Topiknyitó: csaba74 2015. 08. 05. 09:48

OTTone  

Sziasztok! Csináltam egy topikot az OTTone-nak mivel már nem FUSO néven fut!
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
orbitalis
orbitalis 2021. 05. 27. 14:51
Előzmény: #91839  orbitalis
#91840
Azt mondtam, hogy NEM 1 napot dolgoznak az évben :)
orbitalis
orbitalis 2021. 05. 27. 14:51
Előzmény: #91838  Szolidan
#91839
Nem mondtam, hogy jól végzik a dolgukat. Azt mondtam, hogy 1 napot dolgoznak az évben :)
Szolidan 2021. 05. 27. 14:40
Előzmény: #91837  orbitalis
#91838
Szerintem kérdezd meg a Wirecard tulajokat az EY eredményes működéséről.
orbitalis
orbitalis 2021. 05. 27. 14:33
Előzmény: #91836  raus
#91837
Sztem az EY-nál ezért fejbevágnának. A KV nem egy adott napon van és nem is egy nap :) Továbbá egy kv cég nem egy vállalatot auditál.
raus 2021. 05. 27. 13:06
Előzmény: #91834  1378
#91836
Ez azért hihetetlen mi van ha év közben van a majteres billencs megpakolva sok milliárddal és hagyja el a ceg telepét!
Év közben persze KV 355 napot kint Bahamákon nyaral!
orbitalis
orbitalis 2021. 05. 27. 12:57
#91835
Annyiban helyesbítenélek, hogy zárás után.
A kv audit a zárás után ellenőriz, nem záráskor.
1378 2021. 05. 27. 12:51
#91834

Bemásolok ide a könyvvizsgálóról egy összefoglalót, hogy mindenki megérte végre, hogy a könyvvizsgáló egész évben nem foglalkozik a cég könyvelésével csak az év zárásakor.
Mit jelent a könyvvizsgálat? Mi a könyvvizsgáló feladata?   A könyvvizsgálat az ellenőrzési rendszer egyik eleme. A könyvvizsgálat a tulajdonosok megbízásából elvégzett speciális, komplex ellenőrzési folyamat, egy független szakértői véleményalkotás, a megbízó számviteli rendszerének felülvizsgálata, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről közzétett adatok megbízhatóságának, valódiságának hitelesítése egy észszerű díjazás ellenében.  Egy olyan szellemi tevékenység, amely helyes értékítéletet, kételkedő gondolkodásmódot és specifikus szaktudást igényel olyan kompetens egyénektől, akik gyakorlati tapasztalataikra és módszertani ismereteikre alapozva tisztességet, tárgyilagosságot és szakmai szkepticizmust gyakorolnak annak érdekében, hogy a megbízásaik feltárt és megismert tényei alapján véleményt mondjanak. A könyvvizsgálat kulcsfontosságú szerepet tölt be az általános és a piaci bizalom, a hitelesség megteremtésében, megőrzésében vagy éppen annak helyreállításában.   a)   A könyvvizsgálat átfogó célja a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (amely megegyezik a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal) szerint: ·        kellő bizonyosság szerzése arról, hogy a pénzügyi kimutatások (éves beszámoló, konszolidált éves beszámoló stb.) egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, képessé téve a könyvvizsgálót arra, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy a pénzügyi kimutatások minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel (a Számviteli törvénnyel és az egyes ágazatokra vonatkozó kiegészítő jogszabályokkal) összhangban készültek-e; ·        a könyvvizsgáló megállapításainak megfelelő jelentés készítése a pénzügyi kimutatásokról, valamint az azoknak megfelelő, a nemzetközi könyvvizsgálati standardok által előírt kommunikáció. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosságot jelent. A kellő bizonyosság eléréséhez a könyvvizsgálónak elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot kell szereznie, s ezzel elfogadhatóan alacsony szintre kell csökkentenie a könyvvizsgálati kockázatot (vagyis azt a kockázatot, hogy a könyvvizsgáló nem megfelelő véleményt ad, amikor a pénzügyi kimutatások hibás állítást tartalmaznak).   b)   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a könyvvizsgáló feladata, hogy ·        a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.   c)    A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a könyvvizsgáló feladata:
  • a beszámoló valódiságának és szabályszerűségének a felülvizsgálata,
  • a számviteli törvény és a létesítő okirat előírásai betartásának ellenőrzése,
  • a beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény kialakítása,
  • a független, írásbeli könyvvizsgálói jelentés elkészítése és átadása a megbízójának, amely tartalmazza a hitelesítő, korlátozott vagy elutasító véleményt az okok részletes feltüntetésével.
  d)   A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerint a könyvvizsgáló feladata: ·      véleménynyilvánítás a beszámolóról A könyvvizsgálónak felül kell vizsgálnia a könyvviteli nyilvántartást és az éves beszámolót. Ellenőriznie kell a nyilvánosságra hozott információk és adatok tartalmát és értékbeli helyességét. A könyvvizsgálónak a megállapításait külön kiegészítő jelentésben kell rögzítenie, és ezt az igazgatóságnak, az ügyvezetőnek, a felügyelő bizottság elnökének és az MNB-nek – a szövetkezeti hitelintézet könyvvizsgálója kivételével – legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig meg kell küldenie. ·      véleménynyilvánítás az informatikai rendszerről A hitelintézet működésének megkezdéséhez az MNB tevékenységi engedélye is szükséges.  A hitelintézet a tevékenységi engedély megadása iránti kérelméhez mellékelni kell valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez való közvetlen csatlakozásról szóló nyilatkozatot és a csatlakozást biztosító informatikai rendszer könyvvizsgálói igazolását, vagy a közvetve történő csatlakozás elfogadásáról adott nyilatkozatot. ·      bejelentési kötelezettség A pénzügyi intézmény könyvvizsgálójának haladéktalanul be kell jelentenie az MNB részére, ha fennáll a veszélye annak, hogy -         a pénzügyi intézmény nem tud eleget tenni a pénzügyi szolgáltatási tevékenységből származó kötelezettségeinek, nem tud megfelelni a jogszabályok előírásainak; -         a pénzügyi intézmény nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, vagy bekövetkezett a pénzügyi intézmény alapítási, illetőleg tevékenységi engedélye visszavonásának az oka; -         kiegészítő alárendelt kölcsöntőke visszafizetésekor a pénzügyi intézmény szavatoló tőkéje nem éri el a rá vonatkozó tőkekövetelmény 120%-át; -         a pénzügyi intézmény azért nem fizette vissza a kiegészítő alárendelt kölcsöntőkét, mert ennek következményeként a rá vonatkozó tőkekövetelménynek nem felelne meg. ·      tájékoztatási kötelezettség A könyvvizsgálónak haladéktalanul tájékoztatnia kell írásban a vizsgált intézményt és ezzel egyidejűleg az MNB-t, ha -         a könyvvizsgálói vélemény korlátozása vagy megtagadása válhat szükségessé; -         bűncselekmény elkövetésére vagy a szabályzatok súlyos megsértésére, illetve súlyos veszélyére utaló körülményeket észlel; -         a pénzügyi intézmény kötelezettségeinek teljesítését, a rábízott vagyoni értékek megőrzését nem látja biztosítottnak; -         a pénzügyi intézmény belső ellenőrzési rendszereinek súlyos hiányosságait vagy elégtelenségét állapítja meg; -         jelentős véleménykülönbség alakult ki közte és a pénzügyi intézmény vezetése között a pénzügyi intézmény fizetőképességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érintő, a működés szempontjából lényeges kérdésekben; -         a pénzügyi intézménnyel ellenőrző befolyás miatt szoros kapcsolatban álló vállalkozásnál olyan tényeket állapít meg, amelyek a pénzügyi intézmény folyamatos működését kedvezőtlenül érintik.
orbitalis
orbitalis 2021. 05. 27. 12:38
Előzmény: #91832  raus
#91833
Lehet egymástól loptak aztán felnyomta az átbaszott az átbaszót.
Ilyen is van. :)
raus 2021. 05. 27. 12:36
#91832
Egyet nem ertek az istállóbol sem!
Hogy itt a jelentés dátuma előtt 2 hétig minden szep és jogilag allo volt majd másnap KV arra ébredt hogy basszunk ki 2301 csaladdal!!
Nordtelekom ahol - minden szazmillió éve semmi haszon a KV fenyegeti őket nyilvánosan , nem ír alá az meg mehet tovabb??
Van bizti aki nálam sokkal okosabb ehhez!
orbitalis
orbitalis 2021. 05. 27. 12:20
Előzmény: #91830  nyuszibroker
#91831
Mert gondolom idő és energiaigényes és ha csak bohóckodás lesz a vége, akkor minek.
Plusz ha visszaengedik ezt a szart, akkor igyekszem megszabadulni tőle és messze elkerülni örökre.
nyuszibroker 2021. 05. 27. 11:36
Előzmény: #91829  orbitalis
#91830
Miért is ne csatlakoznál? 
orbitalis
orbitalis 2021. 05. 27. 10:16
Előzmény: #91827  Törölt felhasználó
#91829
Én ezt most nem varrnám a gázszerelő nyakába.
Péter és Bálint bulija volt ez, ami felett a főnök szemet hunyt.
Teljesen lényegtelen: a pénz náluk volt fizikailag és papíron is és most megpróbálták papíron eltüntetni.
Ezzel minket károsítanak meg.
Még gondolkodom, hogy csatlakozzak az itteni kezdeményezéshez, de addig is nagyon remélem, hogy sok papír gyűlt össze és találnak a srácok egy jó ügyvédet is. Ha igen, akkor nagyon izgi lesz ez a pár hónap Májer Úrnak. 
BladeBoris 2021. 05. 27. 01:00
Előzmény: #91819  kupec
#91828
Most az jutott eszembe,hogy ez is ilyen kis magyar abszurd: tőzsdei cégben senki nem akar tulajdonosként mutatkozni. :))
Mindenki háttérben akar maradni. Normáliséknál ez is máshogy működik,kb büszkék a vagyonukra. Itthon a lölőn kívül mindenki bújkál meg sunnyog,nehhogymá' meglássa a  NAV a párnába varrt javakat! :)))
Kis részvényünk meg ebből is kiemelkedő! Egy db nagytulaja nincs papíron. Vicc.
Megboldogult barátom szokta mondani: ,, Nálunk nem az van,hogy ez sincs meg az sincs.... SEMMMMI NINCS! " :))))) 
Törölt felhasználó 2021. 05. 27. 00:14
Előzmény: #91825  Törölt felhasználó
#91827
Meszaros mosolyog, a konvvizsgalo lapit, mi szivunk. Remelem, tavasszal ok is fognak egy nagyot. 
Törölt felhasználó 2021. 05. 27. 00:06
Előzmény: #91819  kupec
#91826
Koszi. Akkor azt csinalnam az MNB helyeben, h a neven levo cegeket keresnem az rv konyvben. Nyilvan ezt az MNB is tudja, csak lehet, azt meg nem, h milyen indokkal dobja vissza ennek, ezek vizsgalatat. De nem is, tevedek: tudja. 
Törölt felhasználó 2021. 05. 26. 23:51
Előzmény: #91824  IF
#91825
Elefantok csataroznak tojastancot jarva. 
Azaz, Meszaros kussol. 
IF 2021. 05. 26. 22:37
Előzmény: #91823  Törölt felhasználó
#91824
A tojastanc tokeletes megfogalmazas😀 reg olvastam valamit a forumon amin mosolyogtam... De nincs kizarva szerintem, hogy lesz egy vallalkozo kedvu kollega. A zaradek majd beszedes lesz!
Törölt felhasználó 2021. 05. 26. 22:26
Előzmény: #91822  IF
#91823
Mivel az újnak elölről kell kezdenie a munkát, ráadásul egy kiélezett helyzetben tojástáncot járva, így ha lesz is rá vállalkozó, akkor sem lesz egyszerű futam.
IF 2021. 05. 26. 22:13
Előzmény: #91818  Törölt felhasználó
#91822
A kialakult helyzet miatt a 3-4 het helytallo, normal esetben kevesebb ido is eleg. Egyebkent a dijazast mi a banattal igazolnak... En mar annak is orulnek ha valaki elvallalna meg ha csak ,,kalandvagybol,, is tenne. Vagy szakmai kihivasnak tekintene....  meg ilyen is letezik. Nem jo ott funek lenni, ahol az elefantok csataroznak....
kupec 2021. 05. 26. 21:52
Előzmény: #91820  kupec
#91821
ankéton=ankétján