Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2021. 11. 09. 11:35
Előzmény: #7677  geza77
#7680
Jövő kedden 16-án kamatdöntő ülés, a kicsi emelés már nem lesz elég..
A csehek,lengyelek nagyokat emelnek...
A forint totál gyenge..
 
signal2
signal2 2021. 11. 09. 11:26
Előzmény: #7678  signal2
#7679
signal2
signal2 2021. 11. 09. 11:19
Előzmény: #7673  Törölt felhasználó
#7678
Babakötvényeknek szép kamata lesz, 9,5%. 
geza77
geza77 2021. 11. 09. 11:14
Előzmény: #7675  Stiv
#7677
már le is lépte sajnos 362,375 a mai csúcs, de hosszú még a nap
FOSrint    361.955    +1.075      +0.30%
pln                4.5922  +0.0042    +0.09%
hrk                7.5145  +0.0004    +0.01%
czk             25.2055  -0.0325     -0.13%
ki a leggyengébb láncszem, ismét?  ki tette a kancsalt a lövészethez?
Stiv
Stiv 2021. 11. 09. 11:10
#7676
Az ingatlanpiac meg rendesen eltorzult, az új építésű lakások árait tovább tolják felfele.
70 millió egy 80 nm2 körüli új lakásért? 
Használt lakásért meg 55 milliót, nem kicsit vannak túlárazva...

Spanyol területen már olcsóbban is lehet használt lakást venni, ahol mindig jó idő van...
Stiv
Stiv 2021. 11. 09. 10:55
Előzmény: #7674  Stiv
#7675
Az euró meg lassan,

362
Stiv
Stiv 2021. 11. 09. 10:54
Előzmény: #7673  Törölt felhasználó
#7674
A többiről meg nem beszélnek...
Törölt felhasználó 2021. 11. 09. 10:38
Előzmény: #7671  Stiv
#7673
"Októberben 6,5%-os volt az infláció Magyarországon, ezzel bő 9 éves csúcsra szökött a pénzromlás üteme."
Ennyit sikerült hazudni. :)
Stiv
Stiv 2021. 11. 09. 09:54
Előzmény: #7671  Stiv
#7672
A következő hónap a bázishatások és egyedi sokkok hatására még magasabb inflációs adatot hozhat, szélsőséges esetben a 7%-os árindex sem kizárt.
...
Majd megmagyarázzák,hogy csak átmeneti az infláció... Az állampapír plusz is egy szép átverés, ilyen pénzromlásnál a kutya se fogja venni.. 
Stiv
Stiv 2021. 11. 09. 09:20
#7671
Októberben 6,5%-os volt az infláció Magyarországon, ezzel bő 9 éves csúcsra szökött a pénzromlás üteme. A szeptemberi 5,5%-os árindex után az elemzők körében egységes volt a várakozás, hogy eléri majd a 6%-ot a drágulás éves mértéke, az előrejelzések 6,0-6,3% között szóródtak. A friss adat azonban még ennél is magasabb lett.
.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211109/itt-a-friss-inflacio-adat-nincs-benne-koszonet-509590
...
Szép lett az októberi infláció, az okosok futhatnak a vonat után...
geza77
geza77 2021. 10. 26. 11:18
Előzmény: #7669  SeldonKuper
#7670

kinek a zsebére mennek ezek a "kimutatások"?
Tudod a statisztika olyan olyan, mint a női bikini! mindent megmutat, csak a lényeget takarja el!
A GDP %-os növekedésben leléptük Európát ugye?
 melyik a több? Az osztrák 2-3%-os növekedés, vagy a magyar 6-7%-os?
SeldonKuper 2021. 10. 26. 10:35
Előzmény: #7668  geza77
#7669
Matolcsy még mindig egy zseni!
Ki lesz majd helyette a zseni? Aki megszünteti majd a forintot, hogy ezek a kimutatások megszűnhetnek!
A forinttal is lehet zsenivé avanzsálni, ha minden nap következmények nélkül lehet számolni vele!
geza77
geza77 2021. 10. 26. 09:58
Előzmény: #7667  geza77
#7668
és nem sokkal később 
FO$rint    366.660    +1.420     +0.39%   
pln                4.6151 +0.0055    +0.12%
czk             25.7430 +0.0240    +0.09%
hrk                7.5285 +0.0057    +0.08%
geza77
geza77 2021. 10. 26. 09:00
Előzmény: #7661  geza77
#7667
FO$rint     366.225    +0.985     +0.27%
pln                 4.6114 +0.0018    +0.04%
czk              25.7360 +0.0170    +0.07%
hrk                 7.5285 +0.0057    +0.08%
geza77
geza77 2021. 10. 25. 18:55
Előzmény: #7664  Stiv
#7666
lehetne tenni ellene, sőt kéne is, miután kifizetik a buszoztatást, meg leváltják a 350 alatt vett eurókat és zárják a pozikat , pár tíz esetleg 100 mrd gyerő után
"Magyarországon minden abba az irányba mutat, hogy a már korábban egyébként is fennálló, robbanásra kész inflációs nyomásba még egy hatalmasat beletol a kormány is (minimálbéremelés, nyugdíjemelés, adóvisszatérítés, stb.), így nagyon nehezen elkerülhető, hogy emiatt az évtizeden át viszonylag stabil inflációs várakozások komolyan meginduljanak felfelé (és akkor még az energiaárrobbanásról nem is beszéltünk). S amint tudjuk a történelemből az inflációval két dolgot nehéz csinálni: megindítani, meg leállítani. A jegybank is elismeri a veszélyt, de ennek ellenére  15 bázispontos havi emelésekről, meg kamatemelési maratonról beszél. Közben a választásokig nem lenne szabad elengedni a forint árfolyamát nagyon, mert a gyengülést az ellenzék politikailag ki tudná használni, de túlságosan erősíteni sem kéne a forintot, mert az lassítja a gazdaságot és megdrágítja az adósságfinanszírozást – pont szembemenve a kormányzati céllal. De ha a kettő közül kell választani, akkor a forintgyengülés a nagyobbik rossz, emiatt azt gondolom, hogy az MNB a piaci környezet függvényében mindent megtesz, hogy visszaterelje a forint-euró árfolyamot 360 alá, sőt inkább 350 környékére. Igazán mást nem is tudnak tenni az infláció ellen, márpedig a fentiek alapján látszik, hogy tennivaló nagyon is lenne, mert az infláció simán fennragadhat akár 5% felett is. Ahhoz pedig, hogy onnan lehozzuk, már elég komoly kamatszint kellene (szerintem 4% fölötti). Szóval maraton helyett lehet, hogy célszerűbb lenne a sprint, ha eredményeket akarnak látni, bár ez jól láthatóan inkább minimum gátfutás lesz, de ha elrontják, akkor iszapbirkózás…"
http://www.zsiday.hu/blog/heti-%C3%B6sszefoglal%C3%B3-20211024
Stiv
Stiv 2021. 10. 25. 15:28
#7665
Mi lesz a magyar inflációval? Miért nem drágul az arany ekkora pénzromlástól?
.
Bajban van az MNB, az infláció tartósan magas szinten maradhat az egyik alapkezelő szerint. 
S amint tudjuk a történelemből, az inflációval két dolgot nehéz csinálni: megindítani, meg leállítani.
.
További jegybanki lazaság híján megakadhat az arany áremelkedése, de más eszközöké is..Az arany akkor tudna érdemben emelkedni, ha a dollár reálhozama jelentősen csökkenne. Vagyis ha az amerikai jegybank tovább lazítana, vagy a piaci hosszú távú inflációs várakozások nőnének. Mindkét esetben a reálhozamok csökkennének. A jelenlegi piaci várakozások szerint azonban a fentieknek pont az ellenkezője várható.Ez egyébként az összes többi, eddig prosperáló tőkepiaci eszköz hozamára is negatívan hathat a cikk szerint.
.
https://privatbankar.hu/cikkek/reszveny/mi-lesz-a-magyar-inflacioval-miert-nem-dragul-az-arany-ekkora-penzromlastol.html?utm_source=rss&utm_medium=referral
Stiv
Stiv 2021. 10. 25. 14:59
Előzmény: #7661  geza77
#7664
Szokás szerint szerdától emelkedik a benzinár is, lesz karácsonyra vastag infláció..
geza77
geza77 2021. 10. 25. 14:59
Előzmény: #7662  Törölt felhasználó
#7663

ezek nem képesek semmire, csak kilopni napi 1-2-3 tized %-ot a régióhoz képest a magyar emberek zsebéből 
https://imgur.com/a/zEOunD4
Törölt felhasználó 2021. 10. 25. 14:53
Előzmény: #7660  Stiv
#7662

"Fogadjunk,hogy arra sincs terv"
Biztosan van a fiókban egy jól megfogalmazott kormányhatározat Brüsszel ellen.
geza77
geza77 2021. 10. 25. 14:52
Előzmény: #7659  Stiv
#7661
nagy a nyomás de csak rajtunk v3+1
Fosrint   366.890 +2.440    +0.67%  
zlotyi           4.6180 +0.0179    +0.39%
cskorona  25.7320 +0.0740    +0.29% kuna            7.5271 +0.0031    +0.04%

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek