Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
valoigaz 2020. 10. 06. 09:05
Előzmény: #6619  geza77
#6620

Eddig 280-370 között tette oda ahová csak akarta! Most ez 300-500 közé lett prognosztizálva, azután majd feljebb tolják 500 és 800 közé..
A forintból menekülni kell, minél előbb annál jobb!
geza77
geza77 2020. 10. 06. 08:49
#6619
Forint ide, forint oda
Fontos tudni ugyanakkor, hogy már évek óta az MNB a legfontosabb tényező a forint árfolyamát tekintve, és ez a jövőben sem változik. Gyakorlatilag 300 és 500 forint között oda teszi a jegybank az euró keresztárfolyamát, ahová csak akarja. Kérdés, hogy hová óhajtja? Korábban egyértelműen a gyengítés, gyengén tartás volt a cél, majd egy rövid ideig az árfolyam-stabilitás.
https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/lepeskenyszerbe-kerult-az-mnb-johet-az-500-forintos-euro.1103526.html
apfmodibudoskurvaanyjaatttttttt2 2020. 10. 03. 08:16
Törölt hozzászólás
#6618
sasa44 2020. 10. 03. 08:12
Előzmény: #6612  franc0
#6617
A tudatlanságot nem lehet narancsköddel pótolni....
apfmodibudoskurvaanyjaatttttttt2 2020. 10. 03. 06:33
Törölt hozzászólás
#6616
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 02. 16:36
Előzmény: #6612  franc0
#6615
Ha tudod, akkor már csak fogadd meg.
apfmodibudoskurvaanyjaatttttttt0 2020. 10. 02. 15:01
Törölt hozzászólás
#6614
Zsombéki 2020. 10. 02. 08:47
Előzmény: #6612  franc0
#6613
Őszinteségedet becsülöm, kevesen ismerik be a hibáikat, gyengeségeiket!
franc0 2020. 10. 02. 08:31
Előzmény: #6608  Zsombéki
#6612
A tanulatlanságot nem lehet vallásos révülettel pótolni.
geza77
geza77 2020. 10. 02. 08:00
Előzmény: #6610  szieszta
#6611
Mi is tudjuk mit csinál évek óta, ezért tartunk ott ahol
https://coub.com/view/1etioo
szieszta 2020. 10. 02. 07:20
Előzmény: #6609  Tramputyi
#6610
Most meg is táltosodott a forint. Matolcsy tudja mit csinál.
Tramputyi 2020. 10. 01. 22:54
#6609
Kusza beterelte a népet devizából forintba , ahol már szabadon inflálhatja el az államadósságot .
Zsombéki 2020. 10. 01. 21:46
Előzmény: #6605  franc0
#6608

Van baj, nem kevés?/%
Gugli a barátod... pénzügyi topikba ekkora bőszmeséget még nem művelt troll.
geza77
geza77 2020. 10. 01. 21:37
Előzmény: #6605  franc0
#6607
akkor mi a feladata?
ha nem az a feladata, akkor mit jelent az alábbi mondat amit az MNB a weboldalán hirdet?
a még alábbi linkre kattintva te is elolvashatszHa pedig ez az elsődleges célja akkor ezt a célt nem annyira sikerült elérni, miért is nem? Nem lenne az emberek érdeke?
Esetleg a sok felesleges pazarlás kép, szobor, kuty@fasz@ra pénzszórás miatt nem lett meg?
MNB-féle Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány (PADI) három éve 10,5 millió euróért, azaz bő 3 milliárd forintért vásárolt meg.

A felújítási munkálatokra eredetileg 600 millió forintot szánt a tulajdonos alapítvány, aztán ez időközben 3 millió euróig, közel 1 milliárd forintig kúszott fel.
.
CSINÁLTAK KUSZASZEM FIÁNAK KÁVÉZÓT 4MILLIÁRD KÖZPÉNZBŐL JÓ ÖTLET, HAMAR MEGTÉRÜLŐ VÁLLALKOZÁS!!!
.
https://444.hu/2019/05/07/premium-kategorias-ettermet-nyitott-az-mnb-alapitvanya-az-egykori-varkert-kaszino-felujitott-epuleteben
"az MNB számára elsődleges célként az árstabilitás elérését és fenntartását írja elő, összhangban a széles körben elterjedt nemzetközi gyakorlattal és az Európai Unió jogszabályaival."
https://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politika-keretrendszere/mi-az-arstabilitas
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 01. 21:35
Előzmény: #6605  franc0
#6606
Ja azt látjuk, a kurva anyját neki.
franc0 2020. 10. 01. 21:22
Előzmény: #6601  Drian875
#6605
Nem, nem az a feladata. 
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 01. 19:39
Előzmény: #6603  user01
#6604
Mit akarsz, a 350 az új elérhetetlen álomszint.
user01
user01 2020. 10. 01. 19:29
#6603
https://www.portfolio.hu/deviza/20201001/itt-a-kethetes-forintcsucs-a-jegybank-uzenetei-utan-451022
 
Amikor már a 360 forintos euró is erősödés útján érhető el...
Fideszmaffia...
apfmodibudoskurvaanyjaattttttttt 2020. 10. 01. 15:42
Törölt hozzászólás
#6602
Drian875
Drian875 2020. 10. 01. 10:45
Előzmény: #6591  Placi82
#6601

Remek dolog, hogy tanácsot adnak, de én csak olyantól fogadnék el, aki legalább a szakterületén jól teljesít, megvillantja a szaktudását.
.
A jegybank elsődleges feladata a hazai fizetőeszköz vásárlóerejének megőrzése, ebben a körben szerintem lenne még feladat, inkább ezen kellene ötletelni, talán nem is kellene 50 pont, 2-3-ból meg lehetne ezt úszni.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók