Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
lohran 2021. 03. 06. 18:03
#7180
Januári infla 2,7%
Goldi.
Goldi. 2021. 03. 06. 16:09
Előzmény: #7178  PusztaPutyin
#7179
De a nyugdíjasok majd kapnak 2,9% inflációnak megfelelő béremelést. A másik, hogy az iparban sem kaptak több helyen egyetlen % béremelést sem. Összességében elmondható, hogy még a bérek is csökkentek az előző évi értékükhöz képest.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 03. 06. 15:00
Előzmény: #7177  Stiv
#7178
Jók ezek a 3% körüli kitalált számok. Közben a lidlben 1000 egy kiló alma, némelyik zöldség 2-3000, ma KFC-ztünk, na ott is épp most emeltek 20 százalékot a kedvenc kajámon, gondolom a többin is. 3%, na persze. Közben az elmúlt év során majdnem harmadával drágult az üzemanyag is. Sehogy nem jön ki.
Stiv
Stiv 2021. 03. 06. 14:50
#7177

A februári infláció gyorsulhatott.
  • Jövő héten fókuszban a hazai inflációs adatok
Március 9-én, kedden ismerhetjük meg a hazai februári inflációs adatokat.
.
https://novekedes.hu/hirek/a-jovo-heten-az-inflacio-mindent-visz
Stiv
Stiv 2021. 03. 06. 14:44
Előzmény: #7175  SeldonKuper
#7176
Úgy látszik még több profit kell....Ezek se kivételek...
SeldonKuper 2021. 03. 06. 14:32
Előzmény: #7170  Stiv
#7175
Lehuzzák a magyarokat!? 
Egy ekkora cégnek egy "szegény" ország problémája olyan, mint egy gazdag európai országé!
Akkor nem is vagyunk olyan szegények a Microsoft szerint!
Stiv
Stiv 2021. 03. 06. 14:27
Előzmény: #7172  Goldi.
#7174
Matolcsy György tíz éve hirdette meg, hogy az EU élére törünk.
.
Matolcsy György tíz éve mutatta be a Széll Kálmán-tervet. A kormány akkor hirdette meg az összefogást az államadósság ellen, a közmunkaprogramot, de a rezsi befagyasztását is. A cél nagyra törő volt: az évtized közepére az EU éllovasa lesz Magyarország. Finoman fogalmazva, nem sikerült..
.
hvg.hu írta meg, hogy gyakorlatilag semmi sem valósult meg Matolcsy jövendöléséből. A nagy, távlati ígéretek mellett, konkrét lépéseket írtak le akkor, számon kérhető határidőkkel.
 .
https://hirklikk.hu/kozelet/matolcsy-gyorgy-tiz-eve-hirdette-meg-hogy-az-eu-elere-torunk/377793/
Stiv
Stiv 2021. 03. 06. 13:51
Előzmény: #7171  lohran
#7173
Varga Mihály: Magyarország versenyképességét ne az eurótól várjuk
.
A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági problémákat.
.
https://hvg.hu/gazdasag/20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk
Goldi.
Goldi. 2021. 03. 06. 09:21
Előzmény: #7171  lohran
#7172

Matolcsy kirohanásai Varga Misi irányába és az, hogy elismerte nincs az országnak jövőképe, arra világít rá, hogy elkezdődött az egymásra mutogatás a megoldhatatlannak látszó jövőbeni problémák miatt.
Szerintem Matolcsy már ébredezik, hogy nagy szarba léptünk, amiből egyelőre nem is lát kiutat.
Az biztos, hogy én ezeknél egy fillért sem vagyok hajlandó tartani.
lohran 2021. 03. 05. 22:08
Előzmény: #7169  Stiv
#7171
Magyarország jobban teljesít
Varga misi
Stiv
Stiv 2021. 03. 05. 20:15
#7170
Hat év után hozzányúlt a forintárfolyamhoz a Microsoft
.
Bár a Microsoft az Office-csomagok eurós ára nem változott, a forintban számolt ár 20 százalékkal növekszik áprilistól. Utóbbi oka, hogy az elmúlt hat évben a cég 300 forintos euróárfolyammal számolt, mostantól viszont a jelenlegi jegyzés alapján számláz..
.
Csütörtökön adtunk hírt arról, hogy a Microsoft levélben közölte: április 5-től közel 36 ezer forintot kér az Office családi csomagért, szemben az eddigi majdnem 30 ezres összeggel. 
.
https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/microsoft-office-dragulas-forintarfolyam-termek.724621.html
Stiv
Stiv 2021. 03. 05. 20:03
Előzmény: #7168  geza77
#7169
Szégyen amit az MNB csinál. A forint hova fog süllyedni? 
.
A forint ezekkel a pénzekkel versenyez.
.
1-- Costa Rica-i  colón  ( Közép-Amerika )
2-- Közép-afrikai valutaközösségi  frank
3-- Nyugat-afrikai valutaközösségi frank
4-- Sierra Leone-i  leone   (Nyugat-Afrika)
5-- Angolai kwanza ( Közép-Afrika )
6-- Burundi frank ( Kelet-Afrika )
7-- Chilei peso ( Dél-Amerika )
8-- Comorei frank ( Kelet-Afrika )
9-- Dél-koreai won ( Kelet-Ázsia )
10-- Guineai frank ( Nyugat-Afrika )
11-- Indonéz rúpia ( Ázsia )
12-- Iraki dínár ( Közel-Kelet )
13-- Iráni rial ( Közel-Kelet )
14-- Kambodzsai riel ( Ázsia )
15-- Kazahsztáni tenge ( Közép-Ázsia )
16-- Kolumbiai peso ( Dél-Amerika )
17-- Kongói frank ( Közép-Afrika )
18-- Laoszi kip ( Ázsia )
19-- Libanoni font ( Közel-Kelet )
20-- Madagaszkári ariary ( Kelet-Afrika )
21-- Malawi kwacha ( Kelet-Afrika )
22-- Mianmari kyat ( Ázsia )
23-- Nigériai naira ( Nyugat-Afrika )
24-- Paraguayi guarani ( Dél-Amerika )
25-- Ruandai frank ( Kelet-Afrika )
26-- Szomáli shilling ( Kelet-Afrika )
27-- Szudáni font ( Észak-Afrika )
28-- Tanzániai shilling ( Kelet-Afrika )
29-- Ugandai shilling ( Kelet-Afrika )
30-- Venezuelai bolivar ( Dél-Amerika )
31-- Vietnámi dong ( Ázsia )
32-- Örmény dram ( Ázsia )
33-- Üzbegisztáni szum ( Közép-Ázsia )
34-- Magyarország forint ( EURÓPA )
.
Forrás 
Morningstar
google.
Stiv
Stiv 2021. 03. 05. 14:33
Előzmény: #7166  PusztaPutyin
#7167
367,14
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2021. 03. 05. 11:11
#7166
366.715, emelkedik
geza77
geza77 2021. 03. 04. 20:27
#7165

MIT ÉR A TÖBB, HA KEVESEBBET KAPUNK ÉRTE?
EGY KÖZKEDVELT MÉM nyomában :
Én Euróban kapom a fizetésem jobban járok:

Mondjuk egy év alatt romlott 10 %ot a ft és az árak valójában mennyivel mentek el?
Azt csak egy szellemi fogyatékos hiszi el, állítja, hogy a ksh által közölt2,7 v 3,5%
pjk fszt!!!  havi 2,7-3,5% ról beszélhetünk
Csak akkor érne, többet amit kapunk érte, ha az árak változatlanok maradnának!
Így ez az állítás is megdőlt.
2010óta emelkedett 35%-al akkor nem tudom mennyi volt mondjuk 1 új suzuki swift, most 6 misi
Vagy tavaly március elején még egyik boltban bajor perec 99 volt most 139 +40,4%
A) akkor keresett valaki 1000 Eurót
B)Sokan tavaly nem kaptak fizetésemelést de mondjuk emberünk kapott 5%-ot C)Ha nem kapott emelést
Azokról ne is essen szó akik elvesztették a munkájukat, és semmiféle támogatást nem kapnak, vagy a nyugdíjasokról...ILLETVE AKIK MULTIBAN DOLGOZNAK ÉS A MULTI NYER AZ ÁRFOLYAMVESZTESÉGEN!
MIVEL A FIZETÉS MARAD, DE NEKI ELÉG A FT ROMLÁSSAL ARÁNYOSAN KEVESEBBET ELUTALNIA.
A) 1000 * 338,155=338155 /    99 =   3415,7   dbot vehet
B) 1050 * 364       =382200  / 139 =   2749,64 dbot vehet
C) 1000 * 364       =364000 /  139 =   2618,7   dbot vehet
B)Ha kapott is 5% fizetésemelést és 338 helyett 382 ezer jó magyar pengő üti a markát mégis az adott termékből 24,22%-al kevesebbet tud vásárolni
C) ha nem kapott fizetésemelést akkor is 338 helyett 364et kap, de 30,44%-al kevesebbet tud vásárolni
Ez egy darab kiemelt eset, de a kotontól a cséplőgépig, zöldség, gyümölcs,..minden termékkel ki lehetne számolni.
geza77
geza77 2021. 03. 03. 20:59
#7164

Tíz éve mutatta be Matolcsy György a Széll Kálmán-tervet. A kormány akkor hirdette meg az összefogást az államadósság ellen, a közmunkaprogramot, de a rezsi befagyasztását is. A cél nagyra törő volt: az évtized közepére az EU éllovasa lesz Magyarország. Megnéztük, mi jött össze ebből.
****************https://hvg.hu/gazdasag/20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev?fbclid=IwAR2_9vb7oCxm9oZErk-ftS2n54GkTXs7lKmQOLBcjilQ0PjyhgTuXrrE2MI
*****
Első ránézésre nem tűnhet túlságosan fontosnak, hogy a tervnek ez a része kudarcot vallott, pedig nagyon jól mutatja, hogy most miért nem válságálló a gazdaságunk.
geza77
geza77 2021. 03. 02. 20:25
#7163
Aki beállította a FOSint árfolyamát
https://imgur.com/a/v5WNzW9
geza77
geza77 2021. 03. 02. 19:37
Előzmény: #7161  Peti84
#7162

Na igen!
És akkor bőszen sosoroznak, hogy spekuláns.
Matolcsy akkor mit csinál?
A forint gyengülésére spekulál. Már jó ideje.
Aztán a közpénzből köszpénzt csinál.
Peti84
Peti84 2021. 03. 02. 14:53
Előzmény: #7158  Dt74
#7161
Hosszú távon az lesz belőle.... közpénz éppen elveszíti közpénz jellegét......

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók