Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
lohran 2021. 04. 10. 23:22
Előzmény: #7319  pitcairn2
#7320
Azért volt némi nyüzsgés.
Az ingyenpénzek kb negyede talán normális célra ment a többit elrakták egyesek.
Infla,értékzavar lett az eredmény.
Kemény ár a sok ingyenélő miatt
pitcairn2 2021. 04. 10. 23:16
Előzmény: #7318  lohran
#7319
a világgazdaság eddig sem muzsikált, 2008 óta csak vmi elkeseredett végjáték zajlik...
lohran 2021. 04. 10. 22:29
Előzmény: #7317  PusztaPutyin
#7318
Eddig muzsikált a világgazdaság folyt be Nekik a rengeteg money.
Mára beérett a sok disznóságuk gyümölcse.
Értelmezhetetlen lakásárak.
Elszabadulni akaró infla.
Ft drasztikus értékvesztése.
Ezt nem szabad elengedniük tovább mert ebben az országban nemcsak gazdagok élnek
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 10. 22:09
Előzmény: #7316  lohran
#7317
Eddig végig szétsemmiztek minket ezzel. Most mi változott? Rossz híreket hoz a századvég vagy mi most a kormányzati preferált név?
lohran 2021. 04. 10. 21:57
Előzmény: #7314  PusztaPutyin
#7316
Hatalmuk függ tőle.
Borotvaélen táncolnak az euróval és az inflával is
pitcairn2 2021. 04. 10. 21:17
Előzmény: #7314  PusztaPutyin
#7315
most vmi zavar van az erőben, olyan extra goldbug-ba mentek át, hogy csak na
persze ehelyett inkább kamatot kéne emelni...
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 10. 21:13
Előzmény: #7313  lohran
#7314
Az elmúlt tíz évben nem volt fontos.
lohran 2021. 04. 09. 18:58
Előzmény: #7312  PusztaPutyin
#7313
Létkérdés Nekik ne szálljon el az árfolyam és az infláció mert félnek egy parasztlázadástól
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 09. 18:35
Előzmény: #7311  Theo32
#7312
Gondolom szabin van a kancsi, visszajön és helyreteszi ezt a problémát ami most van az árfolyam körül.
Theo32 2021. 04. 09. 17:40
#7311
Fibo szint vagy bármely ellenállás hol huzodik? Megáll az erősödés szerintetek?
pitcairn2 2021. 04. 07. 13:57
Előzmény: #7309  geza77
#7310
mondjuk az uniós dokumentumokban is hasonló okosságokat nyomnak mostanság, lásd pl. ájrópai zőőőcccségg program...
Az európai zöld megállapodás
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
geza77
geza77 2021. 04. 06. 20:11
Előzmény: #7308  geza77
#7309

Közgazdaságtan tanárok jelentkezését várnám, mi a vélemény a cikkben említett 18 pontról?
Átengednék a makro I. kollokviumon?
Ezzel az újabb brain storminggal 1. éves közgazdász 2 óráján lehet szerintem találkozni.
Az új közgazdaság mindent mér és adattá alakít át. NyERtárs ez a műszer mér' mér? Hát mér' ne mérne...
geza77
geza77 2021. 04. 05. 18:14
Előzmény: #7302  PusztaPutyin
#7307
Nem hiába figyelhetett fel Kuku úr az írásaidra, hiszen ez a valóság. Az nem szép tőle, hogy nem hivatkozott a forrásra, de annak én örülnék, ha szenzációs soraidat próbálja minél szélesebb körben megismertetni a nem kicsit beszűkült birkacsordával, aki ezeket a sorokat olvasva talán újra nyitnak 1 jobb világra.
pitcairn2 2021. 04. 05. 11:02
Előzmény: #7296  geza77
#7306
pitcairn2 2021. 04. 05. 11:01
Előzmény: #7296  geza77
#7305
a numbeo szerint 34%-kal élnek jobban Magyarországon mint Horvátországban
https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_countries_result.jsp?country1=Croatia&country2=Hungary
pitcairn2 2021. 04. 05. 11:00
Előzmény: #7296  geza77
#7304
a numbeo szerint 12,3%-kal élnek jobban Magyarországon mint Romániában
https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_countries_result.jsp?country1=Romania&country2=Hungary
pitcairn2 2021. 04. 05. 10:59
Előzmény: #7296  geza77
#7303
a numbeo szerint Magyarországon 4,8%-kal élnek jobban mint Szlovákiában...
https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_countries_result.jsp?country1=Slovakia&country2=Hungary
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 04. 05. 10:54
Előzmény: #7296  geza77
#7302

Ezt én írtam tavaly:
"Persze egy csomó minden mást is lehet nézni. De ezek olyan átlagok amikben benne van mszaros Lőrinc, a rogánok, stb, vajon ha ezeket kivesszük akkor mi marad? Krúzolnak a húszéves autók a fizetős repedt utakon a diszkont felé az ezerforintos brokkoliért. Kurvanagy életszínvonal. 2005-10-ben körülnéztél egy osztrák síszálláson és rendszám nélkül láttad hol parkolnak a magyarok. Ott ahol puccosabb autók álltak mint a többi helyen. Volt egy pillanat amikor egészen közel kerültünk a nemzetközi életszínvonal normákhoz. Most jobban nem lehetnénk leszakadva. Amikor átmész a korábban lesajnált országokba és összehúzod magad. Ezt semmilyen KSH statisztika nem fogja kimutatni, ez csak van."
 
És látom, klasszikussá vált, mert valaki 23 órája az index fórumra is feltette kuku benkó néven, szintén forrásmegjelölés nélkül.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek