Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
geza77
geza77 2021. 03. 15. 10:07
#7200
A RÉGIÓS TÁRSAK ÁTLAG ROMLÁSÁT SZENVEDTÜK VOLNA EL AZ ELMÚLT ÉVEKBEN AKKOR 231FT-NAK KÉNE LENNI 1 EURÓNAK
geza77
geza77 2021. 03. 15. 10:06
#7199

https://imgur.com/a/YyqrxaL
Ha és amennyiben nem olyan jól teljesítene országunk, mint ahogy, csak olyan rosszul, mint a környező "régiós" országok ebben az esetben a Forint árfolyam a következő lenne:
Eurhuf           55,55%        366,864      

Eurpln         13,98%           268,97
Eurczk           -17,05%       195,49         

Eurhrk         - 2,43%          229,95

******************************************************************

a nemzeti valuták több célt szolgálnak, az egyik, hogy jelzik a nemzeti gazdaság állapotát (erejét, produktivitását)

********************************************************

A 3db régiós versenytárs átlagát hozná az ország gazdasága teljesítményben akkor  

231,47ft lenne 1 euro

ehhez képest 367,04 fst/eur   135,57Ft-al vagyunk felette/Euró **********************************************************
********58,56%al maradtunk le a régiótól átlagukhoz képest.******** **********************************************************

és mindez mikor és hogyan történt?
" https://invst.ly/u14ir "
lohran 2021. 03. 14. 14:27
Előzmény: #7197  geza77
#7198
Teljesen valótlan cikk.
Ma egy 25 milliós panelért 25 évíg kell sporólni mert enni ,létezni kell.
geza77
geza77 2021. 03. 14. 07:54
#7197

https://infostart.hu/gazdasag/2021/03/13/tizevnyi-atlagberbol-is-alig-futna-egy-fovarosi-lakasra  
és mi van azzal aki nem keresi meg még az átlagbért sem?
Na most a támogatott kölcsönnel, amit a hiányos költségvetésből finanszíroznak, azzal mire is mennek hosszabb távon?
Semmire.
geza77
geza77 2021. 03. 12. 19:17
#7196

Hogy kinek jó a gyenge forint? Vicces, de annak, akinek az lenne a feladata, hogy megvédje a pénzünket. Matolcsynak.

A gyenge forinton nyerészkedik a jegybank, az árfolyamnyereségből vesz perzsaszőnyegeket, festményeket, szobrokat és palotákat.
https://ezalenyeg.hu/kozugy/csicskagyasz-a-forint-matolcsynak-jo-ez-igy-51416?utm_source=facebook.com&utm_medium=cpm&utm_campaign=orszagos&fbclid=IwAR33zMaloZwkBIH9ylyQttCU6mil6DZtSRPOYA0Y2Po5U6JPA7Hwq07t3Hg
Stiv
Stiv 2021. 03. 09. 10:32
Előzmény: #7193  PusztaPutyin
#7195
A sikeres felzárkózáshoz kell egy vízió 
Stiv
Stiv 2021. 03. 09. 10:30
Előzmény: #7192  PusztaPutyin
#7194
Nagy mese az inflációs adat.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 03. 09. 09:35
Előzmény: #7190  Stiv
#7193
A kanyarban előzés után most itt a nagy erő bölcs alkalmazása. Mekkora pojáca ez a Gyuri.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 03. 09. 09:34
Előzmény: #7191  Stiv
#7192
Továbbra is 7178.
Stiv
Stiv 2021. 03. 09. 09:16
Előzmény: #7177  Stiv
#7191
Magyarországon 3,1%-kal nőttek a fogyasztói árak februárban az előző év azonos időszakához képest a KSH tájékoztatása szerint a januári 2,7%-os áremelkedés után.
Stiv
Stiv 2021. 03. 08. 13:14
#7190
Matolcsy György: Milyen legyen az újraindítás?
.
https://novekedes.hu/mag/matolcsy-gyorgy-milyen-legyen-az-ujrainditas.
.
A nagy erő körültekintő, okos és bölcs alkalmazása szerencsét hoz."
Stiv
Stiv 2021. 03. 08. 12:52
#7189
Elképesztő méretű költségvetési deficit jött össze februárban
Korábban soha nem látott februári hiány.
.
Gigantikus méretű deficitet termelt az idei év második hónapjában az államháztartás (önkormányzatok nélkül), pénzforgalmi szemléletben.
.
FEBRUÁRBAN -738,5 MILLIÁRD FORINT VOLT A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE, AMI A VALAHA VOLT LEGMAGASABB FEBRUÁRI DEFICIT.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210308/elkepeszto-meretu-koltsegvetesi-deficit-jott-ossze-februarban-473114
wawa1 2021. 03. 08. 11:48
#7188
Túl sok forint van a gazdaságban! Szűkíteni kell a forint  hitelezést.
Stiv
Stiv 2021. 03. 08. 10:39
Előzmény: #7185  PusztaPutyin
#7187

Az se semmi, várjuk haza a fiatalokat.
Érdekes ő nekik se probléma az erős pénz..
geza77
geza77 2021. 03. 08. 10:37
#7186

HETI GYERTYÁKAT TEKINTVE SOSEM ZÁRT ILYEN MAGASAN A FHOSRINT :(
MAJD CSINÁLNAK ÚJ ORVBÁN PHENGŐT, ORV-BÁN LESZ RÁNYOMTATVA, DE NEM EGÉSZBEN, MERT ÚGY NEM FÉRNE RÁ KICSINYÍTVE SEM, NAGYOT TORZULNA A KÉPE. TORZABB LENNE, MINT AMILYEN MOST.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 03. 08. 10:31
Előzmény: #7183  Stiv
#7185
Két hete angol fontért vásároltam a vállalkozásom számára, hát ott is könnybe lábadt a szemem amikor megláttam az árfolyamot.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 03. 08. 10:30
Előzmény: #7183  Stiv
#7184
A dollár is fasza. Múlt hét óta tologatok egy párezer dolláros rendelést, de azt hiszem ma már muszáj lesz végre lépnem mert az is napról napra drágább lesz.
Stiv
Stiv 2021. 03. 08. 10:27
Előzmény: #7178  PusztaPutyin
#7183
Ez egyre szebb...
.
368
geza77
geza77 2021. 03. 08. 08:50
#7182

Matolcsy elvtárs,na hagyja magát,magának még dolga van a fidesz szétverésében!  
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/03/07/orok-harag-vagy-csak-mosolyszunet-mi-tortenik-orban-es-matolcsy-kozott/?fbclid=IwAR2dSCwXUig8Idd2kWkElW_4YdGf4Cdi3IXLeG_1S0fyDMa1oUNVnl3h9w0  
Örök harag, vagy csak mosolyszünet? Mi történik Orbán és Matolcsy között?
lohran 2021. 03. 06. 18:05
Előzmény: #7180  lohran
#7181
Akciós farhát lejárat elött 50-70% 

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek