Topiknyitó: Törölt felhasználó 2017. 10. 22. 08:59

Tudomány és Csillagászat  

http://index.hu/tudomany/2017/10/16/gravitacios_hullam_neutroncsillagok_ligo_tobbcsatornas_csillagaszat_kozmologia/
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
daxlisgyuszi
daxlisgyuszi 2020. 03. 07. 13:13
Előzmény: #971  daxlisgyuszi
#980
"...Korábban már volt itt szó arról, hogy a matematikai pont nincs sehol a térben, tehát tkp. "seholsincs"... "
 
Miután ezt nem is olyan régen beláthattuk, a soron következő kategória "térben-nem-létének" belátása pedig az "Információ" volt az elmúlt napokban, figyelmünket végül az "Idő"-re fordíthatjuk... Az "Idő" térben-nem-létének intuitív belátása - ha lehet így mondani - a legkönnyebben elvégezhető kognitív művelet a fenti 3 kategória esetében (matematikai Pont, Információ, Idő).
 
A múltkor ajánlottam itt valakinek Benedek Elek nagyszerű meséjét erről, melynek címe: Sahabeddin sejk. Továbbra is csak ajánlani tudom...;)
 
A végső belátandó kategória maga a "Tér" lesz rövidesen... vajon a Tér benne van a térben??...:)
Phylaxa 2020. 03. 06. 20:50
Előzmény: #977  offshort
#979
A fekete lyuk nem alakíthatta ki mondjuk egy eredetileg Gömb testből, persze nagy üres terekkel benne? 
Phylaxa 2020. 03. 06. 20:48
Előzmény: #975  daxlisgyuszi
#978
Én is leírtam, te is leírtad. Ebben nem értünk egyet. Azért jött elő, mert én ebből indulok ki, ezért megbízok a fizika törvényeiben és máshogy közelítem meg az adott problémát, mint te. :)
offshort
offshort 2020. 03. 06. 19:52
#977
"Jó ideje foglalkoztatja a csillagászokat, hogy mi okozhatja a Tejútrendszer külsőbb régiójának csavarodott alakját. A Gaia műhold méréseinek friss elemzése szerint elképzelhető, hogy egy épp belénk olvadó kisebb galaxis a tettes.
Már az 1950-es évek végén kiderült, hogy a Tejútrendszer korongja egyik felén felfelé, másik felén lefelé csavarodik, ennek okára számos elmélet született az intergalaktikus mágneses tér hatásától kezdve, valamely kísérőgalaxisunk árapályhatásán át, a sötét anyagból felépülő, de aszimmetrikus galaktikus haló jelenlétéig, amely, egyenetlen eloszlásával képes volna a gravitációja révén meggörbíteni a galaxisunkat.
A Gaia második nyilvánosságra hozott adatgyűjteményét (DR2) használta fel a Tejút e különös viselkedésének vizsgálatára egy német-olasz kutatócsoport, s a munkájuk nyomán bebizonyosodott, hogy az észlelt csavarodás nem állandó, hanem időben változó, ezt már régóta sejtették a csillagászok. E jelenség voltaképp a jól ismert precesszió, amelynek pontos mértékét számította most ki a kutatócsoport a Gaia adataiból." 
----------------------------------------------------------     https://www.facebook.com/egenfoldonfoldalatt/posts/1020574718326415    
daxlisgyuszi
daxlisgyuszi 2020. 03. 06. 14:11
Előzmény: #972  Tagore
#976
Ezt írtam valahol lentebb:
 
"
Mindezek figyelembevétele mellett a Fercsik-tétel egyenletének "átrendezése" után ezt kapjuk:  
 
Élőlény – Információ = anyag  

 
Az egyenlet természetesen másképp is átrendezhető (volna), mégpedig így:  
 
Élőlény – Anyag = Információ
 
Ebben az átrendezésben az Élet körforgásának, azaz Isten általi örök fenntartottságának az anyagvilág keretei között való működését szemlélhetjük... (lásd ehhez: "Második teremtés" illetve "Kiűzetés a Paradicsomból" néven ismert ószövetségi "mítosz"-okat...):)  
 
Adott "Élőlény" anyagvilágbeli létének információs bázisa (mai kifejezéssel szólva: rendezett kódkészlete) nem semmisül meg az adott Élőlény földi halála során ill. "után", hanem mintegy megőrződik a Megnyilvánulatlan Háttértároló korlátlan kapacitású memóriájában (analógia: "RAM")...:))... ha ezek az (egyedi, ill. az adott fajra jellemző közös) információk az adott Élőlény(ek) egyedeinek földi halálával teljességgel megsemmisülnének, akkor az adott Élőlény (technikailag):) a "Nemlét" állapotába kerülne...(ez kb. az örök időkig tartó öntudatlan mélyalvás "tudati" állapota volna, informatikus nyelven: teljes törlés a Nagy Memóriából)... ha viszont csak mintegy formattálódnak az egykor élt egyedre (vagy fajra) vonatkozó rendezett információk, akkor ezek a Lények mintegy hibernálódnak a Nagy Memória megfelelő partíciójában, de az anyagvilágbeli megnyilvánulás felé az "elérési" útvonaluk kvázi felfüggesztődik... ilyen partícióban tárolódik pld. az összes korábban kihalt földi állatfajra vonatkozó Információ. Ezeknek a korábban kihalt lényeknek az anyagvilágbeli megnyilvánulása elvileg bármikor lehetséges volna, hiszen a testüket alkotó anyag továbbra is rendelkezésre áll a Földön (ld. anyagmegmaradás)... csupán az Információ vonódott ki beláthatatlan időre az Élőlényből a fenti egyenlet átrendezésének megfelelően... lehetne ezt még tovább is fejtegetni, de sztem ennyi is elég most...:))
 
daxlisgyuszi
daxlisgyuszi 2020. 03. 06. 12:52
Előzmény: #974  Phylaxa
#975
A seholsem létező "matematikai pont" csontjáról már tövig lerágtuk itt a virtuális húst korábban. Ha érdekel az ezzel kapcsolatos részletes véleményem, akkor lapozz vissza... nem szeretném még egyszer beírni ide azt, amit már tökéletesen kifejtettem korábban...;)
Phylaxa 2020. 03. 06. 12:48
Előzmény: #971  daxlisgyuszi
#974
Már hogy ne lenne a pont egy térben. Csak az időt ne hagyd ki! AZ, hogy bizonyos pontokat nem tudsz elérni, az nem azt jelenti, hogy nincs. Természetesen ehhez feltételezned kell, hogy mi a pont. Az egyik axióma ugye? Ha nem fogadod el az axiómát, akkor viszont nagyjából semmit sem fogadsz el a matematikából, fizikából és általában a természettudományokból. De milyen klassz használni az eredményeit ugye?  :)
daxlisgyuszi
daxlisgyuszi 2020. 03. 06. 12:37
Előzmény: #972  Tagore
#973
"Ezek szerint már csak egy lépés összekapcsolni a több ezer éves mítoszokat a mai tudománnyal..."
 
A felvetés jó(nak mondható)... mármint innen, a szellemileg elsatnyult posztmodern világkorszakból nézve. Az "egy lépés", melyet említesz, a több ezer éves "mítoszok" felől nézve sohasem létez(het)ett, mivel számukra a mai értelemben vett úgynevezett "tudomány"-os hozzáállás teljességgel értelmezhetetlen lett volna. A Védák, az Upanishádok, a hermetikus iratok, a Kabbala, vagy Újszövetség lejegyzői számára csakis az Egy és oszthatatlan "Tudomány" létezett mindig is, amely a II.-III. században a γνωστικισμός (gnószticizmus) különféle áramlatainak képviselőiben ragyogott fel utoljára az írott történelemben... hogy aztán "érdeklődés hiányában" visszahúzódjon a kvázi láthatatlanságba (hibernáció)... (vesd össze a lentebb idézett János-i közléssel: "És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt").
 
De hogy a konkrét felvetésedre is válaszoljak, igen... innen, a mai posztmodern világ füstölgő romhalmazain ücsörögve valóban csak 1 lépés volna az összekapcsolódás, de ez a lépés már nem tehető meg időben "visszafelé" lépve... az időben "előrefelé" haladva pedig az összes ősi mítosz egymással egybehangzó közlése szerint ez a világ itt elenyészik. Akinek egy kis szeme van a látásra, az már olyan nyúlfarknyi rövidségű idő alatt is tapasztalhatja (önmaga számára) az egész emberi világ alászállásának brutális dinamikáját, mint pld. az elmúlt 30 év... és ez csak egyre gyorsabb, egyre dinamikusabb lesz a "megszámlálható" idő keretei között.
 
Ebből kitörni kizárólag személyesen lehet, "kollektíve" sohasem lehetett... ld. pld. Jézus eredeti "küldetés"-ének (már az ő földi életében való!) meghiúsulását a saját, geográfiailag "honos" népe vonatkozásában.
 
Az pedig, hogy létezhet-e idő tér nélkül, illetve létezhet-e információ anyag nélkül - bár kétségkívül érdekes teoretikus felvetések - mégiscsak teljesen mellékesek az Ember evilági (azaz földi) létezésének egyre zaklatottabban fogyatkozó (kollektív) időhorizontján szemlélve.
Tagore
Tagore 2020. 03. 06. 09:15
Előzmény: #970  daxlisgyuszi
#972
Ezek szerint már csak egy lépés összekapcsolni a több ezer éves mítoszokat a mai tudománnyal..... Pusztán csak annyit kell megoldani, hogy létezhet-e idő tér nélkül...... Létezhet-e információ anyag nélkül......
daxlisgyuszi
daxlisgyuszi 2020. 03. 05. 14:13
Előzmény: #970  daxlisgyuszi
#971
"...a kifejezés "egyértelműen elfogadott definíciója nem ismert"..."
 
Ha viszont etimológiailag közelítünk az "információ" kifejezéshez, akkor a latin eredetű szó valami olyasmit jelent, hogy: "beleformál"... "benne formál"... "beléje képez"... "formát visz valamibe". 
 
"Formát vinni valamibe" (azaz információt közölni) csak valamilyen fokú - saját létformájával adekvát - értelemmel rendelkező lény tud. Másféle szervezettségű információ(k) alapján él és "kommunikál" a külvilágával egy amőba, egy hangya(boly), egy növény, egy kutya, egy orangután vagy egy ember... (vagy éppenséggel egy angyali (vagy ördögi) lény, hogy ezeknél még (sokkal) magasabbra (vagy mélyebbre) már ne is nézzek...):)
 
Korábban már volt itt szó arról, hogy a matematikai pont nincs sehol a térbenb, tehát tkp. "seholsincs"... mégis egészen jól tudjuk hasznosítani a konkrét hiányát a mindennapi életünkben... nos, az "információ" ebben a tekintetben nagyon hasonlít a matematikai ponthoz, hiszen végső fokon az "információ" sincsen sehol, csupán a hatásaiban tapasztalhatjuk... mégpedig kizárólag a Tudat> által... no, de ez már tényleg nagyon messzire vezetne...;)) 
daxlisgyuszi
daxlisgyuszi 2020. 03. 05. 12:33
Előzmény: #964  Tagore
#970
Szóval itt van ez a Fercsik-tétel, amiről egy rövid doksit is linkeltél (thx érte). A doksiban ez szerepel a tétel meghatározásaként:   
 
"
ÉLŐLÉNY = ANYAG + INFORMÁCIÓ 
Zavarbaejtően egyszerű, tiszta formula.
"  
 
Megjegyzem, hogy a fenti egyenletben (azonosságban) szereplő "élőlény" tényező némileg mást takar mint a teáltalad írt:  "Élet = anyag+információ"... ugyanis az Élet valódi mibenlétéről továbbra is csak sejtéseink lehetnek, míg az élőlényeket közvetlenül is tapasztalhatjuk... illetve tapasztalhatjuk még azt is (kifelé tekintve), hogy mi történik olyankor ill. azután, amikor egy rajtunk kívülálló másik élőlényt elhagy az élet. Olyankor ugyanis az történik, hogy az élet teljes visszahúzódásakor (halál) a korábban tapasztalt élőlény élettelen anyagi teste szétesik az elemeire.  
 
Ezen a ponton pedig elérkeztünk a lentebb említett János-evangélium nyitó közléseihez. Az Élet (mely az élőlényt elhagyta/elhagyja), Istené... azaz az Élőlény halálakor visszatér hozzá, hiszen Istent sohasem hagyhatja el az Élet.  
 
Mindezek figyelembevétele mellett a Fercsik-tétel egyenletének "átrendezése" után pedig ezt kapjuk:  
 
Élőlény – Információ = anyag  
 
Mivel pedig ahogy lent már jeleztem, a János-evangélium kezdetén olvasható görög "Logosz", azaz magyarul "Íge" kifejezés hiánytalanul megfeleltethető a modernkori "információ" kifejezésnek (is), ezért könnyen belátható, hogy az "Élet" tulajdonképpen az "Információ", azaz az Élőlényeket koordináló "operációs rendszer" forrását, azaz Istent jelenti...;)...("Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett").  
 
(Apró kiegészítésként még megemlíteném, hogy az "információ" szócikk alatt a magyar Wikipédián azt írják, hogy a kifejezés "egyértelműen elfogadott definíciója nem ismert")...;))
daxlisgyuszi
daxlisgyuszi 2020. 03. 03. 12:43
Előzmény: #966  Tagore
#967
Egész olvasható kis írás volt, köszönhetően a példás rövidségének...;) 
 
Azért még mielőtt kiosztanák a hivatkozott főiskolai tanár úrnak az információbiológiai Nobel-díjat a felállított tételéért, jegyezzük meg halkan, hogy az óind filozófiában ezt már 3-4000 éve tudták, illetve - hogy némileg közelítsek a mi honos kultúrkörünkhöz - a kereszténység esetében már közel 2000 éve. 
 
Hogyan is kezdődik a kánonizált Újszövetségben olvasható János evangélium, melyet Logosz-evangéliumnak is szokás nevezni gnosztikus keresztény körökben? 
 
"
1  Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2  Ez kezdetben az Istennél vala.
3  Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
Ő benne vala az élet>, és az élet vala az emberek világossága;
5  És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. ..."
 
Görögül az első vers (hiszen mind a 4 kanonizált evangélium görög nyelven maradt fent).
 
1  ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος
 
A görög "Λόγος" szót Károli Gáspár az "Íge" szóval fordította, ami remek ötlet volt részéről... (hozzáteszem, hogy mai, modern rátekintésben akár "információ"-val is fordíthatta volna, hiszen a Λόγος kifejezés jelentés-univerzumában ez is benne foglaltatik... mégpedig "a kezdetek"-től fogva)... :)
 
A linkelt wird-doksival és az abban felállított egyenlettel (vagy inkább azonossággal?) kapcsolatban volna még néhány észrevételem, de pillanatnyilag sztem ennyi is elég...;)
Tagore
Tagore 2020. 03. 03. 10:58
Előzmény: #965  daxlisgyuszi
#966
daxlisgyuszi
daxlisgyuszi 2020. 03. 03. 10:33
Előzmény: #964  Tagore
#965
Soha nem hallottam még ezt a nevet... ettől persze még lehetnek neki "tétel"-ei. Annak alapján amit írtál, valószínűleg nem ő a legélesebb penge a kozmológiai tételeket gyártó személyek népes halmazában... ;))
Tagore
Tagore 2020. 03. 03. 09:39
Előzmény: #961  daxlisgyuszi
#964
A Fercsik-tétel szerint az élet, mint olyan, egyszerűen meghatározható: anyag+információ . Ebből következhet, hogy egy több milliárd évvel előttünk járó civilizáció nem a kardasevi utat járja be ---- mert végül is minek ..... iszonyatos energia pazarlás . "Egyszerűbb" egy technológiai csavarral feltölteni magukat a sötét anyagba, és vezérelhető a környezet hosszútávon----- öröklét..... Bármit megtehetnek a térrel, az Univerzum fizikai törvényein belül. (Nem én találtam ki)
Törölt felhasználó 2020. 03. 03. 09:24
Törölt hozzászólás
#963
Tagore
Tagore 2020. 03. 03. 09:21
#962

Bízni kell a fiatalokban....... és az adatfeldolgozás is felfrissül.... Bár gyanítom, hogy rövidesen ennél sokkal többre lesz szükség.
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/osiris-rex-students-catch-unexpected-glimpse-of-black-hole?fbclid=IwAR26DuGyNwQJzXWQEVSt6Ns0vEf2QAQFBBe_3katvwoWlpo6N1o-mI7UFRs
daxlisgyuszi
daxlisgyuszi 2020. 03. 02. 19:36
Előzmény: #959  offshort
#961
"Egyedül" úgy is lehetünk az Univerzumban, hogy a többi értelmes, és a (materiális) túlélésünkben potenciálisan segíteni képes értelmes életforma tekjességgel kívül esik a hatókörünkön... képzelj el egy magashegyi túrázót, aki vészesen fogyatkozó élelem és ivóvízkészlet birtokában eltéved a hegyekben... vagy ugyanezt a helyzetet a sivatagban... vagy valamelyik óceánon (ld. ehhez az "All is lost" című pompás Robert Redford-mozit)... a segítség (légvonalban) ezekben az esetekben sincs messze, mégis hasznavehetetlen...
 
Az Ember egyedülléte sohasem "objektíve" egyedüllét, hanem tisztán szubjektíve... vagy az úgynevezett "tudomány" kedvenc kifejezését használva: relativisztikusan. :))
 
Mindez nyilván nem véletlenül van így. Az Embernek nem a kozmikus (vagy akár földi) materiális túlélésre kell törekednie, hanem arra, hogy szellemében emberfelettivé válva végül elhagyhassa a matéria béklyóját.. ;)

Topik gazda

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek