Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
geza77
geza77 2021. 03. 23. 23:10
Előzmény: #7258  Dt74
#7259
én is ezt várom, felkelhetne már a nép azt csináljanak végre valamit
Dt74 2021. 03. 23. 23:04
Előzmény: #7257  geza77
#7258
Abban az országban,ahol ezt emberek engedik,ott súlyos bajok vannak...
geza77
geza77 2021. 03. 23. 21:06
Előzmény: #7256  Goldi.
#7257
Abban az országban ahol a "nemzeti" bank elnöke tűzzel-vassal pusztítja a nemzeti fizetőeszközt, súlyos bajok vannak.
Goldi.
Goldi. 2021. 03. 23. 07:43
Előzmény: #7255  geza77
#7256

A 400 biztos a többit meg majd ott fogjuk látni, hogy onnan merre indulunk, nálam ez soha nem is volt kérdéses.
A forint nem erősödhet tartósan, ennek rengeteg összefüggő okai vannak amit hosszadalmas lenne itt érthetően leírni.
geza77
geza77 2021. 03. 23. 07:37
#7255
Amennyiben van is szándék a hazai monetáris politika részéről a jelenlegi árfolyamszint megvédésére, akkor is komoly lépésekre lenne már ma is szükség, hogy a forint megússza a nagymértékű esést, legalábbis a technikai elemzés szinte minden jele erre mutat. A forint erejében érdekeltek úgy járhatnak, mint egy gyanútlan és felkészületlen turista, aki betér egy lehúzós, magyaros étterembe (ahelyett hogy meglátogatna egy valóban jó helyet).
https://www.portfolio.hu/deviza/20210323/belezuhan-a-forint-a-szakadekba-lehet-hogy-meg-ma-kiderul-475292
Stiv
Stiv 2021. 03. 22. 09:21
Előzmény: #7249  Dt74
#7254
Meg az is szép lesz ,ha 80 -100 millió forint lesz egy új lakás. Ha ezek maradnak akkor benne van a pakliban,hogy itt sose lesz euró.  
.
2028-ra Magyarország közel kerül ahhoz a helyzethez, hogy az EU-s költségvetésbe nettó befizető legyen. Így akkorra oda kellene eljutni, hogy évente 9,6 milliárd eurónyi profitot állítsunk elő külföldön, akkor lenne egyensúly - magyarázta. Ehhez kétfajta úton lehet eljutni, egyrészt a Magyarországon dolgozó külföldi cégek kivásárlásával - ami folyik -, másrészt a magyar befektetések növelésével külföldön, ami szintén zajlik.
.
https://hvg.hu/itthon/20200921_nyitobeszed_parlament
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 03. 21. 23:10
Előzmény: #7252  geza77
#7253
A vállalkozásunkban alap hogy amit lehet külföldről szerzünk be, töredék áron tudjuk megoldani legtöbb esetben. Mivel kevés magyar beszél idegen nyelvet és kevesen rendelkeznek az importhoz szükséges amúgy meglehetősen kevés tudással, így ha nem mainstream terméket keresel nagy esélyed van rá hogy az az 1-2 magyar forgalmazó olyan árat kérjen amilyet akar. Ezekben a napokban a zusából vettünk pár cuccot ami itt 5000+Áfa/ml, ott meg 75USD 16 uncia (majdnem 100x annyi 5 ml áráért, ez kb SZÁZSZOROS különbség, nagyon spéci és drága a szállítás, de még így is 40-50-szer olcsóbban szerezzük be és közben halálboldog az amerikai hogy mekkora üzletet csinált velünk. Periférikus a piacunk, így óriási torzulások lehetnek. Ez egy extrém példa, de 5-10-szeres megtakarítást gyakran érünk el importtal.
geza77
geza77 2021. 03. 21. 22:40
#7252

Magyar árazási technikák!!
német weboldal magánszemélyként
Elring Zylinderkopf-Dichtung Art.-Nr.: 019.331                                      53,03 €
ugyanez itthon
ELRING (019.331)Hengerfej tömítés      Premium bruttó                     54.862 Ft
még nem tudjuk de az árakból látszik1 euró több, mint 1000 Forint
Dt74 2021. 03. 21. 19:06
Előzmény: #7250  geza77
#7251
Az kisembernek teljesen mindegy mennyi az árfolyam.Rakéta legyen a kisboltban,meg való világ a ratyi révén a másik réteg nyakig ül az adósságban,nem hőbörög nehogy jó adós szeretne lenni,a felsőbb okosabb réteg meg eddig se tartott sokat,tehát nem oszt nem szoroz,ha ötössel kezdődik az sem.
geza77
geza77 2021. 03. 21. 18:58
#7250
MINDEZ PERSZE ELLENTMOND A FIDESZES PROPAGANDÁNAK, mely szerint erősödik az ország és mindenki elégedett lehet a jövedelmével. Az MNB számaiból ugyanis világosan kiderül, hogy azok, akik eddig is szinte csak élelmiszerre költöttek, jövőre a mostaninál is sokkal nehezebb helyzetbe kerülnek. Ők a nyugdíjasok és a kispénzű családok, akiknek bizonyos ennivalókról le kell mondaniuk!     A MATOLCSY ÁLTAL VEZETETT JEGYBANK MÁR TÖBBSZÖR LELEPLEZTE ORBÁN HAZUGSÁGAIT!
https://olkt.net/matolcsy-allamcsod-kozelben-van-az-orszag-veszelybe-kerult-a-nyugdijasok-kifizetese-2/?fbclid=IwAR35g7Zaas-h6FQSdQk0F2SgKHI07UMiXgPebvSpLxAFTKlGkekrNlkFPG0
Dt74 2021. 03. 21. 11:43
Előzmény: #7244  Stiv
#7249
A forintot könnyű lemodellezni.Évi min 5-7% --az eurohoz képest, lehet matekozni a forintban megtakarítóknak  "ha még van ilyen" mennyi is lesz az árfolyam mondjuk 2025 ben.
geza77
geza77 2021. 03. 20. 19:59
#7247

Értem én, hogy .......
Csak egy egyszerű magyaros vacsit szerettünk volna. 5000 Ft???
Komolyan???? És ez így jó?????
https://imgur.com/a/gQ8klxV
geza77
geza77 2021. 03. 19. 18:45
Előzmény: #7240  Stiv
#7246

ezzel szerintem csak a saját popilukját szeretné védeni!
mert ha amerika belekezd valami attrakcióba, abból Kancseszéknak bajuk lesz, nekünk, a népnek meg sokkal nagyobb.
A köbgyök bekandikálását mi fogjuk elszenvedni, pedig a szappant ők ejtik le.
Stiv
Stiv 2021. 03. 19. 17:56
#7245
TRY/HUF.....42.79
Stiv
Stiv 2021. 03. 19. 17:38
#7244
16:52  Kamatot emelt az orosz jegybank is
.
Az orosz jegybank igazgatótanácsa 25 bázisponttal, 4,50 százalékra húzta fel az alapkamatot az inflációs és a geopolitikai kockázatok fokozódásának közepette, és jelezte, hogy további kamatemelés várható. Az elemzők többsége arra számított, hogy a testület még nem változtat a kamatszinten, hanem áprilisban vagy nyáron kezdi el a monetáris politika normalizálását. A döntés kihirdetése után a rubel közel 1 százalékkal erősödött a dollárral és az euróval szemben is, megtörve az előző három nap gyengülő trendjét.
.
Nehéz idők jönnek a forintra..
Stiv
Stiv 2021. 03. 19. 17:33
Előzmény: #7242  PusztaPutyin
#7243
A szakaszgyőzelem után az élboly elején végleges győzelmet aratunk.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 03. 19. 16:09
Előzmény: #7240  Stiv
#7242
Nagyon eredeti gondolat kancsigyuritól. Viktorunkkal is megoszthatná.
euler 2021. 03. 19. 15:55
Előzmény: #7240  Stiv
#7241
Mi élni se tudunk és élni se hagyunk másokat, azaz már el kellett volna tűnnünk.
(Ettől a recept még lehet jó! :)

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók