Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
signal2
signal2 2021. 07. 14. 14:17
Előzmény: #7479  PusztaPutyin
#7480
A műkincset tekintheted úgy, mitn a jegybanki tartalék egyik befektetési formája. Mint az arany, vagy a Bund. Az értéke valószínűleg nem fog csökkeni, sőt jó esetben hard currencyben mérve is folyamatosan emelkedik. A műtárgy még mindig sokkal jobb, mint az MNB alapítvánaiban ülő kurátorok és FB tagok milliós havi fizetése, ami tényleg elfolyik.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 07. 14. 13:56
#7479
358,4, ügyes srác ez a lopcsi. Lesz köz jellegét vesztett pénz műkincsre.
Goldi.
Goldi. 2021. 07. 09. 15:40
Előzmény: #7476  gépnarancs
#7478

1. Valószínűleg a nagy meleg az oka, talán napszúrást kapott.
2. fideszfóbia.
A második eset a rosszabb, nem lehet gyógyítani.
gépnarancs
gépnarancs 2021. 07. 09. 15:40
Előzmény: #7476  gépnarancs
#7477
Ja már értem, 355,9, tényleg nagyon megy.
gépnarancs
gépnarancs 2021. 07. 09. 15:23
#7476
"Éles fordulat, nagyon megy ma a forintnak"
Mire gondolhatott az újságíró? 355,4, mi megy nagyon? 
gépnarancs
gépnarancs 2021. 07. 09. 07:45
Előzmény: #7473  Dt74
#7475
Annyi azért nincs, de pár akad. Lehet kisvasutazni, golyókat áztatni nerhotel wellnessrészlegében, Balatonon lángost enni, labanc által felrobbantott, dombon álló várfalakat nézni, skanzenezni meg még 6-8 dolgot  - de  oda is begyűrűzik a gyenge Ft hatása, akármit is mond a bőrfeldolgozó mihály.
tipci007
tipci007 2021. 07. 07. 21:56
#7474
Ha semmit nem csinál Juli néni a végeken, csak elzárja a propagandatévét és a rádiót, és USD-t vesz, majd beteszi a befőttesüvegbe, így teszi a legjobbat.
Dt74 2021. 07. 07. 20:44
Előzmény: #7467  gépnarancs
#7473
Ne nézd,V mihály megmondta,Annyi szép és érdekes látnivaló van Magyarországon.Ami mondjuk igaz is.Igaz ezt még 325 nél böfögte🙈😂😂
exley 2021. 07. 07. 20:40
Előzmény: #7471  Goldi.
#7472
100 000-es BUX:) Olyan mint Argentína. Hyper eltolcsy:) HUF 500:) Szép új világ:) Ezek a "fiúk" jól "keverik" a lapokat.
Goldi.
Goldi. 2021. 07. 07. 20:35
#7471

Érdekes a zseni már megszorításokat akar... Lesz itt kánaán hamarosan infláció, gyenge forinttal támogatva + adóemelések és új adók bevezetése érik. (az utóbbiban egész találékonyak a fiuk)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210707/matolcsy-gyorgy-ujabb-uzenetet-kuldott-nem-tarthato-fent-a-magas-adossag-es-hiany-491648
Dt74 2021. 07. 07. 20:20
Előzmény: #7465  lohran
#7470
Hahó ez egy gazdasági fórum,itt szoktak néha az emberek néha pénzt is keresni,de látom te igen sok turul sza..t ettél,ajánlom neked inkább a kurucinfot az a tuti.
Goldi.
Goldi. 2021. 07. 07. 18:30
Előzmény: #7466  Fuleee_Bear
#7469

Az a minimum lenne.
Már akkor kimutatta, hogy milyen aljas egy ember, hatalmi céljai elérésére már akkor, abban a nehéz helyzetben, saját érdekeit tartotta fontosabbnak hazája érdekeinél...
A furcsa az, hogy ezek után is a hívek még mindig Gyurcsány esik le," hazudtunk reggel délben és este"
exley 2021. 07. 07. 17:46
Előzmény: #7465  lohran
#7468
"Vörösiszapbirkózás"
gépnarancs
gépnarancs 2021. 07. 07. 17:30
#7467
357,3 az euró, wtf
Fuleee_Bear
Fuleee_Bear 2021. 07. 07. 17:21
Előzmény: #7465  lohran
#7466
https://www.youtube.com/watch?v=7pb4D6bBtdc
ma is érvényes amit mond :D köpne fel és állna alá. :(
lohran 2021. 07. 07. 14:18
Előzmény: #7464  Dt74
#7465

ja utánam a vízözön !
Te is egy igazi hazafi vagy aki elvárja honfitársaitól a társadalmi áldozatvállalást de a hasznot zsebre vágni és utána sza..ni bele elvet vallani.
Dt74 2021. 07. 07. 13:52
Előzmény: #7463  lohran
#7464
Nincs baj ezzel ha benne voltál,akkor van baj ha kimaradtál.
lohran 2021. 07. 07. 11:18
Előzmény: #7462  lohran
#7463

amikor meg baj van ,jön az árszabályozás mint a régi szép szociálista időben.
abból perek, újabb költség az államnak, majd újabb pongyolázás és a spirál csak megy és megy
nem lehet a lakásárakat büntetlenül állami beavatkozással triplázni mert utána megy minden.
lohran 2021. 07. 07. 11:15
Előzmény: #7461  Goldi.
#7462

a vezér túl sok lóvét osztott ki az ország kis hányadának akik vásároltak is az ingyen pénzekből orrba szájba.
Ehhez jöttek eme kis ország állami giga beruházásai, ami meglökte az inflát.
ezután jöttek a dokik, építőipari palik és a többi.
Infla spirál.
Mindez a vezér propaganda osztogatásai miatt
Goldi.
Goldi. 2021. 07. 07. 10:37
Előzmény: #7459  pancserlama.
#7461

Félnek az inflációtól ez tény.
Viszont ennek nyomos oka van, hogy mire ez a pánik. Moratóriumot nem merik megszüntetni mert látják, hogy a megemelkedett árak miatt rohamosan emelkedik azoknak a száma akik képtelenek törleszteni.
Ebből is még baj lesz és nem kicsi.
Azzal is tisztában vannak baj lehet abból, hogy a lakosság kezében sok az állampapír és ha a forint értékvesztése miatt elkezdik visszaváltani őket az beláthatatlan következményekkel járhat a forintra nézve.
Szerintem próbálják nyugtatni a helyzetet, de itt hatalmas pénzügyi problémák élesednek a lepel alatt.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek