Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2021. 03. 19. 15:44
#7240
Matolcsy György: Élni és élni hagyni
.
A birodalmak és világhatalmak végül eltűntek, de néhány okos nemzet fennmaradt. A túlélés ősi receptje az élni és élni hagyni” elvén alapul.
.
https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20210319-matolcsy-gyorgy-elni-es-elni-hagyni
Stiv
Stiv 2021. 03. 19. 09:42
#7239
TRY/HUF
.
42.48
Stiv
Stiv 2021. 03. 19. 09:37
Előzmény: #7237  -bubu-
#7238
Kamatot kell emelni,vagy valamit virítani kell mert különben 380 lesz a forint sec perc alatt...
-bubu-
-bubu- 2021. 03. 19. 08:46
#7237
geza77
geza77 2021. 03. 18. 21:38
#7236
"
A jegybank korábbi elnöke, Surányi György hangsúlyozza, hogy a „károsan lenyomott hozamgörbe negatív reálkamatai, valamint a már káros egyensúlyt veszélyeztető monetáris politika Európában legalacsonyabb negatív reálkamatai mellett jelentősen elmaradna a háztartások pénzügyi megtakarítása a kívánatostól”. A megtakarítók számára a kockázatos eszközök: a részvények és ingatlan maradtak. Az ingatlanpiac áremelkedéséről már Matolcsy jegybankelnök nyilatkozata szerint „az új lakáspolitika azonban már indulásakor több sebből vérzett: nem volt felelős állami gazdája, nem volt megvitatott és kiérlelt stratégiája, féloldalas eszközöket alkalmazott, mert kizárólag a keresletet erősítette, a kínálatot nem, ezért eleve inflációt gerjesztett. (…) a kizárólag a kereslet élénkítésére fókuszáló jó szándékú családpolitikai intézkedések száguldó ingatlanpiaci inflációt eredményeztek, elégtelen új lakáskínálat mellett. 2014 óta országosan 104%-kal, Budapesten 184%-kal emelkedtek a lakásárak”. Összefoglalva, 2019-ben a magyar gazdaság növekedése elért egy nagyon magas szintet, valószínűleg az európai uniós átlagos növekedés feletti érték a jövőben is tartható. Azonban felvetődik a lehetőség, hogy az MNB gazdaságpolitikája immár túlzottan kockázatossá vált. A fentiekből is látható, hogy a jegybank egyre több csatornán keresztül vállalja fel a kamatkockázatot, idővel egyre fájdalmasabb lesz a kamatemelés, pedig egyszer biztosan szükség lesz rá. Irányváltásra van szükség a kamatpolitikában, hiszen amellett, hogy jelentősen csökkent az adósságszolgálat, az MNB túlzottan negatív kamatpolitikája már nem konzisztens a monetáris politika deklarált módszerével, az inflációs cél elérésével. A prociklikus monetáris politika mára indokolatlanná vált, akkor lesz szükség extra ösztönzőkre, amikor a globális kegyelmi időszak véget ér."
https://vilaggazdasagi.blog.hu/2020/02/19/negativ_realkamat_magyarorszagon_iranyvaltasra_van_szukseg
geza77
geza77 2021. 03. 18. 16:02
#7235
369,205 euro/fo$int eddig mai csúcs 
ó hogy kancsal+ szotyiköpködő bonsai messiás egy jól kifejlett afro-amerikai ámbrás cet húzzon rá titeket a túrós ...ra
ha valaki nem tudná miért épp ámbrás
(A centikben mérhető győzelmet a bálnák tartják, azon belül is az ámbráscet 3 méter hosszú és 30 centi széles szaporítószerve.Az ámbráscet pénisze, ami nyugalmi állapotban 70 kilogrammot nyom, és 1 méter 70 centiméter hosszú.)
geza77
geza77 2021. 03. 18. 15:23
Előzmény: #7230  wawa1
#7234
az elmúlt években is mindíg rámutattak valamire ami miatt esett, mindíg más miatt,
volt a dollár is, jüan, rand, török líra, régió, de az ellenkezője is igaz volt, amikor az adott instrumentum fordult, akkor átnyergeltek egy másikra, minden logika nélkül, kényük kedve szerint.
kb ez a történet:
http://www.zsiday.hu/blog/ilyen-lesz-2021
geza77
geza77 2021. 03. 18. 15:18
Előzmény: #7232  kjanek
#7233

sz@r fosint nincs jó formában  368,930
kjanek 2021. 03. 18. 14:58
#7232
Köszönjük neked nagy bandzsa vezér, úgy tűnik sikerül a kanyarban előznünk.
https://www.portfolio.hu/deviza/20210318/alig-egy-egyseg-kell-veszesen-kozelit-tortenelmi-melypontjahoz-a-forint-474642
Dt74 2021. 03. 18. 14:47
Előzmény: #7224  Drian875
#7231
Ha egyszer lenéz még 350 köré az már nálam is extrém lenne.Szerintem barátkozzunk a 360 nal az lett az új 330.
wawa1 2021. 03. 18. 14:38
#7230
A pf közben magyarázza, hogy a dollár miatt esik a forint. Ezek is leírják magukat.
Stiv
Stiv 2021. 03. 18. 14:36
Előzmény: #7228  Stiv
#7229
368.64
Stiv
Stiv 2021. 03. 18. 14:36
Előzmény: #7227  Stiv
#7228
Sajnos átmennek lírába, a forintnak annyi lesz a nulla kamattal.  
.
TRYHUF  41.95
Stiv
Stiv 2021. 03. 18. 14:15
Előzmény: #7223  kjanek
#7227
368.31
Stiv
Stiv 2021. 03. 18. 13:55
Előzmény: #7225  wawa1
#7226
Ott nem aprózták el az emelést.
wawa1 2021. 03. 18. 13:48
Előzmény: #7224  Drian875
#7225
Kamatot emeltek a törökök, előbb utóbb itt is ilyesmi lesz
Drian875
Drian875 2021. 03. 18. 12:28
Előzmény: #7223  kjanek
#7224

A chartot nézve én belelátok egy gazdaságpolitikai fordulatot a következő időszakban (sok sok hónap is lehet még), nem tudom az okát, de ilyen fordulathoz kell a funda is, az pedig részben a jegybanknál van, sőt talán jegybank nélkül nem is lehetséges, hisz elméletben ez az elsődleges feladata (fizetőeszköz értékének megőrzése, árstabilitás). Az extrém verzió egy parabolikus elszállás (nem szoktam ilyenre tenni a voksom, ritkán jönnek be az extrém verziók), de ehhez komoly funda probléma kell.
Lesz még ATH,  a szint kérdéses, mennyire magasan. Ha a jegybank technikailag is jó időben lép valamit, akkor extrém forint erő is jöhet (egyelőre ez is fikció kategória, alacsony a realitása).
kjanek 2021. 03. 18. 11:14
Előzmény: #7221  Drian875
#7223
A forint gyengítést sosem fogja feladni, élet céljává vált, és nem mellesleg MNB-s cimboráival rengeteget keresnek rajta. :)
geza77
geza77 2021. 03. 18. 11:07
Előzmény: #7221  Drian875
#7222

A próféta szóljon belőled.
Ő meg nehogy szívinfarktust kapjon csak úgy véletlenül, ha a helyes útra próbálna tévedni.
Drian875
Drian875 2021. 03. 18. 09:33
Előzmény: #7218  geza77
#7221
Ez a csávó fényt kapott, tegnap is olvastam valami írását az eladósodottság kockázati tényezőiről és egyet értettem vele. Úgy tűnik, hogy amikor felszabadul a politikai nyomás alól, akkor  előbújik belőle a közgazdász, nem elérhetetlen víziókat kerget, hanem értékeli a valós helyzetet. Nekem ez nagyon új tőle, de kitartást és erőt kívánok neki, mert a valóság néha kegyetlen. Apropó, lehet a forint gyengítését is feladja?!

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek