Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2021. 11. 19. 14:07
Előzmény: #7779  Stiv
#7780

"Boldog karácsonyt" .......megmondta Orbán
.368
Stiv
Stiv 2021. 11. 19. 13:57
Előzmény: #7778  Stiv
#7779
Estére ki lesz herélve a forint.
.
367,65
Stiv
Stiv 2021. 11. 19. 13:54
Előzmény: #7776  kjanek
#7778
Stiv
Stiv 2021. 11. 19. 13:28
Előzmény: #7775  signal2
#7777
Nem hiszem el,hogy nem látják,hogy a 15-30 bázispontos emelés semmire se elég. 
Persze megvárták amíg kialakul  a mostani helyzet, mintha nem tudnák,hogy választás jön..
.
A kormány pénzszórása is egy nagy baklövés. 
kjanek
kjanek 2021. 11. 19. 13:22
Előzmény: #7774  Stiv
#7776
Most épp kanyarban előzünk.
Az arrogáns, nagyképű, melldöngető banda, folyamatosan szórakozik a forint kárára.
MNB vezetőség = Magyar Nemzet Barmai
signal2
signal2 2021. 11. 19. 13:14
Előzmény: #7774  Stiv
#7775
Decemberben jön újabb 30 bp, majd januártól jön a likviditásszűkítés. Én most inkábjb azt látom, hogy a tőke távozik az országból. Amiról most nem az MNB tehet, hanem a kormány, a piac- és jogállamellenes intézkedéseivel, illetve a járánykezelési semmittevésével.
Stiv
Stiv 2021. 11. 19. 13:12
#7774
Számomra rejtély ,hogyan lehetnek a Nemzeti bankban ilyen felkészültek.Minden lépésük egy nagy kapufa..
.
367  
Stiv
Stiv 2021. 11. 19. 12:58
#7773
Menthetetlennek tűnik a forint
.
Hiába hajtott végre a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtökön egy újabb, évek óta nem látott mértékű kamatemelést, az csak ideig-óráig tudta erősíteni a hazai fizetőeszközt.
.
https://privatbankar.hu/cikkek/reszveny/menthetetlennek-tunik-a-forint.html?utm_source=rss&utm_medium=referral
Stiv
Stiv 2021. 11. 19. 12:55
Előzmény: #7770  qpec
#7772
A kakadu csak utazgat összevissza meg elajándékozza a drágán megvett vakcinákat. Már elmehetne ez is dolgozni, amit eddig csinált azzal nem megyünk semmire. Kifizetődő mindenhol képviseletet fenntartani, valahol több is van...
.
Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a legnagyobb, itt nálunk működő vállalatok is bíztak bennünk, lojálisak maradtak Magyarországhoz, és kihasználva Európa egyik legjobb beruházási környezetét,
.
Kivi lennék ha 250 forint lenne az euró meg európai bérek akkor hányan bíznának bennünk....
geza77
geza77 2021. 11. 18. 20:16
Előzmény: #7770  qpec
#7771
ráadásul 1db 10 %-os FOSrint romlásnál havi 10 %-al kevesebbet kell elutalnia, hogy a madzsár rabszolga megkapja az adott FOSrintját, ami azt jelenti, hogy 10. hónapnál már egy havi bért megspórolt.
1100 euró havi bér  300FOSrintjával 330.000 FOSrint
1000 euró havi bér 330 FOSrintjával 330.000 FOSrint itt már elég volt 100 EURral kevesebbet utalniuk
közben ugye bejöttek a BBÉÉRRRROOBBBBAANNÁÁSSOOKK mondjuk 10%
330.000+10%=363.000 és kb 1 hónappal később már mentünk is 360 fölé tavaly2020ban
363.000/360= 1008,33 így a bérrobbanás ellenére is elég volt ennyit utalniuk
és a jó az, hogy egyre több FOSrintot keresünk, ami egyre kevesebbet ér és a külföldi multi évről évre ugyanannyi eurót fizet az emberének , de van hogy kevesebbet
kb a 2020as bér 363000    1008EUR
     a 2019es bér 330000    1000
  a 2018as   bér   330000   1100
ORV bán és malopcsy nem keveset spórolt a multiknak, biztos kaptak ezért valamit
qpec 2021. 11. 18. 19:56
Előzmény: #7765  Stiv
#7770
Dumának,ködösítésnek nagyon jó.Ha egy napot dolgozott volna ,akár kutatás-fejlesztésben,akár termelésben,nem mondana ekkora baromságot.Csak össze kell hasonlítani az anyaország irodai bérleti díját a hazai bérleti díjakkal.Nem beszélve a bérekről és költségeiről.A KF szektor magyarjai,akik itthon maradtak igen képzettek,nyelvet beszélnek és van önálló véleményük,kreatívak.Az ide települőknél ezek alapkövetelmények,erre találnak is munkaerőt,a kinti bér feléért.Mérnöki munkáért simán fizetnek normál esetben nettó  4-7 ezer,kiemelt minősítésűért 7-11 ezer eurót az anyaországban.Melyik cég fizeti ki itthon ezeknek a béreknek felét?Az irodabérlet és a rezsi is egész baráti árakat tesz ki,mivel a forint/euró árfolyam is igen baráti -nekik-. Szóval bla-bla-bla a köbön .Igaz munka kultúrát a náluk dolgozók tanulnak,ami ha hasznosítják igen nagy érték.
Stiv
Stiv 2021. 11. 18. 19:29
#7769
Pleschinger Gyula szerint az alacsony kamatkörnyezet jó eséllyel még éveken keresztül velünk marad,
.
https://novekedes.hu/elemzesek/pleschinger-gyula-joval-kisebb-most-a-kamatteher-es-ez-szamit-az-adossagbesorolasnal
.
Ilyen tudással ennek is felesleges bejárni a munkahelyre.
Stiv
Stiv 2021. 11. 18. 19:08
Előzmény: #7767  signal2
#7768
A külföldi ingatlanbefektetéshez vagy építéséhez jól jönne a forinterősödés.
.
 Az MNB-nek a kiugró nyeresége kizárólag a devizaárfolyamon elkönyvelt nyereségnek volt köszönheti. Az is nagy kérdés,hogy ezt mivel akarja kiváltani...?"Ha ugyanis levonjuk az árfolyameredményt, akkor 2016 óta a legalacsonyabb lenne a jegybank profitja."
.
2020-ban mintegy 5900 milliárd forintnyi többletforrás jelent meg a magyar gazdaságban. Ez az idei évben – az aktuális, 250 milliárd forintos osztalékbefizetésről szóló döntést is figyelembevéve – további 2175 milliárd forinttal emelkedett.
--
Ha elapad az árfolyamnyereség akkor majd jönni fognak az alap problémák. Már alapból hihetetlen sok ember dolgozik a Nemzeti bankban. 
.
Az se vezet sehova,hogy állandóan mínuszos a költségvetés. Februárban meg jön a 13. havi nyugdíj is. 
signal2
signal2 2021. 11. 18. 17:13
Előzmény: #7766  Stiv
#7767
Igen, én is a kissé erősebb Ft mellett vagyok. A likviditásszűskítésnek szerintem lesz eredménye. 2 megjegyzés:
A kormány jelenleg az MNB-vel szemben cselekszik, mivel forintot önt a piacra, és keresletet élénkít. Ez összességében rontja az ország megítélését, és rontja mindkét fél intézkedéseinke hatékonyságát. 
Az MNB valószínűleg veszteségbe fordul, amit majd az államháztartásnak kell kipótolnia a jövőben. A Ft erősödésen is bukni fog, és a kamatemelkedésen is, mivel swap ügyletekkel magára vállalta a kamatemelés kockázatát a bankoktól.
Elég borúsnak látom a költségvetés kilátásait, a választások után megítélésem szerint jön az azonnali kiigazítás, mint 2006-ban. Teljesen mindegy, ki lesz kormányon.
Stiv
Stiv 2021. 11. 18. 16:37
Előzmény: #7764  signal2
#7766
 Jó lenne már ha látnánk pozitív eredményt. Lehet, hogy csak választások után lesz valami.
Stiv
Stiv 2021. 11. 18. 16:12
#7765
Szijjártó Péter: A nemzetközi tőke nem "összeszerelő üzemként" tekint Magyarországra
.
A nemzetközi tőke már egyáltalán nem "összeszerelő üzemként" tekint Magyarországra, ahogy azt egyesek láttatni szeretnék. Ezt az is bizonyítja, hogy a multinacionális vállalatok sorra hozzák létre a magas hozzáadott értékkel bíró, kutatás-fejlesztésre alapuló egységeiket az országban - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
.
https://www.origo.hu/gazdasag/20211118-szijjarto-beruhazas-kutatasfejlesztes.html?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
.
Akkor meg lehetne próbálni az erősebb forintot.  
signal2
signal2 2021. 11. 18. 16:09
Előzmény: #7763  Stiv
#7764
Megszúnteti a likviditást biztosító eszközeit, és helyette likviditást lekötő eszközöket vezet be. Ahogy januártől ez is lesz, kedden nyilatkozták. Magyarul csökkentik a forint kínálatot.
Stiv
Stiv 2021. 11. 18. 16:07
Előzmény: #7762  geza77
#7763
Az MNB be van szorítva a sarokba , kamatemelésen kívül mást nem is tudna csinálni.
A kis devizatartalékot hamar elégetnék.     
geza77
geza77 2021. 11. 18. 15:59
Előzmény: #7761  Stiv
#7762
lehet nagy az izzadtságszag az mnb gépházában, tekergeti a potenciómétereket a kancsesz, de vajon tudja mit csinál? vajon jól LÁT a pályán? az eredményből kiindulva nem annyira
Stiv
Stiv 2021. 11. 18. 15:55
Előzmény: #7759  Stiv
#7761
Ezek után kivi lennék,hogy mennyi pénzzel tartják az árfolyamot...?
Kb.21 milliárd eurónyi ajánlat után se erősödik semmit a forint. 

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek