Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
SeldonKuper 2021. 03. 29. 10:24
Előzmény: #7277  lohran
#7280
El kellene takarítani ezt a mai ellenzéket, hogy változás lehessen!?
Dt74 2021. 03. 28. 22:08
Előzmény: #7278  MeMyselfandI
#7279
Deviza,ingatlan,hatalmasakat lehetett kaszálni,másban igazad van és az M1 nézéshez is ,valóban jó gyomor szükségeltetik:))Jövőre meglásssuk..
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 03. 28. 22:00
Előzmény: #7276  Dt74
#7278
Devizakereskedési szempontból igazad van, én az életünk szempontjából szemlélem a dolgot.
lohran 2021. 03. 28. 21:48
Előzmény: #7275  MeMyselfandI
#7277
Mindenképpen változás kellene.
Ez az alap.
A szart már rég el kellett volna takarítani de itt túl sok a variáló pali.
Dt74 2021. 03. 28. 21:46
Előzmény: #7275  MeMyselfandI
#7276
Nekem teljesen mindegy hogy épp ki van a lényeg hogy kihozzuk belőle a maximumot,így volt ez  nálam a gyurcsótánynál és a vajdánál is.Ha ügyes voltál, és jól diverzifikáltál,valami úgyis menni fog,neked tök mindegy ki van ki- lesz ott.
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 03. 28. 21:35
Előzmény: #7273  Dt74
#7275
Én nyugodt vagyok, főleg hogy látom ahogy Viktor a történelem szemétdombja felé oldalazik. A kétség egyébként jó. Tartsd meg a képességedet rá.
Dt74 2021. 03. 28. 21:31
Előzmény: #7272  lohran
#7274
Nemigazán függök tőlük,amúgy amolyan éhenhalós típus vagyok..
Dt74 2021. 03. 28. 21:22
Előzmény: #7271  MeMyselfandI
#7273
Nyugtasd csak magad.Fegyőr,dobreb,jakab trió,erős forint...aha.Ezzel nem azt akarom mondani hogy a mostani tolvaj vajda az jó,de hogy a következő lenne a tuti...hát kétségeim vannak.
lohran 2021. 03. 28. 12:24
Előzmény: #7270  Dt74
#7272
Hagyd már a multikat azok nélkül éhenhalnál.
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 03. 28. 12:22
Előzmény: #7270  Dt74
#7271
Az épp távozó fura garzdaságpolitikát folytató ún. nemzeti kurzusok távozásakor (1994, 2002) eddig mindkét alkalommal komoly rally következett be.
Dt74 2021. 03. 28. 12:17
Előzmény: #7269  MeMyselfandI
#7270
"Következhet".Ha ez lesz akkor a következőknek igen sok időbe fog telni mire a sz..rt ellapátolják.Ez szinte lehetetlen.Amúgy meg nem gondolnám bárki is legyen,ne a multik kiszolgàlása lenne a további cél,nekik meg az erős nemzeti fabatka nem túl jó.
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 03. 28. 11:57
Előzmény: #7268  Dt74
#7269
Az már igaz, hogy most nem érdemes egy évnél hosszabb távra eurót venni, mert jövőre komoly erősödés következhet be ha változik a politikai tér.
Dt74 2021. 03. 28. 10:25
Előzmény: #7265  MeMyselfandI
#7268
Szerintem meg van tér lefelé "bőven",de nyílván a trend a gyengítés felé mutat,nem kicsit.
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 03. 28. 08:32
Előzmény: #7266  pitcairn2
#7267
Az ábra alatt le van írva hogy 2020 májusban hogy változott, nyugodtan hihetsz a szemednek.
pitcairn2 2021. 03. 28. 00:27
Előzmény: #7262  geza77
#7266
talán ezt a kőkonzervatív utat kéne követni:)))))
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=CoPG
őszintén szólva nem akartam hinni a szememnek...
MeMyselfandI
MeMyselfandI 2021. 03. 27. 07:16
Előzmény: #7263  Elemence
#7265
Most érdemes eurót venni a megtakarításból, 363 alá ment ami nagyon olcsónak számít mostanra!
geza77
geza77 2021. 03. 27. 06:51
#7264

VÁRHATÓ ÉLET MAGYARORSZÁGON!
ha valaki szeretne egy házat egy tóparton és nincs a holdudvarban
https://imgur.com/a/tJrxcGb
Elemence 2021. 03. 26. 18:12
Előzmény: #7262  geza77
#7263
Sajnos ez a folyamat szerintem már elég előrehaladott állapotban jár. Már egy vidéki műszaki kisker is euróban adott ajánlatot a legutóbb, de olyannal is találkoztam, aki euróban adott ajánlatot, de a láblécbe bele írta, hogy forintban számláz, tehát eleve forint gyengülésre spekulál. 
Arról nem beszélve, ha egy ilyen pénzügyekben kevésbé jártas, de kicsit odafigyelő ember, mint én, a megtakarítása egy részét euróba menti, mikor éppen diszkont áron adják, ott már kezd alakulni a baj.
geza77
geza77 2021. 03. 26. 09:31
#7262
A probléma ezzel az, hogy ha sokáig megyünk ezen az úton, akkor elveszíthetjük a monetáris politika feletti kontrollt
recessziós helyzetben, bármilyen nehézségek esetén hagyjuk (segítjük) gyengülni, de utána már nem akarjuk visszaerősíteni.

beépül a várakozásokba, és a szereplők rájönnek, hogy az állandóan leértékelődő hazai deviza helyett érdemesebb megtakarítani és árakat meghatározni egy stabil devizában. Nálunk ez logikusan az euró.

ha így haladunk, akkor idővel az összes megtakarítási és árazási döntés is egyre inkább euróban lesz Magyarországon,
Tehát ha meg akarjuk tartani a forintot és az önálló monetáris politikát, akkor fel kell hagyni a hazai pénz gyengítésével, különben akár akarjuk akár nem, a gazdaság magától fog átállni euróra.
https://www.portfolio.hu/deviza/20210326/zsiday-viktor-abba-kell-hagyni-a-forint-gyengiteset-kulonben-jon-az-euro-475892
geza77
geza77 2021. 03. 25. 11:28
#7261

Magasabb infláció és magasabb növekedés vár a magyar gazdaságra az MNB szerint
de jó, ha a magyar ember felét vásárolja, akkor fizessen dupla árat érte!
Így meg is van oldva, nem lesz visszaesés! ÉS LESZ jóféle%os növekedés!
a %ról önmagában csak annyit mondanék, hogy nem mindegy mire rakják, lehet ez nyugdíj vagy gdp % , vagy "jó magyar" jobboldali statisztika
van 2 álllat- a 2 gazdaság mondjuk magyarország legyen 1 vérszívó szúnyog, míg Németország egy elefánt.
GDP növekedés Magyaro. 5%   Németo 0,5% Melyik a nagyobb?  
A súlyát úgy éreznéd leginkább a %-ok jelentőségének, ha azt mondanám, hogy mindkét állat odaszékel az étkezőasztalodra melyiknek van nagyobb jelentősége /eredménye? 
Ha az elefánt kipakolja neked oda a gittet, ami 0,5%al nagyobb, mint a előző/tavalyi adag akkor mondhatod, hogy jó, hogy nagyobb, de szinte nincs jelentősége a +0,5%-nak.
Nemde?( és valószínűleg az esemény után nem folytatod a vasárnapi ebédet)  
Míg vérszívó szúnyog barátunk tol oda 5% al nagyobbat, úgy, hogy a mérettől jön ki a szeme, mint a csigának, lehet észre sem veszed sem az eredményt, sem a növekményt.
(sőt úgy ebédelsz tovább, hogy az eseményt sem veszed észre) 
így jártunk az elmúlt 100 év legsikeresebb 10 éve után, hogy minden szuper azt mondják, csak eredmény nincs. ******************és tolják tovább  A NÉP KÁRÁRA!!!*******************
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210325/magasabb-inflacio-es-magasabb-novekedes-var-a-magyar-gazdasagra-az-mnb-szerint-475738

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek