Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2023. 05. 10. 09:02
#8180

2023. áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 24,0%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 0,7%-kal nőttek.
Stiv
Stiv 2023. 05. 10. 09:00
#8179
Megrohanták az emberek a pénzváltókat
.
Komoly mértékben vásároltak a magyarok valutát, kihasználva az év elején bekövetkezett forinterősödést - derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. 
A jegybanki statisztikák szerint az év első két hónapjában 48,7 milliárd forint értékben vásároltak a valutaváltóknál eurót, 11 milliárd forint értékben pedig dollárt az emberek. Ilyen erős évkezdetre 2015 óta nem volt példa - elemezte az adatokat Gergely Péter.
Drasztikusan megugrott az euróbetétek állománya: miközben nem volt még példa 100 milliárdot közelítő havi lekötésre sem, idén februárban 225, márciusban 223 milliárd forintnyi euró lett lekötve lakossági betétszámlákon.
https://privatbankar.hu/cikkek/szemelyes_penzugyek/megrohantak-az-emberek-a-penzvaltokat.html?utm_source=rss&utm_medium=referral
Stiv
Stiv 2023. 05. 01. 13:25
#8178
Megtévesztő árcédulák a magyar üzletekben: erre figyeljen, ha nincs forintos ár
.
A 11 eurós ár a pénztárnál 5295 forintra jött ki, a blokkon csak forintban szerepelt az ár. Vagyis az eurót 481 forinttal számolták fel az árban akkor, amikor az árfolyam ennél 100 forinttal alacsonyabb volt.
Forintban kell feltüntetni az árat.. 
Az ár feltüntetése forintban kötelező. Nem megfelelő megoldás tehát az, ha az árcédulán külföldi devizanemben szerepel az ár, mellette meg szerepel az árfolyam.
https://24.hu/fn/gazdasag/2023/05/01/arak-arfeltuntetes-magyar-uzletben-zlotyi-euro-nem-eleg-forint/
Stiv
Stiv 2023. 04. 25. 14:00
Előzmény: #8176  geza77
#8177
geza77
geza77 2023. 03. 15. 20:42
Előzmény: #8175  Stiv
#8176
és a gazdaságunk is ezért esünk 2 nap alatt 21 FO$ egységet  
  S I K E R!!!!!
                        A HOLDRÓL IS LÁTSZIK!
                                                                      MOST KELL BÜSZKÉNEK LENNI!!!
Október óta leküszködte magát 420ról 380ig majd 2 eső nap alatt 400 felett voltunk
Stiv
Stiv 2023. 03. 15. 17:31
Előzmény: #8174  geza77
#8175
Üzent a magyar pénzügyminiszter: stabil a bankrendszerünk
EURHUF 401,70
Látjuk ,hogy stabil...
geza77
geza77 2023. 03. 14. 10:21
#8174
"A Magyar Nemzeti Bank küldetése, hogy az árstabilitás
elérésével és fenntartásával, illetve elsődleges célját nem
veszélyeztetve a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának
fenntartásával, valamint a jegybankkal szemben megnyil-
vánuló közbizalom erősítésével hozzájáruljon a társadalmi
jóléthez és kiszámítható környezetet biztosítva támogassa
a gazdaság tartós és fenntartható növekedését. A Magyar
Nemzeti Bank küldetésének tekinti a közjó szolgálatát, mert
meggyőződése, hogy a gazdaságnak a magyar társadalom
egészének közös boldogulását kell szolgálnia.
J ÖVő k é p
Abból kiindulva, hogy Magyarország biztonságos megélhe-
tést biztosító, versenyképes gazdasággal, gyarapodó népes-
séggel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel
Kelet-Közép-Európa gazdasági és szellemi központjává akar
válni, a Magyar Nemzeti Bank a magyar nemzet jegybank-
jaként és 90 éves múlttal rendelkező kiemelkedő nemzeti
intézményként maga is hozzá kíván járulni e nemzetstraté-
giai célok megvalósításához.
Ezért a Magyar Nemzeti Bank
• elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása,
.......
• olyan kiszámíthatóbb gazdasági környezet megteremté-
sére törekszik, ahol árstabilitás ösztönzi a produktív befek-
tetéseket, ezáltal hozzájárul a gazdaság tartós és kiegyen-
súlyozott növekedéséhez,
........
• a gazdaság külső sérülékenységének csökkentése érdeké-
ben biztosítja az optimális szintű és szerkezetű devizatar-
talék rendelkezésre állását,a l a p o k m á n ya l a p o k m á n y12 13
• szoros figyelemmel követi a devizapiaci folyamatok ala-
kulását, de tartózkodik azok közvetlen, aktív beavatko-
zással történő befolyásolásától, az árfolyam alakulását
ugyanis alapvetően a piaci kereslet és kínálat viszonya
határozza meg,
• a hitelezés célzott ösztönzésével támogatja a kamatpolitikát,
• teljesíti a Központi Bankok Európai Rendszerének, vala-
mint a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének
tagjaként a Magyar Nemzeti Bankra háruló feladatokat
és kötelezettségeket,
.......
• a Kormány és a jegybank között fennálló stratégiai együtt-
működés keretében elsődleges céljának veszélyeztetése
nélkül támogatja a gazdasági növekedést,
...
• az európai és globális gazdaságpolitikai gondolkodás, a
monetáris és a pénzügyi rendszert érintő aktuális kérdések
meghatározó fórumává kíván válni, törekszik a világ élvo-
nalába tartozó egyetemekkel, kutatóműhelyekkel, intéz-
ményekkel, szakemberekkel történő kapcsolatépítésre,
hazai és nemzetközi együttműködési háló kialakítására,
........
• célja, hogy innovatív és hiteles szakmai tevékenységével
jegybanki példakép legye"
https://www.mnb.hu/letoltes/a-magyar-nemzeti-bank-alapokmanya-1.pdf
Stiv
Stiv 2023. 03. 09. 11:10
#8173
Nagy Márton: 
kell még félmillió munkás Magyarországon, részben gazdasági migrációval.
.
Magyarország elérheti az uniós fejlettségi szint 95%-át 2030-ra, erről én nem tennék le. Jelenleg a helyezésünk a 20., 2030-ra a 15-ek lehetünk - vetítette előre. A 15. helynél jobbnak lenni nem realitás - mondta.
Stiv
Stiv 2023. 03. 09. 11:03
Előzmény: #8168  bronz
#8172
Zorbán már 2018- ra megálmodta a nullás költségvetést , ezek a legnagyobb bohócok..
Stiv
Stiv 2023. 03. 09. 10:44
Előzmény: #8165  amphibian
#8171
Összesen 6 milliárd forint van erre a célra elkülönítve minden évben a büdzsében.
Munka nélkül senkinek se adnék havi többmilliós járadékot ,itt akkora fejetlenség uralkodik ,hogy nem igaz........
Azt is meg lehet nézni, hogy munkaidőben hányan járnak be a parlamentbe dolgozni....
Feketefoton1
Feketefoton1 2023. 03. 09. 09:24
Előzmény: #8167  signal2
#8169
ez talán hitelesebb
:https://commodity.com/data/hungary/debt-clock/?fbclid=IwAR2Mmvvy4hbHxEo23_277yWpLQJK6Ph_UkcpiALa7LYMGIfHqsyFgVj-Eco
bronz 2023. 03. 09. 08:52
Előzmény: #8167  signal2
#8168
13 év alatt nominálisan közel 2,5x-esére nőtt. 
Lesz ennek az országnak valaha nemzeti kormánya, amelyik minimum nullás büdzsét csinál, hogy végre elkezdjen leépülni az adósság? Az elmúlt bő 30 évben csak a jövőt felelő csürhe jutott mindkét oldalon.
signal2
signal2 2023. 03. 09. 08:41
Előzmény: #8166  bronz
#8167
01.31-én 46 507,85 milliárd HUF, ehhez jön a februári 1380 mrd-os költségvetési hiány, tehát most olyan 47 900 milliárd Ft körül lehet.
bronz 2023. 03. 09. 08:29
Előzmény: #8161  Stiv
#8166
Az komoly...
Az államadósság csökkentés kormánya. 
A sok debil állat meg elhiszi.
19950 milliárd környékéről indultak kormányváltáskor 2010-ben,most hol állhat? Nem találtam friss adatot. Tavaly március végén 44331 milliárd volt, a tavalyi hiány alapján valahol 50000 milliárd körül lehet.
amphibian 2023. 03. 08. 23:26
Előzmény: #8161  Stiv
#8165
6 millió havi életjáradékot kap egy 70 évvel ezelőtti bajnok.
35 éves kajakos hölgy bajnok most 4 milliót havonta élete végéig indexálva a keresetekhez.
1000 ek vannak ilyenek.
Ezért a járadékért soha már semmit sem köll csinálni.
Nem csudálkozom a hiányon.
Stiv
Stiv 2023. 03. 08. 21:55
Előzmény: #8163  Törölt felhasználó
#8164
Ha így megy nem fognak egy adót se kivezetni....a kormány "megy előre, mint a vak ló"
Törölt felhasználó 2023. 03. 08. 21:18
Előzmény: #8159  Stiv
#8163
Lehet, el kellene adni a zongorát, a kastélyt és a festményeket.
Bpali 2023. 03. 08. 20:48
#8162
orosz rulettet jatszanak..
Stiv
Stiv 2023. 03. 08. 20:30
#8161
Február végéig az államháztartás központi alrendszere 1525,1 milliárd forintos hiánnyal zárt.....
https://azuzlet.hu/allamhaztartas-ket-honap-alatt-1525-milliardos-hiany/
És nem akarnak a gazdaságpolitikán változtatni....

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek