Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2021. 11. 12. 15:51
Előzmény: #7719  Stiv
#7720
Soron kívüli nyugdíjemelést hozhat év elejére a magas infláció
 .
A kormány jövőre 3 százalékos inflációt tervezett, és ennyivel fognak emelkedni januárban a nyugdíjak is. Petschnig Mária Zita arra számít, hogy mint idén júniusban, úgy jövő év elején is lesz kiegészítő nyugdíjemelés, a választások előtt. 
.
Petschnig Mária Zita szerint idén 5 százalék körüli lehet az infláció, jövőre év vége felé már közelítheti a 3 százalékot, de éves szinten összességében 4 százalék feletti lehet. 
.
Ennek oka szerinte az, hogy jelenleg az infláció ellen csak a jegybank próbál tenni, de nagyon gyenge eszközökkel. A költségvetés pedig fittyet hány az egészre – egyértelműen alárendelték a választási politikának.
.
Olyan osztogatások jönnek (például a rendvédelmiek fegyverpénze, az adó-visszatérítés, esetleg teljes 13. havi nyugdíj februárban), amikről a költségvetésben szó sem volt.
.
Egyedül pedig a jegybank nem képes kezelni az elszabaduló inflációt, nem véletlen, hogy Matolcsy György ismételgeti, vissza kellene fognia Varga Mihálynak a költségvetési költekezést. Rengeteg pénz van a gazdaságban, élénk a kereslet, mindenki megveszi a drágább termékeket, simán áthárítják a költségeket a vevőkre. A nagy keresletösztönzés pedig megjelenik az inflációban és a külső egyensúly romlásában is.
.
https://24.hu/fn/gazdasag/2021/11/11/inflacio-kormany-mnb-kulpiac/
Stiv
Stiv 2021. 11. 12. 15:40
Előzmény: #7718  geza77
#7719
Király Júlia: Nyugodtan nevezzük Fekete Csillagnak ezt a megapolipot, ami rátelepszik az országra
.
Az MNB volt alelnöke A kérdés című műsorunkban Bárdos Andrásnak úgy fogalmazott: "ebben az országban csak úgy érdemes létezni, ha minden erőmmel azon vagyok, hogy ez a rendszer megváltozzon".
.
A szakember A kérdés című műsorunkban a többi között arról beszélt, milyen súlyos terhet jelentenek az országnak a kormányközeli vállalkozások, mert nem versenyképesek, viszont élősködnek a forrásokon. Úgy számol, az ország által megtermelt jövedelem harmadát a Mészáros-birodalom kebelezheti be. 
.
https://hvg.hu/gazdasag/20211111_Kiraly_Julia_A_kerdes_Bardos_Andrassal_elozetes?s=hk
geza77
geza77 2021. 11. 12. 15:02
Előzmény: #7717  Stiv
#7718

zsák híg végbéltermék teljesítménye/emberek lerablása napi adóztatással:
mádzsárzsákfosrint    366.340 +1.450        +0.40% a horvátokhoz képest NEGYVENSZERESET gyengült aF$T
lengyel zlotyi                     4.6427 +0.0107    +0.23%
horvát kuna                       7.5121 +0.0009    +0.01%
cseh korona                    25.2410 +0.0240    +0.10%
román lei                           4.9472 +0.0047    +0.10%    bakker a románok negyed annyira gyengülnek csak
dél afrikai rand               17.4527 -0.0770      -0.44% még a világ legkorruptabb dél afrikai köztársaság is jobban teljesít
                                                  SZÉP MUNKA, BÜSZKÉK VAGYTOK MAGATOKRA?
Stiv
Stiv 2021. 11. 12. 12:17
Előzmény: #7716  geza77
#7717
Csodás, a forintot belökték ma is az árokba,
.
366,62
geza77
geza77 2021. 11. 11. 13:06
Előzmény: #7715  Stiv
#7716

ezek kérészéletű belevásárlások szoktak lenni sajnos, széllel szemben brunyálni lehet, de rosszul is járhat aki megteszi. Japánok sem kis mennyiségű lóvét égettek el annak idején.
Odanyomhatjuk a forgó köszörűkerékhez az ujjunkat, de hamar el fog fogyni, meg fájni is fog, meg az az ujjunk sem lesz többé... köszörűkeréknek nem lesz sok baja.
Stiv
Stiv 2021. 11. 11. 12:50
Előzmény: #7712  geza77
#7715
Nincs kizárva, hogy az MNB elkezdett forintot venni.
.
364.96
Stiv
Stiv 2021. 11. 11. 12:40
Előzmény: #7713  _Macika_
#7714
Legalább húsz éve nem volt ekkora bajban a forint, hatalmasat kellene emelnie az MNB-nek, hogy ez változzon.
.
A vártnál magasabb októberi inflációs adat hatására mínusz 4,7 százalékra esett vissza az alapkamat és az infláció különbsége, ilyen alacsony értékre legalább húsz éve nem volt példa.  A Monetáris Tanácsnak hatalmas kamatemelésre lenne szüksége, hogy megfékezze a negatív folyamatot.
_Macika_
_Macika_ 2021. 11. 11. 12:33
#7713
12:12Ütik tovább a forintot, közelítünk a történelmi mélyponthoz
geza77
geza77 2021. 11. 11. 12:32
Előzmény: #7711  Stiv
#7712
366,015
Stiv
Stiv 2021. 11. 11. 10:58
Előzmény: #7710  Stiv
#7711
365.03
Stiv
Stiv 2021. 11. 11. 10:58
Előzmény: #7709  Stiv
#7710
Stiv
Stiv 2021. 11. 11. 10:43
Előzmény: #7708  kjanek
#7709
Ha felengednék 400 -ra vagy feljebb az eurót, azzal kezelhetetlen problémát vennének a nyakukba..
.
Sajnos egyre több a 20000 forintos bankjegy, évente milliószámra növelni az MNB a mennyiséget..
.
Egy ponton már kevés illetve költséges lesz a mostani legmagasabb címlet, hatalmas hiba lenne egy magasabb címletű bankjegy bevezetése. 
kjanek
kjanek 2021. 11. 11. 09:54
Előzmény: #7706  OSZLOPOS
#7708
Legkésőbb 400-as EUR-nál a MÁP Pluszba beugrasztottaknál is elszakad a cérna és tömegével váltják majd vissza. Vezérek nézhetnek majd pöszén.
Stiv
Stiv 2021. 11. 11. 09:44
Előzmény: #7706  OSZLOPOS
#7707
Világosan látszik/látszott a forint környezetben hosszabb távon tarthatatlan lesz a nulla közeli alapkamat.
Itt nem kevés hiteles van, előbb utóbb meg fogják érezni. Már így is nagyon gyenge a forint, globálisan majdnem értéktelen pénzünk van. Ezt sikerült 11 év alatt összehozni.
OSZLOPOS 2021. 11. 11. 09:06
Előzmény: #7704  Stiv
#7706
az szép lesz, mikor a 0,9 -es környezetben felvett hitelekre rájön a háromszorosa (ingatlan fed hitel) még kamatnak...az éves periódusnál.Nyilván inább lesz előbb 400-as forint, mint ez.
Stiv
Stiv 2021. 11. 11. 08:56
#7705
Remekül bekezdett a forintunk ma is.
.
364,26
Stiv
Stiv 2021. 11. 10. 20:43
#7704
Londoni elemzők: a vártnál nagyobb kamatemelések várhatók
.
Londoni pénzügyi elemzők egybehangzó szerdai előrejelzései szerint a folyamatos inflációs meglepetések miatt az eddig vártnál jóval agresszívabb jegybanki kamatemelések várhatók a közép-európai EU-gazdaságokban, köztük Magyarországon.
.
A Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport londoni kutatási részlegének (BofA Global Research) feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzőstábja a térség pénzügypolitikai kilátásairól összeállított szerdai helyzetértékelésében közölte: felülvizsgált prognózisa szerint Lengyelországban 3,50, Magyarországon 3,90, Csehországban 4 százalékig emelkedik a jegybanki alapkamat 2022-ben.
.
https://www.portfolio.hu/befektetes/20211110/londoni-elemzok-a-vartnal-nagyobb-kamatemelesek-varhatok-510066?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator#
Stiv
Stiv 2021. 11. 10. 20:37
Előzmény: #7702  geza77
#7703
Meg kellett volna erősíteni a forintot és egyúttal bevezetni az eurót, úgy járt volna jól az ország....
.
Az OV. folyton azzal jön, hogy mennyire jól járt a lakosság az elmúlt 11 év alatt. 
A lakosság vagyona több mint duplájára nőtt 2011 óta,  forintban... 
Csak azt felejtette el, hogy azóta elszálltak az ingatlanárak + pénzosztogatás ami torzítja a képet...
geza77
geza77 2021. 11. 10. 20:14
Előzmény: #7701  Stiv
#7702
igaza van! ott van a reális értéke a csehek az elmúlt 15 évben 15%ot erősödtek, míg mi 46%ot gyengültünk ha velük tartottunk volna, most 204FOSrint lenne 1 euro, ha a horvátokkal akkor 253 ha a lengyelekkel akkor 274. ehelyett?
én is szívesen szembeállnék vele, már gyűjtöm a köpetet évek óta,
utána úgy nézne ki: https://www.youtube.com/watch?v=Fx0M-ycqF-0
Stiv
Stiv 2021. 11. 10. 20:05
Előzmény: #7700  geza77
#7701
Orbán szerint a forint reális értéke az euróhoz  a 250 - 265 ft. közötti sávban van..
.
Vicces ember,  azóta párszor szembeköpte magát de az se számít...  

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek