Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.



A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.



A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.



Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósítására



Az MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.



A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.



Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.



A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.



A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.



A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.



Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltására



Az MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.



A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.



Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.



A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztése



Figyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.



A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentése



Az MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
pitcairn2 2021. 06. 23. 21:48
#7400

pitcairn2 2021. 06. 23. 21:40
#7399
"árstabilitás" MNB módra az épp most megindított "kamatemelési ciklus" hajnalán...
"A koronavírus-válság utáni helyreállás során a helyzethez hozzá kell igazítani az árstabilitást, ha ugyanis stabil az infláció, akkor lesznek erős vállalati beruházások, növekvő megtakarítások."
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210623/virag-barnabas-az-inflacio-a-legfobb-ellenfelunk-489532
 „árstabilitás” MNB-ül = stabil infláció…
geza77
geza77 2021. 06. 19. 11:42
#7398
mivel olyan jól bejött:
https://hvg.hu/gazdasag/20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev
jön, kapjuk a folytatást:
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/matolcsy-gyorgy-jojjon-a-harmadik-szell-kalman-terv.730728.html
ebbe fog az ország belerogyni.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SZÉLL KÁLMÁN TERVBŐL SOSEM ELÉG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
geza77
geza77 2021. 06. 17. 15:46
#7397
vajon hol akarnak kiszállni? megcsinálják a nyaralásra valót maguknak.
https://imgur.com/a/NkhQAoq
geza77
geza77 2021. 06. 17. 15:42
Előzmény: #7395  Goldi.
#7396

igazán elmehetne malopcsy a mekibe, de nem ám hamburgerezni :
                                                                                           https://imgur.com/a/Qxdy798
Goldi.
Goldi. 2021. 06. 17. 15:22
#7395

Ismét jól teljesít a kancsal-féle monetáris politika!
Sikerült összehozni a monetáris és fiskális balfaszkodással Európa legmagasabb inflációját újra 5.3%!
Erre csak egyetlen megoldás lehet, Gyurcsány Ferenc mon-gyonle!
robinhood70 2021. 06. 17. 12:28
Előzmény: #7393  PusztaPutyin
#7394
354,70, lassan tesztelgeti az ellenállást. A kamatemelést meddig lehet elhitetni a piaccal ?
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 06. 17. 09:58
Előzmény: #7365  MeMyselfandI
#7393
ennyi fért bele, mostanra összegyűlt a hortobágyi deviza ereje a további zuhanáshoz, 353,315
exley 2021. 06. 16. 10:43
Előzmény: #7390  geza77
#7392
Utoljára 1526-ban voltak ekkora megszorítások, A Török hódoltság alatt Szapolyai az eltolcsy ük-ük apja:)
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 06. 16. 09:00
#7391
mi történik a fosinttal, jegybankelnö kúr elnézte a kanyart?
geza77
geza77 2021. 06. 11. 09:22
#7390
"Tíz éve mutatta be Matolcsy György a Széll Kálmán-tervet.
A kormány akkor hirdette meg az összefogást az államadósság ellen, a közmunkaprogramot, de a rezsi befagyasztását is.
A cél nagyra törő volt: az évtized közepére az EU éllovasa lesz Magyarország. "
https://hvg.hu/gazdasag/20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev
*
5 évet mondtak 10-nél sem jött be, most még 10-et akarnának.
*
Ezzel szemben az elmúlt 100 év legsikeresebb 10 évében a mintagazdaságunk emberek életre szóló eladósítása és a hatalmas EU-s pénzek beáramlása mellett mit is fejlődött valójában?
*
a nép jó része alapjáraton elpöfög, nem fejlődött semmit az elmúlt évtizedben, napról napra él
geza77
geza77 2021. 06. 09. 13:06
Előzmény: #7387  geza77
#7389

itt egy konkrét példa kidolgozva:
*
"A termékek többségében nem lesz jelentős a változás, úgy mint a hazai gyártású gipszkarton lapok, vagy az import portermékek, de a gipsztkarton profil termékeknél 70-90%-os áremelésre lehet készülni, míg a kiegészítő termékeknél 0 és 125%! közötti emelés várható, ami nyilván függ a konkrét terméktől."
*
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210609/mekkora-emeles-ketszer-is-meggondolod-hogy-most-gipszkartonozz-487178
*
Mennyivel is kell/kéne erősíteni a fosintot, hogy 5,1%-os legyen az infláció?
*
Lehet tekergetni a kormányt a hegyi utakon, csak nehogy leverje a szemüvegét a nagy kapkodásban , mert még annyit sem lát majd, mint eddig.
És az egy kanyargós hegyi úton előzés közben nem veszélytelen, főleg az utasokra nézve .
geza77
geza77 2021. 06. 09. 12:14
#7388

szeretnének Európában és a régióban a legzöldebb jegybank lenni
a zöldítésbe, a világ pénze is kevés lenne
a QE majd megold mindent, tehát ők akarnak lenni a legnagyobb pénznyomda
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210609/hamarosan-johet-az-mnb-zold-otthon-programja-487184
geza77
geza77 2021. 06. 09. 12:00
#7387

még jó, hogy csak 5.1 % az infláció az építési fenyőárú köbmétere az elmúlt 1-2 hónapban 93000 fosintról 170000 re ugrott .
Vasanyagok hasonló áremelkedésen estek át.
Tégla az elmúlt szűk egy évben 70%ot emelkedett.
Szigetelőanyagok, vezetékek, egyéb építési anyagok árai ugyancsak az egekbe szöktek.
**************************************
Ezek hol látszanak a beközölt az infláción?
geza77
geza77 2021. 06. 09. 11:41
Előzmény: #7383  pitcairn2
#7386

"Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyagnak NEM része a végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, büntetlen előéletet bizonyító okirat. Kérjük ezeket NE küldje el részünkre"
 
Nem baj, ha nincs megfelelő végzettség és a büntetlen előélet sem feltétel
érteni sem kell hozzá a becsületesség meg egyenesen kizárt jelen vezetésnél.
különben nem lehet elég "rátermett" az illető
pitcairn2 2021. 06. 09. 11:37
Előzmény: #7380  geza77
#7385

a "fosint" (legúkjabb reinkarnációja...) 1946 óta van velünk, az új lengyel zlotyi meg 1995 óta...
szóval a lengyel benchmarkot nyugodtan el lehet felejteni...
pitcairn2 2021. 06. 09. 11:35
Előzmény: #7382  geza77
#7384
az efféle összehasonlításoknak csak vásárlóerőparitáson van értelme
pitcairn2 2021. 06. 09. 11:34
#7383

Az MNB figyelemre méltóan diverzifikál:)
https://toborzas.mnb.hu/allas/restaurator-1063
geza77
geza77 2021. 06. 09. 08:03
#7382

Kevesebb az órabére egy magyar diplomásnak, mint egy képesítés nélküli német munkásnak
Az Európai Unióban a legjobban fizetett dolgozók órabére átlagosan háromszorosa a legrosszabbul keresőknek, Magyarország pedig nemcsak uniós, hanem régiós szinten is rosszul áll.
https://24.hu/fn/gazdasag/2021/06/08/europai-unio-brutto-oraber-2018-magyarorszag/?fbclid=IwAR2IDr6okOD0f7bctflJZ2VctwNkB_ghPqytbccFIaj8Shq52FMgv68jx-g
sztanil 2021. 06. 08. 18:55
Előzmény: #7377  geza77
#7381
Matolcsy már rendelt is belőle 1000 darabot Szőke Gábor Miklóstól.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek