Topiknyitó: csaba74 2015. 08. 05. 09:48

OTTone  

Sziasztok! Csináltam egy topikot az OTTone-nak mivel már nem FUSO néven fut!
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
kupec 2021. 05. 24. 19:48
Előzmény: #91683  Törölt felhasználó
#91700
Szívesen, hova írjak?
kupec 2021. 05. 24. 19:46
Előzmény: #91696  Törölt felhasználó
#91699
Ezek érdekes irányelvek, de pl. idehaza a legtöbb cég alapszabályában az szerepel, hogy a közgyűlések napirendjére pontokat felvetetni, és határozatokat előterjeszteni 1%-os részesedéssel a társaság tőkéjében lehet, azaz ez kevésbé szigorú, mint az EU irányelv.
.
Azon irányelvi pont, miszerint 0,5% tulajdonrész esetén beazonosítható a tulajdonos, nagyon érdekes - különösen itt - de arról nem tudok, hogy ez nálunk működik-e; elvileg kellene. Van esetleg valakinek erre nézve hazai tapasztalata?
kupec 2021. 05. 24. 19:42
Előzmény: #91694  Szolidan
#91698
869.462 db
-
-
699.364 db
600.000 db
600.000 db
.
a listádhoz képest a két középső magánszemély valószínűleg eltűnt az első 4 legnagyobb részvényszámmal rendelkező tulajdonosok közül - szóval érdekes lehet(ne) a személyük :-)
.
plusz betettem az új 4-es további két rv-számát tájékoztatásul
Törölt felhasználó 2021. 05. 24. 19:29
#91697
Új intézmény: a részvényesi képviseleti tanácsadó
Az Európai Parlament és a Tanács 2017-ben irányelvet alkotott a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről. Ennek egyik indoka az volt, hogy egyre több intézményi befektető és portfoliókezelő vette igénybe az ún. részvényesi képviseleti tanácsadó szolgáltatását, aki kutatással, tanácsadással, illetve ajánlásokkal segíti a befektetőket abban, hogy miként szavazzanak a tőzsdére bevezetett részvénytársaság közgyűlésein.
https://gmtlegal.hu/hir/uj-intezmeny-a-reszvenyesi-kepviseleti-tanacsado.php
Törölt felhasználó 2021. 05. 24. 19:26
#91696

A részvényesi jogokról szóló irányelv   ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:
A 2007/36/EK irányelv az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban Az (EU) 2017/828 irányelv a 2007/36/EK irányelvnek a módosításáról MI AZ IRÁNYELVEK CÉLJA?
 • Meghatározza az arra vonatkozó szabályokat, hogy hogyan lehet gyakorolni a részvényesi jogokat az uniós székhellyel rendelkező és a részvényeivel uniós szabályozott piacon kereskedő társaságok közgyűlésein.
 • A 2017-es átdolgozás (az (EU) 2017/828 irányelv) célja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése annak érdekében, hogy a döntéseket a társaságok hosszú távú stabilitása érdekében hozzák meg, és figyelembe vegyék a környezetvédelmi és a társadalmi problémákat is. A felülvizsgált irányelv:
  • megkönnyíti a részvényesek azonosítását és az információcserét a részvényesek és a társaság között;
  • növeli az igazgatók javadalmazásának felügyeletét;
  • szabályozza a kapcsolt felekkel folytatott ügyleteket*; valamint
  • nagyobb átláthatóságot vezet be.
FŐBB PONTOK Egy társaság köteles tájékoztatni a részvényeseket a közgyűlésekről – ideértve a 21 napos értesítési határidőt, a dátumot, a helyszínt, a napirendet, a szavazási és részvételi eljárásokat –, melyeket köteles feltüntetni a honlapján. A társaságoknak tájékoztatást kell adni egyéb témákról is, így például:
 • a részvények és szavazati jogok teljes száma;
 • a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok;
 • határozattervezet a gyűlés minden napirendi pontjára vonatkozóan; és
 • a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok (amikor egy részvényes egy másik személyt vagy társaságot hatalmaz fel jogainak gyakorlására a közgyűlésen).
A részvényeseknek joguk van:
 • a közgyűlések napirendjére pontokat felvetetni, és határozatokat előterjeszteni (amennyiben rendelkeznek 5%-os részesedéssel a társaság tőkéjében);
 • kérdéseket feltenni a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan, amelyekre a társaság köteles válaszolni; és
 • részt venni és szavazni korlátozások nélkül, kivéve a társaság által a részvények birtoklására vonatkozóan meghatározott referenciadátumot.
Az uniós országok kötelesek megszüntetni minden korlátozást, amely a részvényeseknek a közgyűlésen elektronikus úton való részvételére vonatkozik, és elfogadni a képviselők elektronikus úton történő kijelölését. A társaságok továbbá kötelesek meghatározni a leadott szavazatok pontos számát minden egyes határozatra vonatkozóan, és kötelesek legfeljebb 15 napon belül közzétenni az eredményeket. Az egyes uniós országok dönthetnek úgy is, hogy szorosabb határidőket alkalmaznak. Az (EU) 2017/828 irányelv módosítja a 2007-es irányelvet, és kiegészül további jogokkal a következők szerint:
 • Az igazgatók javadalmazásának véleményezése
  • A részvényeseknek jogukban áll legalább minden negyedik évben szavazni az igazgatói javadalmazásról szóló szabályzatról.
  • Az adott uniós tagállam döntése szerint a szavazat kötelező erejű és konzultatív jellegű is lehet.
  • A szabályzatnak támogatnia kell a társaság stratégiáját. Részleteznie kell az igazgatók javadalmazásának fix és változó komponenseit, ideértve a nyugdíj fő jellemzőit és valamely szerződés megszüntetése esetén járó kifizetéseket.
  • Változó javadalmazás esetén az igazgató teljesítményét adott esetben pénzügyi és nem pénzügyi kritériumok alapján is értékelni kell. A szabályzatban szerepelnie kell, hogy visszakövetelési rendelkezés vagy halasztási vagy tartási időszak alkalmazandó-e.
  • Továbbá a részvényeseknek joguk van szavazni az éves javadalmazási jelentésekről, amelyek tájékoztatnak az egyes igazgatóknak az előző üzleti évben nyújtott javadalmazásról. Az uniós tagállamok engedélyezhetik a kis- és középvállalkozások számára, hogy szavazás helyett konzultáljanak a közgyűlésen.
  • A javadalmazási szabályzatot és a jelentéseket is közzé kell tenni.
 • A részvényesek azonosítása
  • A társaságoknak joguk van azonosítani a részvényeseiket, és tájékoztatást kérni a részvényes személyazonosságáról bármely közvetítőtől, akinek birtokában vannak ezek az információk. A közvetítők (mint például a bankok) kötelesek késedelem nélkül megadni ezeket az információkat.
  • Az uniós tagállamok alkalmazhatnak egy olyan követelményt, mely értelmében ahhoz, hogy egy társaság kérhesse egy részvényes azonosítását, annak a részvényeknek vagy a szavazatai jogoknak legalább 0,5%-ával kell rendelkeznie.
 • A részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítése
  • Az új szabályok célja, hogy megkönnyítsék a más tagállambeli illetőségű részvényesek számára a közgyűlésen való részvételt és a szavazást.
  • A részvényesi jogok gyakorlását – ideértve a közgyűléseken való részvételhez és a szavazáshoz való jogot – a közvetítőknek kell megkönnyítenie.
  • A közvetítők továbbá kötelesek megadni minden, a társaságtól származó információt a részvényesek számára, ami lehetővé teszi a részvényesek számára, hogy megfelelően gyakorolják a jogaikat, továbbá át kell adniuk a társaság számára azokat az információkat, amelyeket a jogaik gyakorlására vonatkozóan a részvényesektől kapnak.
 • Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek
 • Egy tőzsdén jegyzett társaság és egy kapcsolt fél közötti bármely lényeges ügylet esetében (melynek fogalmát minden uniós tagállam saját maga határozza meg):
  • az ügyletet nyilvánosan be kell jelenteni;
  • az uniós tagállamtól függően egy független jelentés közzétételére lehet szükség, amely megvizsgálja, hogy az ügylet a társaság és a többi részvényes szempontjából méltányos és indokolt-e;
  • az ügyletet a részvényeseknek vagy az igazgatótanácsnak kell jóváhagynia. Az uniós tagállamok előírhatnak részvényesi jóváhagyást is.
 • Átláthatóság az intézményi befektetőkre, az eszközkezelőkre és a részvényesi képviseleti tanácsadókra vonatkozóan
  • Az intézményi befektetők és az eszközkezelők kötelesek közzétenni egy szabályzatot a részvényesi szerepvállalásról, illetve megindokolni azt, ha az ellenkezője mellett döntöttek. Ezenkívül évente közzé kell tenniük információkat arra vonatkozóan, hogy hogyan hajtották végre ezt a szabályzatot, különösen arról, hogy hogyan szavaztak a fontos szavazásokkor.
  • Az intézményi befektetők kötelesek részletezni, hogy tőkebefektetési stratégiájuk főbb elemei hogyan felelnek meg kötelezettségeik profiljának és időtartamának, továbbá hogy ezek hogyan járulnak hozzá eszközeik közép- és hosszú távú teljesítményéhez.
  • Az eszközkezelők kötelesek közölni az intézményi befektetőkkel, hogy befektetési stratégiájuk és annak végrehajtása hogyan járul hozzá az intézményi befektető vagy az alap eszközeinek közép- és hosszú távú teljesítményéhez.
  • Az intézményi befektetőkre és az eszközkezelőkre vonatkozó további átláthatósági követelmények célja, hogy támogassák a hosszú távú befektetési stratégiák fejlesztését, és kötelezzék az eszközkezelőket arra, hogy az intézményi befektető és annak végső kezdvezményezettjei legjobb közép- és hosszú távú érdekeit szem előtt tartva intézkedjenek.
  • A részvényesi képviseleti tanácsadók (akik kutatással, tanácsadással és ajánlással segítik a szavazást) kötelesek megfelelni az átláthatósági követelményeknek. Be kell számolniuk az általuk alkalmazott magatartási kódex alkalmazásáról, illetve meg kell indokolniuk azt a nyilvánosság számára, ha az ellenkezője mellett döntöttek.
 • Az (EU) 2018/1212 végrehajtási rendelet meghatározza a következőkre vonatkozó minimumkövetelményeket:
  • a részvényesek azonosítása;
  • információk megadása; és
  • a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítése.
MIKORTÓL HATÁLYOSAK EZEK AZ IRÁNYELVEK? A 2007/36/EK irányelv 2007. augusztus 3. óta hatályos. Az (EU) 2017/828 irányelv által módosított szabályok 2017. június 9. óta hatályosak, és ezeket az uniós országokban 2019. június 10-ig kellett törvénybe foglalni. HÁTTÉR További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre: KULCSFOGALMAK Kapcsolt felekkel folytatott ügylet: olyan ügylet, amely a társaság és egy olyan természetes személy vagy egy másik olyan jogi személy között jön létre, amellyel előzetes kapcsolattal rendelkezik. Ezek például olyan ügyletek, amelyek felei többségi részvényesek, kulcspozíciókban lévő vezetők vagy ugyanazon csoportba tartozó társaságok. FŐ DOKUMENTUMOK Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban (HL L 184., 2007.7.14., 17–24. o.) A 2007/36/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/828 irányelve (2017. május 17.) a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról (HL L 132., 2017.5.20., 1–25. o.) KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM A Bizottság (EU) 2018/1212 végrehajtási rendelete (2018. szeptember 3.) a 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 223., 2018.9.4., 1–18. o.)
Törölt felhasználó 2021. 05. 24. 18:47
#91695
Többet már nem rakok be csak lássátok ez azért nem egyszerű, kell jogász támogatás és nem lesz rövid idő:
14.9.1.2.2. A közgyűlés kötelező összehívásának esetei3:270.§
[A közgyűlés kötelező összehívásának esetei]
(1) Az igazgatóság köteles nyolc napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogya) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagyd) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy közgyűlés tartása nélkül olyan határozatot hozni, amely alkalmas az (1) bekezdésben megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.
(3) Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.
A kft.-hez hasonló módon (3:189.§) a Ptk. részvénytársaságok esetén is rögzíti a közgyűlés összehívásának kötelező eseteit, az esetek a Gt. 245.§ (1) bekezdéséhez képest nem változtak. A Ptk. itt is rögzíti, hogy a döntési kötelezettségének a társaság közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatallal is eleget tehet. Bár a Ptk. a Gt.-nél általánosabb kifejezéseket használ, a részvényesek feladata érdemben nem változik a Gt. 245.§ (2) bekezdéséhez képest: meg kell szüntetni a közgyűlés összehívását szükségessé tévő okot. Részben új rendelkezés, hogy a meghozott határozat végrehajtására három hónapos határidőt ír elő a Ptk., a Gt. 245.§ (3) bekezdése korábban csak annyit rögzített, hogy az alaptőke leszállítása kötelező, ha a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, és a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül e körülmény változatlanul fennáll. Az új rendelkezés az (1) bekezdésben megjelölt valamennyi ok orvoslására három hónapos határidőt szab.
Szolidan 2021. 05. 24. 18:43
Előzmény: #91679  kupec
#91694
1.299.545.-
829.306.-
730.000.-
699.364.-
neveket nem írok az adatvédelem miatt
Törölt felhasználó 2021. 05. 24. 18:43
#91693

3:272. § [A közgyűlés összehívásának speciális szabályai nyilvánosan működő részvénytársaságoknál] (1)[30] Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a társaság honlapján kell közzétenni. A közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit is, továbbá feltünteti a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.
(2) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.
(3)[31] A nyilvánosan működő részvénytársaság a társaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza: a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket; b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat; c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.
(4)[32] Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.
Szolidan 2021. 05. 24. 18:39
Előzmény: #91679  kupec
#91692
1.299.545.-
829.306.-
730.000.-
699.364.-
neveket nem írok, az adat védelem miatt
Törölt felhasználó 2021. 05. 24. 18:39
#91691

Az nyrt. közgyűlésének speciális szabályai a veszélyhelyzetben Társasági jog • 2020. április 15. A 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet (Rendelet) a nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt.) közgyűlésére is tartalmaz a Ptk.-tól eltérő szabályokat arra az esetre, ha a közgyűlés a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellett korlátozott a döntéshozatalban.  Ügyvezetési döntéshozatal a közgyűlés hatáskörében Az nyrt. ügyvezetése jogosult döntést hozni olyan kérdésekben, amelyek egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartoznának, így jogosult:  
 • dönteni a már közzétett közgyűlési napirenden szereplő kérdésekben,
 • határozni a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról,
 • dönteni az adózott eredmény felhasználásáról,
 • dönteni a közgyűlés hatáskörébe tartozó, a társaság törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben,
 • módosítani a társaság alapszabályát,
 • a közzétett napirenden szereplő határozati javaslatoktól eltérően is dönteni, ha a közgyűlési meghívó már közzétételre került.
  Az ügyvezetés döntések meghozatalára vonatkozó korábbi – akár a saját részvény megszerzésére vonatkozó ‒ felhatalmazásai időtartama, ha a felhatalmazás a veszélyhelyzet alatt járna le, a veszélyhelyzet megszűnését követő soron következő közgyűlés időpontjáig meghosszabbodik, kivéve, ha az ügyvezetés a felhatalmazás tárgyában döntést hozott. Az ügyvezetés dönthet az osztalék kifizetéséről is Az ügyvezetés köteles 2020. április 30-ig, vagy ha a társaság üzleti éve a naptári évtől eltér, a mérlegfordulónapot követő negyedik hónap végéig határozni a társaság beszámolójáról. Az ügyvezetés dönthet az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék fizetéséről is. Közgyűlés kezdeményezése az osztalék fizetéséről szóló döntés utólagos jóváhagyásáról Az osztalék kifizetése a közgyűlés jóváhagyásához köthető: ha a részvényesek közgyűlés tartását kezdeményezik, az osztalék csak akkor fizethető ki, ha a beszámolót és az osztalék kifizetéséről szóló döntést a közgyűlés is jóváhagyja. Ha a részvényesek nem kérik a közgyűlés összehívását, úgy az osztalékot ki lehet fizetni, és a beszámoló elfogadása, az osztalékról szóló döntés, illetve az osztalék kifizetése a következő közgyűlés napirendjén már nem szerepelhet. A közgyűlés kezdeményezésének feltételei az alábbiak:  
 • Az arra jogosult részvényesek kérhetik: azok a részvényesek kezdeményezhetik, akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy a Rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján az nyrt. részvénykönyvében szerepelnek.
 • Jogvesztő határidőn belül kérhetik: ha a társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik, úgy 2020. május 31-ig, ha a társaság üzleti éve a naptári évtől eltér, úgy az ügyvezetés vonatkozó határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül kell kezdeményezni. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, a kérelemnek a határidő utolsó napjáig meg kell érkeznie a társasághoz!
 • A közgyűlési meghívó közzététele: a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha pedig a veszélyhelyzet a részvényesi kérelem kézhezvételekor már megszűnt, úgy a kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.
  Az ügyvezetés egyéb tárgyban hozott döntéseinek utólagos jóváhagyása Az ügyvezetés egyéb döntései jóváhagyása érdekében a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az alábbiak szerint:  
 • Arra jogosult részvényesek kezdeményezhetik: a jogosultak körére az előzőekben írt szabályok az irányadók.
 • Jogvesztő határidőn belül kérhetik: a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül kell benyújtani.
 • A közgyűlési meghívó közzététele: a közgyűlés tartására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.
  Az ügyvezetői döntés jóváhagyásáról szóló közgyűlés időpontja Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja ‒ vagy ha az nyrt. üzleti éve eltér a naptári évtől, akkor a mérlegfordulónap és a következő naptári év április 1. napja ‒ közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, akkor az ügyvezetői döntés jóváhagyására közgyűlés nem kezdeményezhető, azonban az ügyvezetői döntések jóváhagyásának kérdése a soron következő közgyűlés napirendjére tűzhető. Az nyrt. testületi tagjainak és könyvvizsgálójának megbízatása Ha az nyrt. testületi tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megbízatása a veszélyhelyzet alatt szűnne meg, akkor a megbízatás nem szűnik meg, hanem a veszélyhelyzet lejártát követő soron következő közgyűlésig fennmarad. A testületi tag, valamint a könyvvizsgáló ez idő alatt is köteles ellátni a feladatát. Nem marad fenn a megbízatás, ha:  
 • az ügyvezetés a veszélyhelyzet fennállása alatt meghozza a szükséges döntéseket, és dönt az új testületi tag, illetve a könyvvizsgáló kinevezéséről, vagy
 • a vezető tisztségviselőt visszahívják, vagy meghal, vagy jogutód nélküli megszűnik, vagy cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozzák, vagy vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be.
  A meghívó és a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések közzététele a honlapon Ha a meghívó és a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, a felügyelőbizottsági jelentések és a határozati javaslatok közzétételére 2020. április 11-ig nem került sor, azt annak ellenére is közzé kell tenni a társaság a honlapján, ha egyébként a közgyűlés helyett az ügyvezetés fog döntést hozni. A meghívót a közgyűlést legalább 21 nappal, míg a többi dokumentumot legalább 8 nappal megelőzően közzé kell tenni a társaság honlapján. Ha 2020. április 11. előtt már közzétételre került a meghívó, a társaság honlapján közzétett felhívás eltérhet a már közzétett meghívóban szereplőktől.
Szolidan 2021. 05. 24. 18:36
Előzmény: #91679  kupec
#91690
Dobsz egy mailt?
Törölt felhasználó 2021. 05. 24. 18:34
#91689

Szép jó úton haladunk. A következő ami már bonyolultabb lesz, mit tehet meg ez az részvényesi csoport. Ehhez jogász kell már valószínű. Jelen helyzetben mit kívánunk csinálni. Ez is fontos 10 % tagoknak kell ott lennie a közgyűlésen hogy határozatképes legyen ezért ha 10% összejön az se lenne  baj. Nehogy ez miatt legyen gond.
-------
8./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10 (tíz) százalékát képviselő Részvényes jelen van.
Szolidan 2021. 05. 24. 18:34
Előzmény: #91681  Pandane
#91688
Szia!
A lehető legmagasabb százalékos képviseletet a cégben, delegálni egy általunk választott igazgatósági tagot, hogy ne lehessen folyamatosan a pofánkba vágni: "erről nem nyilatkozhatunk" !
Hamiskártyás_boy 2021. 05. 24. 18:28
Előzmény: #91686  Törölt felhasználó
#91687
Nekik is megköszöntem! :-)
Törölt felhasználó 2021. 05. 24. 18:27
Előzmény: #91685  Hamiskártyás_boy
#91686
Ne nekem köszönd, hanem akik jelentkeztek, övék az érdem!😀
Hamiskártyás_boy 2021. 05. 24. 18:26
Előzmény: #91682  Törölt felhasználó
#91685
Ügyes vagy! Nagyon köszi. És mindenkinek, aki jelentkezett!
Törölt felhasználó 2021. 05. 24. 18:25
Előzmény: #91681  Pandane
#91684

A legfőbb cél a közös fellépés, kellene lennie minden cégben nagy részvényeseknek akik megfelelő szavazatszámmal tudnak erőt mutatni esetleg. Ebben a cégben nincs ilyen, elaprózódott a rv -darabszám.
Lehet direkt, így nincs aki komolyabban számonkérje a vezetőket, szinte azt csinálnak amit akarnak.
A jelen helyzetben és a jövőre való tekintettel nem baj ha kialakulna egy közel 20 % érdekcsoport szvsz.
Az alapszabályban maximálva van 20%-ra ez se véletlen.
11./ Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó –a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő –javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
---------------------------------------------------
12./Az Igazgatóság, vagy a szavazati jogok 5 (öt) százalékával együttesen rendelkező Részvényes(ek) kezdeményezésére a közgyűlés oly módon is összehívható és megtartható, hogy azon a Részvényes képviselője vagy meghatalmazottja nem személyes jelenléttel, hanem olyan, a kommunikációt korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget megfelelő biztonsági feltételek mellett. Konferencia-közgyűlés esetén kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz –így különösen videotelefon –alkalmazható, amely lehetővé teszi a közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, és amely esetében a személyes jelenlétet helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetősége. A konferencia-közgyűlésen elhangzottak és a hozott határozatokat -a jegyzőkönyvön túl -hangrögzítésre alkalmas eszközzel rögzíteni és archiválni kell
Törölt felhasználó 2021. 05. 24. 18:24
Előzmény: #91679  kupec
#91683
kupec fórumtárs írj már egy emailt légyszíves
Törölt felhasználó 2021. 05. 24. 18:22
Előzmény: #91681  Pandane
#91682
A ma esti összegző, kérem alássan: 2.588.875 db részvény, ami 7,2%-ot jelent. 
A célunk a közös érdekképviselet. A részvények szavazati jogával megilletünk egy általunk kiválasztott képviselőt, aki konstatálja a közös ügyünk érdekeit. 
Aki még nem csatlakozott az ott1coop@gmail.com -ra írjon egy emailt, amiben küld egy általa birtokolt rv számot.
Pandane 2021. 05. 24. 17:55
Előzmény: #91677  Szolidan
#91681
Szia SZolidan. Nekem  van kb600 e. DE mit is akartok összehozni?