Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2022. 10. 14. 08:34
Előzmény: #8099  _Macika_
#8100
Orbán Viktor utasította a pénzügyminisztert és a Magyar Nemzeti Bankot, hogy az inflációt a jövő év végére legalább felezzék meg.
https://www.blikk.hu/politika/magyar-politika/orban-viktor-kossuth-radio-interju-bejelentesek/tf2kgxh?utm_source=hirkereso&utm_medium=hirkereso&utm_campaign=hirkereso
Stiv
Stiv 2022. 10. 13. 13:49
#8098
Jön az 500 forintos euró? - Viharban forint
Bence Balázs
https://www.youtube.com/watch?v=T-39e5OSFBI
Stiv
Stiv 2022. 10. 13. 13:47
#8097
Ez a Gulyás nagy hantás, mindent megtesznek...
Stiv
Stiv 2022. 10. 13. 10:05
#8096
Döntött az Európa Tanács: Teljes körű ellenőrzés alá veszik Magyarországot.
.
Teljes körű eljárás alá vonja Magyarországot az Európa Tanács, mivel szerintük a demokráciát és jogállamiságot érintő problémák nagy része nem oldódott meg. 
.
A Tanács Örményországgal és Azerbajdzsánnal egy szintre süllyesztette Budapestet.
https://index.hu/belfold/2022/10/12/jogallamisag-demokracia-europai-unio-hatarozat-europa-tanacs-ellenorzes/
Stiv
Stiv 2022. 10. 13. 10:02
Előzmény: #8094  Törölt felhasználó
#8095
Innen nagy mutatvány lesz 400 -ra letornázni az eurót...Ma is okos döntés született az MNB-ben...
Törölt felhasználó 2022. 10. 13. 09:53
Előzmény: #8093  Stiv
#8094
Elqúrtuk, nem kicsit.....  - Azok legalább beismerték de nem sírom vissza nehogy félre értsen bárki !
Stiv
Stiv 2022. 10. 13. 09:45
#8093
A Reuters által megkérdezett elemzők érezhetően nem nagyon látnak más megoldást, mint a kamatemeléshez való visszatérés. Az egyéb likviditást szűkítő eszközök összességében nem tűnnek hatékonynak, a hazai és nemzetközi gazdasági környezet pedig egyáltalán nem támogató, ezért még a két hete leállított kamatemelés újraindításából származó jegybanki arcvesztést is fel kell vállalni a forint stabilizálása érdekében.
Nedden 2022. 10. 12. 15:59
Előzmény: #8089  DAXHU
#8092
Válságban jobb egy szociálisan érzékenyebb kormányzás. Konjuktúra idején egy agresszív gazadaságpolitikát folytató kormány lehet a jó. Nem butaság az USA elnöki ciklus korlátozása. Egyszerűen aki sokáig ül a kormánynál elveszíti a valós ítélőképességét. Pl. Putyin is így járt. Egyre jobban eltávolodik a valóságtól, egyre jobban behálózza a hatalom vagy korrupció. 
Stiv
Stiv 2022. 10. 12. 15:50
Előzmény: #8089  DAXHU
#8091
Felőlem NŐ is lehet !  Ezek nem fogják kihúzni 4 évig...... 
geza77
geza77 2022. 10. 12. 15:10
Előzmény: #8089  DAXHU
#8090
ha nincs 2/3ad,és ne is legyen, mert az nem demokrácia!!!!!!!!!! szinte mindegy kis ki a miniszterelnök, mert jobb és balnak ki kell egyezni , vitázni és nincs vég nélküli lopás a másik oldal rálátása nélkül... ha nem lett volna eddig ez, most nem itt állnánk. a felét sem tudták volna lopni... lölő meg az asszony mellett lenne otthon max polgármester felcsúton vagy járna camping kerékpárral gázkészüléket ellenőrizni ;)
DAXHU 2022. 10. 12. 15:03
Előzmény: #8087  Stiv
#8089
A momentum? Az LMP? MZP? KI?
Stiv
Stiv 2022. 10. 12. 15:02
Előzmény: #8086  geza77
#8088
Ma megint földhöz vágták a forintot.....De utálom ezeket egy semmirekellő társaság....
.
EURHUF  431,30
USDHUF  444,30 
Stiv
Stiv 2022. 10. 12. 14:58
Előzmény: #8081  DAXHU
#8087
Aki még nem volt az legyen... 
geza77
geza77 2022. 10. 12. 11:00
#8086
"A háború, a szankciók, a baloldal és a világgazdasági helyzet: mindenki felelős az euróárfolyamért, csak éppen a kormány nem – legalábbis ezt tudhatjuk meg, ha szorosan követjük az állami kommunikációt. Ez pedig logikusnak is hangozhat, hiszen tényleg háború van a szomszédban, és éppen egy gazdasági válság kialakulását éljük meg, amikor mindig gyengülnek a kis valuták a nagyokhoz képest. Egy probléma van csak ezzel: a régióból egyedül a forint gyengül az euróhoz képest, ezt pedig az elmúlt 12 év kormányzati döntései okozzák."  https://telex.hu/gazdasag/2022/10/12/429-forintos-euro-arfolyam-kormany-okozta-felelossege
wgl 2022. 10. 12. 07:39
Előzmény: #8078  Törölt felhasználó
#8085
Nyertél.
Én azt szoktam mondani: a cigány vak lova is jobb lenne, mert az nem lo, csal, hazudik, csak nem lát.
wgl 2022. 10. 12. 07:36
Előzmény: #8081  DAXHU
#8084
Mondjál egyetlen olyan fidesz törvényt cselekedetet ami általában az ország javát, népességének többségének, gazdasági ágazatnak egyértelműen  jó volt
.---Csak olyat tudok mondani ami hátrányos volt a többségnek, ágazatnak.
---.1x voltunk csődközelben,- 2008ban deviza válság volt, mnb deviza tartalékot kellett feltölteni,- 2011-ben, de a fidesz és élén Ocsmány Vigyor Gyurcsány-csődözik,  ő meg kussol és nem gyűri vissza a xart miközben 
a gugli 0,0000001 sec alatt kidobja : "2011 államcsőd" 
...
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20151012/orban-ot-hat-oran-mult-az-allamcsod-220835
Orbán: öt-hat órán múlt az államcsőd
geza77
geza77 2022. 10. 12. 07:16
#8083
rakétázik a fo$rit!! ez lenne a korrekció?? 429.260 -0.110 -0.03%
bigyula 2022. 10. 11. 20:55
Előzmény: #8081  DAXHU
#8082
Bárki, aki nem Orbán és csapata.
DAXHU 2022. 10. 11. 20:45
Előzmény: #8079  Stiv
#8081
de kik lennének helyettuk?

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek