Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 13:06
Előzmény: #8139  Peterbond
#8140
Valahogy ez a gazdaságpolitika nem akar működni. A számokat nézve nincs pozitív eredmény, hiába jönnek és fektetnek be euró milliárdokat az országba.....Úgy vannak vele, hogy majd a gazdaság kinővi az adósságot  de lassan 3 x akkora lesz mint 2010-ben...A növekvő devizás állampapír kibocsátás miatt se jó irány a forint elengedése...Az infláció leverése csak erős forinttal fog menni....Utólag az ingatlan jobb befektetés volt mint az állampapír, 2012-ben még 300 forint alatt volt az euró.....Amit a forinttal csináltak az elmúlt évben az nagy kapufa volt...
Peterbond 2023. 02. 20. 11:47
Előzmény: #8138  Stiv
#8139
Ami nagyon érdekes hogy GDP arányosan csökkentünk, ami természetesen a 255-os inflációnak és a korábbi alacsony kamatú hiteleknek köszönhető. De nagyon érdekes volna megnézni kik azok akiknek a megtakarítását ilyen szépen elinflálta az állam.
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 11:44
Előzmény: #8137  Stiv
#8138
Nem semmi adósság, egyre közelebb az 50000 milliárd forint....Azért a nagy évértékelő mese után ezt is illet volna megemlíteni, szerintem továbbra is rossz irányba megyünk...
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 11:27
#8137
Az államháztartás nettó finanszírozási képessége 2022 negyedik negyedévében a negyedéves GDP -13,4 százalékát tette ki (-2566 milliárd forintot). Az államháztartás alszektorai közül a központi kormányzat nettó finanszírozási képessége -2701 milliárd forint, a helyi önkormányzatoké -126 milliárd forint, a társadalombiztosítási alapoké pedig 262 milliárd forint volt..
Az Eximbank adósságát is figyelembe véve a szektor adóssága a GDP 72,9 százaléka volt (48840 milliárd forint). 
Varga Mihály pénzügyminiszter ezzel kapcsolatban friss Facebook-posztjában kiemelte, hogy a vártnál nagyobb mértékben csökkent tavaly az adósságráta: 76,8%-ról 72,9%-ra (korábban a pénzügyminiszter még decemberben 73,5%-os adósságrátát vetített előre a 2022-es évre).
Stiv
Stiv 2023. 02. 20. 11:22
#8136
MNB-jelentés: hatalmas a hiány, úgy kiköltekezett a magyar állam, mintha nem lenne holnap
.
Az MNB hétfő reggel közölt, pénzügyi számlák előzetes adatai szerint úgy tűnik, hogy a kormány elvétette a tavalyi 6,1%-os hiánycélját. A jegybanki adatközlés ugyanis a GDP arányában 6,3%-os deficitet jelez, ami az Eximbank egyenlegének figyelembevételével 6,1%-ra, vagyis a célnak megfelelő szintre csökkent. Az utolsó három hónapban a kormány megint elképesztő mértékben megnyomta a pénzszóró gombot: a GDP arányában 13,4%-os hiányt termelt az államháztartás.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230220/brutalis-mertekben-kikoltekezett-a-magyar-allam-597958
Bpali 2022. 12. 28. 08:10
Előzmény: #8133  Stiv
#8135
Talán okkal. Szerintem jól tette..
Stiv
Stiv 2022. 12. 27. 16:40
#8134
Orbán Viktor visszakozik az IMF-től?
.
Csaba László szerint fel kellene venni a kapcsolatot a Valutaalappal. A közgazdász, Orbán Viktor egykori tanácsadója azt is elmondta, miért lenne ez jó Magyarország számára.
.
Fel kellene venni a kapcsolatot az IMF-fel, Orbán, ha kell, kész lenne erre is – mondta a Hírklikknek Csaba László, akitől azt kérdezték: elképzelhetőnek tartja-e, hogy a jelenlegi hatalom az IMF segítségét kéri, noha anno hangos csinnadrattával és durván kiebrudalták Magyarországról. 
https://index.hu/belfold/2022/12/27/valutaalap-imf-energiavalsag-orban-viktor/
Stiv
Stiv 2022. 12. 27. 16:37
#8133
Matolcsy György nem írta alá a jövő évi büdzsét értékelő jelentést
https://infostart.hu/gazdasag/2022/12/27/matolcsy-gyorgy-nem-irta-ala-a-jovo-evi-budzset-ertekelo-jelentest
geza77
geza77 2022. 12. 16. 10:11
Előzmény: #8130  _Macika_
#8132
"Egymilliárd forint egyenlő havi egymillió forinttal, a születésünktől, 83 éves korunkig.
Viszonyítási alap a korrupt politikusok milliárdjaihoz." 
1, Azt tudjuk, hogy egy ember kb 40 évet dolgozik, ha nem hal meg előtte...
2, jelenlegi nettó átlagfizetés kb 330 000 FO$rint, ha van annyi...
3, 14 milliárdért vették a lakást 14 000 000 000  azaz  1,000*1,000,000*14
       vagy másképpen 14.000 *1.000.000,-  azaz 14ezerszer egymillió FO$rintért
14milliárd/330ezer
Tehát a vételár egy embernek a 42424,24 havi átlagkeresete jelen pillanatban, ha abszolút semmire nem költ ezalatt a  3535,35 év alatt és dolgozik végig rendesen!
vagy 3535,35 ember 1 éves teljes nettó magyar átlagkeresete
vagy 88,38 ember teljes élete munkája!!
Hogy a viharba sikerült összespórolnia az adott cégnek ezt az összeget?
geza77
geza77 2022. 12. 16. 09:00
#8131
Stiv
Stiv 2022. 12. 08. 10:37
#8129
A dráguló euróval fizetjük a 2,5 - szeresre emelkedő energiaszámlát...Ha így marad akkor ez is kapufa lesz hosszabb távon...
Stiv
Stiv 2022. 12. 08. 10:28
Előzmény: #8127  Törölt felhasználó
#8128
Jó lenne ha már lenne egy hozzáértő kormánya az országnak....Ezek tök hülyék mindenhez...
Stiv
Stiv 2022. 12. 08. 09:05
#8126
Novemberben 22,5%-kal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2211.html
Stiv
Stiv 2022. 12. 06. 14:45
#8125
Vajda Zoltán a Magyar Nemzeti Bank elnökét kérdezte arról, ki kérte a jegybank vezetőinek fizetésemelését. A szocialista politikus azért fordult Matolcsy Györgyhöz, mert úgy vélte, az őt helyettesítő alelnökétől korábban nem kapott kielégítő választ, amikor értetlenségének adott hangot, hogy
.
megélhetési válság idején miért van szükség a közpénzből fedezett milliós fizetések emelésére.
Szerinte Virág Barnabás hárított, azt mondta, a döntést kommentálni nem szeretné, de a törvény módosításáról a kormány döntött, azt a parlament fogja megszavazni. Mivel ez arra utal, hogy az MNB vezetőinek fizetésemelését nem az MNB kérte, az ellenzéki képviselő tudni szerette volna, mi indokolja Matolcsy György szerint, hogy
Stiv
Stiv 2022. 12. 06. 14:32
Előzmény: #8123  Verona
#8124
"Az MNB határozottan cáfolja a sajtópletykákat és azonnali helyreigazítást kér" - címmel reagált a Magyar Nemzeti Bank arra az értesülésre, miszerint Matolcsy György jegybankelnök tegnap elhangzott kritikáit a személes sértettség vezette volna.
Verona 2022. 12. 06. 14:21
Előzmény: #8122  Stiv
#8123
Nagyon hülyének kell lenni ahhoz, hogy az ilyen, sebtében összerakott hazugságot valakivel meg lehessen etetni.......
Stiv
Stiv 2022. 12. 06. 11:28
#8122
Élete végéig jegybankelnök akart maradni Matolcsy György.
.
A jegybank azt szerette volna elérni a kormánypártoknál, hogy a parlamenti többség úgy módosítsa a jogszabályokat, hogy Matolcsy György élete végéig, de minimum 2031-ig a Magyar Nemzeti Bank elnöke maradhasson – tudta meg a Világgazdaság. A kormánypártok ezt elutasították, információink szerint ennek a személyes sérelemnek tudhatók be az MNB elnökének hétfői, a kormány gazdaságpolitikáját súlyos kritikával illető mondatai.
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2022/12/elete-vegeig-jegybankelnok-akart-maradni-matolcsy-gyorgy
Stiv
Stiv 2022. 11. 09. 18:58
#8121
Pleschinger Gyula, az MNB Monetáris Tanácsának tagja szerint az infláció a jövő év első felében csökkenésnek indulhat, 2024-re pedig elérheti a jegybank által kitűzött 2-4%-os célsávot – számol be a hírről a Reuters.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20221109/elarulta-a-magyar-jegybankar-mikor-csokkenhet-az-inflacio-577774

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek