is merész álom volt. Sajnos.
b@lfasz osztag jól kib@szott a néppel
Dt74 2021. 04. 13. 17:38
Előzmény: #7335  kjanek
#7336
Simán benne van a 330 környéke,de a hosszútávon azért a padlásra szavazok.
kjanek
kjanek 2021. 04. 13. 15:58
Előzmény: #7332  Karvalytokes
#7335
Te még mindig hiszel benne hogy kanyarban előzünk? :) Mikor lesz ez újra 320? :)
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 13. 13:54
Előzmény: #7332  Karvalytokes
#7334
Most is éppen felfut. Csak rossz irányba.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 12. 16:16
Előzmény: #7332  Karvalytokes
#7333
Hajrámató csubiláj utolsó álomszintje a soha el nem ért 300 volt, a 320-as korrigált álomszint végülis pont 20 forinttal van közelebb a realitásokhoz, de azért kezdd el fontolgatni a 350 álomszintként való definiálását, több esélyed lesz (ha nem is sok), hogy bekövetkezzen.
Karvalytokes
Karvalytokes 2021. 04. 12. 15:58
Előzmény: #7330  Theo32
#7332
Nincs itt semmi meglepetés csak kevesebb balos böfögést kell olvasni.A Corona lassan a múlté ahogy az autóipar stagnálása is.Ahogy felfut a termelés felfut a forint is ..úgy 320 ig.
Theo32 2021. 04. 12. 11:35
#7330
Huf átlepte az átléphetetlent? MA200 kilőve fibo kilőve emelkedő trendvonal törve
 356
Hihetetlen
rwinke 2021. 04. 11. 14:57
Előzmény: #7324  Karvalytokes
#7329
Most is azok vannak :)
Elég ha megnézed Kövér et. szüleit. 
Karvalytokes
Karvalytokes 2021. 04. 11. 13:52
Előzmény: #7327  bigyula
#7328
Nem baj majd lesz a választásokra egy újabb rezsicsökkentés...:DD
Egyébként most nem baj hogy nem marad a szolgáltatoknak pénze a hálózat fejlesztésekre?Szinvonal emelésre?Mert ez volt a duma anno...
bigyula 2021. 04. 11. 13:18
Előzmény: #7324  Karvalytokes
#7327
Gondlom nem jársz boltba, és emiatt nem tűnik fel, hogy folyamatosan drágul minden. Tej, kenyér, stb. A gáz ára viszont változatlan, miközben a felére esett a világpiaci ár azóta, hogy itthon fixálták. Azaz, jóval olcsóbb is lehetne. 1-2 adót valóban csökkentett az "adócsökkentések kúrmánya", viszont nem kevés újabb adót vetett ki.
hellforceone 2021. 04. 11. 13:16
Előzmény: #7324  Karvalytokes
#7326
:o)))))) te vak vagy barátom, az a legnagyobb bajod...
lohran 2021. 04. 11. 12:55
Előzmény: #7324  Karvalytokes
#7325
Fineszes Őskövület
Karvalytokes
Karvalytokes 2021. 04. 11. 12:50
Előzmény: #7323  hellforceone
#7324
Ha jól értelek akkor moslék győzelem esetén nem baj ha drágább lesz a kenyér és több az adó ha cserébe több liberális f****ágot hallhatunk a köztévén,csókolgassuk a volt ávosok utódait a közéletben,szemkilővetöket stb..Én viszont úgy látom hogy az lenne a legjobb ha te maradnál kint a nyitott társadalmadban.
hellforceone 2021. 04. 11. 08:30
Előzmény: #7302  PusztaPutyin
#7323
Nem hiszem, hogy annyira szar nálunk a színvonal, mint ahogy leírod. Ha otthon vagyok sok csillogó szép autót látok, szép és nagyon drága házakat, szóval tényleg olyan szar minden? Vagy mindez csak látszat?? Persze nem a fidesst dicsérem, csak vannak dolgok, amiket másként látok. Az igaz viszont, gáz látni a sok szép autót a jó szar utakon :o)))) a kérdés, ha nem ezek lennének hatalmon, vajon mi lenne jobb, szebb, vajon jobban élnének e az emberek, kevésbé lenne e a másik oldal korrupt stb stb... ezekre a kérdésekre a válaszom az, hogy 99% valószínűséggel NEM! Ugyanakkor, az is kérdés, vajon demokratikusabb lenne e, kevésbé akarná e uralni a médiákat a másik oldal és ami a legfontosabb, vajon kevésbé lenne e kettészakított a magyar társadalom? Ezekre a kérdésekre a válaszom, 99% IGEN! És persze sokak számára a jó élet - szinte - csak a vagyoni helyzettől függ, szerintem mégis sokkal jobban élnénk, ha az anyagi helyzet nem annyira lenne talán kirívóan jó, de a folyamatos "háború, csata, győzelem, ellenség és ellenségkép" stb stb üres szólamok hiányában egy egészségesebb, nyugodtabb, talán még akar nyitottabb társadalomban is élnénk. 
hellforceone 2021. 04. 11. 07:56
Előzmény: #7318  lohran
#7322
++++ Jól leírtad a problémát, de a vezetés nagyjából sza..ik rá, hogy az országban nem csak milliárdosok élnek. Az országot már eleve úgy kezelik, mintha az ő tulajdonuk lenne, szóval kit érdekel a kisember nyomora??
pitcairn2 2021. 04. 11. 00:05
Előzmény: #7320  lohran
#7321
az amit most a világban látsz a 2008 óta tartó folyamatok gyümölcse
kb. ennyire volt "sikeres" a 2008 utáni "válságkezelés"...

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek