Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
geza77
geza77 2022. 03. 01. 14:00
#7940
378.510 +7.330 +1.97%
Stiv
Stiv 2022. 03. 01. 14:00
Előzmény: #7938  Stiv
#7939
378,14
Stiv
Stiv 2022. 03. 01. 13:58
Előzmény: #7936  geza77
#7938
Itt már olcsón nem igen lehet eurót venni,  gratulálok az okosoknak...
.
377,05
Stiv
Stiv 2022. 03. 01. 13:50
Előzmény: #7934  lohran
#7937
Akinek állampapírja van az megint megszívta....A fejükhöz kellene vágni az állampapír pluszt....Ha nem tudunk fordulni akkor szomorú vége lesz....Ez egy tróger mocsok banda, nagy gazdasági siker lesz a 400-as euró...
geza77
geza77 2022. 03. 01. 13:47
Előzmény: #7933  Stiv
#7936

376,945 csúszunk lefelé, hogy b@sznák telibe malopcsiék a nénikéjüket a csüngőhasó szotyiköpködővel együtt.
Stiv
Stiv 2022. 03. 01. 13:37
Előzmény: #7928  Paja1975
#7935
Az ukrán menekültek se igen fognak visszamenni , a magyar gazdaságnak még ez hiányzott... A számlát kivel akarják majd kifizettetni ?  Én nem tartanám jó ötlettnek, hogy ingyen osztogassunk 30-40 milliós lakásokat. 
lohran 2022. 03. 01. 13:33
#7934
mikor előz a kanyarban Matolcsy
Stiv
Stiv 2022. 03. 01. 13:33
Előzmény: #7932  geza77
#7933
Már több....
geza77
geza77 2022. 03. 01. 13:18
#7932

375,370
Stiv
Stiv 2022. 03. 01. 12:55
Előzmény: #7929  geza77
#7931
Tovább gyengül a forint,  ezt lett a vége a kanyarban előzésnek....Sikerül az embereket elhajtani az országból,  a legalja melós is megkeres 4 napra 550-600 ezret Ausztriában.....Sokan meg bólogatnak  ezeknek, de fogalmuk sincsen,hogy  a világ legszarabb pénzei között a forint... 
geza77
geza77 2022. 03. 01. 12:51
#7930
374,98
geza77
geza77 2022. 03. 01. 12:07
Előzmény: #7923  Stiv
#7929
nekem már rég elegem van ebből a f.sszopó tolvaj g.ci bandából!!!
Ismét minket ütnek a legjobban? Valójában minél gyengébb egy gazdaság, annál jobban megbillenti egy kis szél!!
FOSrint        372.065    +7.605     +2.09%
Zlotyi               4.7010   +0.0763   +1.65%
Cs korona      24.9950  +0.2730   +1.10%
román lej         4.9485   +0.0057   +0.12%
horvát kuna     7.5662  +0.0019    +0.02%
szerb dínár  117.455     -0.005      -0.00%
NAPOKON ÁT MI GYENGÜLTÜNK A LEGNAGYOBBAT, MAGASAN RÉGIÓ FELETT, ROMÁN SZERB, HORVÁT ÉS  BOLGÁROK SZINTE NULLÁBA VANNAK MÚLT CSÜTÖRTÖK ÓTA!!! EZ AZT JELENTI, HOGY KANCSAL MALOPCSY TÖMI A ZSEBEIT A HOLDUDVARRAL EGYÜTT.
Paja1975 2022. 03. 01. 12:05
Előzmény: #7927  Stiv
#7928
Ez mar most zsakutca. Sajnos az emberek nem latjak. Orulnek hogy van ingyen 10 milluk a 100 millas lakasra, ami er 25 ot. Bolond vilagot teremtettek. De most jon a buntetes es sajnos fajni fog mindenkinek 
Stiv
Stiv 2022. 03. 01. 12:02
Előzmény: #7926  Paja1975
#7927
Az infláció meg verni fogja a 10 %-ot.... Mennyi lesz egy új lakás, 100 millió?  Ez zsákutca lesz...
Paja1975 2022. 03. 01. 11:59
Előzmény: #7925  Stiv
#7926
Nagyon hulyek, mert a nep vegig nezzi, amit muvelnek, es holnap 1000 ft lesz 1 kg kenyer. Nem erdekli Oket, mert a nep tapsol nekik 
Stiv
Stiv 2022. 03. 01. 11:56
Előzmény: #7924  Paja1975
#7925
Nem igaz,hogy ennyire hülyék...
Paja1975 2022. 03. 01. 11:53
Előzmény: #7923  Stiv
#7924
Mar reg kamatot kellene emelni, de meg mindig a hitelesek segget vedik 
Stiv
Stiv 2022. 03. 01. 11:53
#7923
Na most lett totál elegem ezekből.....
.
EUR/HUF... 374,19
Stiv
Stiv 2022. 02. 24. 15:03
Előzmény: #7921  Stiv
#7922
EURHUF
.
369.62
Stiv
Stiv 2022. 02. 24. 15:02
#7921
Remek euró árfolyam van, az MNB-be nem szűrődik be a világ zaja.....

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek