Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
pitcairn2 2020. 10. 29. 13:51
Előzmény: #6818  geza77
#6820
csak az EKB-t és a FED-et utánozza:)
pitcairn2 2020. 10. 29. 13:50
Előzmény: #6816  fenytkerek
#6819
geza77
geza77 2020. 10. 29. 13:49
#6818
Emberünk annyira ül fordítva a lovon,..
Nemcsak, hogy hátrafelé néz, hanem 180 fokkal a ló hosszanti tengelyéhez képest órajárásával egyezően elfordítva, tehát fejjel a föld felé!
És isten lássa lelkem azt kívánom, ha már így van lány lovon üljön!
Bele se merek gondolni, mi történik vele, ha ez egy kanos fiú lóra ül véletlenül!
De ha nem tud rendesen lóra ülni ahogy kell, ez benne lehet a pakliban!
https://www.kapwing.com/videos/5f9ab9a8b5d89c0063cd0b9d
Ez a lánylovas kép, a fiú lovast mindenkinek a saját képzeletére bízom!
pitcairn2 2020. 10. 29. 13:48
Előzmény: #6814  valoigaz
#6817

én továbbra is a bankbetétek után járó stabil 0%-os kamatra koncentrálnék...
3-4%-kos CPI infláció mellett...
fenytkerek 2020. 10. 29. 13:45
Előzmény: #6814  valoigaz
#6816
hát nem kell sokat számolni, dec végén 330 volt 1 euró, most meg 370, eléggé magaért beszél ez a két szám
fenytkerek 2020. 10. 29. 13:43
Előzmény: #6812  pitcairn2
#6815
és ott elrontaná az eurót is és a kkor már csak a dollárral szemben gyengülne a Huf-unk
valoigaz 2020. 10. 29. 13:42
Előzmény: #6810  pitcairn2
#6814

Még a kamatokkal együtt is milliónként úgy százezret loptak el azoktól akik az első hónapokban vették az állampapírokat. Számolj utána az bizony annyi.
Előre kitervelt szándékos lopás volt a kormány részéről az állampolgárokkal szemben.
Amúgy nekem nincs ilyenem, (de még forintom sincs) úgyhogy ez engem nem érint, csupán az eseményeket  figyelem.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 29. 13:41
Előzmény: #6812  pitcairn2
#6813

Itt lehetne csinálni neki egy kis sarkot, azt elnököljön a k.annyját https://www.minieurope.com/en/
még plusz látogatókat is vonzana
pitcairn2 2020. 10. 29. 13:34
Előzmény: #6808  PusztaPutyin
#6812
Brüsszelbe vágyik az, EU elnök szeretne lenni:)
pitcairn2 2020. 10. 29. 13:33
Előzmény: #6809  Stiv
#6811
így működik a demokrácia:)
pitcairn2 2020. 10. 29. 13:33
Előzmény: #6807  valoigaz
#6810
a szikár tényeknél maradva egyelőre a betétesek szívnak nem pedig az állampapír tulajdonosok...
Stiv
Stiv 2020. 10. 29. 13:32
Előzmény: #6804  pitcairn2
#6809
2010-ben mást ígértek, aztán látjuk hova jutott az ország.
Mindenki látja az államadósság számain a gazdasági teljesítményt, ez messze van a hatékony működéshez. 
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 29. 13:25
Előzmény: #6807  valoigaz
#6808
Ellenzékben ettől majd még ugyanúgy tolni fogják az undorító napi sajtótájékoztatós fröcsögést mint tizenéve meg majd ugyanúgy felbérelik a fociultrákat satöbbi. Tényleg addig nem lesz nyugtunk amíg orbán nem menekül ki a cccp-be gerard depardieu mellé.
valoigaz 2020. 10. 29. 13:12
Előzmény: #6802  Stiv
#6807

Szerintem nem egy hülye gyerek, még ha annak is néz ki.
Ez amit művel szándékos és előre jól eltervezett forintgyengítés.
Amikor bevezették az állampapírokat már akkor borítékolható volt, hogy kifosztja a népet, nincs is nagyon más választásuk mint tovább gyengíteni a forintot.
Adni kell a népnek, tanároknak, orvosoknak, dolgozóknak, nyugdíjasoknak. Úgy adunk, hogy közben elveszünk, úgyse érti a nép, hogy mi történik körülötte.
2-év alatt bő 20%-ot gyengült a forint, ezt lopták el a bérekből nyugdíjakból.
Nincs termelői érték a magyar gazdaság mögött, így nem lehet béreket, nyugdíjakat emelni, de ennek látszatát fenn kell tartani.
A fidesz politikája erről szól, csupán a hazugságaik tartják egyben.
Az eu. pénzek nélkül nagy bajban lennénk, jövőben ezeknek a milliárdoknak a beáramlási sebessége nagyot fog lassulni, így bajban leszünk a következő kormányzati ciklusban.
pitcairn2 2020. 10. 29. 13:07
Előzmény: #6798  geza77
#6806
béke veled barátom!:)
pitcairn2 2020. 10. 29. 13:07
Előzmény: #6802  Stiv
#6805
sajnos pontosan ez lenne az un. "szakma"...
pitcairn2 2020. 10. 29. 13:06
Előzmény: #6799  Stiv
#6804

ahhoz képest amit anno ígértek egy komplett katasztrófa
de ha trójai falovat keresel egy centralizált, oligarchikus Európához
nos ennél jobbat ki sem lehet találni...
badsector1
badsector1 2020. 10. 29. 13:04
Előzmény: #6802  Stiv
#6803
Próbálja kimozogni.
Stiv
Stiv 2020. 10. 29. 12:56
Előzmény: #6801  valoigaz
#6802
Amit kuszaszem csinál az minden csak nem szakmai. Évek óta fordítva ül a lovon.
370-nél is csak nézi az eseményeket, hihetetlen.
   
valoigaz 2020. 10. 29. 12:45
Előzmény: #6800  Stiv
#6801

320-nál is utalgatott rá, meg 335-nél is..
Jelenleg majdnem 370 és ismét utalgat, majd 400-nál is utalgatni fog...
A jegybanknak egy célja van, hogy folyamatosan gyengítse a forintot.
Az ilyen-olyan kommunikációval csak a bizalmat próbálja erősíteni, fenntartani a forint iránt.
Saját vélemény, hogy ameddig ez a tolvaj társaság uralkodik addig nem szabad forintban takarékoskodni.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek